Penerbitan Terkini

nordiana mosum, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2022).  perubahan adat dan ritual dalam adat kematian masyarakat bajau sama.  - prosiding persidangan antarabangsa penyelidikan siswazah (progres 2021).  355-363. 

norshahera zulkifli, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2022).  elemen-elemen sosiobudaya dalam kalangan masyarakat boyan di semenyih, selangor.  - jurnal wacana sarjana.  1-13. 

nurlisa syuhada mohd radzi, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2022).  adat perpatih di luak johol, negeri sembilan: peranan ibu soko.  - prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022.  647-660. 

nur syazana manap, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2022).  peranan syarikat tradixi exellent dalam kebolehpasaran produk pekasam dalam industri makanantradisional.  - jurnal wacana sarjana.  1-12. 

nur qhairun nabiha hussin, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2022).  pengekalan budaya melayu dalam masyarakat melayu kampung padang balang, gombak.  - jurnal wacana sarjana.  1-11. 

nurul shakira ahmad asri, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2022).  motif alam dan tumbuhan dalam seni ukiran kayu melayu di besut terengganu.  - jurnal wacana sarjana.  1-8. 

nur atikah ibrahim, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, muhd norizam jamian, zubir idris, yusmilayati yunus.  (2021).  etnoperubatan: falsafah konsep dan amalan.  - 500. 

muhammad nur fahmi maulud, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  kesan permainan atas talian terhadap perilaku pelajar.  - prosiding kolokium siswazah bitara melayu 2021.  98-103. 

mohammad husri morni, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  perubahan sosiobudaya dalam institusi sosial masyarakat melanau di mukah, sarawak.  - prosiding kolokium siswazah bitara melayu 2021.  85-89. 

nur atikah ibrahim, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, muhd norizam jamian, zubir idris.  (2021).  herba dalam pembuatan minyak sakal putung serai wangi.  - persidangan antarabangsa perubatan melayu.  240-253. 

razali md amin, mohd yuszaidy mohd yusoff & ab samad kechot.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial dan kemanusiaan.  - 173. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial dan kemanusiaan.  - 173. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - prakata.  11-12. 

mohd kamrulbahri hussin, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  tok dalang hussin yusoff tokoh pedalangan wayang kulit kelantan.  - jurnal melayu.  473-486. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghddafi hanafiah.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - 3. 

roziah adama, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusof.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - 15. 

norazila abdul talip, mohd yuszaidy mohd yusof.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - 32. 

nordiana mosum, mohd yuszaidy mohd yusof.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - 14. 

nurul shakira ahmad asri , mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  motif alam dan tumbuhan dalam seni ukiran kayu melayu di besut terengganu.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  73-80. 

nur syazana manap, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  peranan syarikat tradixi exellent dalam kebolehpasaran produk pekasam dalam industri makanan tradisional.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  61-72. 

norshahera zulkifli & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  elemen-elemen sosiobudaya dalam kalangan masyarakat boyan di semenyih, selangor.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  48-60. 

debbie andrew, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  adaptasi budaya melayu dalam kalangan masyarakat iban di lumut, perak.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  42-47. 

muhammad irham kamarulzaman & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  kefahaman pelajar institut pengajian tinggi mengenai harta pusaka dalam adat perpatih.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  30-41. 

nur qhairun nabiha hussin, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  pengekalan budaya melayu dalam masyarakat melayu kampung padang balang, gombak.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  19-29. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - 195. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - jurnal melayu.  184-189. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos.  (2021).  tradisi lisan dalam komunikasi lisan masyarakat orang asli jakun.  - prosiding webinar sebahtera 2021.  89-94. 

muhamad syahman mahdi, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  strategi pemantapan perpaduan menerusi animasi upin & ipin.  - jurnal geografia.  366-374. 

wan nasyruddin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, mohd zul amirul izwan mat deraseh.  (2021).  falsafah tib nabawi dalam amalan kebersihan masyarakat melayu.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaankali ke-6 (pasak 6 2021).  75. 

suffian mansor, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, al-amril bin othman.  (2021).  pilihan raya negeri sarawak 1970: persaingan kuasa antara parti-parti politik di sarawak.  - jurnal pusat kajian demokrasi dan pilihan raya universiti malaya (umcedel).  93-106. 

junaidi awang besar, sharifah raihan syed jaafar, zurinah tahir, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 6.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  1-162. 

junaidi awang besar, muhd. norizam jamian, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 5.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-102. 

junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 4.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-182. 

junaidi awang besar, arina anis azlan, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & nik hairi omar.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 3.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-135. 

junaidi awang besar, nik hairi omar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 2.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-289. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos, muhd norizam jamian.  (2021).  etnoperubatan: falsafah konsep dan amalan.  - 12. 

junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  1-679. 

mohammad husri morni, norazlina mohd kiram, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  pantang larang kaum lelaki melanau, sarawak dan kesan ketidakpatuhan.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  45-58. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, suffian mansor, karim harun, mohamad rodzi abd razak.  (2021).  masyarakat orang asli jakun di rompin, pahang: kajian terhadap pemuliharaan cerita lisan.  - geografia onlinetm malaysian journal of society and space.  355-365. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2020).  peranan adat melayu mewujudkan kesejahteraan kehidupan.  - prosiding persidangan antarabangsa pengajian alam melayu 2020, kelestarian negara bangsa: dari dunia melayu ke taiwan.  203-210. 

muhd norizam jamian, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, zubir idris.  (2020).  troll sebagai folklor bandaran dalam dunia digital.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2020 (sebahtera 2020).  41-44. 

mohd yuszaidy mohd yusoff , muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunus, muhd norizam jamian, zubir idris.  (2020).  muzium di malaysia: menghadapi cabaran digital.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2020 (sebahtera 2020).  29-34. 

yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, zubir idris, muhd norizam jamian.  (2020).  dokumentasi etnoperubatan melayu herba berizom dalam dunia digital.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera 2020).  18-28. 

zamzuriah zahar, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2020).  persembahan tradisional mek mulung di malaysia: perubahan struktur persembahan.  - jurnal melayu sedunia.  100-121. 

yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohs yusof, muammar ghaddafi hanafiah, zubir idris, muhd norizam jamian.  (2020).  dokumentasi etnoperubatan melayu dalam dunia digital.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera).  1-9. 

mohd yuszaidy mohd yusoff , muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos, muhd norizam jamian, zubir idris.  (2020).  muzium di malaysia: menghadapi cabaran digital.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2020.  1-12. 

muhd norizam jamian, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, zubir idris.  (2020).  troll sebagai folklor bandaran dalam dunia digital.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2020.  1-14. 

muhammad haziq mohd rohir, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2020).  pemuliharaan jerat sembat orang asli suku temuan di kampung gapam, jasin melaka.  - jurnal melayu.  663-679. 

mohammad husri morni, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2020).  ritual dan adat kematian masyarakat melanau sarawak.  - seminar penyelidikan siswazah (pogres 2020).  388-393. 

mohd razaimi hamat, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2020).  motif alam flora dalam seni ukiran logam halus kelantan.  - jurnal melayu.  35-53. 

nordiana mosum, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2020).  adat dan ritual dalam adat kematian masyarakat bajau sama.  - seminar penyelidikan siswazah (pogres 2020).  352-356. 

muhamad syahman mahdi, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2020).  penerimaan pelajar terhadap animasi upin & ipin sebagai alat bantu mengajar.  - jurnal melayu sedunia.  48-78. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2020).  kukuh nilai kukuh negara.  - 309. 

diana ibrahim, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, rosli zakaria, mohd saharuddin.  (2019).  community-based arts and participatory act: inclusive knowledge as intangible culture heritage empowerment (iche).  - international journal of innovative technology and exploring engineering (ijitee).  630-637. 

mohd yuszaidy bin mohd yusoff.  (2019).  nama-nama tempat pelik di negeri sembilan berdasarkan cerita mitos dan lagenda melayu.  -

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2019).  nilai-nilai pengajaran daripada nama-nama tempat pelik di negeri sembilan melalui cerita mitos dan lagenda.  - seminar antarabangsa pendidikan bahasa, sastera, dan budaya melayu kedua 2019 (sapbasbum 2 2019). 

diana ibrahim, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, rosli zakaria, mohd saharuddin supah.  (2019).  community-based arts and participatory act: a review on participative spectrum in liac art projects.  - religacion.  503-514. 

razali md amin, mohd yuszaidy mohd yusoff, ab. samad kechot.  (2019).  pembangunan model pengajaran gamelan melayu peringkat sekolah menengah rendah di malaysia.  - akademika.  191-205. 

muhamad syahman mahdi, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2019).  wacana identiti melayu dalam animasi upin & ipin : episod dugaan dan nikmat.  - jurnal melayu.  164-178. 

razali md amin, mohd yuszaidy mohd yusoff, ab samad kechot.  (2018).  teknologi pembuatan instrumen ensembel gamelan melayu.  - the 7th international conference on social sciences and humanities, icosh-ukm 2018. 

norsyakilah mat hassan, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  elemen cina peranakan dalam tarian menora di kelantan.  - jurnal wacana sarjana. 

zam aderie zamri & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  urutan batin lelaki dalam masyarakat melayu.  - prosiding kolokium pusat kelestarian warisan dan kebitaraan melayu bayu 2018. 

muammar ghaddafi hanafiah & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 9. 

nur azian sani & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 26. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 25. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos, muhd norizam jamian.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 17. 

zubir idris, muhd norizam jamian, mohd yuszaidy mohd yusof, yusmilayati yunos & muammar ghaddafi hanafiah.  (2018).  etnosentrisme dan patriotisme sebagai benteng pertahanan dalam syair perang mengkasar.  - seminar serantau persenjataan dan pertahanan dalam sastera dan sains warisan. 

muhd norizam jamian, zubir idris, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 14. 

diana ibrahim, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, rosli zakaria.  (2018).  seni berteraskan komuniti: pemberdayaan modal sosial melalui nilai-nilai perpaduan sosial dalam program lendu international art camp..  - e-bangi journal of the social sciences and humanities. 

mohd yuszaidy mohd yusoff & muammar ghaddafi hanafiah.  (2018).  kelestarian masjid di malaysia menerusi akta warisan kebangsaan 2005 [akta 645].  - proceedings international conference on law and islamic jurisprudence (icij 2018). 

muammar ghaddafi bin hanafiah, wan nasyrudin bin wan abdullah & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos melayu dalam pengajaran sabil al-muhtadin karya syeikh muhammad arshad al- banjari.  - proceedings international conference on law and islamic jurisprudence (icij 2018). 

zubir idris, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, muammar ghaddafi hanafiah & norizam jamian.  (2018).  etnosentrisme dan patriotirme sebagai benteng pertahanan dalam syair perang mengkasar.  - seminar serantau persenjataan dan pertahanan dalam sastera sains warisan. 

muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, muhd norizam jamian.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 11. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  pemuliharaan warisan budaya melalui perundangan warisan dan agensi pelaksana di malaysia.  - jurnal melayu. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  hala tuju pengajian warisan di program persuratan melayu dalam era malaysia baharu.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera 2018). 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  permainan tradisional masyarakat melayu dalam kalangan generasi z.  - the 7th international conference on social sciences and humanities (icosh-ukm 2018). 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos, zubir idris & muhd norizam jamian.  (2017).  muzium, pameran dan komunikasi bukan lisan.  - prosiding kolokium pusat penyelidikan bitara melayu (bayu 2017). 

muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, zubir idris & muhd norizam jamian.  (2017).  bidaah kontemporari dalam amalan masyarakat melayu menurut media massa.  - prosiding kolokium pusat penyelidikan bitara melayu (bayu 2017). 

yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, muhd norizam jamian & zubir idris.  (2017).  alamat kedutan (denyutan) berdasarkan mujarrobat.  - prosiding kolokium pusat penyelidikan bitara melayu (bayu 2017). 

zubir idris, muhd norizam jamian, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff & muammar ghaddafi hanafiah.  (2017).  hubungan raja-rakyat: komunikasi istimewa dalam syair perang mengkasar.  - prosiding kolokium pusat penyelidikan bitara melayu (bayu 2017). 

muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos & muhd norizam jamian.  (2017).  etos melayu dalam pembentukan generasi z: suatu perbincangan.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera 2017). 

muhd norizam jamian, zubir idris, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah & yusmilayati yunos.  (2017).  fenomena folklor bandaran dalam kalangan generasi z: suatu analisis awal.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera 2017). 

nordiana mosum, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2017).  adat dan kepercayaan dalam ritual kematian masyarakat bajau.  - jurnal wacana sarjana.  1-18. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos & muhd norizam jamian.  (2017).  hubungan generasi z dan warisan budaya: suatu perbincangan.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera 2017). 

muhd norizam jamian, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos & zubir idris.  (2017).  fenomena folklor bandaran dalam kalangan generasi z.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2017. 

muhd norizam jamian, zubir idris, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff & muammar ghaddafi hanafiah.  (2017).  undang-undang laut tradisional: manifestasi peradaban melayu maritim.  - kolokium pusat penyelidikan bitara melayu (bayu 2017). 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2017).  astana raja.  - sari penyelidikan - kongres budaya 2017.  30-31. 

nor hidayah abas, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2017).  peranan galeri sultan azlan shah sebagai pendidikan tidak formal.  - jurnal wacana sarjana.  1-13. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2017).  pertikaian warisan budaya tidak ketara daripada konteks malaysia.  - icosh-ukm 2017 the 6th international conference on social sciences and humanities: regionalism and community building in asean: perspective from social sciences and humanities.  845-852. 

nur atikah ibrahim, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, zubir idris & muhd norizam jamian.  (2017).  herba dalam pembuatan minyak sakal putung serai wangi.  - persidangan antarabangsa perubatan melayu 2017. 

muhd norizam jamian, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah & yusmilayati yunos.  (2017).  keadilan teras kepimpinan raja-raja melayu: dari era tradisi ke kontemporari.  - jurnal melayu.  62-81. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos & muhd. norizam jamian.  (2017).  generasi z dan warisan budaya.  - seminar bahasa, sastera dan budaya melayu, sebahter 2017. 

razali md. amin, mohd yuszaidy mohd yusoff & ab samad kechot.  (2017).  ensembel gamelan melayu dengan ensembel gamelan jawa: satu perbandingan.  - proceedings icosh ukm 2017 regionalism and community building in asean: perspectives from social sciences and humanities.  901-912. 

diana ibrahim, mohd yuszaidy mohd yusoff & yusmilayati yunos.  (2017).  seni dan pembangunan komuniti: nilai perpaduan sosial menerusi program lendu international art camp (liac#).  - proceedings icosh ukm 2017 regionalism and community building in asean: perspectives from social sciences and humanities.  921-930. 

nor hidayah binti abas & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2017).  peranan galeri sultan azlan shah sebagai pendidikan tidak formal.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

nordiana mosum & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2017).  adat dan kepercayaan dalam ritual kematian masyarakat bajau.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

norsyakilah mat hassan & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2017).  elemen cina peranakan dalam tarian menora di kelantan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos & mud norizam jamian.  (2017).  pemuliharaan pengubatan melayu dalam perspektif akta warisan kebangsaan 2005 (akta 645).  - persidangan antarabangsa perubatan melayu, "perubatan melayu dari pelbagai perspektif". 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos & muhd norizanm janian.  (2017).  poster pameran kongres budaya 2017.  - 1-7. 

muammar ghaddafi bin hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, zubir idris & muhd norizam jamian.  (2017).  bidaah kontemporari dalam amalan masyarakat melayu menurut media massa.  - kolokium bayu 2017. 

razali md amin, mohd yuszaidy mohd yusoff, ab samad kechot.  (2017).  komunikasi, instrumentasi dan seni persembahan gamelan melayu dan jawa.  - jurnal melayu.  272-288. 

muammar ghaddafi bin hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos & muhd norizam jamian.  (2017).  etos melayu dalam pembentukan generasi z.  - seminar bahasa, sastera dan budaya melayu (sebahtera 2017). 

muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos & muhd norizam jamian.  (2016).  pembidaahan dalam masyarakat melayu kontemporari.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016.  106-112. 

yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah & muhd norizam jamian.  (2016).  kepandaian orang melayu melihat yang tersurat dan tersirat.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016.  92-98. 

muhd norizam jamian, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah & yusmilayati yunos.  (2016).  keadilan pemimpin dalam reruang ketatanegaraan melayu tradisional.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016.  50-62. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunus & muhd norizam jamian.  (2016).  pemuliharaan warisan budaya dalam perundangan warisan di malaysia.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016.  42-49. 

muhd norizam jamian, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos & zubir idris.  (2016).  keadilan tunjang kepimpinan raja-raja melayu: dari tradisi ke kontemporari.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2016. 

muhd norizam jamian, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos & zubir idris.  (2016).  keadilan raja-raja melayu : antara tradisional dan kontemporari.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2016.  48-52. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, muhd norizam jamian, & yusmilayati yunos.  (2016).  pemuliharaan warisan budaya dalam perundangan warisan di malaysia: satu kajian.  - kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016. 

muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos & muhd norizam jamian.  (2016).  pembidaahan dalam masyarakat melayu kontemporari: satu perbincangan.  - kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016. 

yusmilayati yunus, mohd yuszaidy mohd yusof, muammar ghadaffi hanapiah, mohd norizam jamian.  (2016).  kepandaian orang melayu dalam mentafsir ruang perubatan tradisional.  - geogdafia.  79-91. 

mohd yuszaidy mohd yusoff & muammar ghaddafi hanafiah.  (2016).  pengajian melayu kontemporari.  - 9. 

yusmilayati yunos, maslida yusof, zubir idris, shaiful bahri mohd radzi & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  herba khazanah alam.  - 103. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  pemuliharaan landskap warisan di malaysia merujuk kepada akta warisan kebangsaan 2005.  - international seminar on the heritage & folklore of the malay archipelago: heritage & identity. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  pemuliharaan landskap warisan di malaysia merujuk kepada akta warisan kebangsaan 2005.  - proceeding international semeinar on the heritage & folklore of the malay archipelago: heritage & identity.  239-242. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  pemuliharaan tokoh orang hidup daripada perpektif akta warisan kebangsaan 2005 (akta 645).  - prosiding persidangan nasional sejarah melayu kepulauan melayu 2016: menatar sejarah memacu masa hadapan.  40-50. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  pemuliharaan landskap warisan malaysia merujuk kepada akta warisan kebangsaan 2005.  - international seminar on the heritage & folklore of the malay archipelago. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  pemuliharan tokoh orang hidup daripada perpektif akta warisan kebangsaan 2005 (akta 645).  - persidangan nasional sejarah melayu kepulauan melayu: menatar sejarah memacu kecemerlangan. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  pemuliharaan warisan budaya tidak ketara di malaysia.  - persidangan antarabangsa pengajian alam melayu 2016. 

muhd norizam jamian, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, & yusmilayati yunos.  (2016).  kepimpinan yang adil dalam reruang ketatanegaraan melayu tradisional.  - kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2016. 

mohd yuszaidi mohd yusoff, muammar ghaddafi bin hanafiah.  (2015).  akta warisan kebangsaan 2005 (akta 645): penilaian dari aspek perundangan dan penguatkuasa.  - jurnal melayu.  202-223. 

mohd yuszaidy mohd yusoff. muammar ghaddaffi bin hanafiah.  (2015).  impak akta warisan kebangsaan 2005 (akta 645) terhadap warisan kebudayaan bawah air di malaysia.  - sebahtera 2015. 

mohd yuszaidy mohd yusoff & muammar ghaddafi hanafiah.  (2015).  impak media baharu terhadap sistem nilai masyarakat melayu di malaysia.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2015.  39-44. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah.  (2015).  impak media baharu terhadap sistem nilai masyarakat melayu di malaysia.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  0. 

muammar ghaddafi hanafiah & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2015).  kontroversi program i want to touch a dog dalam media kontemporari daripada perspektif melayu.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2015.  45-47. 

muammar ghaddafi bin hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2015).  kontroversi program i want to touch a dog dalam media kontemporari daripada perspektif melayu.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  0. 

yuszaidy mohd yusof, muhd norizam jamian & shaiful bahri md radzi.  (2014).  warisan malaysia: menyelusuri prospek pembangunan masa hadapan.  - prosiding kolokium pusat pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu / fakulti sains sosial dan kemanusiaan ukm.  156-165. 

mohd. nor shahizan ali, ali salman, novel lyndon, mat pauzi abd. rahman & yuszaidy mohd. yusoff.  (2013).  archive footage and the image of historical documentary.  - asian social science.  9(8):116-122. 

yuszaidy mohd yusoff, hanapi dollah, ab samad kechot.  (2013).  perlindungan harta warisan: keberkesanan usaha pemuliharaan dan pemeliharaan dalam pembangunan negara.  - geografia online malaysian journal of society and space.  9(2):64-77. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, hanapi dollah, ab samad kechot.  (2011).  akta warisan kebangsaan 2005: tinjauan sepintas lalu.  - jurnal melayu.  8: 173-188. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, hanapi dollah, ab. samad kechot, mohamed anwar omar din.  (2010).  pembangunan warisan di malaysia: tinjauan umum tentang dasar.  - jurnal melayu bil 5.  (5)2010:277-283. 

mohamed anwar omar din, mohd yuszaidi mohd yusof, mohamad nazri ahmad.  (2009).  laporan kajian warisan orang kuala: kajian kes di batu pahat dan pontioan johor.  - jurnal melayu.  4:143-160. 

hanapi dollah, ab. samad kechot, mohd yuszaidy mohd yusof.  (2009).  pengurusan warisan budaya: usaha pemuliharaan dan pemeliharaan warisan negara.  - seminar serumpun iv unhas-ukm. 

ab. samad kechot, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2009).  penyelidikan seni persembahan masyarakat minangkabau, negeri sembilan: tumpuan ke atas muzik cak lempong.  - sebahtera iii penyelidikan pengajian melayu: teori dan praktis. 

mohamad nazri ahmad, mohamed anwar omar din, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunus.  (2008).  tanggapan sarjana terhadap orang kuala: satu tinjauan.  - persidangan perdana peribumi malaysia, pendidikan penjana perubahan masyarakat orang asli , universiti darul iman malaysia. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, mohamad nazri ahmad.  (2008).  warisan orang kuala semakin hilang: kajian kes di batu pahat dan pontian johor.  - persidangan perdana pribumi malaysia - pendidikan penjana perubahan masyarakat orang asli universiti darul iman malaysia. 

mohd yuszaidy mohd yusof, mohammad nazri ahmad.  (2007).  muzium sastera melaka: mempertabatkan kesusasteraan melayu.  - seminar antarabangsa kesusasteraan melayu ix, ppbkkm. 

hanapi dollah, mohd yuszaidy mohd yusoff & mohamad nazri ahmad.  (2007).  sebahtera 2: pengajian melayu teras pengajian kebangsaan.  - 37-44 (3). 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2007).  muzium negara dan koleksi warisan negara.  - bicara pengajian melayu. 

mohamad nazri ahmad , mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2007).  mereka panggil aku budak jahat: menelusuri pemikiran wan ahmad ismail dalam merintis hubungan antarabangsa.  - seminar antarabangsa kesusasteraan melayu ix, ppbkkm, ukm. 

mohamad nazri ahmad, mohd yuzaidy b mohd yusoff.  (2007).  pemikiran dalam drama pengarang terengganu: khusus wan ahmad ismail.  - wacana teater: pemikiran dalam teks drama pentas terengganu. 

dr. mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2006).  koleksi warisan kebudayaan melayu teras jati diri masyarakat melayu: perspektif pemuziuman.  - prosiding persidangan antarabangsa pengajian melayu. 

ajid che kob, nuwairi hj. khaza`ai.  (2006).  pengajian kesenian melayu di pbkkm, ukm: melihat ke hadapan.  - sebahtera 2006: ppbkkm-apm/ universiti malaya, kuala lumpur. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, mohamad nazri ahmad.  (2006).  sebahtera 2006.  - 79-91. 

kamsiah abdullah, mana sikana, paitoon m. chaiyanara, roksana bibi abdullah.  (2006).  mbuon rija: warisan masyarakat campa.  - budaya: memeluk akar menyuluh ke langit dan jabatan bahasa dan budaya melayu, universiti teknologi nanyang singapura. 

mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2006).  budaya memeluk akar menyuluh ke langit.  - 104-116 (4). 

mohd yuszaidy mohd yusoff, mohamad nazri ahmad.  (2006).  institusi pemuziuman di malaysia sebagai pusat sumber pembelajaran.  - kemelayuan indonesia dan malaysia: sejarah dan sejarah maritim, sosial-politik dan ekonomi/ universitas hasanuddin, makasar. 

mohd yuszaidy mohd yusoff , mohamad nazri ahmad.  (2006).  insitusi pemuziuman di malaysia sebagai pusat sumber pembelajaran.  - kemelayuan indonesia dan malaysia: sejarah dan sejarah maritim, sosial politik dan ekonomi (volume ii).