Penerbitan Terkini

mohd rizal bin palil;wan kamal bin mujani;hawati binti janor;noor inayah bt. yaa`kub;mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2022).  enterprise risk management and corporate governance: new horizons in assessing firm value.  -

husnawati hussaini, hafizuddin syah, b.a.m, rubayah yakob.  (2022).  persepsi risiko dan tingkah laku pengguna terhadap pembelian secara dalam talian di lembah klang.  - international conference on social sciences, business, education and engineering 2022.  1-15. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, shurianie rahim.  (2022).  pengurusan risiko sistematik kurangkan impak bencana banjir.  - majalah inspirasi.  8-9. 

nurul yusrina yusri , hafizuddin syah b.a.m, rubayah yakob.  (2021).  enterprise risk management and firm performance: the moderating effect of board independence.  - malaysia-indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema) 2021.  1-14. 

nurul hidayah md razali, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, hairolanuar mohamad.  (2021).  pembangunan harta wakaf: isu dan cabaran di malaysia.  - 25. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah;hawati binti janor;rubayah binti yakob.  (2021).  high performance organization, managerial ownership and enterprise risk management implementation.  -

sajiah yakob, roslida zalila ahmad rusli, rubayah yakob, hafizuddin-syah b.a.m.  (2021).  financial literacy and financial performance of small and medium-sized enterprises.  - south east asian journal of management.  72-96. 

rubayah yakob, zaidi isa, nurul hidayah md razali, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, mohd bolhari mat doa.  (2021).  ramalan berstokastik terhadap potensi takaful wakaf dalam meningkatkan kutipan wakaf tunai.  - malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting.  1-21. 

shahida shahimi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, siti hanisah fuad.  (2021).  management of sustainable palm oil: policies and environmental considerations.  - 11. 

hafizuddin-syah, b.a.m; shahida shahimi, amran arifin, fadhilah jamaluddin.  (2021).  independent smallholders' perceptions towards mspo certification.  - global academic conference on management, innovation, education and economics 2021 (gacmiee2021).  1-13. 

md daud ismail, doris padmini s. selvaratnam, hazrul izuan shahiri, mara ridhuan che abdul rahman, mohd hafizuddin bagaan abdullah, siti noor kamaliah mat jusoh, nurul ain nafhah abd rahman.  (2021).  buku panduan latihan industri fakulti ekonomi dan pengurusan.  - 1-33. 

awatif alsheikh, mohamat sabri hassan, norman mohd-saleh, mohd hafizuddin-syah bin abdullah and warda alsheikh.  (2021).  firms size, mandatory adoption of ifrs and corporate risk disclosure among listed non-financial firms in saudi arabia.  - asian academy of management journal of accounting and finance.  1-28. 

rubayah yakob, zaidi isa, nurul hidayah md razali, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, nurul haffizah abd rashid, mohd bokhari mat doa.  (2021).  ramalan berstokastik terhadap potensi takaful wakaf dalam meningkatkan dana wakaf tunai.  - 21st malaysian indonesian conference on economics, management and accounting.  189-204. 

nurul hidayah md razali, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, shahida shahimi, roziana baharin, sajiah yakob.  (2021).  systematic literature review on the empirical evidence in waqf studies.  - 21st malaysia-indonesia international conference on economics, management and accounting.  9-30. 

rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, nurul hidayah md razali, hairolanuar mohamad.  (2021).  conceptualizing financial risk and investment diversification towards the efficiency of waqf institutions in malaysia.  - islamiyyat (international journal of islamics studies).  53-68. 

sharifah faatihah syed mohd fuzi, mohamat sabri hassan, romlah jaffar, mohd. hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2021).  enterprise risk management (erm) disclosure and its determinant factors for public listed firms in malaysia.  - malaysia indonesia international conference on economics, management & accounting (miicema).  1-32. 

sharifah faatihah syed mohd fuzi, mohamat sabri hassan, romlah jaffar, mohd. hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2021).  the evolution of research trends in enterprise risk management (erm).  - international management and accounting conference (imac) 2021.  203-204. 

nurul hidayah md razali. rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2021).  slr on the empirical evidence in waqf studies.  - malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting.  1-22. 

shahida binti shahimi;mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  certification and sustainability in palm oil industry: the case of malaysian and indonesian palm oil companies.  -

nur sabrina sarrif, hafizuddin-syah, b.a.m.  (2020).  the adaptability of high-performance organization framework among technology firms in malaysia.  - 1-8. 

lesni triyana iwan lesmana, hafizuddin-syah, b.a.m..  (2020).  faktor faktor yang meningkatkan risiko lanjut usia di malaysia.  - 1-18. 

nurafifah binti norizan, hafizuddin-syah, b.a.m.  (2020).  the level of enterprise risk management implementation among technology firms in malaysia.  - 1-7. 

nor aida abdul rahman, suzari abdul rahim,hafizuddin-syah b.a.m.  (2020).  customer relationship management (crm) in the airline industry: relationship marketing perspective.  - journal of advanced research in dynamical and control systems.  1745-1750. 

nor aida abdul rahman, suzari abdul rahim, md fauzi ahmad, hafizuddin-syah, b.a.m.  (2020).  exploring covid-19 pandemic: its impact to global aviation industry and the key strategy.  - international journal of advanced science and technology.  1829-1836. 

raid aiman bin norzamri, hawati janor, mohd hafizuddin shah bangaan abdullah.  (2020).  kajian penilaian risiko yang dihadapi oleh penghantar makanan foodpanda di malaysia.  - 1-25. 

shahida shahimi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  sustainability practices and financial profitability of palm oil companies: the case of top 20 crude palm oil producers.  - 1-138. 

shahida shahimi, mohd. hafizuddin syah bangaan abdullah, mohd. badrul hakimi daud, hafizi ab. majid.  (2020).  case studies in sukuk.  - 12. 

mohd. badrul hakimi daud, mohd. hafizuddin syah bangaan abdullah, shahida shahimi, hafizi ab. majid.  (2020).  case studies in sukuk.  - 9. 

shahida shahimi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, mohd badrul hakimi daud.  (2020).  case studies in sukuk.  - 127. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, hawati janor.  (2020).  performance and enterprise risk management: solving firm's dilemma.  - 112. 

rubayah yakob, hafizuddin-syah, b.a.m., sajiah yakob, wan suhaila wan rukeman.  (2020).  demografi. sosioekonomi, pengetahuan dan gelagat menyimpan dalam dana pendidikan skim simpanan pendidikan nasional-i plus (sspn-iplus).  - bengkel bedah artikel grace siri 1.  1-25. 

fathin faizah said, hawati janor, aisyah abdul rahman, noorasiah sulaiman, mariani abd majid, norlida hanim mohd salleh, zulkefly abdul karim, shahida shahimi, rubayah yakob, azrina abdullah al-hadi, wye chung khain, mohd nasir mohd saukani, norshamliza.  (2020).  prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 2.  - prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 2.  1-588. 

fathin faizah said, aisyah abdul rahman, noorasiah sulaiman, mariani abd majid, zulkefly abd karim, shahida shahimi, rubayah yakob, azrina abdullah al-hadi, wye chung khain, mohd nasir mohd saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid,.  (2020).  prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 1.  - prosiding kolokium siswazah fep 2020 volume 1.  1-309. 

md daud ismail, doris padmini s. selvaratnam, hazrul izuan shahiri, mara ridhuan che abdul rahman, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, siti noor kamaliah mat jusoh, nurul ain nafhah abd rahman.  (2020).  buku panduan latihan industri fakulti ekonomi dan pengurusan.  - 32. 

sajiah yakob, rubayah yakob, hafizuddin-syah b.a.m.  (2020).  amalan pengurusan risiko dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana.  - international journal of muamalat.  1-20. 

nur shahirah mohd khairi, hafizuddin-syah, b.a.m, rubayah yakob .  (2020).  internet banking literacy: a preliminary evidence from malaysia.  - 7th international conference on management & muamalah.  1-10. 

mas nordiana rusli, norman mohd. saleh, mohamat sabri hassan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  the effect of political connections on forward- looking information disclosure from the perspective of the stakeholder salience theory.  - international journal of management studies.  47-76. 

nur atikah rosli, hendon redzuan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  mengukur kefahaman ejen terhadap objektif, konsep, produk dan al-wakalah dalam takaful.  - postgraduate colloquium, fep, semester 2 session 2019-2020.  7-29. 

mohd fairul zaman abdul manan, hendon redzuan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  impak insurans tanaman di asia: kajian litaratur secara sistematik.  - postgraduate colloquium, fep, semester 2 session 2019-2010.  7-22. 

mohd khaairul dahri mohd zawawi, hendon redzuan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  persepsi penjawat awam terhadap takaful perubatan.  - prosiding postgraduate colloquium, fep, semester 2, session 2019-2020..  15-29. 

hendon redzuan, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  prinsip pengurusan risiko.  - 1-289. 

adyputra sinaga amaludain, hendon redzuan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  insurans deposit ke atas fenomena 'bank run' dalam perbankan islam di malaysia.  - e-prosiding seminar kewangan islam kebangsaan (e-skik 2020).  1-16. 

awatif alsheikh, mohamat sabri hassan, norman mohd saleh, mohd hafizuddin syah abdullah, warda alsheikh.  (2020).  risk reporting and multiple directorships: evidence from gulf cooperation council markets.  - test engineering and management.  3070-3098. 

nurul hidayah md razali, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, hairolanuar mohamad.  (2020).  pembangunan item dan skor kepentingan item ict dan fintech dalam institusi wakaf.  - 4th international virtual conference on zakat, waqf and islamic philantropy: philanthropy model 4.0 towards empowering ummah with technology.  60. 

sajiah yakob, hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, nur aufa muhammad raziff.  (2019).  the effect of enterprise risk management practice on sme performance.  - south east asian journal of management.  1-23. 

hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, mohd hasimi yaacob, hawati janor, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, hendon redzuan, mohd mohid rahmat dan sajiah yakob.  (2019).  risk management & your organization.  - 1-51. 

hafizuddin-syah, hawati janor, rubayah yakob.  (2019).  the relevance of foreign ownership on credit risk among islamic banks in malaysia.  - international journal of business and management science.  341-351. 

sajiah yakob, hafizuddin-syah b.a.m., rubayah yakob, nur aufa muhammad raziff.  (2019).  the effect of enterprise risk management practice on sme performance.  - 1-9. 

anna rusli,norman mohd-saleh, mohamat sabri hassan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2019).  political connection, forward looking information disclosure and investors perceived risk.  - 19th annual conference of the asian academic accounting association.  1-21. 

rubayah yakob, hendon redzuan, hawati janor, hafizuddin-syah, b.a.m..  (2019).  contract comprehension: prudent takaful claim decision.  - asian journal of management cases.  1-23. 

s. shahida, hafizuddin-syah b.a.m & siti hanisah fuad.  (2019).  does mspo certification matter for profitability of malaysian palm oil companies?.  - international journal of economics and management.  357-369. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, shahida shahimi.  (2019).  taxation and zakat on islamic finance instruments.  - 8. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, rubayah yakob, azlia asmira ruslee.  (2019).  penentu pemilikan takaful mikro dalam kalangan kumpulan berpendapatan rendah.  - journal of nusantara studies.  101-125. 

rubayah yakob, hafizuddin-syah b.a.m, nurfarhana hani badrul hisham.  (2019).  demographic analysis towards the understanding of education takaful (islamic insurance) plan.  - geografia malaysian journal of society and space.  92-105. 

mas nordiana rusli, norman mohd saleh, hafizuddin-syah b.a.m, mohamat sabri hasan.  (2019).  political connection types and investors' perceived risk: evidence from malaysia.  - asian journal of accounting and governance.  1-14. 

fathin faizah said, noorasiah sulaiman, mariani abdul majid, wye chung khain, m nasir m saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid, m adib ismail, suhaili al-ma'amun, m hafizudin syah bangaan abdullah, nafisah mohammed, riayati ahmad.  (2019).  prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 1).  - prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 1).  1-442. 

fathin faizah said, noorasiah sulaiman, mariani abdul majid, wye chung khain, m nasir saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid, m adib ismail, suhaili al-ma'amun, m hafizudin syah bangaan abdullah, nafisah mohammed, riayati ahmad.  (2019).  prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 2).  - prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 2).  1-378. 

fathin faizah said, noorasiah sulaiman, mariani abdul majid, wye chung khain, m nasir m saukani, nor shamliza chamhuri, lai wei sieng, hairunnizam wahid, m adib ismail, suhaili al-ma'amun, m hafizudin syah bangaan abdullah, nafisah mohammed, riayati ahmad.  (2019).  prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 3).  - prosiding kolokium siswazah fep 2019 (volume 3).  1-339. 

s. shahida, hafizuddin-syah b.a.m, siti hanisah fuad.  (2018).  the effect of sustainability certification for export on operational profitability of malaysian palm oil companies.  - jurnal ekonomi malaysia. 

rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, norasykeen mohd baharom.  (2018).  analisis polisi luput pelan takaful keluarga.  - the journal of muamalat and islamic finance research. 

hafizuddin-syah, b.a.m, hawati janor & mohamad abdul hamid.  (2018).  high performance organization and enterprise risk management implementation.  - the 3rd chrest international conference 2018 (chrest2018). 

hafizuddin-syah, b.a.m, hawati janor & mohamad abdul hamid.  (2018).  high performance organization and enterprise risk management implementation.  - the 3rd chrest international conference. 

hafizuddin-syah, b.a.m., s. shahida, siti hanisah fuad.  (2018).  sustainability certifications and financial profitability: an analysis on palm oil companies in malaysia.  - jurnal pengurusan. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, hawati janor, mohamad abdul hamid.  (2018).  high performance organization and enterprise risk management implementation.  - international journal of business and management science. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2018).  perkasa amalan pengurusan risiko organisasi.  - berita harian.  68. 

hafizuddin-syah,b.a.m., rubayah yakob, hendon redzuan.  (2018).  adakah kita bersedia untuk persaraan?.  - majalah impak ukm. 

b.a.m hafizuddin syah, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 16. 

amir asyraf husni nizad, rubayah yakob, mohd hafizudin syah bangaan abdullah, roziana baharin.  (2018).  indeks sara hidup pelajar kajian kes di kolej pendidikan antarabangsa intec.  - jurnal personalia pelajar.  11-18. 

hawati janor, mohd hafizuddin shah, noor azryani auzairy, norshamliza chamhuri & hendon redzuan.  (2018).  financial literacy, risk tolerance and investment decisions.  - the 9th international management & accounting conference. 

siti madiah salim, rubayah yakob & mohd hafizuddin syah b.a.m.  (2018).  perkhidmatan berasaskan teknologi kewangan (fintech): kajian ke atas skim simpanan pendidikan nasional (sspn-i plus).  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13. 

rubayah yakob, hendon redzuan dan hafizuddi-syah, b.a.m..  (2018).  sikit-sikit lama-lama menjadi bukit.  - majalah impak: kewangan dan pelaburan@ukm. 

rubayah yakob, hendon redzuan dan hafizuddin-syah, b.a.m..  (2018).  in for a penny, in for pound.  - impact: finance & investment@ukm. 

hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, hendon redzuan.  (2018).  are we ready for retirement?.  - impact ukm. 

hafizuddin-syah, b.a.m. & hawati janor.  (2018).  the contributory factors of enterprise risk management implementation cost.  - proceedings of the 9th international management and accounting conference 2018 (imac9). 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, azlia asmira ruslee & rubayah yakob.  (2018).  analisis pembelian takaful mikro dalam kalangan b40.  - proceeding of the 9th international management & accounting conference 2018. 

hafizuddin-syah, b.a.m, hawati janor.  (2018).  the contributory factors of enterprise risk management implementation cost.  -

hafizuddin-syah, b.a.m.  (2018).  ownership and credit risk among islamic banks in malaysia.  -

hafizuddin-syah & b.a.m.  (2018).  ownership and credit risk among islamic banks in malaysia.  - the 19th malaysia-indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema). 

suriadi uddin, mohd hafizuddin syah b.a.m. & rubayah yakob.  (2018).  analisis tahap pengetahuan golongan isi rumah b40 terhadap perlindungan takaful mikro.  - persidangan ekonomi kebangsaan malaysia ke 13. 

shahida, hafizuddin-shah, b.a.m & siti hanisah binti fuad.  (2017).  financial profitability and environmental sustainability of malaysian shariah-compliant palm oil companies.  - 18th malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema). 

zaidi isa, hendon redzuan, rubayah yakob & mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2017).  summary report of the financial consumer behaviour study.  - laporan kajian untuk perbadanan insurans deposit malaysia.  1-28. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah. shahida shahimi, siti hanisah fuad.  (2017).  sustainable certifications and financial profitability: an analysis on palm oil companies in malaysia..  - 1-17. 

mohd. hafizuddin syah bangaan abdullah, hawati janor, mohamad abdul hamid, puan yatim.  (2017).  the effect of enterprise risk management on firm value: evidence from malaysian technology firms.  - jurnal pengurusan.  1-15. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, shahida shahimi & siti hanisahfuad.  (2017).  sustainable certifications and financial profitability: an analysis on palm oil companies in malaysia.  - proceedings of the tuanku jaafar conference 2017.  1124-1135. 

rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah & zaidi isa & hendon redzuan.  (2017).  menggapai harapan: menangani risiko ketidakcukupan dana pendidikan anak-anak.  -

s. shahida, hafizuddin-syah b.a.m & siti hanisah fuad.  (2017).  do sustainability certifications matter for exporting palm oil companies.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 12 2017.  521-530. 

shahida shahimi, b.a.m hafizuddin syah, siti hanisah fuad.  (2016).  does environmental certification matters. the case of palm oil companies in malaysia.  - international symposium on sustainable development and management book of abstract organized by international business school, universiti teknologi malaysia, 8 to 9 october 2016. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2016).  insurans hayat sebagai jaminan kewangan kukuh.  - berita harian. 

a.m. hafizi, shahida shahimi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, m. badrul hakimi daud.  (2015).  road to default: tracoma holding berhad bai bithaman ajil debt securities (baids).  - emerald emerging markets case studies.  1-11. 

s.shahida, b.a.m. hafizuddin-syah, mohd badrul hakimi daud & a.m. hafizi.  (2014).  predicting probability of defaults the case of malaysian sukuk market.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke-9 2014, ukm bangi. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, mohamad abdul hamid, hawati janor, puan yatim.  (2014).  the implementation of enterprise risk management (erm)and firm performance : evidence from malaysian technology firms.  - 16th malaysian finance association conference (mfa2014) / kuala lumpur. 

s.shahida, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, m. badrul hakimi daud & a.m. hafizi.  (2013).  road to default : tracoma holding berhad bai bithaman ajil debt securities (baids).  - national case study conference (ncsc) 2013 / universiti utara malaysi. 

a.m. hafizi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, s.shahida & m. badrul hakimi daud.  (2013).  tracoma holding berhad bai bithaman ajil debt securities (baids).  - national case study conference (ncsc) 2013 / universiti utara malaysia. 

a.m. hafizi, s.shahida, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah & m. badrul hakimi daud.  (2013).  road to default: tracoma holding berhad bai bithaman ajil debt securities (baids).  - proceedings of the ukm-gsb seminar on writing cases for teaching and publication : caselet review and critique / ukm-graduate school of business. 

s.shahida, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, m. badrul hakimi daud & a.m. hafizi.  (2013).  tracoma holding berhad : in search of sukuk.  - proceedings of the ukm-gsb seminar on writing cases for teaching and publication: caselet review and critique, bangi. 

s.shahida, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, m. badrul hakimi daud & a.m. hafizi.  (2013).  tracoma holdings berhad bai bithaman ajil debt securities (baids).  - proceedings of the ukm-gsb seminar on writing cases for teaching and publication : caselet review and critique / ukm-graduate school of business. 

mohd badrul hakimi bin daud, s.shahida, hafizi ab majid and mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2012).  understanding the epistemology of sukuk al-mudharabah.  - 1st kias-ekonis international workshop in islamic economics and finance revitalization and organic integration of islamic economic institutions. 

mohd badrul hakimi bin daud, shahida shahimi, ruzian markom, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah & hafizi abd majid.  (2012).  dokumentasi perundangan perlindungan risiko kemungkiran pelabur: kajian kes sukuk ijarah aras sejagat.  - international seminar on research in islamic studies ii (isris ii), kuala lumpur. 

hafizi ab majid, shahida shahimi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2011).  sukuk defaults and it s implication: a case study of malaysian capital market.  - 8th international conference on islamic economics and finance, doha, qatar. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, hafizi ab majid, shahida shahimi, mohd badrul hakimi daud.  (2011).  tracoma`s bay` bithaman ajil sukuk: does default matter.  - proceedings of workshop on islamic economics and finance 2011 (wief2011): case studies in islamic economics and finance, bangi, selangor. 

hafizi ab majid, shahida shahimi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2011).  sukuk defaults and implication on malaysian capital market.  - proceeding 1st international joint seminar on banking & management. 

noor lnayah yaakub, hafizuddin shah, wan kamal mujani, kamaruzaman jusoff and mohamad abdul hamid.  (2011).  asset ownership and investor`s protection under sukuk ijarah.  - middle-east journal of scientific research.  7(Special Issue):22-30. 

hafizi ab majid, shahida shahimi, mohd hafizuddin shah bangaan abdullah.  (2011).  event of default in malaysian capital market: a case study on sukuk.  - proceedings of 13th malaysian finance association (mfa) conference 2011 " financial innovation and transformation in the 21st century", bangi, selangor.. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah , hafizi ab. majid
shahida shahimi.  (2010).  sukuk structure and underlying risks : lesson from malaysia.  - the proceeding of the 4th islamic banking, accounting and finance seminar 2010 (ibaf 2010): globalization sustainability in islamic financial services: prospects and challenges. 

hafizi ab majid, shahida shahimi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah & zusuf kan zainal kan.  (2010).  sukuk defaults and rating performance in malaysia: a case study of sukuk bai' bithaman ajil.  - proceedings of 13th international business research conference, melbourne, australia, published by world business institute, australia. 

shahida shahimi, hafizi ab majid & mohd hafizzuddin syah bangaan abdullah.  (2010).  sukuk development and prospects: a case study on malaysian and indonesian sovereign sukuk.  - proceeding of malaysia-indonesia conference on economics,management and accounting 2010, fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm.