Penerbitan Terkini

fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, najah nadiah amran, mohd arif nazri.  (2022).  praktikal takhrij hadis: semakan sumber & status.  - 105. 

norhafizah ahmad, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2022).  kemiskinan haid di malaysia: isu dan cabaran semasa pandemik covid-19.  - e-prosiding international virtual conference on contemporary fiqh and law (iconfiqh 2022).  19-30. 

mohd aashif ismail, latifah abdul majid, mohd arif nazri, hasan idris.  (2022).  metodologi tarjih al kandahlawi dalam al abwab wa al tarajim li sahih al bukhari.  - jurnal islam dan masyarkat kontemporari.  118-129. 

haziyah hussin, mohd arif nazri, nur farhah zainan nazri.  (2021).  warisan hadis ulama nusantara.  - 12. 

mohammad asyiq azwar mohammad idris, mohd arif bin nazri.  (2021).  peranan wahyu memberi rukhsah kepada golongan orang kelainan upaya.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath kali ke 4.  1-11. 

mohd arif nazri, mohammad ikram mohd nor.  (2021).  pendekatan rasulullah saw terhadap golongan orang kelainan upaya.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath ( siwat 4).  1-15. 

mohd arif bin nazri.  (2021).  martabat sahih al-bukhari sebagai sumber perundangan islam.  - 1-11. 

juliyana junaidi, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2021).  the role of quran and sunnah in solving leadership failure.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath (siwat 4).  1-9. 

juliyana junaidi, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2021).  social justice from the quranic perspective: a qualitative study.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath (siwat 4).  1-17. 

lukman hakim nurdin, mohd arif nazri, najah nadiah amran.  (2021).  kemasukan pengaruh al-albani di aceh, indonesia.  - journal of islamic, social, economics and development (jised).  156-173. 

juliyana junaidi, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2021).  social justice from the quranic perspective.  - the 7th international conference on quran as foundation of civilization (swat 2021).  1-11. 

mohd sophian ismail, mohd arif nazri, najah nadiah amran,.  (2021).  panduan ulama islam berkaitan amalan pencegahan penularan pandemik: satu sorotan.  - journal of contemporary islamic law.  17-28. 

juliyana junaidi, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2021).  social justice from the quranic perspective: a qualitative study.  - proceedings of the 7th international conference on quran as foundation of civilization (swat) 2021.  211-227. 

mohd. sophian ismail, mohd. arif nazri, najah nadiah amran.  (2021).  panduan ulama islam berkaitan amalan pencegahan penularan pandemik: satu sorotan.  - prosiding persidangan antarabangsa sosiopolitik gerakan islam sedunia (cims 2021).  224-244. 

ahmad khalakul khairi, mohd arif nazri, tuti alawiah.  (2020).  analysis of the preparation and implementation of learning implementation plan curriculum 2013 on jurisprudence subjects.  - ijeca (international journal of education and curriculum application).  186-194. 

abu dzar ahmad, mohd arif nazri, latifah abdul majid.  (2020).  peranan uslub nabi saw dalam elemen komunikasi masyarakat.  - 104. 

hasan asy'ari najmuddin, mohd arif nazri, muhd najib abdul kadir & rasyad afif ibrahim.  (2020).  bentuk posan (pesaji) dan corak amalan dalam masyarakat islam wetu telu di dusun rentang desa ganti lombok.  - at-tahkim jurnal.  1-11. 

ijlal saja @ mearaj, maheram ahmad, mohd arif nazri.  (2020).  terjemahan ideogram tua ke bahasa arab dalam sajak si tua sepi di sungai yarra: analisis teori relevans.  - al-tahkim.  1-8. 

hasan asy'ari najmuddin, mohd arif nazri, muhd najib abdul kadir, rasyad afif ibrahim.  (2020).  politik dan kemajuan khulafa' zaman umayyah dan abbasiyah.  - at-tahkim.  12-17. 

siti aisyah muhmad, ahamad asmadi sakat, mohd arif nazri.  (2020).  penggunaan hadith dalam mushaf terjemahan al-quran al-haramain.  - 93. 

fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, mohd arif nazri, najah nadiah amran, mohammad asyiq azwar mohammad idris, mohd roesfan sazzerin mohd sofi.  (2020).  sunnah nabawiyyah dalam isu kontemporari.  - 281. 

