Penerbitan Terkini

mohd asyraf zulkifley, mohd edil abd sukor, ali fayyaz munir, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2022).  stock market manipulation detection using artificial intelligence: a concise review.  - 2021 international conference on decision aid sciences and application (dasa).  165-169. 

norlida hanim mohd salleh, mohd noor faris zool, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2022).  model intelek dalam pelancongan mesra muslim.  - 24. 

khairul anwar mohd noor, mohd adib ismail, muhammad hakimi shafiai, khairunnisa habullah, mohd noor mohd ali.  (2022).  islamic philantropy adaptation towards financial social exclusion among independent oil palm smallholder.  - etikonomi.  396-382. 

darihan mubarak, muhammad hakimi mohd shafiai, hairunnizam wahid, aimi anuar.  (2022).  covid-19 impact on technology usage: an empirical evidence from indonesia zakat institutions.  - asian journal of islamic management.  25-42. 

nik mohd azim nik ab malik, shahida shahimi, muhammad hakimi mohd shafiai, mohd adib ismail.  (2022).  wakaf dan ekonomi inklusif: ke arah pemerkasaan ekonomi komuniti tersisih.  - 110. 

norsyella ahmad tarmizi, umi hamidaton mohd soffian lee, nor azima ahmad, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2021).  enhancing service quality through good governance practice in zakat institution.  - international journal of academic research in economics and management sciences.  94-105. 

doris padmini a/p s. selvaratnam, muhammad hakimi mohd shafiai, siti noor kamaliah mat jusoh, nurul ain nafhah abd rahman.  (2021).  laporan status kerja setelah tamat latihan industri pelajar fep ukm.  - laporan status kerja setelah tamat latihan industri pelajar fep ukm.  1-4. 

doris padmini a/p s. selvaratnam, muhammad hakimi mohd shafiai, siti noor kamaliah mat jusoh, nurul ain nafhah abd rahman.  (2021).  laporan status kerja setelah tamat latihan industri alumni fep ukm.  - laporan status kerja setelah tamat latihan industri alumni fep ukm.  1-4. 

nurul aida razali, mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2021).  pelaksanaan wakaf di universiti awam berdasarkan unitp purple book: enhancing university income generation, endowment & waqf.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem 15).  1-11. 

azliana mohd jelani, salmy edawati yaacob, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2021).  challenges and success factors of single mother cooperative in peninsular malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  772-788. 

muhammad hakimi bin mohd. shafiai;shahida binti shahimi;mohd adib bin ismail;suhaili binti alma`amun;mohd radzi bin abu mansor;abd. ghafar ismail.  (2021).  the feasibility study of waqf-based crowdfunding for humanitarian aid.  -

doris padmini a/p s. selvaratnam, noor kamaliah mat jusoh, nurul ain nafhah abd rahman.  (2021).  laporan penilaian keberkesanan latihan industri fep program pentadbiran perniagaan (kes khas), program ekonomi (kes khas) dan program perakaunan semester 1 sesi 2020/2021.  - laporan penilaian keberkesanan latihan industri fep program pentadbiran perniagaan (kes khas), program ekonomi (kes khas) dan program perakaunan semester 1 sesi 2020/2021.  1-35. 

azliana mohd jelani, muhammad hakimi mohd shafiai, nurul syazwani mohd noor.  (2021).  the performance of single mother co-operatives and their influencing factors: a qualitative investigation in peninsular malaysia.  - jurnal pengurusan.  1-13. 

doris padmini a/p s. selvaratnam, muhammad hakimi mohd shafiai, siti noor kamaliah mat jusoh, nurul ain nafhah abd rahman.  (2021).  laporan penilaian tahap kepuasan terhadap sesi persiapan pra latihan industri di fakulti ekonomi dan pengurusan, universiti kebangsaan malaysia: program be & bba li 01mac-30jun sem 2 sesi 202021.  - laporan penilaian tahap kepuasan terhadap sesi persiapan pra latihan industri di fakulti ekonomi dan pengurusan, universiti kebangsaan malaysia: program be & bba li 01mac-30jun sem 2 sesi 202021.  1-30. 

salman ahmed shaikh, mohd adib ismail, abdul ghafar ismail, shahida shahimi, muhammad hakimi mohd. shafiai.  (2020).  the growth of islamic finance and banking: innovation, governance and risk mitigation.  - 19. 

nik mohd azim bin nik ab malik, shahida shahimi, mohd adib ismail & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2020).  konsep penyisihan sosial menurut dimensi ekonomi.  - simposium kebudayaan malaysia_indonesia xvi (skim xvi) 2020.  1-10. 

mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafiai, nurul atiqah shahril.  (2020).  strategi kelangsungan melalui pelan permainan tanaman berbilang.  - impak.  6. 

salman ahmed shaikh, mohd adib ismail, abdul ghafar ismail, shahida shahimi, muhammad hakimi mohd. shafiai.  (2020).  the growth of islamic finance and banking: innovation, governance and risk mitigation.  - 19. 

muhammad hakimi mohd shafiai, syahrul anuar ali, salmy edawati yaacob.  (2020).  kesan sikap, faktor halangan dan manfaat tanggapan pekebun kecil sawit persendirian kepada niat menggunakan mikro kredit islam.  - islamiyyat.  3-14. 

azmat hayat, muhammad hakimi mohd shafiai, muhamad sabri haron.  (2020).  neoliberalism, islam and the idea of mankind.  - jurnal hadhari.  73-91. 

nik mohd azim bin nik ab malik, shahida shahimi, mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2020).  faktor penyebab penyisihan sosial dalam kalangan masyarakat berdasarkan sorotan karya bersistematik dan keperluan analisis lanjut daripada perspektif islam.  - islamiyyat the international journal of islamic studies.  31-38. 

mohd adib ismail, nik mohd azim nik ab malik, shahida shahimi, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2020).  pendefinisian penyisihan sosial menurut dimensi ekonomi.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-9. 

muhammad hakimi mohd shafiai, mohd radzi abu mansor.  (2020).  'dialog antara peradaban' ketengah teknologi islam.  - wilayahku.  20. 

nurul atiqah shahril, mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2020).  wajah penuaan pekebun kecil kelapa sawit.  - impak.  16. 

muhammad hakimi mohd shafiai, mohd adib ismail, nurul atiqah shahril.  (2020).  mencetuskan selera pekebun kecil terhadap aktiviti pengkomersilan.  - impak.  10. 

nik mohd azim bin nik ab malik, shahida shahimi, mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2020).  konsep penyisihan sosial menurut dimensi ekonomi.  - simposium kebudayaan malaysia-indonesia xvi (skimxvi) 2020.  1-18. 

abdul ghafar ismail, muhammad hakimi mohd shafiai, salman ahmed shaikh.  (2019).  taxation and zakat on islamic finance instruments.  - 276. 

nurul syazwani mohd noor, muhammad hakimi mohd shafiai, abdul ghafar ismail.  (2019).  the derivation of shariah risk in islamic finance: a theoretical approach.  - journal of islamic accounting and business research.  663-678. 

ruzian bt. markom;hasani bin mohd. ali;shahida binti shahimi;muhammad hakimi bin mohd. shafiai.  (2019).  kajian terhadap kontrak dan kerangka perundangan governan institusi pembiayaan mikro di malaysia.  -

abidullah khan, muhammad hakimi mohd shafiai, shabeer khan.  (2019).  the rise and fall of cash waqf crowdfunding: exploring the shortcomings.  - international journal of innovation, creativity and change.  57-77. 

julieawati salim, muhammad hakimi mohd shafiai, hairunnizam wahid.  (2019).  potensi wakaf tunai di koperasi ukhwah malaysia berhad.  - prosiding kolokium siswazah fep (2019).  283-296. 

muhammad hakimi mohd shafiai, syahrul anuar ali, salmy edawati yaacob.  (2019).  mengapa mikro kredit islam tidak mendapat sambutan dari pekebun kecil persendirian?.  - international conference on islamic law, economics and finance (speki2019).  300-315. 

azmat hayat, muhammad hakimi mohd shafiai, mohamad sabri haron.  (2019).  pragmatism, neoliberalism or islam: the case of alcoholic beverages.  - journal of islamic thought and civilization.  162-181. 

jama mohamed sareye farah, muhammad hakimi mohd shafiai, abdul ghafar ismail.  (2019).  compliance behaviour on zakat donation: a qualitative approach.  - international conference on innovative research - icir euroinvent 2019.  1-8. 

nik mohd azim bin nik ab malik, shahida shahimi, mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2019).  faktor penyebab penyisihan sosial dalam kalangan masyarakat berdasarkan sorotan karya bersistematik.  - international conference on islamic law, economy & finance.  330-339. 

nurul hilmiyah, bayu taufiq possumah, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2019).  tawhid and shariah economics: positioning tauhid as philosophical foundation of shariah economics.  - al falah: journal of islamic economics.  145-162. 

salman ahmed shaikh, mohd adib ismail, abdul ghafar ismail, shahida shahimi, muhammad hakimi mohd. shafiai.  (2019).  comparative analysis of shariah compliant portfolios: evidence from pakistan.  - journal of islamic accounting and business research.  466-487. 

salman ahmed shaikh, mohd adib ismail, abdul ghafar ismail, shahida shahimi, muhammad hakimi mohd. shafiai.  (2019).  cross section of stock returns on shariah compliant stocks: evidence from pakistan.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  282-302. 

salman ahmed shaikh, abdul ghafar ismail, mohd adib ismail, shahida shahimi, muhammad hakimi mohd. shafiai.  (2019).  research in corporate and shariah governance in the muslim world: theory and practice.  - 16. 

nurul atiqah shahril, mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2019).  the aging faces of oil palm smallholders.  - malaysia research university network (mrun) bulletin.  41. 

mashitoh binti yaacob;mohd. yusof bin hj. othman;zakaria bin stapa;jawiah binti dakir;khairul anwar @ johari bin mastor;mohamad sabri bin haron;zurina binti mahadi;roziah bt. sidik @ mat sidek;latifah binti amin;maisarah binti ahmad;wan nasyrudin bin wan.  (2018).  islamic environmental ethics: addressing the phenomenon of consumer culture in malaysia.  -

abidullah abid, muhammad hakimi mohd shafiai, mohd adib ismail.  (2018).  the malay economy and exploitation: an insight into the past.  - pertanika journal of social sciences and humanities. 

syahrul anuar ali, salmy edawati yaacob dan hakimi syafeai.  (2018).  pengaruh manfaat tanggapan kepada sikap dan niat melanggan mikro kredit islam di sektor pertanian.  - journal of islamic, social, economics and development. 

salman ahmed shaikh, mohd adib ismail, abdul ghafar ismail, shahida shahimi, muhammad hakimi mohd. shafiai.  (2018).  exploring dynamics of private giving as income support institution for endowment deficient consumers.  - journal of islamic economics, banking and finance. 

salman ahmed shaikh, mohd adib ismail, abdul ghafar ismail, shahida shahimi, muhammad hakimi.  (2018).  a review of islamic commercial and social finance in pakistan.  - journal of islamic banking and finance. 

muhammad azim ismail, mohd adib ismail & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2018).  gerbang pembayaran e-dagang dalam segmen pembayaran p2b menurut perspektif islam.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-13 2018. 

salman ahmed shaikh, mohd adib ismail, abdul ghafar ismail, shahida shahimi, muhammad hakimi mohd. shafiai.  (2018).  intertemporal consumption behaviour in oic countries.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management. 

mohd adib ismail, sukainah farhah ador, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2018).  a management framework of islamic microfinancing for sustainable oil palm farming.  - jurnal ekonomi bisnis dan kewirausahaan. 

nurul syazwani mohd noor, muhammad hakimi mohd shafiai, abdul ghafar ismail.  (2018).  modelling shariah risk in islamic finance: a probability approach.  - international journal of business and society. 

haroon ali gindo, zakaria stapa, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2018).  the roles of spirituality and morality in human capital development.  - e-bangi journal of social science and humanities.  154-165. 

suhaili alma'amun, muhammad hakimi mohd shafiai, shahida shahimi, muhammad syaukani ahmad adnan.  (2018).  waqf-based crowdfunding: a case study of waqfworld.org.  - international journal of islamic economics and finance research. 

nurul syazwani mohd noor, abdul ghafar ismail & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2018).  shariah risk: its origin, definition, and application in islamic finance.  - sage open. 

suhaili binti alma`amun;muhammad hakimi bin mohd. shafiai.  (2018).  debt problem and marriage: pursuing a new framework of islamic personal fiancial planning.  -

salman ahmed shaikh, mohd adib ismail, abdul ghafar ismail, shahida shahimi, muhammad hakimi mohd. shafiai.  (2018).  an empirical investigation of consumption behaviour in selected oic countries.  - journal of islamic monetary economics and finance. 

nurul syazwani mohd noor, abdul ghafar ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2018).  shariah risk: selecting key risk indicators (kris) for risk management.  - proceeding of the 17th kuala lumpur international business, economics and law conference.  140-153. 

wan kamal bin mujani;rohayu bt. abdul ghani;ruzian bt. markom;zinatul ashiqin binti zainol;mohd rizal bin palil;muhammad hakimi bin mohd. shafiai;asma hakimah binti ab. halim.  (2018).  kajian impak sosial dalam pembangunan governans bersepadu wakaf pendidikan tinggi negara melalui statut wakaf dan bank wakaf.  -

abidullah abid & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2018).  determinants of household financial vulnerability in malaysia and its effect on low-income groups.  - journal of emerging economies & islamic research.  32-43. 

abidullah, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2018).  determinants of household financial vulnerability in malaysia and its effect on low income groups.  - journal of emerging economies and islamic research. 

abidullah abid, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2017).  financial problems of bottom 40 percent bumiputera in malaysia: a possible solution through waqf-based crowdfunding.  - turkish journal of islamic economics. 

abidullah abid, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2017).  islamic microfinance for rural farmers: a proposed contractual framework foramanah ikhtiar malaysia.  - jurnal hadhari.  33-47. 

jefridin atan, muhammad hilmi jalil, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2017).  analisis kepimpinan tun abdullah ahmad badawi terhadap pembangunan modal insan di malaysia.  - jurnal hadhari.  195-212. 

salman ahmed shaikh, mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd. shafiai, abdul ghafar ismail & shahida shahimi.  (2017).  islamic banking: growth, stability and inclusion.  - 17. 

syahrul anuar bin ali, muhammad hakimi mohd. shafiai dan salmy edawati yaacob.  (2017).  potensi projek tanaman kelapa sawit berskala kecil di daerah hilir perak: analisa kepekaan.  - international journal of accounting, finance and business.  177-194. 

salman ahmed shaikh, mohd adib ismail, abdul ghafar ismail, shahida shahimi, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2017).  towards an integrative framework for understanding muslim consumption behaviour.  - humanomics.  1-20. 

s.shahida, muhammad hakimi mohd shafiai & rabiatul hasanah mahmood.  (2017).  empowering b40 through waqf-based crowdfunding mechanism.  - rampai penyelidik ukm siri 4 - b40.  1. 

nurul syazwani mohd noor, muhammad hakimi mohd shafiai, abdul ghafar ismail.  (2017).  the derivation of shariah risk in islamic finance: a theoretical approach.  - the 19th malaysian finance association annual conference (mfac) 2017.  869-885. 

nazihah binti mohamad shariff, s.shahida & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2017).  potensi wakaf panel suria berasakan pendanaan awam dalam mengurangkan beban perbelanjaan utiliti: kajian kes di universiti kebangsaan malaysia.  - conference on philanthropy for humanitarian aid (conpha) 2017. 

nurul atiqah shahril, mohd adib ismail & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2017).  peranan aktiviti integrasi pertanian dalam meningkatkan produktiviti pekebun kecil kelapa sawit.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia. 

salman ahmed shaikh, abdul ghafar ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2017).  application of waqf for social and development finance.  - isra international journal of islamic finance.  5-14. 

farra munna harun, bayu taufiq possumah, muhammad hakimi mohd shafiai, abd. halim mohd noor.  (2016).  issues and economic role of waqf in higher education institution: malaysian experience.  - al-iqtisad: journal of islamic economics.  149-168. 

abdul hadi sirat, nurul hilmiyah and muhammad hakimi mohd shafiai.  (2016).  al-maslahah based quality management: a theoretical overview.  - american journal of applied sciences.  243-250. 

nik mohd azim nik ab malik, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2016).  pembiayaan dan pembangunan wakaf dalam melestarikan ekonomi ummah: cabaran dan prospek masa hadapan.  - 25. 

nurul shazwani mohd noor, abdul ghafar ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2016).  the origin and sources of shariah risk in islamic finance.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-11 (perkem ke-11).  560-571. 

salman ahmed shaikh, muhammad hakimi mohd. shafiai, abdul ghafar ismail & mohd adib ismail.  (2016).  islamic capital markets: volatility, performance and stability.  - 22. 

syahrul anuar ali, salmy edawati yaacob dan muhammad hakimi shafiai.  (2016).  aplikasi teori tindakan beralasan dan teori gelagat terancang dalam perbankan islam: satu tinjauan literatur.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2016.  870-890. 

suwandi, muhammad hakimi mohd shafiai dan wan nasyrudin wan abdullah.  (2016).  pasar islam: kajian al-quran dan sunnah rasulullah saw.  - al-risalah: forum kajian hukum dan sosial kemasyarakatan.  131-149. 

suhaili alma`amun, muhammad hakimi mohd. shafiai, muhammad syaukani ahmad adnan, umar munshi.  (2016).  waqfworld when waqf meets crowdfunding.  - islamic finance today. 

nurul hilmiyah, bayu taufiq possumah & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2016).  economic crisis: theory or ideological failure?.  - mediterranean journal of social sciences.  90 - 98. 

mohd radzi abu mansor, muhammad hakimi mohd shafiai, mohd remy rozainy mohd arif zainol, zul ilham zulkiflee lubes, amir affan bin abdul azim.  (2016).  international sustainable technology, energy and civilization conference 2016.  - the 2nd southeast asia network forum.  196. 

mohd adib ismail, nik mohd azim nik ab malik, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2015).  empowering the peripheral ummah through waqf.  - journal of muamalat and islamic finance research.  31-48. 

soliha sanusi & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2015).  the management of cash waqf: toward socio-economic development of muslims in malaysia.  - jurnal pengurusan.  3 - 12. 

muhammad hakimi mohd shafiai, mohammed rizki moi & riayati ahmad.  (2015).  the potential of waqf in activating idle agricultural land.  - jurnal pengurusan.  11. 

muhammad hakimi mohd shafiai & mohammed rizki moi.  (2015).  fitting islamic financial contracts in developing agricultural land.  - global journal al-thaqafah.  43-49. 

muhammad hakimi mohd shafiai, amira ajeerah mohd samsi.  (2015).  state of islamic finance: a retrospective assessment and looking forward.  - 21. 

shafiai m.h.m., moi m.r..  (2015).  financial problems among farmers in malaysia: islamic agricultural finance as a possible solution.  - asian social science.  1-16. 

nurul hilmiyah, bayu taufiq possumah, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2015).  tawhidic based public policy: a theoretical overview.  - media syariah.  373-396. 

hairunnizam wahid, sanep ahmad, tamat sarmidi, mohd ali mohd noor, mohd adib ismail dan muhd hakimi muhd shafiai.  (2015).  kajian penetapan kadar had al-kifayah negeri selangor.  -

abdul ghafar ismail,muhammad hakimi mohd shafiai,riayati ahmad dan bayu taufiq possumah.  (2014).  proceedings of roundtable discussion on taxation of islamic finance.  - proceedings of roundtable discussion on taxation of islamic finance 13-14 oktober 20142, puri pujangga, ukm bangi. 

riayati ahmad, suhaili alma`amun dan muhammad hakimi mohd shafiai.  (2014).  zakat and islamic institutions in malaysia: the case study of ocbcal-amin bank.  - proceedings of roundtable discussion on taxation of islamic finance 13-14 oktober 20142, puri pujangga, ukm bangi.  160. 

syahrul anuar ali, muhammad hakimi mohd shafiai, mohd adib ismail.  (2014).  alternatif pelaburan patuh shariah: analisis terhadap industri penanaman kelapa sawit.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-9 (perkem ke-9): urus tadbir ekonomi yang adil : ke arah ekonomi berpendapatan tinggi / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm.  346-356. 

mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2014).  mainstreaming the peripheral ummah using waqaf.  - the 5th international symposium on islam, civilization, and science: islam as a basis for civilizational thought and development / institut islam hadhari. 

sukainah farhah ador, muhammad hakimi mohd shafiai, mohd adib ismail.  (2014).  islamic micro financing for sustainable oil palm farming: case of independent smallholders.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-9 (perkem ke-9): urus tadbir ekonomi yang adil : ke arah ekonomi berpendapatan tinggi / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm.  1-13. 

farra munna harun, bayu taufiq possumah & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2014).  cost benefit analysis on government`s education expenditure: proposed waqf model for education capital.  - proceedings muktamar waqf iqlimi 2014. 

muhammad hakimi bin mohd. shafiai.  (2014).  potensi sistem kewangan islam dalam pembangunan pertanian di malaysia.  -

nik mohd azim bin nik ab malik & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2014).  pengupayaan ekonomi ummah tersisih melalui instrument wakaf.  - proceedings muktamar waqf iqlimi 2014. 

muhammad hakimi mohd shafiai, mashitoh yaacob, azami zaharim. jaffary awang. khairul anwar mastor, latifah amin, mohamad firdaus pozi, mohd adib ismail, mohd ali mohd noor.  (2014).  the proceedings of 5th international symposium on islam, civilation and science : islam as a basis for civilizational thought and development (isicas).  - the 5th international symposium on islam, civilization, and science: islam as a basis for civilizational thought and development / institut islam hadhari. 

mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafial, liew chei siang, riayati ahmad.  (2014).  prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-9 : urus tadbir ekonomi yang adil : ke arah ekonomi berpendapatan tinggi.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-9 (perkem ke-9): urus tadbir ekonomi yang adil : ke arah ekonomi berpendapatan tinggi / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm. 

mohd ali mohd noor & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2014).  the axiomatic approach of tawhid in solving issues in halal economy.  - the 5th international symposium on islam, civilization, and science: islam as a basis for civilizational thought and development / institut islam hadhari. 

abidullah and muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2013).  the applicability of islamic sharecropping with family waqf to overcome poverty amongst the rural farmers.  - proceedings of 10th international conference on tawhidi and the world-system (tawhidi 2013) / institut islam hadhari ukm. 

soliha sanusi and muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2013).  the application and implication of cash waqf towards muslim society.  - proceedings of 10th international conference on tawhidi and the world-system (tawhidi 2013) / institut islam hadhari ukm. 

nadia nurdiana bahrum & muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2013).  peranan tauhid dalam pembentukan teori ekonomi.  - prosiding seminar serantau pengajian tinggi islam 2013 / universiti islam sultan sharif ali, brunei.. 

nurul husnida mohamad & muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2013).  peranan pembangunan insaniah dalam amalan k-ekonomi : satu tinjauan awal.  - prosiding seminar serantau pengajian tinggi islam 2013 / universiti islam sultan sharif ali, brunei.. 

muhammad hakimi bin mohd shafiai & amira ajeerah binti mohd samsi.  (2013).  farmers` practices in developing idle agricultural land in malaysia: is there an islamic financial solution?.  - tazkia islamic finance and business review.  8 (2): 153-169. 

abdul ghafar ismail, muhammad hasbi zaenal, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2013).  philanthropy in islam : a promise to welfare economics system.  -

abdul ghafar ismail, masudul alam choudhury, muhammad hakimi mohd shafiai, siti maheran ismail@ibrahim, mujahid abu bakar, muhammad hasbi zainal.  (2013).  god-conscious organization and the conscious organization and the concious social order : proceedings of 10th international conference on tawhidi and the world-system (tawhidi 2013).  - proceedings of 10th international conference on tawhidi and the world-system (tawhidi 2013) / institut islam hadhari ukm. 

muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2013).  islamic finance for agricultural development in malaysia.  - 283. 

s.shahida, suhaili alma`amun, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2013).  legal and shariah harmonization challenges in islamic finance industry.  - 4th international symposium on islam, civilization and science 2013 (isimcas 2013) - the quran as the basis of scientific thought and development. 

muhammad hakimi bin mohd shafiai & abdul ghafar ismail.  (2013).  tawhid and ethics in economics system: the quest for explaining the theoretical foundations.  - academik proceeding of isra international colloquium in islamic finance (iicif2013). 

muhammad hakimi bin mohd shafiai, mohd khairy kamarudin.  (2013).  farmers` practices in developing idle agricultural land in malaysia: is there an islamic financial solutions?.  - proceeding- 1st international conference on islamic wealth management / tazkia university college of islamic economics, bogor, indonesia.. 

muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2013).  family waqf as a potential mechanism in creating islamic wealth management for agriculture sector.  - proceeding- 1st international conference on islamic wealth management / tazkia university college of islamic economics, bogor, indonesia.. 

nurul hilmiyah, muhammad hakimi bin mohd mohd shafiai, sanep ahmad.  (2013).  waqf as an instrument of islamic wealth management for education: a case study of pondok modern darussalam gontor.  - proceeding- 1st international conference on islamic wealth management / tazkia university college of islamic economics, bogor, indonesia.. 

muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2013).  modern malaysian economy and its islamization.  - 4th international symposium on islam, civilization and science 2013 (isimcas 2013). 

muhammad hasbi zaenal, muhammad hakimi mohd shafiai, abdul ghafar ismail.  (2013).  philanthropy in islam : a promise to welfare economics system.  - proceedings of world universities islamic philanthropy conference 2013 / institut kajian zakat malaysia (ikaz) and universiti teknologi mara (uitm). 

s.shahida, suhaili alma`amun, muhammad hakimi mohd shafiai, abdul ghafar ismail & aisyah abdul-rahman.  (2012).  implementing the case-based learning at postgraduate level : the case of master of islamic economics programme, ukm.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

suhaili almaamun muhammad hakimi bin mohd shafiai, mohd adib ismail, shahida shahimi, zurina shafii & salmy edawati yaakob.  (2012).  proceedings of the conference of the malaysian islamic economics and finance (cmief) 2012: islamic personal financial planning and wealth management.  - proceedings of the conference of the malaysian islamic economics and finance (cmief) 2012: islamic personal financial planning and wealth management, bangi, selangor. 

muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2012).  the applicability of waqf instruments in activating idle agricultural land in malaysia.  - proceedings of the 1st kias-ekonis international workshop in islamic economics and finance: revitalization and organic integration of islamic economics institutions. 

muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2012).  the potential of waqf in activating idle agricultural land.  - proceedings of the conference in malaysian islamic economics and finance (cmief 2012) : islamic personal financial planning and wealth management. 

muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2011).  crafting the agricultural product and loss sharing (apls) in the place of the profit and loss sharing (pls) for islamic agricultural finance.  -

muhammad saiful islami b. mohd taher & muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2008).  faktor penerimaan pelanggan terhadap skim ar rahnu di kedai ar-rahnu, bank rakyat, alor setar, kedah..  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-iii 2008:daya tahan ekonomi negara: dasar & strategi pengukuhan, 20-22 ogos 2008, corus paradise resort, port dickson, negeri sembilan. 

md. zhahir kechot & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2008).  kualiti dan pengglobalan pendidikan tinggi negara: pengalaman malaysia.  - developing regional economy through networking: role of small medium enterprise (sme`s), syiah kuala muda university, bandar acheh.. 

muhammad hakimi b. mohd shafiai.  (2008).  contract of profit sharing in farming - al-muzara?ah & al-musaqat..  - proceeding of the workshop in islamic economics and finance 2008 (wief 2008), 2-3 december 2008, ekonis, ukm.. 

muhammad hakimi bin mohd shafiai & nor aini ali.  (2008).  partnership contracts in agricultural land development from islamic perspective: felcra berhad experiences..  - conference on malaysian study of islam ?islam in malaysia: past, present & future. 28-29 jun 2008, university of wales, lampeter.. 

md. zhahir bin kechot & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2008).  kualiti pendidikan tinggi dan pembangunan modal insan di malaysia.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke ? iii 2008: daya tahan ekonomi negara: dasar & strategi pengukuhan, 20-22 ogos 2008, corus paradise resort, port dickson, negeri sembilan. 

muhammad hakimi bin mohd shafiai dan nor aini ali.  (2007).  aplikasi al-muzaraah di felcra berhad.  - jurnal syariah.  15(2):185-211.