Penerbitan Terkini

ahsan bin ahmad;normah bt. adam;fatimah binti omar;muhamad walid bin osman;zanudin bin mohd. daud;fatimah wati bt. halim;rogayah binti abas;rohazaini binti hasan;mohd izwan bin mahmud;najatulmuna binti hamdan;mahayodin @ mahyudin bin omar;nurul hidayah bi.  (2021).  pengurusan sumber manusia sebagai wahana pengurusan & pentadbiran merealisasikan universiti penyelidikan.  -

mhd subhan, salleh amat, abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud, mas'ud zein, heldanita.  (2021).  career self-efficacy (cse) influence towards selection of self-employment career among riau university students.  - international journal of academic research in business & social sciences.  303-314. 

salleh amat, siti hajar jamal, mohd izwan mahmud, dharatun nissa puad mohd kari.  (2021).  model development of counseling competency dealing with gay and lesbian client: malaysia perspective.  - psychology and education journal.  2137-2147. 

siti hajar jamal, salleh amat, mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar.  (2021).  the use of counselling theories in handling gay and lesbian clients: experience of malaysian counsellors.  - psychology and education.  2656-2667. 

hazaila hassan, abu yazid abu bakar, salleh amat, mohd izwan mahmud, dharatun nissa fuad mohd karim.  (2021).  the validation of self-ie as organizational counselling intervention to enhance self-change of malaysian low-performing public servants.  - psychology and education.  2160-2166. 

normadiyana abdullah, abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud.  (2021).  the development of ps3 psychoeducational module based on cognitive behavioural therapy (cbt) approach.  - international journal of academic research in business & social sciences.  861-876. 

siti nor aisyah akhwan, dharatun nissa puad mohd kari, salleh amat, mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar, ku suhaila ku johari.  (2021).  acculturation challenges faced by malaysian muslim students studying abroad.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  337-353. 

hanieza fadzlina yahya, mohd izwan mahmud, tuti iryani mohd daud.  (2021).  suami schizophrenia menjaga isteri bipolar mood disorder?: satu kajian kes.  - marital and sexuality counseling seminar (masec) 2021.  35-36. 

salleh amat, harizah izyan samsudin, abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud, mohd hasrul kamarulzaman.  (2021).  needs analysis of psychosocial module development based on psychoeducation approach for public university students in malaysia.  - education sciences.  1-11. 

engku mardiah engku kamarudin, zaida nor zainudin, yusni mohamad yusop, amelia mohd noor, mohd izwan mahmud.  (2021).  translation and validation of the treatment motivation questionnaire (tmq) to malay version.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1297-1311. 

ku suhaila ku johari, salleh amat, mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar, nur amanina roslee,muhammad ikram mohammad sharif, siti rokiah mohd tharin, nur syafiqah adira khidir, thilagavathi p.ganesan, adeera dayana adnan, aqilah samsul bahari,johan musta.  (2021).  prosiding seminar kaunseling, sains sosial & pendidikan (skssp) 2021.  - prosiding seminar kaunseling, sains sosial & pendidikan (skssp) 2021.  1-417. 

nurulnizar adha moktar, mohd izwan mahmud.  (2021).  kesihatan mental pekerja industri semasa pandemik covid 19.  - seminar kaunseling, sains sosial & pendidikan (skssp) 2021.  82-95. 

nur syafiqah adira khidir, mohd izwan mahmud, tan yao xiong, adeera dayana adnan, aqilah samsul bahari.  (2021).  pandemic covid-19: challenges and effects of online learning on the counseling students.  - turkish online journal of qualitative inquiry (tojqi).  770-780. 

adeera dayana adnan, mohd izwan mahmud, nur syafiqah adira khidir, 'aqilah samsul bahari.  (2021).  prosiding seminar kaunseling, sains sosial & pendidikan (skssp) 2021.  - hubungan antara efikasi kendiri kerjaya dan tingkahlaku kerjaya ibu bapa dalam pemilihan kerjaya pelajar kolej komuniti.  114-125. 

'aqilah samsul bahari, mohd izwan mahmud, maisarah mohd wahed, nur syafiqah adira khidir, adeera dayana adnan.  (2021).  kesihatan mental dan strategi daya tindak murid dalam menghadapi pembelajaran semasa pandemik covid-19.  - prosiding seminar kaunseling, sains sosial & pendidikan (skssp) 2021.  14-30. 

nur syafiqah adira khidir, mohd izwan mahmud, tan yao xiong, 'aqilah samsul bahari, adeera dayana adnan.  (2021).  efikasi kendiri kerjaya dan penyesuaian kerjaya dalam kalangan pelajar kolej vokasional.  - prosiding seminar kaunseling, sains sosial & pendidikan (skssp) 2021.  97-113. 

zainab tambol, abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud.  (2021).  validity and reliability of the malaysian perceived stress scale (pss) using rasch measurement model.  - international journal of academic research in business & social sciences.  667-677. 

mohd izwan mahmud.  (2021).  varsity students need help to cope with stress, anxiety.  - news straits times.  1. 

mohd izwan mahmud, tan yao xiong, nur azzah ab rahim, nurul nadia rosli, chang peng kee, zalinda othman.  (2021).  effectiveness of job readiness course on students career decision self-efficacy.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2021. evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: langkah kehadapan.  322-324. 

geetha rajagderan, mohd izwan mahmud, salleh amat.  (2021).  persepsi dan cabaran guru bimbingan dan kaunseling dalam memberi kaunseling untuk murid berkeperluan khas.  - persidangan antarabangsa dalam kajian rentas disiplin (icris) 2021: international conference on interdiciplinary and strategic studies (icris) 2021.  103-112. 

mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar, salleh amat, nuzurul huda zam hasri.  (2021).  initial validation of career thought inventory (cti) on university students in malaysia.  - turkish online journal of qualitative inquiry (tojqi).  2878-2886. 

mohammad zulkifli abdul ghani, nur nazira rahim, muhamad faisal ashaari, rosmawati mohamad rasit, abu dardaa mohamad, mohd izwan mahmud.  (2021).  analysis of fuzzy delphi method on preachers criteria of thinking, writing and wasatiyyah practice.  - international journal of innovation, creativity and change.  368-389. 

mohd izwan mahmud, salleh amat, abu yazid abu bakar.  (2021).  career information seeking behavior among graduates in a public university.  - 13th international conference of education and new learning technologies online conference (edulearn21).  6352-6358. 

mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2021).  the impact of covid-19 on the well-being of higher education students.  - 13th international conference of education and new learning technologies (edulearn21).  6337-6341. 

salleh amat, mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar.  (2021).  the impact of the covid-19 pandemic on counselling training programs in malaysia.  - 13th international conference of education and new learning technologies (edulearn21).  5411-5414. 

salleh amat, abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud.  (2021).  issues and challenges in the implementation of counseling services in malaysia during the covid-19 pandemic.  - 13th international conference of education and new learning technologies (edulearn21).  5397-5401. 

syaidatun nazirah abu zahrin, mohd izwan mahmud, dharatun nissa puad mohd kari, halizah omar, rezki perdani sawai, joki perdani sawai.  (2020).  regulasi emosi dalam penulisan dan penerbitan jurnal dalam kalangan ahli akademik.  - asean journal of teaching & learning in higher education.  42-53. 

tan yao xiong, chang peng kee, zalinda othman, mohd mahmud, nurul ashikin zainurdin, sharifah nurina alia syed abdullah, nurul nadia rosli.  (2020).  laporan kajian pengesanan graduan 2018.  - 168. 

norizan mohd nor, mohd izwan mahmud.  (2020).  hubungan antara minat kerjaya dan penyesuaian kerjaya dalam kalangan pelatih pusat khidmat cure & care di agensi antidadah kebangsaan.  - proceeding malaysia international convention on education research & management (micer).  1-11. 

mohd izwan bin mahmud;salleh bin amat;abu yazid bin abu bakar.  (2020).  kesediaan kerjaya dan pengaruh ibu bapa terhadap perkembangan kerjaya pelajar ijazah pertama di universiti awam.  -

nur jannah bali mahomed, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud.  (2020).  measurements of validity, factor analysis and reliability of the self -compassion scale among school counsellors.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  2542-2549. 

nur jannah bali mahomed, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud.  (2020).  psychological well being of school counselors.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  2353-2360. 

abdul mutalib, m. r., haryanti mohd affandi , mahmud, m. i..  (2020).  kurikulum dan instruksi.  - 13. 

noorazi rani, harun baharudin, mohd izwan mahmud, mohd isa hamzah.  (2020).  reading motivations and its relationship with the readability of arabic reference books at the malaysian institute of teacher education.  - psychology and education journal.  137-148. 

mohd izwan mahmud, raja noor shuhaida raja ahmad, zainah ahmad zamani, salleh amat, abu yazid abu bakar.  (2020).  community perception and acceptance of former drug addicts.  - 13th international conference of education, research and innovation (iceri) 2020.  9823-9830. 

salleh amat, mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar.  (2020).  multicultural counselling competencies among counsellor trainees in malaysia.  - 13th international conference of education, research and innovation (iceri) 2020.  3542-3546. 

abu yazid abu bakar, salleh amat, mohd izwan mahmud.  (2020).  enhancing teachers quality in malaysia: issues and challenges.  - 13th international conference of education, research and innovation (iceri) 2020.  8522-8529. 

abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud, salleh amat.  (2020).  students career determination: the roles of parents and teachers in malaysian educational system.  - 13th international conference of education, research and innovation (iceri) 2020.  8472-8476. 

itratulhuda abdullah alim, mohd izwan mahmud.  (2020).  health hygiene and nutrition practices through the psychoeducational group approach.  - education and social sciences review.  8-12. 

abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud.  (2020).  the profiling of aspiration and interest towards stem and tvet careers among malaysian school students.  - journal for the education of gifted young scientists.  489-500. 

mazila ghazali, mohd izwan mahmud, salleh amat, abu yazid abu bakar.  (2020).  confirmatory factor analysis (cfa) of the malay version of counseling self efficacy and self development of public university counselor trainees.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  2350-2359. 

vanessa kho ke li, mohd izwan mahmud.  (2020).  a case study of psychoeducation group on career choice for secondary school students.  - international journal of arts humanities and social sciences studies (ijahsss).  23-28. 

zainab tambol, abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud, dharatun nissa fuad mohd karim.  (2020).  the psychological well-being of houseman medical officers in malaysia.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1006-1015. 

ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2020).  the effectiveness of geographic information system (gis) on spatial thinking skills (sts) among geography students.  - international journal of advanced science and technology.  1000-1009. 

syaidatun nazirah abu zahrin, mohd izwan mahmud, dharatun nissa puad mohd kari, halizah omar, rezki perdani sawai, joki perdani sawai.  (2020).  regulasi emosi dalam penulisan dan penerbitan jurnal dalam kalangan ahli akademik.  - kongres & pertandingan inovasi (knovasi) 2020.  1-5. 

edris aden, salleh amat, mohd izwan mahmud, nor mazlina ghazali, azzahrah anuar.  (2020).  initial validation of the career counselling self-efficacy scale in malaysian public universities.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  7147-7156. 

siti nor aisyah akhwan, dharatun nissa fuad mohd karim, zuria mahmud, salleh amat, mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar, ku suhaila ku johari.  (2020).  preparing counsellors for malaysian students acculturation.  - journal of critical reviews.  1-9. 

mohd izwan mahmud, amla mohd salleh, abu yazid abu bakar.  (2020).  pendidikan teras kesejahteraan komuniti.  - 13. 

mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar, dharatun nissa fuad mohd karim.  (2020).  pendidikan teras kesejahteraan komuniti.  - 8. 

mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar, dharatun nissa fuad mohd karim.  (2020).  pendidikan teras kesejahteraan komuniti.  - 332. 

normadiyana abdullah, abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud.  (2020).  school refusal or truancy challenges: a special need for the collaboration?.  - creative education.  2199-2206. 

siti noraisah mokhtar, mohd izwan mahmud.  (2020).  efikasi kendiri kerjaya dalam kalangan pelajar perempuan tingkatan dua.  - prosiding seminar antarabangsa kaunseling islam (saki 2020).  53-62. 

salleh amat, abu yazid abu bakar, sheerad sahid, mohd izwan mahmud, kamarul md shah, dharatun nissa fuad nohd karim.  (2020).  validation of multicultural counselling competencies scale among malaysian counsellor trainees: a confirmatory factor analysis.  - journal of education and e learning research.  373-379. 

mohd izwan mahmud, chang peng kee, zalinda othman, salleh amat.  (2020).  career self efficacy among undergraduate student in a public university.  - akademika.  167-175. 

mohd izwan mahmud, tan yao xiong, nurul nadia rosli, chang peng kee, zalinda othman, salleh amat, abu yazid abu bakar.  (2020).  effectiveness of job readiness course on career selfefficacy between two groups of undergraduates.  - palarchs journal of archaralogy of egypt egyptogy.  314-322. 

salleh amat, siti hajar jamal, mohd izwan mahmud, dharatun nissa puad mohd kari.  (2020).  model development of counseling competency dealing with gay and lesbian client malaysia perspective.  - hamdard islamicus.  948-962. 

tee yin ai, mohd izwan mahmud.  (2020).  the alignment between career interests and stem careers of secondary school students.  - international journal of latest research in humanities and social science (ijlrhss).  7-11. 

tan yao xiong, amalia madihie, jamayah saili, mohamad azhari abu bakar, rizal abu bakar, mohd izwan mahmud.  (2020).  the relationship between suicidal ideation and cognitive distortion among undergraduates.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  30-38. 

nur izyan liyana ashiran, ku suhaila ku johari, wan nursyahirah wan jusoh, mohd izwan mahmud, dharatun nissa fuad mohd karim.  (2020).  the level of career maturity among female adolescents in a malaysian shelter home.  - international journal of academic research in business and social sciences.  147-152. 

azriah mohd azmir, ku suhaila ku johari, izwan mahmud.  (2020).  relationship between multiple intelligence and career interest among secondary school students.  - proceedings of the 1st progress in social science, humanities and education research symposium (psshers 2019).  671-677. 

muzarina juhari, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud, mohd fahridzakki abd rahman.  (2020).  descriptive analysis of multiple intelligence and career interest.  - proceedings of the 1st progress in social science, humanities and education research symposium (psshers 2019).  708-712. 

ku kautsar ku sulong, mohd izwan mahmud, ku suhaila ku johari, mohamad isa amat.  (2020).  the effects of career activity using sandtray on career self-efficacy among substance abuse clients.  - proceedings of the 1st progress in social science, humanities and education research symposium (psshers 2019).  698-702. 

mohd izwan mahmud, zuria mahmud, salleh amat, abu yazid abu bakar, dharatun nissa fuad mohd karim, ku suhaila ku johari.  (2020).  translation and validation of the malay version of parent child relationship inventory (pcri) to malaysian parents.  - journal of critical review.  10-16. 

nur jannah bali mahomed, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud.  (2020).  the relationship between counselling self-efficacy and psychological well-being among school counsellors.  - international journal of advanced science and technology.  2900-2906. 

ruba davi raja gopal, mohd izwan mahmud.  (2020).  the usage of let go vandalism intervention in curbing vandalism behaviour among year five pupils.  - international journal of arts and social science.  58-64. 

amirah aqilah abdul wahid, mohd izwan mahmud.  (2019).  faktor-faktor individu yang menjadi gelandangan: satu kajian kes di kuala lumpur.  - prosiding konvensyen kaunseling kebangsaan kali ke 21 pendayaupayaan kendiri melalui kaunseling.  114-124. 

muhammad hafiz lotfi amer, mohd izwan mahmud.  (2019).  faktor stres kerja dalam kalangan guru.  - prosiding konvensyen kaunseling kebangsaan kali ke 21 pendayaupayaan kendiri melalui kaunseling.  142-149. 

nuzurul huda zam hasri, mohd izwan mahmud.  (2019).  kajian kes, meneroka persepsi pelajar terhadap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.  - prosiding konvensyen kaunseling kebangsaan kali ke 21 pendayaupayaan kendiri melalui kaunseling.  194-201. 

nora hafizah binti sahat, mohd izwan bin mahmud.  (2019).  tingkah laku devian dalam kalangan remaja sekolah menengah di muara tuang.  - persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) & inovasi (ncbpi) 2019.  585-596. 

azriah mohd azmir, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud.  (2019).  relationship between multiple intelligence and career interest among secondary school students.  - prosiding simposium antar bangsa seminar dan workshop truma healing pasca gempa.  123-134. 

hazilah rashid, mohd izwan mahmud.  (2019).  pembentukan konsep kendiri positif salah satu pendekatan untuk meningkatkan keupayaan murid dalam akademik dan sahsiah diri murid.  - persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) dan inovasi (ncbpi) 2019.  225-238. 

mohd hakimie zainal abidin, salleh amat, mohd izwan mahmud, mastura abu bakar, abu yazid abu bakar.  (2019).  career decision making self-efficacy (cdmse) among gifted and talented students in malaysia: an initial demographic study.  - journal for the education of gifted young scientists.  113-118. 

muzarina juhari, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud.  (2019).  kecerdasan pelbagai dan minat kerjaya dalam kalangan pelajar sekolah menengah.  - proceeding simposium antarabangsa seminar dan workshop trauma healing pasca gempa.  133-141. 

priscilla anak salit, mohd izwan bin mahmud.  (2019).  personaliti dan faktor kepuasan kerja guru.  - persidangan kebangsaan amalan terbaik pengajaran dan pemudahcaraan (pdpc) dan inovasi ncbpi 2019.  639-647. 

faiezah binti abbas, mohd izwan bin mahmud.  (2019).  peranan ibubapa terhadap pendidikan seksualiti remaja.  - persidangan kebangsaan penyelidikan pendidikan 2019.  194-204. 

wan tauraniah binti yahya, mohd izwan mahmud.  (2019).  metafora kad traffic light dalam proses kaunseling murid berkeperluan khas.  - persidangan kebangsaan penyelidikan pendidikan.  104-114. 

abu yazid abu bakar, salleh amat, mohd izwan mahmud.  (2019).  issues and challenges of 21st century teaching and learning: the malaysian experience.  - proceedings of iser 223rd international conference.  17-22. 

mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2019).  implications of career intervention on public university students in malaysia.  - proceedings of iser 223rd international conference.  23-25. 

pengarang dr. chang peng kee,dr zalinda binti othman,dr izwan mahmud,sharifah nurina alia syed abdullah,nurul ashikin zainurdin,tan yao xiong,nurul nadia rosli,suhaila kamarudin,atikah nurain abdul hamid,pn. zuriyaton maswati.  (2019).  laporan kajian pengesanan graduan 2019.  - laporan kajian pengesanan graduan.  1-61. 

nor hamizah ab razak, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud.  (2019).  amalan terbaik pengurusan dan prestasi organisasi: strategi, pengukuran dan penyelidikan.  - 11. 

ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2019).  reliability of geographic information system-spatial thinking skills (gis-sts) module.  - international journal of recent technology and engineering.  512-518. 

mohd izwan mahmud, sidek mohd noah, jamaludin ahmad, wan marzuki wan jaafar, salleh amat, abu yazid abu bakar.  (2019).  initial development and validation of the career readiness cognitive information processing module among university students.  - international journal of innovation, creativity and change.  360-374. 

edris aden, salleh amat, mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar, nor mazlina ghazali, azzahrah annuar.  (2019).  split-half analysis: measurement of validity and reliability of the career counselling self-efficacy scale (ccses) in malaysian public universities.  - international journal of innovation, creativity and change.  1-15. 

maizarah mohd wahed, mohd izwan mahmud, siti hashimah ghazali.  (2019).  pola minat kerjaya dan penyesuaian kerjaya pelatih kor sukarelawan polis siswa/i di universiti awam.  - southeast asia psychology journal.  60-72. 

siti hashimah ghazali, mohd izwan mahmud, maisarah mohd wahed.  (2019).  hubungan antara penyesuaian kerjaya dan sokongan sosial dalam kalangan guru pelatih di sebuah universiti awam.  - southeast asia psychology journal.  74-105. 

ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2019).  the effectiveness of google earth pro (gep) application as a teaching tools (it) for geography subject in high school.  - religacion.  542-551. 

ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2019).  keberkesanan geographic information system (gis) dalam mencungkil minat pelajar terhadap mata pelajaran geografi di sekolah menengah.  - malaysian journal of society and space.  64-79. 

ishak bin yussof;mohd. marzuki bin mustafa;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;riza atiq abdullah bin o.k. rahmat;zalinda binti othman;mohd izwan bin mahmud;chang peng kee;nurul ashikin binti zainurdin;sharifah nurina alia binti syed abdullah;atikah nurai.  (2019).  kajian keberkesanan graduan universiti kebangsaan malaysia: analisis meta dean tindakan susulan.  -

abdul mutalib m. r., mahmud m. i, mohd affandi, h., irawan i. & che rus r..  (2019).  analysis of expert validation on developing factors influencing career choice malaysian vocational college teachers' model.  - humanities & social sciences reviews.  1147-1151. 

nur syazwani jusoff, mohd izwan mahmud.  (2019).  meneroka kesejahteraan emosi warga emas melalui pendekatan kelompok psiko pendidikan.  - prosiding persidangan kebangsaan penyelidikan pendidikan ncer 2019.  156-165. 

ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2019).  keberkesanan geographic information system (gis) terhadap kemahiran berfikir secara ruang (kbr) dalam kalangan pelajar geografi.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6.  1352-1366. 

mohd mahzan awang, zuria mahmud, salleh amat, mohd izwan mahmud, harun baharudin, abu yazid abu bakar,, aliza alias, ku suhaila ku ali @ ku johari, dharatun nissa puad mohd kari, abdul razaq ahmad, nawar fasehah mohd ehwan.  (2019).  refining indicators for measuring social capital index.  - international journal of innovation, creativity and change.  64-79. 

mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2019).  implications of career intervention on public university students in malaysia.  - international journal of management and applied science.  12-14. 

abu yazid abu bakar, salleh amat, mohd izwan mahmud.  (2019).  issues and challenges of 21st century teaching and learning: the malaysian experience.  - international journal of management and applied science.  6-11. 

abu yazid abu bakar, siti nurliyana ahmad, mohd izwan mahmud.  (2019).  school guidance and counselling services for special education students in malaysia: a literature review.  - international journal of innovation, creativity and change.  421-433. 

nur jannah bali mahomed, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud.  (2019).  coping strategies and psychological well-being of guidance and counselling teachers in schools.  - creative education.  3028-3040. 

zuhda husain, salleh amat, abu yazid abu bakar, nor shafrin ahmad, dharatun nissa fuad mohd. karim, mohd. izwan mahmud, kamarul md shah.  (2019).  sharing experiences among people with physical disabilities through rehabilitation counselling sessions.  - international journal of innovation, creativity and change.  523-539. 

mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar & nur dini dayana ahmad rozaino.  (2019).  career interest profiling and stem career module.  - international counseling innovation showcase & competition (i-counnovas) 2019. 

abu yazid abu bakar & mohd izwan mahmud.  (2019).  a holistic module to inculcate interest in stem career among secondary school students.  - malaysia technology expo (mte) 2019. 

mohd izwan mahmud, sidek mohd noah, wan marzuki wan jaafar, abu yazid abu bakar & salleh amat.  (2019).  the career readiness construct between dysfunctional career thinking and career self-efficacy among undergraduate students.  - journal of engineering science and technology.  74-81. 

nur adlin yusof, mohd izwan mahmud.  (2019).  faktor berlakunya gejala buli dalam kalangan pelajar.  - prosiding konvensyen kaunseling kebangsaan kali ke 21 pendayaupayaan kendiri melalui kaunseling.  104-113. 

edris adin, salleh amat, muhamad izwan mahmud, azzahrah annuar, nor mazlina ghazali.  (2019).  perceptions of career counselling services among undergraduate students.  - international journal of innovation, creativity and change.  234-249. 

azriah mohd azmir, ku suhaila ku johari, izwan mahmud.  (2018).  relationship between multiple intelligence and career interest among secondary school student.  - the 1st international conference on counseling, educational technology and behavioral sciences. 

ku kautsar ku sulong, izwan mahmud, ku suhaila ku johari, mohamad isa amat.  (2018).  the effect of career activity using sandtray on career self efficacy among substance abuse client.  - the 1st international conference on counseling, educational technology and behavioral sciences. 

mohamad sattar rasul.  (2018).  rampai penyelidik siri 6: stem untuk komuniti.  - rampai penyelidik siri 6: stem untuk komuniti. 

zuria mahmud, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud & nor azita buyong.  (2018).  pendekatan kreatif menangani buli dalam kalangan pelajar perempuan di sekolah berasrama.  - prosiding seminar play therapy 2018. 

ku suhaila ku johari, zuria mahmud, salleh amat, abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud, dharatun nissa fuad mohd karim, haslinda hussein, yee siew kuan & zuraini idris.  (2018).  kreativiti dalam kauseling untuk mendepani cabaran generasi alaf baru.  - prosiding seminar play therapy 2018. 

mohd hakimie zainal abidin, salleh amat, mhd subhan, mohd izwan mahmud, sallehuddin ali & abu yazid abu bakar.  (2018).  career maturity among gifted and talented students in malaysia.  - international journal of engineering & technology (uae). 

sallehudin ali, salleh amat, mohd izwan mahmud, mohd hakimie zainal abidin, mhd subhan & abu yazid abu bakar.  (2018).  resilience and sense of belonging among medical students in a malaysian public university.  - international journal of engineering & technology (uae). 

mhd subhan, mas`ud zein, akhyar, mohd hakimie zainal abidin, sallehudin ali, salleh amat, mohd izwan mahmud, aida hanim a. hamid & abu yazid abu bakar.  (2018).  evaluation and psychometric status of the self employment intentions in a sample of indonesian international students.  - international journal of engineering & technology (uae). 

nurul hasyimah mat rani, wan marzuki wan jaafar, sidek mohd noah, mazila ghazali & mohd izwan mahmud.  (2018).  pendekatan al-ghazali: amalan tingkah laku beretika dalam kalangan guru bimbingan dan kaunseling di malaysia.  - regional conference on counseling and career development 2018.  621-627. 

mazila ghazali, sidek mohd noah, wan marzuki wan jaafar, mohd izwan mahmud & nurul hasyimah mat rani.  (2018).  sorotan teori dan model kesejahteraan, kepentingannya kepada kaunselor.  - regional conference on counseling and career development 2018.  607-620. 

nurul hasyimah mat rani, wan marzuki wan jaafar, sidek mohd noah, mazila ghazali & mohd izwan mahmud.  (2018).  teori deontologi dalam tingkah laku beretika kaunselor.  - regional conference on counseling and career development 2018.  330-335. 

nurul hasyimah mat rani, wan marzuki wan jaafar, sidek mohd noah, mazila ghazali & mohd izwan mahmud.  (2018).  model orientasi etika dalam tingkah laku beretika kaunselor.  - regional conference on counseling and career development 2018.  324-329. 

norhafizatulhusna ismail, ku suhaila ku johari, zuria mahmud & mohd izwan mahmud.  (2018).  aplikasi psikodrama dalam proses kaunseling kelompok bagi meneroka isu buli dalam kalangan pelajar perempuan sekolah berasrama.  - regional conference on counseling and career development 2018.  266-278. 

edris aden, salleh amat & mohd izwan mahmud.  (2018).  kerangka kompetensi kaunseling kerjaya. perbandingan kerangka kompetensi national career development association (ncda) dan lembaga kaunselor (malaysia).  - regional conference on counseling and career development.  60-68. 

mohd izwan mahmud, sidek mohd noah, jamaludin ahmad, wan marzuki wan jaafar, mazila ghazali, nurul hasyimah mat rani & ratnadevi a/p r.shunmugam.  (2018).  intervensi kerjaya abad ke21 dalam kalangan pelajar universiti.  - regional conference on counseling and career development 2018.  553-565. 

raja noor shuhaida raja ahmad, zainah ahmad zamani & mohd izwan mahmud.  (2018).  pembangunan kerjaya pelajar institusi pengajian tinggi: implikasi kaunseling kerjaya abad ke 21.  - the regional conference on counseling and career development 2018.  712-722. 

fadhilah othman & mohd izwan mahmud.  (2018).  aplikasi teori kaunseling dalam kalangan kaunselor universiti awam.  - regional conference on counseling and career development 2018.  566-580. 

mohd redzwan abdul mutalib, haryanti mohd affandi, mohd izwan mahmud, siti kartina abdul karim.  (2018).  vocational education and training - the world of work and teacher education.  - 22. 

siti nurliyana ahmad, abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud & zuria mahmud.  (2018).  tingkah laku agresif dalam kalangan pelajar: kajian kes di sebuah sekolah menengah berasrama penuh.  - proceeding regional conference on counseling and career development 2018.  416-425. 

edris bin aden, salleh bin amat, mohd izwan bin mahmud.  (2018).  analisis awal cabaran dan penambahbaikan perkhidmatan kaunseling kerjaya di universiti awam. satu penerokaan.  - jurnal psikologi dan kaunseling. 

yee siew kuan, mohd izwan mahmud.  (2018).  hubungan antara modal psikologi dan kesejahteraan psikologi di kalangan pelajar prasiswazah.  - junal psikologi dan kaunseling. 

mohd izwan bin mahmud, dharatun nissa binti fuad mohd karim, salleh bin amat, abu yazid bin abu bakar.  (2018).  hubungan antara ketidakfungsian pemikiran kerjaya, efikasi kendiri kerjaya dan ketidakupayaan membuat keputusan kerjaya dalam kalangan graduan ijazah pertama.  - jurnal psikologi dan kaunseling. 

mohamad sattar rasul.  (2018).  national conference on the 4th industrial revolution skills development.  - sustainability in educati. 

nurdiyana najwa kashim, abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud & zuria mahmud.  (2018).  personaliti pelajar sarjana bimbingan dan kaunseling fakulti pendidikan menggunakan myers-briggs type indicator (mbti).  - proceeding regional conference on counseling and career development 2018.  312-323. 

liliahalim,kalaivanichellappan,ruhizanyasin,kamisahosman,zanatoniksan,azminshamrambely,wjulianawahmad,effandizakaria,hafizahhusain,mardinaabdullah,rizafizahothaman,mdizwanmahmud,roslindarosli,ayazidabakar,tmastura tsoh,m.sattar rasul,sabirinab&sitimistima.  (2018).  futuristic multidiscipline stem mentoring program.  - the 17th international expo on inventions and innovations. 

nor hamizah ab razak, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud, nadziroh md zubir, sabihah johan.  (2018).  general review on cognitive behaviour play therapy on children's psychology development.  - international journal of academic research in progressive education and development. 

nor hamizah ab razak, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud, nadziroh md zubir, sabihah johan.  (2018).  module of cognitive behaviour play therapy on decision making skills and resilience enhancement (cbpt module).  - international journal of academic research in progressive education & development. 

zuria mahmud, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud.  (2018).  pschoeducation to cultivate anti bully culture in an all girls resindential school.  - journal of adv research in dynamical & control systems. 

mohd izwan mahmud, sidek mohd noah, wan marzuki wan jaafar, salleh amat & abu yazid abu bakar.  (2018).  need analysis of development on career readiness module using the fuzzy delphi method.  - proceedings of international conference on management, economics & social science (icmess 2018). 

abu yazid abu bakar & mohd izwan mahmud.  (2018).  pola minat dan kecenderungan pelajar terhadap stem: kajian kes di smk engku husain (semuhsin), semenyih, selangor.  - rampai penyelidik siri 6. 

muzarina juhari, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud.  (2018).  descriptive analysis of multiple intelligence and career interest.  - the 1st international conference on counseling, educational technology and behavioral sciences. 

mohd izwan mahmud, zuria mahmud, abu yazid abu bakar , ku suhaila ku johari , siti nurliyana ahmad.  (2018).  effects of sand tray therapy on aggressive behaviors among female students at a boarding school.  - journal of advanced research in dynamical and control systems. 

ishak yusoff, chang peng kee, zalinda othman, mohd izwan mahmud, tan yao xiong, sharifah nurina alia, nurul ashikin zainurdin & nurul nadia rosli,.  (2018).  laporan kajian pengesanan graduan universiti kebangsaan malaysia tahun 2017.  -

nor hamizah ab razak, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud & nadziroh md zubir.  (2018).  analisis kajian berkaitan keberkesanan intervensi terapi bermain kognitif tingkah laku ke atas isu psikologi kanak-kanak.  - jurnal perkama. 

abu yazid abu bakar & mohd izwan mahmud.  (2018).  pola minat dan aspirasi pelajar terhadap kerjaya stem: kajian kes di smk engku husain (semuhsin), semenyih, selangor darul ehsan.  -

lilia h., kalaivani c., ruhizan m.yasin, kamisah o., zanaton h.iksan, azmin sham r., w.juliana w.ahmad, effandi z., hafizah h., mardina a, rizafizah o., m.izwan mahmud,roslinda r.,abu yazid a.bakar, t.mastura t.soh, m.sattar rasul,sabirin a, s.mistima.  (2018).  futuristic multidiscipline stem mentoring program.  - rampai penyelidik siri 6. 

nor hamizah ab razak, ku suhaila ku johari, izwan mahmud & nadziroh md zubir.  (2018).  analisis literatur terapi bermain kognitif tingkah laku ke atas perkembangan psikologi kanak-kanak.  - prosiding seminar play therapy 2018. 

zuriyati seman, ku suhaila ku johari, zuria mahmud & mohd izwan mahmud.  (2017).  ekplorasi terapi sandtray bagi kes pelajar bermasalah tingkahlaku.  - international seminar on counseling 2017 (malindo 5). 

mohd izwan mahmud, sidek mohd noah, jamaludin ahmad, wan marzuki wan jaafar.  (2017).  kajian analisis keperluan pembinaan modul kesediaan kerjaya dalam kalangan pelajar universiti awam.  - jurnal psikologi dan kaunseling.  38-60. 

yee siew kuan, dharatun nissa binti fuad mohd karim, jamaliah hamdan,noriah mohd ishak, mohd izwan mahmud.  (2017).  jenis personaliti mbti dan trait kemurungan, kebimbangan dan tekanan dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat.  - jurnal psikologi dan kaunseling.  85-95. 

mohd izwan mahmud, dharatun nissa fuad mohd karim, salleh amat & abu yazid abu bakar.  (2017).  hubungan antara tahap kesediaan kerjaya dengan ketidakfungsian pemikiran kerjaya, efikasi kendiri kerjaya dan ketidaupayaan membuat keputusan kerjaya dalam kalangan graduan ijazah pertama.  - prosiding konvensyen kaunseling kebangsaan kali ke-20.  239-249. 

abu yazid abu bakar, norhafizatulhusna ismail, siti aisyah mohd ariffin, mohd izwan mahmud & yee siew kuan.  (2017).  keluarga perkasa komuniti sejahtera.  - prosiding konvensyen kaunseling kebangsaan kali ke-20.  1-249. 

nurul hasyimah mat rani, wan marzuki wan jaafar, sidek mohd noah, mazila ghazali, and mohd izwan mahmud.  (2017).  the ethics knowledge among counsellors in malaysia.  - international research journal of education and sciences.  52-57. 

nor azita buyong, zuria mahmud, ku suhaila ku johari & mohd izwan mahmud.  (2017).  aplikasi sandtray untuk meneroka tingkahlaku buli.  - international seminar on counseling 2017 (malindo 5).  590-596. 

yee siew kuan, nursakinah mat hazir, azrina md azhari, nurul suzaina joli, afifah mohamad radzi, jamaliah hamdan, roslina ahmad faisal, mohd izwan mahmud.  (2017).  kesan jenis warna terhadap ingatan dalam kalangan pelajar di sebuah universiti awam.  - jurnal psikologi dan kaunseling.  113-127. 

sallehudin ali, mohd hakimie zainal abidin, mhd subhan, salleh amat, mohd izwan mahmud & abu yazid abu bakar.  (2017).  resilience and sense of belonging among medical students in a malaysian public university.  - proceedings international conference on social and behavioural sciences (icsbs - 2017). 

mohd izwan mahmud & abu yazid abu bakar.  (2017).  perkhidmatan kaunseling profesional dalam komuniti.  - 21. 

mohd hakimie zainal abidin, mhd subhan, abu yazid abu bakar & mohd izwan mahmud.  (2017).  perkhidmatan kaunseling profesional dalam komuniti.  - 11. 

abu yazid abu bakar, salleh amat & mohd izwan mahmud.  (2017).  perkhidmatan kaunseling profesional dalam komuniti.  - 196. 

jamaliah hamdan, yee siew kuan, nawal saparin, dhararun nissa fuad mohd karim, noriah ishak, mohd izwan mahmud.  (2017).  hubungan kecerdasan emosi dengan faktor-faktor mempengaruhi dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat.  - jurnal psikologi dan kaunseling.  128-138. 

mohd izwan mahmud.  (2016).  penyelidikan empirikal dalam pendidikan.  - 14. 

nabilah nyan, salleh amat, mohd izwan mahmud.  (2016).  memahami peranan efikasi kendiri kerjaya dan kematangan kerjaya dalam mempengaruhi perancangan kerjaya pelajar sekolah menengah.  - international conference on education and psychology 2016 (icedupsy2016).  318-327. 

mohd izwan mahmud, sidek mohd noah, jamaludin ahmad, wan marzuki wan jaafar.  (2016).  analisis kesahan kandungan modul kesediaan kerjaya-cognitive information processing (mkk_cip).  - prosiding international conference on education and psychology (icedupsy16).  1-1584. 

mohd izwan mahmud, sidek mohd noah, jamaludin ahmad, wan marzuki wan jaafar.  (2016).  modul kesediaan kerjaya berdasarkan teori cognitive information processing (cip).  - jurnal kurikulum & pengajaran asia pasifik.  59-75. 

salleh amat, abu yazid abu bakar & mohd izwan mahmud.  (2016).  persepsi pelajar terhadap kemahiran insaniah dalam mata pelajaran pendidikan islam.  - wacana pendidikan islam peringkat kebangsaan siri ke-11.  1123-1132. 

mohd izwan mahmud, amla mohd salleh, zalizan mohd jelas, norzaini azman & abu yazid abu bakar.  (2016).  career interest and career information-seeking behaviour among students in malaysian education system: a case study.  - jurnal psikologi dan kaunseling.  70-84. 

abu yazid abu bakar, noriah mohd ishak, salleh amat & mohd izwan mahmud.  (2015).  job satisfaction and morale of enlisted personnel: implications toward counseling provision in the military organization.  - mediterranean journal of social sciences.  507-512. 

jelas z.m., salleh a., azman n., jani r., hamzah r., mahmud i., ab hamid z., hamzah h..  (2014).  perbezaan gender dalam sokongan pembelajaran dan pencapaian akademik: peranan perantara keterlibatan murid di sekolah.  - malaysian journal of learning and instruction.  237 - 262. 

zalizan m. jelas, amla salleh, izwan mahmud, norzaini azman, hanizah hamzah, zaleha abd. hamid, rohana jani, ramlah hamzah.  (2014).  gender disparity in school participation and achievement : the case in malaysia.  - procedia social and behavioral sciences - psysoc 2013.  62-68. 

prof dato` dr. zalizan mohd jelas, prof datin dr. amla mohd salleh, prof dato` norzaini azman, pm dr. ramlah hamzah, pm dr. rohana jani, dr. hanizah hamzah, pn zaleha abd hamid, en. mohd izwan mahmud.  (2013).  laporan akhir kajian : analisis gender dalam pendidikan.  - pelan pengurusan langkawi. 

salleh amat, kamarul md. shah, zuria mahmud, amla mohd. salleh, rosseni din & mohd. izwan mahmud.  (2013).  initial development and validation of multicultural counseling competencies scale for malaysian school counselors.  - asian social science.  9(17):144-152. 

aidah abdul karim, rosseni din, parilah m. shah & mohd izwan mahmud.  (2012).  developing and validating information skills instrument for youth students in malaysia.  - icld 2012: the 3rd international conference on learner diversity proceedings. 

salleh amat, zuria mahmud, amla salleh, kamarul md. shah, mohd izwan mahmud.  (2012).  analisis domain kecekapan kaunseling pelbagai budaya mengikut budaya tempatan malaysia.  - proceedings the 3rd international conference on learner diversity (icld2012) / center of excellence for learner diversity, faculty of education ukm.