hasan asy'ai najmuddin, mohd arif bin nazri.  (2019).  kondisi ekonomi, politik dan sosial rakyat sasak di bawah kekuasaan kerajaan bali.  - fikiran masyarakat.  23-29. 

mohd arif bin nazri;ahamad asmadi bin sakat;latifah binti abdul majid;najah nadiah binti amran;fadlan bin mohd othman.  (2019).  pembinaan modul motivasi kontemporari: implimentasi al-quran dan al-sunnah.  -

hasan asy'ari najmuddin , mohd arif nazri.  (2019).  sejarah kedatangan islam dan tradisi posan (pesaji) di pulau lombok.  - jurnal al-turath.  50-58. 

nuraleya abdul hamid, latifah abdul majid & mohd arif bin nazri.  (2019).  kefahaman hadis musykil oleh golongan islam liberal.  - jurnal turath.  24-31. 

fatihah ismail, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2019).  metode interaksi syeikh dawud al-fatani terhadap hadith daif dalam jam u al-fawaid wa jawahir al-qalaid.  - journal al-turath.  1-12. 

asiah shafie, mohd arif nazri, haziyah hussin.  (2019).  makanan halal menurut perspektif islam dan kepentingan pelabelan.  - bitara.  70-83. 

maafi husin ali amran, mohd arif nazri, tengku intan zarina tengku puji & mohd nazri ahmad.  (2018).  penyelewengan tokoh syiah isu ahl al-bayt.  - 139. 

muhamad arif ayub, mohd arif nazri.  (2018).  kajian mushkil al-hadith dan mukhtalif al-hadith.  - wacana al-turath: kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil al-hadith. 

ahmed saeed hamad alwahshi, fadlan mohd othman, mohd arif nazri.  (2018).  shurut al-shaykh al-albani fi al-hukm 'ala al-ahadith al-mawqufah bi al-raf'.  - the journal of sharia fundamentals for specialized researches.  144-162. 

maisarah thulhuda mat jafri, asma hanisah mohamad syawal, solehah ab rahim, mohd arif nazri.  (2018).  hadith peringkat perkembangan embrio: kemushkilan hadith dari sudut saintifik.  - wacana al-turath: kajian hadith golongan menyeleweng & mishkil hadith. 

mohd arif nazri, muhammad faiz fathi asmori, latifah abd. majid fadlan mohd othman, najah nadiah amran, ahamad asmadi sakat, mohammad ikram mohd nor.  (2018).  hadith mawdu' dalam buku-buku motivasi islamik.  - prosiding seminar ilmu wahyu dan turath kali ke-3. 

lukman hakim nurdin, mohd arif nazri, najah nadiah amran.  (2018).  kemasukan pengaruh al-albani di aceh, indonesia.  - prosiding seminar ilmu wahyu dan turath siri ke-3. 

ahmaed saeed al-wahshi, fadlan mohd othman, mohd arif nazri.  (2018).  qawaid al-syeikh al-albani fi al-hukm 'ala al-ahadith al-mawqufah bi al-raf'i.  - prosiding seminar ilmu wahyu dan turath siri ke-3. 

ahmed saeed hamad alwahshi, fadlan mohd othman, mohd arif nazri.  (2018).  al-ahadith al-mawqufah allati laha hukm al-raf' wa hujjiyyatuha 'inda al-'ulama.  - the journal of islamic sciences.  18-32. 

fadlan mohd othman, mohd arif nazri.  (2018).  wacana al-turath: kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith.  - wacana al-turath: kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil hadith. 

nabilah baqiyah mohd sabri, ummu karamah alias, mahirah mokhtar, mohd arif nazri.  (2018).  hadith mushkil berkaitan 'al-ain itu adalah benar': satu analisa.  - wacana al-turath : kajian hadith golongan menyeleweng dan mushkil al-hadith. 

muhammad syazwan suhaimi, hanis afifi mohd alwi, mohd arif nazri.  (2018).  pendekatan 'ulama dalam menyelesaikan isu hadith menghadap kiblat (muktalif al-hadith) dan hadith solat di kandang unta (mushkil hadith).  - wacana al-turath : kajian hadith golongan menyeleweng & mushkil al-hadith. 

haji muhammad sa`id umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & bahrum faizan.  (2017).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik (surah al-fatihah & al-baqarah).  - 144. 

mohamad khalid ibrahim bahrudin & mohd arif nazri.  (2017).  aplikasi metode al-jam`u dalam aslu sifat solat nabi saw.  - prosiding kolokium penyelidikan siswazah jabatan pengajian al-quran dan al-sunnah 2017.  36-44. 

lukman hakim nurdin, najah nadiah amran & mohd arif nazri.  (2017).  sejarah perkembangan pengaruh shaikh al-albani di syria.  - prosiding kolokium penyelidikan siswazah jabatan pengajian al-quran dan al-sunnah 2017.  144-152. 

muhammad faiz fathi asmori, mohd arif nazri & haziyah hussin.  (2017).  teknik pencarian hadith dalam kajian: analisis hadith dalam buku-buku motivasi di malaysia.  - tapis: jurnal penelitian ilmiah.  1-26. 

muhammad faiz fathi asmori, mohd arif nazri & haziyah hussin.  (2017).  hadith-hadith dalam buku motivasi di malaysia (kajian sanad dan matan).  - al-banjari: jurnal ilmiah ilmu-ilmu keislaman.  138-158. 

farhah zaidar mohamed ramli, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2017).  faktor dorongan persambungan sanad kitab hadis dalam pengajian talaqqi bersanad (tb) di malaysia.  - umran international journal of islamic and civilization studies.  13-26. 

muhammad arif yahya, jawiah dakir, najah nadiah amran, ahmad yunus mohd noor, mazlan ibrahim, mohd arif nazri.  (2017).  application of hadith memorization methods in teaching and learning : the national university of malaysia`s experiences.  - turkish online journal of educational technology.  368-372. 

nor bazila shafie dan mohd arif nazri.  (2017).  kedudukan hadith dalam buku doa-doa mustajab harian yang di petik daripada hadith dan al-quran: kajian tahrij hadith.  - al-banjari.  296-306. 

lukman hakim nurdin, najah nadiah amran & mohd arif nazri.  (2017).  perkembangan awal pengaruh shaykh al-albani terhadap masyarakat syria.  - jurnal al-turath.  60-66. 

muhammad darul ehsan bin derome dan mohd arif nazri.  (2017).  kedudukan hadis dalam juzuk 2 kitab kasyf al-ghummah fi ahwalil mauta fil barzakh wal qiyamah.  - al-banjari.  307-332. 

mohamad khalid bahrudin & mohd arif bin nazri.  (2017).  penyelesaian mukhtalaf al-hadith melalui metode al-jam`u dalam karya aslu sifat solat nabi s.a.w oleh nasiruddin al-albani.  - jurnal al-turath.  38-48. 

ruqaya ali kadhim, mohd arif nazri.  (2016).  globalization and its impact on the family and how to address them and its future when the islamic thinker mohamed qutb.  - journal of bhoth and shareia studies.  377. 

sholihah kaswari, latifah abdul majid, mohd arif nazri & ahamad asmadi sakat.  (2016).  maslahah dalam fiqh hadis siyasah al-qaradawi.  - prosiding kolokium penyelidikan siswazah jabatan pengajian al-quran dan al-sunnah 2016. 

ahmad yunus mohd noor, asmilyia mohd mokhtar, wan kamal bin mujani, tengku intan zarina bt. tengku puji, ahmad dahlan bin salleh, mohd arif nazri, siti noorshafenas safe, siti nor azimah sabaruddin.  (2016).  laporan akhir penyelidikan frgs/1/2014/ssi03/ukm/02/5 pembinaan modul braille hadith 40 imam nawawi ke arah memartabatkan program pendidikan khas di malaysia.  -

abu dzar ahmad & mohd arif nazri.  (2016).  masalah komunikasi para remaja muslim berpunca dari sebuah institusi keluarga: satu tinjauann.  - prosiding kolokium penyelidikan siswazah jabatan pengajian al-quran dan al-sunnah 2016. 

mazlan ibrahim, sabri mohamad & mohd arif nazri.  (2016).  maqasid al-quran peranan & pembudayaan.  - 158. 

