Penerbitan Terkini

tee zing yi, riayati ahmad.  (2021).  hubungan ict dengan pelepasan karbon dioksida: kajian kes di malaysia dan indonesia.  - 1-24. 

farhah abd hadi, siti fathimah bakori, nur syasya sahira mohd sukarna, riayati ahmad.  (2021).  isu kesihatan di negara islam.  - 1-41. 

riayati ahmad.  (2021).  ekonomi pembangunan islam ekonomi halal.  - 1-24. 

riayati ahmad.  (2021).  agihan pendapatan dan kemiskinan.  - 1-26. 

nur adyani binti sabarudin, suhaili binti alma'amun, riayati ahmad.  (2021).  analysing educational campaign's outcome in donation-based crowdfunding: social capital as a determinant factor.  - international journal of business and society.  862-880. 

riayati ahmad.  (2021).  testing threshold relationship between budget balance and institutional quality.  - 1-12. 

riayati ahmad, norlida hanim mohd salleh, norshamliza chamhuri, nafisah mohamed.  (2021).  perbincangan penyelidikan fep ukm dan tourism malaysia.  - 1-12. 

riayati ahmad.  (2021).  islamic development economics.  - 1-12. 

arifah jusoh, riayati ahmad.  (2021).  keterbukaan ekonomi dan pertumbuhan sektor pembuatan di malaysia.  - 1-15. 

dinie dhamiri mohamad, riayati ahmad.  (2021).  prospek industri batik kelantan dan pematuhan pengusaha-pengusaha batik terhadap zakat perniagaan.  - 1-42. 

nur afiqa zahirah, riayati ahmad.  (2021).  tinjauan penerimaan rakyat malaysia terhadap sistem e-kerajaan.  - 1-27. 

riayati ahmad, nurizzati safuhah abdullah.  (2021).  kajian penggunaan e-zakat di malaysia.  - 1-32. 

nafisah mohammed, norlida hanim mohd salleh, riayati ahmad, noorshamliza chamhuri.  (2021).  covid-19: impak kepada psiko-ekonomi pemandu pelancong di malaysia.  - 1-13. 

ruqaiyah mohd shah, riayati ahmad.  (2021).  analisa niat dan gelagat pengguna malaysia terhadap produk penjagaan kulit yang halal.  - postgraduate colloquium faculty of economics and management.  1-16. 

riayati ahmad, azyulail azra samsuddin, norlida hanim mohd salleh, suhaili alma'amun.  (2021).  kesan persepsi risiko dan motivasi melancong terhadap gelagat pelancong tempatan semasa pandemik covid-19.  - jurnal ekonomi malaysia.  137-148. 

lee chee loong, riayati ahmad, zulkefly abdul karim and norlin khalid.  (2021).  testing threshold relationship between budget balance and institutional quality.  - malaysia indonesia international conference on management, economics and accounting (miicema) 2021.  1. 

arni hasliza aziz, riayati ahmad.  (2021).  determinant of energy consumption in malaysia.  - kolokium siswazah fep ukm.  1-12. 

nuralia liyana anuar, riayati ahmad.  (2020).  faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar ukm untuk menjadi usahawan dengan bantuan modal perniagaan zakat.  - 1-15. 

riayati ahmad.  (2020).  introduction to public finance.  - 1-19. 

riayati ahmad.  (2020).  economic efficiency.  - 1-32. 

norhidatol hidayah abu bakar, riayati ahmad.  (2020).  kepentingan membeli barang buatan muslim : kajian tahap pengetahuan dikalangan pelajar ukm.  - 1-17. 

nurul wadiah abd hakim, riayati ahmad.  (2020).  agihan pendapatan dalam islam dan kemiskinan: systematic literature review.  - 1-19. 

hafizah shamshuddin, suhaili alma amun, riayati ahmad.  (2020).  yayasan wakaf antarabangsa (ywa) di bawah pusat kewangan pesisir pantai labuan : cadangan model penubuhan berdasarkan kepada peruntukan perundangan.  - international journal of islamic economics and finance research.  30-43. 

fathin faizah said, aisyah abdul rahman, noorasiah sulaiman, mariani abd majid, zulkefly abd karim, shahida shahimi, rubayah yakob, azrina abdullah al-hadi, wye chung khain, mohd nasir mohd saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid,.  (2020).  prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 1.  - prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 1.  1-309. 

riayati binti ahmad;tamat bin sarmidi.  (2020).  new technique to evaluate the importance of fiscal policy in malaysia: a threshold approach.  -

fathin faizah said, hawati janor, aisyah abdul rahman, noorasiah sulaiman, mariani abd majid, norlida hanim mohd salleh, zulkefly abdul karim, shahida shahimi, rubayah yakob, azrina abdullah al-hadi, wye chung khain, mohd nasir mohd saukani, norshamliza.  (2020).  prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 2.  - prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 2.  1-588. 

nuruk ainina binti ahmad afandi, riayati ahmad.  (2020).  penggunaan tenaga, pembangunan kewangan dan pertumbuhan ekonomi di negara asean-5.  - 1-26. 

sofia aniza binti saidon riayati binti ahmad.  (2020).  mengukur tahap pengetahuan dan pemahaman belia mengenai wakaf.  - 1-21. 

nurnadhrahtul hanim anuar, riayati ahmad.  (2020).  sejauhmanakah pelajar ipt menitikberatkan status halal produk makanan.  - 1-21. 

mohammed daher alshammary, norlin khalid, zulkefly abdul karim, riayati ahmad.  (2020).  twin deficits and the feldstein-horioka hypothesis in the mena region: new evidence using panel var analysis.  - international journal of economics and management.  311-329. 

mohammed daher alshammary, zulkefly abdul karim, norlin khalid, riayati ahmad.  (2020).  debt-growth nexus in jordan: new evidence using dynamic threshold analysis.  - journal of economic cooperation and development.  85-105. 

mohammed daher alshammary, zulkefly abdul karim, norlin khalid, riayati ahmad.  (2020).  debt-growth nexus in the mena region: evidence from a panel threshold analysis.  - economies.  1-12. 

fathin faizah said, noorasiah sulaiman, mariani abdul majid, wye chung khain, m nasir m saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid, m adib ismail, suhaili al-ma'amun, m hafizudin syah bangaan abdullah, nafisah mohammed, riayati ahmad.  (2019).  prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 3).  - prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 3).  1-339. 

fathin faizah said, noorasiah sulaiman, mariani abdul majid, wye chung khain, m nasir saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid, m adib ismail, suhaili al-ma'amun, m hafizudin syah bangaan abdullah, nafisah mohammed, riayati ahmad.  (2019).  prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 2).  - prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 2).  1-378. 

fathin faizah said, noorasiah sulaiman, mariani abdul majid, wye chung khain, m nasir m saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid, m adib ismail, suhaili al-ma'amun, m hafizudin syah bangaan abdullah, nafisah mohammed, riayati ahmad.  (2019).  prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 1).  - prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 1).  1-442. 

riayati ahmad & norlin khalid.  (2018).  the government revenue and expenditure causal nexus a bootstrap rolling window approach.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 (perkem xiii). 

riayati ahmad.  (2018).  the compensation hypothesis in malaysia: an ardl approach.  - proceedings of 6th international seminar on entrepeneurship and business. 

wan farisan wan sulaiman, zulkefly abdul karim, norlin khalid & riayati ahmad.  (2018).  the fiscal policy reaction function in malaysia: the asymmetric impact of debt and output gap to primary balance.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke13. 

wan farisan wan sulaiman, zulkefly abd karim, norlin khalid & riayati ahmad.  (2018).  temporal causality between public debt and growth in asean-3: a bootstraps rolling window approach.  - proceedings of the 3rd chrest international conference 2018. 

lee chee loong, riayati ahmad, norlin khalid & zulkefly abdul karim.  (2018).  fiscal discipline in the asean-3: new evidence from nonlinear ardl approach.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia. 

riayati ahmad.  (2018).  social sector spending and globalization: evidence from malaysia.  - proceedings of the 9th international management and accounting conference 2018 (imac9). 

wan farisan wan sulaiman, zulkefly abdul karim, norlin khalid & riayati ahmad.  (2017).  military spending, economic growth and structural instability: case study for malaysia.  - defence s and t technical bulletin.  88-100. 

wan farisan wan sulaiman, zulkefly abdul karim, norlin khalid & riayati ahmad.  (2017).  military spending and fiscal sustainability indicator: case study for malaysia.  - defence s and t technical bulletin.  75-87. 

wan farissan wan sulaiman, zulkefly abdul karim, norlin khalid, riayati ahmad.  (2016).  fiscal sustainability in malaysia: an empirical assessment.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke11, 2016.  595-605. 

mohammed saleh al-maghrebi, riayati ahmad, mohd rizal palil.  (2016).  budget transparency and tax awareness towards tax compliance: a conceptual approach.  - south east asia journal of contemporary business, economics and law.  95-101. 

riayati ahmad, junaidah hasan.  (2016).  public health expenditure, governance and health outcomes in malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  29-40. 

muhammad hakimi mohd shafiai, mohammed rizki moi & riayati ahmad.  (2015).  the potential of waqf in activating idle agricultural land.  - jurnal pengurusan.  11. 

abdul ghafar ismail,muhammad hakimi mohd shafiai,riayati ahmad dan bayu taufiq possumah.  (2014).  proceedings of roundtable discussion on taxation of islamic finance.  - proceedings of roundtable discussion on taxation of islamic finance 13-14 oktober 20142, puri pujangga, ukm bangi. 

tam-swee lian, norlin khalid and riayati ahmad.  (2014).  assessing fiscal sustainability regime changes to selected asean countries.  - the 6th international borneo business conference 2014.  380-388. 

riayati ahmad, suhaili alma`amun dan muhammad hakimi mohd shafiai.  (2014).  zakat and islamic institutions in malaysia: the case study of ocbcal-amin bank.  - proceedings of roundtable discussion on taxation of islamic finance 13-14 oktober 20142, puri pujangga, ukm bangi.  160. 

mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafial, liew chei siang, riayati ahmad.  (2014).  prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-9 : urus tadbir ekonomi yang adil : ke arah ekonomi berpendapatan tinggi.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-9 (perkem ke-9): urus tadbir ekonomi yang adil : ke arah ekonomi berpendapatan tinggi / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm. 

md zyadi md tahir, azmafazilah jauhari, riayati ahmad , antoni.  (2008).  kejutan sektor ekonomi utama terhadap pertumbuhan ekonomi malaysia dan indonesia.  - akademika aptisi wilayah x-a.  11(2):35-48. 

suhaili binti alma`amun , riayati ahmad.  (2007).  islamic financial contracts.  - workshop in islamic financial markets and institutions.