Penerbitan Terkini

junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 4.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-182. 

junaidi awang besar, arina anis azlan, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & nik hairi omar.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 3.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-135. 

junaidi awang besar, nik hairi omar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 2.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-289. 

junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  1-679. 

muhammad zawawie mohd noor, sharifah raihan syed jaafar.  (2021).  isu kontemporari bahasa minoriti bugis di malaysia.  - 10. 

mohamad firdaus shamsuddin, sharifah raihan syed jaafar.  (2021).  isu kontemporari bahasa minoriti bugis di malaysia.  - 7. 

mohd haziq zainal abiden, sharifah raihan syed jaafar.  (2021).  isu kontemporari bahasa minoriti bugis di malaysia.  - 11. 

rosmiza m.z., sharifah raihan syed jaafar.  (2021).  adat dan amalan masyarakat bugis di pontian, johor dalam aktiviti perikanan.  - jurnal dunia perniagaan.  1-8. 

muhammad firdaus mohd sah, sharifah raihan syed jaafar.  (2021).  isu kontemporari bahasa minoriti bugis di malaysia.  - 13. 

mohd syukri anwar, sharifah raihan syed jaafar.  (2021).  perilaku fonologi schwa dalam dialek minangkabau di semenanjung malaysia.  - jurnal bahasa.  1-22. 

aliah afiqah anuardin, sharifah raihan syed jaafar.  (2021).  isu kontemporari bahasa minoriti bugis di malaysia.  - 17. 

shazmel ismail, sharifah raihan syed jaafar.  (2021).  isu kontemporari bahasa minoriti bugis di malaysia.  - 12. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2021).  isu kontemporari bahasa minoriti bugis di malaysia.  - 122. 

arnida anuar, sharifah raihan syed jaafar.  (2020).  an acoustical study of english consonants pronunciation among malaysian-javaneses.  - la linguistique.  109-130. 

sharifah raihan syed jaafar, nor hashimah jalaluddin, rosmiza mohd zainol, rahilah omar.  (2020).  advances in computer, communication and computational sciences.  - 10. 

angelene ghosten wan & sharifah raihan syed jaafar.  (2020).  sistem panggilan kematian dalam masyarakat kenyah badeng..  - e-bangi : journal of social sciences and humanities.  135-151. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2020).  investigating the fathfullness requirement of roots: evidence from malay dialects.  - dialectologia.  205-220. 

sharifah raihan syed jaafar, rosmiza m.z, zaim zaki.  (2020).  the effectiveness of language in corruption campaign.  - linguistique.  147-158. 

jasah jumayza ahmad, syafika atika othman, sharifah raihan syed jaafar.  (2020).  kerumitan sebutan bunyi vokal dan diftong bahasa melayu oleh pelajar arab.  - jurnal melayu.  20-34. 

sharifah raihan syed jaafar, ili shairah aishah muhammad hilmi.  (2019).  l1 phonological influences among malay speakers learning korean.  - international journal of asian social science.  626-635. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2019).  anomali bunyi bahasa asing.  - 120. 

nur syazwani abdul salam, sharifah raihan syed jaafar.  (2019).  perilaku fonologi konsonan di akhir kata dialek petani sik.  - journal of nusantara studies.  316-343. 

noor azureen hamid, sharifah raihan syed jaafar.  (2019).  diftong dialek melayu saribas.  - akademika: journal of southeast asia social sciences and humanities.  113-127. 

noor azureen hamid @ ahmed & sharifah raihan syed jaafar.  (2018).  asimilasi homorganik nasal di akhir kata dialek melayu sarawak.  - persidangan antarabangsa linguistik 2018 - paling@ukm 2018. 

sharifah raihan syed jaafar & noor azureen hamid@ahmed.  (2018).  asimilasi homorganik nasal di akhir kata dialek melayu sarawak.  - persidangan antarabangsa linguistik. 

sakinah nik muhamad naziman, sharifah raihan syed jaafar.  (2018).  adaptasi konsonan dalam kata pinjaman bahasa inggeris dalam dialek kelantan.  - jurnal melayu. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2018).  teori optimaliti.  -

sharifah raihan syed jaafar, thamaraselvi krishnasamy.  (2018).  fonologi kata pinjaman tamil dalam bahasa melayu berdasarkan teori optimaliti.  - jurnal bahasa. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2018).  nasal substitution and the limited role of nc in malay dialects.  - journal of the southeast asian linguistics society.  35-46. 

noor shahirah mohamad rodzi, sharifah raihan syed jaafar.  (2018).  kajian fonologi kesalahan bunyi dalam bahasa kanak-kanak.  - e-bangi journal of social sciences and humanities. 

sakinah muhammad naziman & sharifah raihan syed jaafar.  (2018).  the adaptation strategies of english loanwords among kelantan malay dialect speakers.  - 3l: language, linguistics, literature. the southeast asian journal of english language studies. 

sharifah raihan binti syed jaafar;rosmiza binti mohd zainol.  (2018).  membina model retorik bahasa program pendidikan anti-rasuah di kampung angkat ukm di sungai buah, dengkil..  -

nor hazila binti mat lazim, sharifah raihan syed jaafar.  (2018).  delikuidasi kata pinjaman arab dalam dialek kelantan.  - gema online journal of language studies. 

sharifah raihan syed jaafar, rosmiza mohd zainol & zaim zaki.  (2018).  the effectiveness of language in corruption education.  - 4th technology and innovation international conference. 

nur zahin kasnin & sharifah raihan syed jaafar.  (2018).  assimilasi nasal dalam hukum idgham bila al-ghunnah.  - akademika. 

nur adibah hasan & sharifah raihan syed jaafar.  (2017).  struktur suku kata terbitan dialek terengganu.  - akademika.  165-175. 

noor azureen hamid@ ahmed, sharifah raihan syed jaafar.  (2017).  asimilasi homorganik nasal dialek melayu saribas.  - gema online journal of language studies.  192-218. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2017).  pembentukan struktur suku kata dialek melayu kuala pilah.  - jurnal bahasa.  61-83. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2017).  a comparative study of truncation in malay and indonesian.  - la linguistique.  51-68. 

sharifah raihan syed jaafar & sakinah nik muhammad naziman.  (2017).  the phonological behaviour of nasal segment in english loanwords in kelantan dialect.  - dialectologia.  95-106. 

noor azureen hamid@ahmed & sharifah raihan syed jaafar.  (2017).  nasalisasi vokal dialek melayu saribas.  - the 6th international conference on social science and humanities.  810-821. 

nurul aznina mohd salleh & sharifah raihan syed jaafar.  (2017).  struktur suku kata dasar bahasa jawa parit sulong.  - jurnal melayu.  82-100. 

nur zahin kasnin & sharifah raihan syed jaafar.  (2017).  asimilasi nasal dalam hukum idgham maal ghunnah.  - the 6th international conference on social sciences and humanities.  831-838. 

sharifah raihan syed jaafar, rosmiza mohd zainol & zaim zaki.  (2017).  strategi berbahasa dalam kempen anti rasuah..  - sari penyekidikan kongres budaya 2017..  63. 

sharifah raihan syed jaafar, zaim zaki & zaharom ridzwan.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 18. 

nur zahin kasnin & sharifah raihan syed jaafar.  (2017).  proses asimilasi nasal hukum tajwid dengan bahasa melayu dan inggeris.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-16. 

noor azureen hamid@ahmed, sharifah raihan syed jaafar, tajul aripin kassin.  (2017).  proses nasalisasi vokal dialek melayu saribas: penelitian berasaskan pendekatan geometri fitur.  - jurnal bahasa.  215-248. 

sakinah nik muhammad naziman, mohammad fadzeli jaafar & sharifah raihan syed jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 16. 

sharifah raihan syed jaafar & zaim zaki.  (2016).  action research : a window to new experience in teaching and learning.  - 9. 

noor azureen hamid @ ahmed, sharifah raihan syed jaafar, tajul aripin kassin.  (2016).  sistem fonologi dialek melayu saribas berasaskan fonologi generatif.  - jurnal bahasa.  1-29. 

mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

sharifah raihan syed jaafar, zaim zaki.  (2015).  pembinaan sistem aplikasi fonetik ukm-ephonetic.com sebagai alat bantu mengajar.  - techon 2015 technology and innovation conference (techon): managing transformation in technology and innovation globalisation..  3-9. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  pembentukan kependekan kata nama melayu.  - jurnal bahasa.  219-236. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  nasality and voicing in non-standard dialect of malay.  - dialectologia.  137-156. 

sakinah nik muhammad naziman, sharifah raihan syed jaafar dan mohammad fadzeli jaafar.  (2014).  debukalisasi kata pinjaman bahasa inggeris dalam dialek kelantan.  - jurnal bahasa.  272-288. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2014).  the violation of word minimality: evidence from malay personal names truncation.  - journal of language and literature.  5(2):83-90. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2014).  variasi bahasa.  - Bab 5: 59-72. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2013).  peninggian vokal dialek sarawak.  - jurnal linguistik.  01-09. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2013).  edge integrity in malay multiple prefixes.  - language and linguistics.  485-509. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2013).  is malay grammar uniform? a constraint-based analysis.  - lecture notes in computer science (18th international conference on formal grammar- fg 2013). 

sharifah raihan syed jaafar.  (2013).  nc clusters in malay single prefixation.  - journal of theoretical linguistics.  32-49. 

sharifah raihan syed jaafar, zaharani ahmad.  (2013).  the emergence of the unmarked in standard malay partial reduplication.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  121-130. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2013).  nasal substitution in sarawak malay dialect.  - asian social science.  9(4):92-99. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2012).  navlipi 1: a new, universal, script ("alphabet") accommodating the phonemic idiosyncrasies of all world`s languages. volume 1, another look at phonic and phonemic classification.  - 3l: the southeast asian journal of english languag.  227- 230. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2012).  a comparative study of nasal final prefixes in malay and english.  - 3l: language, linguistics, literature.  18(3):15-28. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2012).  co-phonology vs. indexed constraint theory: a case study of perak dialect partial reduplication.  - journal of the southeast asian linguistics society.  5(1):97-106. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2012).  kekangan penggabungan nasal-obstruen letupan bersuara dalam bahasa melayu standard.  - jurnal bahasa.  20-40. 

sharifah raihan syed jaafar.  (2012).  morfem reduplikatif ringan dan berat: analisis co-phonology.  - persidangan antarabangsa linguistik ukm 2012 (paling@ukm2012). 

sharifah raihan syed jaafar.  (2011).  kesekatan penggantian nasal obstruen bersuara.  - prosiding persidangan linguistik asean v (pla 2011). 

syed jaafar, sharifah raihan.  (2010).  malay prefixation.  - newcastle working papers in linguistics.  16:148-164. 

sharifah raihan syed jaafar dan zaharani ahmad.  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - Bab 4, 66-83.