sholihah kaswari, latifah abdul majid, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat.  (2016).  konsep fiqh al-sunnah menurut al-qaradawi.  - jurnal al-turath.  76-85. 

amiruddin mohd sobali, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & latifah abdul majid.  (2016).  takhrij al-hadith al-mardudah fi kutubi al-tahfiz al-mukhtarah.  - prosiding kolokium penyelidikan siswazah jabatan pengajian al-quran dan al-sunnah 2016. 

maafi husin ali amran, jawiah dakir, zakaria stapa & mohd arif nazri.  (2016).  analysis of sheikh mar`is claim for the ahl al-bayt concept and thier infallibility, in his work limadha akhtartu madhhab syiah.  - international symposium on islam, civilization and science (isicas2016).  164-171. 

mohd nazri ahmad, mohd arif nazri & wan nasyrudin wan abdullah.  (2015).  wacana al-quran & al-sunnah.  - Bab 10 : 95-109. 

muhd najib abdul kadir, abur hamdi usman, mohd akil muhamed ali, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat and bayu taufiq possumah.  (2015).  al-mizan fi tafsir al-quran: a review on al-tabataba`i`s philosophical exegesis.  - the social sciences.  325-332. 

amiruddin mohd sobali, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid.  (2015).  ahkam al-mihnah fi al-sunnah al-nabawiyyah.  - jurnal penyelidikan pendidikan ipg kampus pendidikan islam.  156-162. 

mohd akil muhamed ali, mohamad norazan ibrahim, abur hamdi usman, mohd arif nazri & muhd najib abdul kadir.  (2015).  al-jarh wa al-ta`dil (criticism and praise(: it`s significant in the science of hadith.  - mediterrenean journal of social sciences.  284. 

ali m.a.m., usman a.h., kadir m.n.a., nazri a., faizulamri m..  (2015).  hermeneutics in the eye of al ghazali.  - mediterranean journal of social sciences.  39-46. 

farhah zaidar mohamed ramli, latifah abdul majid, arif mohd nazri.  (2015).  refleksi historikal penglibatan tokoh hadis kurun ke enam hingga 15 hijrah dalam pengaplikasian talaqqi bersanad (tb).  - al-bayan.  133-164. 

fadlan bin mohd. othman, mohd arif bin nazri & mohammad ikram bin mohd nor.  (2015).  peranan al-qira`at sebagai taysir dan unsur perpaduan umat islam menurut al-quran dan al-sunnah.  - seminar serantau pengajian qira`at (sispeq) 2015. 

fadlan mohd othman, lutpi mustafa, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman, mohd akil muhamed ali, muhamad rozaimi ramle..  (2015).  hujjat allah al-balighah: the uniqueness of shah wali allah al-dihlawi`s work.  - mediterranean journal of social sciences.  403-. 

mahmud amir naief, mohd arif nazri, fadlan mohd othman.  (2014).  mazahir i`jaz al-sunnah al-khabariyy al-mu`asir li al-nabiyy saw.  - journal of islamic and human advanced research- jihar.  4(5):01-13. 

amiruddin muhammad sobali, mohd ariff nazri, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid.  (2013).  al-dawabit al-shar`iyyah lilmihnah fi daw` al-sunnah al-nabawiyyah al-mutahharah.  - ma`alim al-quran wa al-sunnah.  207-238. 

amiruddin mohamad sobali, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid.  (2013).  al-dawabit al-shariyyah li al-mehnah fi daui al-sunnah al-nabawiyyah al-mutahharah.  - maalim al-quran wa al-sunnah.  208-237. 

haziyah hussin, mazlan ibrahim, latifah abdul majid, kharuddin mohd amin, sabri mohamad, fadlan mohd othman, mohd arif nazri, faisal ahmad shah.  (2012).  the trend of malay quranic commentary writing in malaysia in the 20th century.  - journal of applied sciences research.  8(8):4343-4349. 

latifah abdul majid, haziyah hussin, ahmad munawar ismail, zakaria stapa, mohd arif nazri, sabri mohamad, fadlan mohd othman & faisal ahmad shah.  (2012).  the contribution of islamic education in strengthening malay identity.  - journal of applied sciences research.  8(8):4322-4327, 2012. 

fadlan mohd othman, ahmad munawar ismail, latifah abdul majid, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, haziyah hussin, sabri mohamad, nur farhah zainan nazri and hazman hassan.  (2012).  application of takhrij al-hadith in academic writing in malaysia.  - journal of applied sciences research.  8(8):4316-4321, 2012. 

fadlan mohd othman, ahmad munawar ismail, latifah abdul majid, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, haziyah hussin, sabri mohamad, nur farhah zainan nazri, hazman hassan.  (2012).  the significance and application of takhrij al-hadith sciences in acadamic research.  - education research journal.  2(10):338-348. 

muhammad faiz fathi asmori, mohd arif nazri.  (2012).  konsep al-ifrat dan al-tafrit dalam al-quran.  - prosiding seminar serantau maqasid al-quran / jabatan pengajian al-quran dan al-sunnah, fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia. 

latifah abdul majid, haziyah hussin, sabri mohamad, fadlan mohd othman, mohd arif nazri & muhd najib abdul kadir.  (2012).  the professional women`s perception of polygamy and `aurat (female genitalia) in malaysia.  - journal of applied sciences research.  8(8):4335-4342. 

mohd arif nazri, mohd shaiful mohd zahudi, nur farhah zainan nazri, muhammad faiz fathi asmori, ahamad asmadi sakat.  (2012).  masa dalam al-quran.  - prosiding seminar serantau maqasid al-quran / jabatan pengajian al-quran dan al-sunnah, fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia. 

sabri mohamad, mohd faizulamri, haziyah hussin, latifah abd majid, mohd arif nazri, fadlan mohd othman, faisal ahmad shah.  (2012).  application of qira`at mudrajah in the issuance and practice of islamic fiqh rulings.  - journal of applied sciences research.  8(8):4350-4358. 

ahamad asmadi sakat, mohamad zaid mohd zin, anzaruddin a., adi yasran a.a., mohd arif nazri, nur farhah zainan nazri and azri bahri.  (2012).  bank al-hadith: as a needs.  - journal of applied sciences research.  8(5):2601-2607. 

haziyah hussin, mohd arif nazri, nur farhah zainan nazri.  (2012).  warisan hadis ulama nusantara.  - Bab 12: 156-167. 

mohd faizulamri bin mohd saad, sabri bin mohamad, latifah abd majid, haziyah hussin, mohd fadlan mohd othman and mohd arif nazri.  (2012).  abu hayyan al-andalusi: a qira`at figure of 8th century.  - journal of applied sciences research.  8(8):4181-4186. 

ahamad asmadi sakat, m.z. mohd zin, ahmad faisal mahdi, mohd roslan mohd nor, n. azlina ahmad, mohd arif nazri, muhd najib abdul kadir, nurfarhah zainan nazri and azri bhari.  (2012).  comparison of western motivation theories with islamic method.  - journal of applied sciences research.  8(7):3249-3252. 

fadlan mohd othman, mohd arif nazri, latifah abdul majid,
mazlan ibrahim & ahmad munawar ismail.  (2011).  aplikasi takhrij hadith pasca siswazah fakulti pengajian islam universiti kebangsaan malaysia.  - seminar musnad sunnah nabi : realiti dan cabaran semasa. 

dr. latifah abdul majid, fadlan mohd othman, noor atiqah abd rahman, dr. azwira abd aziz, mohd arif
nazri, mohd akil mohamed ali &ahamad asmadi sakat.  (2010).  pengalaman pembelajaran hadith di ukm.  - persidangan serantau pendidikan islam 2010. tema: pendidikan islam holistik menangani cabaran global. 

haziyah hussin, mohd arif nazri, nur farhah zainan nazri.  (2010).  metodologi mustafa abdul rahman dalam huraian hadis: tumpuan kepada buku ?hadis 40 (terjemahan dan syarahnya)?.  - prosiding seminar serantau ilmuan hadith dalam peradaban di alam melayu. 

latifah abdul majid, mohd. arif nazri & mariati m.ghani.  (2009).  sumbangan daud al-fatani dalam munyat al-musalli.  - proceedings of the malaysia conference on arabic studies and islamic civilization (macasic 2009)- jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm.