Penerbitan Terkini

hezzrin mohd pauzi, nor jana saim, norulhuda sarnon kusenin, mohammad rahim kamaluddin.  (2023).  kemahiran pemulihan akhlak pelaksana pemulihan akhlak juvana di malaysia.  - akademika.  17-27. 

nor jana saim, nur saadah muhamad aun, norulhuda sarnon, afifah idris.  (2023).  modul lindungi permata johor.  - 201. 

siti aisya athirah hassan, nor jana saim, norulhuda sarnon@kusenin, nazirah hassan.  (2023).  hubungkait motivasi diri dan dorongan ibu bapa terhadap minat akademik dalam kalangan murid orang asli.  - 8th international conference on social sciences and humanities (icosh 2023).  23. 

nor jana saim, siti nor jannah januri, nurolhuda sarnon@kusenin, hezzrin mohd pauzi.  (2023).  divorce issues among malaysian single mothers in kinta, perak, malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1093-1105. 

nor jana saim.  (2022).  lawatan ke rumah dan susulan.  - 1-7. 

nor jana saim.  (2022).  ketagihan seksual dalam kalangan kanak-kanak.  - 1-9. 

nor jana saim.  (2022).  ketagihan dadah dalam kalangan kanak-kanak.  - 1-10. 

nor jana saim.  (2022).  lgbt dalam kalangan kanak-kanak.  - 1-8. 

norulhuda sarnon, aizan sofia amin, nor jana saim.  (2022).  isu kontemporari kekeluargaan di malaysia.  - 10. 

nor jana saim.  (2022).  male roles in malaysian family: a recent study.  - 1-14. 

nurain abdul rahhim, nor jana saim.  (2022).  kajian terhadap mahasiswa b40 di universiti kebangsaan malaysia: tahap tekanan dan pengaruhnya terhadap prestasi akademik.  - prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022.  65-79. 

nurain abdul rahhim, nor jana saim.  (2022).  kajian terhadap mahasiswa b40 di universiti kebangsaan malaysia: tahap tekanan dan pengaruhnya terhadap prestasi akademik.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan.  1-15. 

nor jana saim, faridah awang, hamidah hassan, khadijah mohamad nor, farizah shamsudin, sarimah ahmad.  (2022).  isu-isu polisi dan perundangan sosial di malaysia.  - isu-isu polisi dan perundangan sosial di malaysia.  1-121. 

nor jana saim.  (2022).  model generalis dalam praktis kerja sosial.  - 1-13. 

nor jana saim.  (2022).  case conference dalam kerja sosial.  - 1-10. 

nor jana saim.  (2022).  kerja sosial dengan kumpulan.  - 1-37. 

nor jana saim.  (2022).  pembinaan modul topp.  - 1-7. 

nor jana saim.  (2022).  amalan kerja sosial yang kompeten : oku.  - 1-16. 

norulhuda sarnon, ngai suet li, nor jana saim, salina nen.  (2022).  levels of resilience and stress among secondary school students during the covid-19 pandemic.  - international journal of academic research in business and social sciences.  866-877. 

nor jana saim.  (2022).  amalan kerja sosial yang kompeten: individu dwibudaya dan multi budaya.  - 1-13. 

nor jana saim.  (2022).  hak, dasar dan perundangan berkaitan kanak-kanak di malaysia.  - 1-47. 

norulhuda sarnon @ kusenin, nur saadah mohamad aun, nor jana saim.  (2022).  the reflection on social work group practice challenges through online medium during covid-19 pandemic.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1834-1847. 

nor jana saim, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohammad, nor hashimah jalaludin, ali abbas, afifah idris, norulhuda sarnon.  (2022).  delving into the story of an unwed mother in malaysia by longitudinal photovoice methodology.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1823-1833. 

nor jana saim.  (2022).  pendekatan multisektoral dalam pengurusan agensi kerja sosial.  - 1-13. 

nor jana saim.  (2022).  akauntabiliti dan perlesenan praktis kerja sosial (skpw2023).  - 1-10. 

nor jana saim.  (2022).  teori perkembangan keluarga (kursus pengenalan kerja sosial/ masw).  - 1-36. 

nor jana saim.  (2022).  teori perapatan (kursus pengenalan kerja sosial/ masw).  - 1-6. 

nor jana saim.  (2022).  asas kerja sosial.  - 1-15. 

nor jana saim.  (2022).  glad and sad.  - 1-14. 

nor jana saim.  (2022).  visualisasi maklumat klien gabungan ecomap dan genogram.  - 1-23. 

nor jana saim.  (2022).  nilai dan etika dalam kerja sosial.  - 1-21. 

nor jana saim.  (2022).  sejarah perkembangan kerja sosial.  - 1-37. 

norulhuda sarnon@kusenin, aizan sofia amin, nor jana saim, khadijah alavi, mohd suhaimi mohammad.  (2021).  challenges of social work student conducts a practice on family in context of relationship of social worker and client.  - international journal of academic research in progressive education and development.  629-641. 

norulhuda sarnon, salina nen, nor jana saim, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, chong sheau tsuey.  (2021).  exploring psychosocial family issue related high-risk sex involvement among female adolescents.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1017-1033. 

nur saadah mohamad aun, nor jana saim, norulhuda sarnon@kusenin.  (2021).  pembelajaran aktif dalam kursus kerja sosial dan perundangan melalui kempen kesedaran berkaitan perundangan sosial.  - asean journal of teaching and learning in higher education.  25-39. 

nor jana saim, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon@kusenin.  (2021).  kajian penilaian keberkesanan program bantuan jabatan kebajikan masyarakat (jkm).  - 1-51. 

hezzrin mohd pauzi, nor jana saim, norulhuda sarnon@kusenin, mohammad rahim kamaluddin, wan abd aziz wan mohd amin.  (2021).  attitude of rehabilitation practitioners in conducting juvenile rehabilitation programme.  - international journal of academic research in business and social sciences.  819-828. 

dr nor jana saim, prof madya datin dr fauziah ibrahim, dr norulhuda sarnon.  (2021).  belanjawan 2022- fokus pertama (rakyat yang sejahtera).  - 172. 

norulhuda sarnon@kusenin, nur saadah mohamad aun, nor jana saim.  (2021).  refleksi pelaksanaan praktis kerja sosial kumpulan melalui medium talian.  - e-bangi.  238-250. 

nor jana saim, norulhuda sarnon @ kusenin, chong sheau tsuey.  (2021).  kehamilan luar nikah dan reaksi keluarga: pengalaman ibu tanpa nikah yang tinggal di rumah perlindungan.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  100-111. 

nor jana saim.  (2020).  hala tuju agensi khidmat sosial di malaysia (12 grand challenges).  - video youtube.  1. 

noor adilah abdul rashid, nor jana saim, ezarina zakaria.  (2020).  faktor pelindung dalam kalangan remaja di projek perumahan rakyat (ppr) kuala lumpur: kajian awalan.  - jurnal psikologi malaysia.  42-52. 

abdulhadi sharhan alotaibi, mohd suhaimi mohamad, nor jana saim, ezarina zakaria.  (2020).  challenges facing school social workers in saudi arabia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  101-115. 

nor jana saim,norulhuda sarnon@kusenin,nur saadah mohamad aun.  (2020).  penerapan teori pemikiran bersepadu 4k dalam penulisan kreatif tiitik bantu.  - k-novasi p&p 2020.  1-4. 

nur saadah mohamad aun, nor jana saim dan norulhuda sarnon@kusenin.  (2020).  kaedah pembelajaran aktif dalam p & p kerja sosial dan perundangan sosial melalui pelaksanaan kempen kesedaran berkaitan perundangan sosial.  - kongres dan pertandingan inovasi pengajaran & pembelajaran ukm ke-6 (knovasi2020).  1-11. 

abdulhadi sharhan alotaibi, mohd suhaimi mohamad, nor jana saim, ezarina zakaria.  (2020).  the practice of school social workers in the kingdom of saudi arabia.  - european journal of molecular & clinical medicine.  607-620. 

nor jana saim, mohd suhaimi, nasrudin, nor hashimah, idayu badillah.  (2020).  family reaction and coping behaviour among unwed mothers in malaysia.  - seminar kebudayaan malaysia - indonesia (skimxvi) 2020.  1. 

chong, s. t., norulhuda sarnon@kusenin, nor jana saim, fauziah ibrahim, denise koh choon lian, salina nen, suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohammad, nasrudin subhi, khadijah alavi, mohd nasir selamat, daniella mokhtar.  (2020).  social capital and youth development.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4181-4192. 

nor jana saim, mohd suhaimi mohammad, nasrudin subhi.  (2020).  approaching the hard to reach population: the experience of data collection among unwed mothers in malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4371-4378. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nor jana saim, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, salina nen,mohd suhaimi mohammad, khadijah alavi, chong sheau tsuey.  (2020).  beyond control adolescents coping towards dysfunctioning family: integrating roles with family system theory.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4379-4396. 

zurinawaty mohamad, nur saadah mohamad aun, nor jana saim.  (2020).  kebajikan produktif: tahap dan hubungan kesejahteraan, tingkah laku dan pengalaman kewangan dalam kalangan peserta azam tani fama.  - jurnal psikologi malaysia.  13-27. 

arena che kasim, jamiah manap, nor jana sain, aizan sofia amin, mostafa kamal mokhtar.  (2020).  savings pattern among gen z youths.  - international journals of psychosocial rehabilitation.  4623-4633. 

nora sawal, khadijah alavi, fauziah ibrahim, nor jana saim.  (2020).  kesediaan laluan kerjaya dalam kalangan pelajar kerja sosial di ukm.  - jurnal psikologi malaysia.  28-38. 

norulhuda sarnon@kusenin, aizan sofia amin, nor jana saim, khadijah alavi, mohd suhaimi mohammad.  (2020).  challenges of social work student conducts a practice on family in context of "relationship of social worker-client".  - international journal of academic research in progressive education and development.  629-641. 

abdulhadi sharhan alotaibi, mohd suhaimi mohamad, nor jana saim, ezarina zakaria.  (2020).  conflict and conflict management in social work in the kingdom of saudi arabia.  - international journal of scientific and research publications.  126-132. 

sam mei aei, siti zubaidah semail, syazana abdullah, haslinda saimin, mohd hafiz yahya, khubaib rosli , nor jana saim.  (2019).  faktor yang mempengaruhi remaja hamil tanpa nikah di hospital kerajaan sekitar lembah klang: kajian rintis.  - 1. 

saim, n.j., ghazinour, m. , richter, j..  (2019).  teenage pregnancy in malaysia: understanding the importance of social support in relation to coping, resilience and mental health.  - international journal of recent technology and engineering.  79-87. 

nasrudin subhi, nor jana saim, salina nen, mastura mahmud, norulhuda sarnon.  (2019).  contributing factors in publications among academicians.  - international journal of recent technology and engineering.  61-65. 

nor jana saim, fauziah ibrahim, fatimah abdullah, jamiah manap.  (2019).  pengurusan stress.  - 4. 

nor jana saim.  (2019).  kerja sosial dan lgbt.  - 1-14. 

mastura mahmud, fauziah ibrahim, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, hair awang , norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, nasrudin subhi, nor jana saim , dahalan judin , noraznita anor basri & aliah ismail.  (2019).  laporan penyelidikan 2019: kekangan penerbitan akademik ukm (kra-2018-011).  - 1-65. 

noremy md. akhir, nur saadah mohamad aun, nor jana saim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

noremy md. akhir, nor jana saim.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 19. 

nor jana saim, ali abbas, fatimah abdullah, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohammad, nor hashimah jalaludin, idayu badillah idris.  (2019).  care management of pregnancy out of wedlock: the comparison between the institutions.  - international social work symposium 2019.  305-314. 

jamiah binti manap;fazilah binti idris;arena bt. che kasim;salasiah binti hanin hamjah;norulhuda binti sarnon @ kusenin;salina binti nen;nor jana binti saim;noordeyana binti tambi;siti fardaniah binti abdul aziz;aizan sofia binti amin.  (2019).  pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z)..  - 1-13. 

nur syaza hanin abdul rahman, nor jana saim, norulhuda sarnon@ kusenin, ezarina zakaria.  (2018).  pengetahuan dan persepsi mengenai baby hatch dalam kalangan pelajar profesion menolong di universiti.  - jurnal personalia pelajar. 

norulhuda sarnon, nor jana saim, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohammad, nasrudin subhi, chong sheau tsuey, khadijah alavi.  (2018).  meneroka peranan remaja tidak terkawal ke atas isu keluarga: ke arah memahami self discovery remaja keluarga disfungsi.  - jurnal psikologi malaysia. 

nor jana saim, ali abbas & fatimah abdullah.  (2018).  dynamics of bdi of unwed mothers' in malaysia before and after intervention in shelter homes..  -

nor jana saim, fauziah ibrahim, fatimah abdullah dan jamiah manap.  (2018).  kemahiran sosial dan pengurusan diri ibu tanpa nikah: intervensi pengurusan stress.  - i-sejahtera. 

nor jana saim, nasrudin subhi & mohd suhaimi mohammad.  (2018).  delving into the story of an unwed mother by photovoice methodology.  -

muzairiah bajuri, norulhuda sarnon@ kusenin, nor jana saim & fauziah ibrahim.  (2018).  konsep jagaan pelihara berasaskan keluarga : penerokaan pengetahuan dalam kalangan ibu bapa pelihara di malaysia.  - e-bangi journal of social sciences and humanities. 

nor jana saim, ezarina zakaria.  (2018).  perancangan dalam agensi khidmat sosial.  -

nor jana saim.  (2018).  pembentangan kes dalam kerja sosial.  -

nor jana saim, suini anak lejem, fatimah abdullah, noremy md akhir.  (2018).  perkahwinan remaja: satu kajian di kuching, sarawak.  - jurnal psikologi malaysia. 

dr mohd nasir selamat, dr jamiah manap, dr aizan sofia, prof madya dr datin fauziah, dr nashrudin subhi, dr salinan nen, dr arena, dr noremy, dr norulhuda sarnon, dr suhaimi, dr jana saim, dr zubir, dr noordeyana tambi.  (2018).  ikon sukarelawan: dr raja shamri.  -

norulhuda sarnon, ezarina zakaria, fauziah ibrahim, nur saadah mohamad aun, aizan sofia amin, nor jana saim, mohd suhaimi mohammad & khadijah alavi.  (2017).  membina konteks profesional dan efikasi kendiri pelajar kerja sosial: cabaran hubungan pekerja sosial-klien semasa kerja lapangan.  - prosiding persidangan kerja sosial kebangsaan 2017. 

hezzrin mohd pauzi, nor jana saim, norulhuda sarnon @ kusenin, mohammad rahim kamaluddin.  (2017).  evaluation of children`s rehabilitation program by using the cipp model.  - international journal of academic research in business and social sciences.  324-333. 

ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, norulhuda sarnon, suzana mohd. hoesni & mohd norahim mohamed sani.  (2017).  pengintegrasian semula dalam komuniti bagi bekas penagih dadah menjalani pemulihan 12-24 bulan dengan bekas penagih mengikuti penyingkatan tempoh pemulihan 6-11 bulan6.  - prosiding persidangan kerja sosial kebangsaan 2017.  171-181. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, nor jana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2017).  faktor-faktor penyumbang ketahanan diri penagih untuk pulih bebas dadah.  - e-bangi: journal of social science and humanities.  60-74. 

salina nen, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, mohd norahim mohamed sani, nor jana saim.  (2017).  tahap keyakinan diri bekas penagih dadah dalam pengawasan di malaysia: ke arah kepulihan menyeluruh.  - jurnal psikologi malaysia.  29-39. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, norjana saim & mohd norahim mohamed sani.  (2017).  penilaian program cure and care rehabilitation centre (ccrc) berdasarkan perspektif bekas penagih dadah di malaysia.  - icosh ukm 2017 the international conference on social sciences and humanities 2017.  438-456. 

jamiah manap, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, arena che kasim, aizan sofia, salina nen, nor jana saim, norul huda sarnon, noordeyana tambi, mohd rezal hamzah, mohd wisman, nurul nabila mohd izani.  (2017).  mkkz unleashing the potential of the z generation.  - faseh fssk research highlights.  94-95. 

norulhuda sarnon/chong sheau tsuey/ezarina zakaria/fauziah ibrahim/khadijah alavi/mohd suhaimi mohammad/nasrudin subhi/nurjana saim/salina nen/suzana mohd hoesni.  (2017).  faseh.  - fakulti sains sosial & kemanusiaan.  78-79. 

jamiah manap, aizan sofia amin, arena che kasim, fazilah idris, noordeyana tambi, salasiah hanin hamjah, mohammad rezal hamzah, norul huda sarnon, norjana saim, salina nen, siti fardaniah abdul aziz & nurul nabila mohd izani.  (2017).  laporan akhir penyelidikan frgs pembangunan modul kemahiran keibubapaan bagi mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z) frgs/1/2014/ssi09/ukm/02/6.  - measuring social capital:. 

ezarina zakaria, nur farrah alya zakaria, norulhuda sarnon & nor jana saim.  (2017).  penerimaan mangsa rogol statutori terhadap diri sendiri dan pelaku rogol: satu kajian kes.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-20. 

wan samhanin wan sulaiman, nor ba`yah abdul kadir, wan shahrazad wan sulaiman & nor jana saim.  (2016).  attachment styles and coping strategies among malaysian adolescents: exploring differences across genders.  - international journal of psychology.  378-378. 

nor jana saim.  (2016).  pengurusan, penyeliaan dan penyelidikan dalam kerja sosial.  -

nor jana saim.  (2016).  kerja sosial dan lawatan ke rumah.  -

ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2016).  perbandingan peluang pekerjaan oleh majikan kepada bekas penagih dadah di malaysia.  - journal of southeast asian studies. 

jamiah manap, mohd rezal hamzah, aizan sofia amin, nurul nabila mohd izani, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, noordeyana tambi, arena che kasim, norul huda sarnon, salina nen, nor jana saim.  (2016).  penggunaan dan implikasi media sosial terhadap remaja generasi z.  - international conference on social and economic development (icsed) 2016, universiti malaysia terengganu. 

hezzrin mohd pauzi, nor jana saim, norulhuda sarnon @ kusenin & mohammad rahim kamaluddin.  (2016).  faktor-faktor pelaksanaan program pemulihan akhlak yang berkesan untuk pesalah kanak-kanak.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  23-36. 

jamiah manap, mohd rezal hamzah, aizan sofia amin, nurul nabila mohd izani, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, noordeyana tambi, arena che kasim, norul huda sarnon, salina nen nor jana saim.  (2016).  penggunaan dan implikasi media sosial terhadap remaja generasi z.  -

nor jana saim; ghazinour, mehdi; richter, jörg.  (2016).  mental health predicted by coping, social support, and resilience among young unwed pregnant malaysian women and mothers living in shelter homes.  - international journal of human rights in healthcare.  1-27. 

hezzrin mohd pauzi, nor jana saim, norulhuda sarnon@kusenin, mohammad rahim kamaluddin.  (2016).  context, input, process and product model (cipp) sebagai model penilaian program pemulihan akhlak kanak-kanak.  - social sciences postgraduate international seminar 2016. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2015).  perbandingan tahap pengekalan kepulihan antara bekas klien tamat menjalani program ccrc dalam tempoh 6-11 bulan dan pembebasan antara 12-24 bulan.  - keluarga dan penjagaan da. 

jamiah manap, mohammad rezal hamzah, nurul nabila mohd izani, nor jana saim.  (2015).  the definition of z generation: a systematic review (dalam simposium kebudayaan dan kerjasama indonesia-malaysia 2015).  -

jamiah manap, mohammad rezal hamzah, nurul nabila mohd izani, nor jana saim.  (2015).  the definition of z generation: a systematic review perspective.  - symposium on culture and cooperation malaysia-indonesia.  323-338. 

nor jana saim.  (2014).  unmarried mothers in malaysia: injustice in our society.  - international seminar well-being among vulnerable groups. 

khadijah alavi, salina nen, norulhuda sarnon dan norjana saim.  (2014).  perlindungan kanak-kanak.  - ism minda. 

nor jana saim, mona dufaker & mehdi ghazinour.  (2014).  teenagers` experiences of pregnancy and the parents` and partners` reactions: a malaysian perspective.  - journal of family violence.  29(4):465-472. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, norulhuda sarnon, nor jana saim.  (2014).  pengguna dadah wanita di malaysia: pengalaman penagihan dan hubungan kekeluargaan.  - jurnal teknologi (social sciences).  17-25. 

fatimah abdullah, nur saadah mohamad aun, mohd. suhaimi mohamad, nor jana saim.  (2013).  fungsi keluarga dalam penjagaan pesakit mental: kajian kes di klinik kesihatan kg. simee ipoh, perak.  - journal of psychology and human development.  1(1):57-72. 

nor jana saim, mona dufåker, malin eriksson & mehdi ghazinour.  (2013).  listen to the voices of unwed teenage mothers in malaysian shelter homes: an explorative study.  - global journal of health science.  5(5):20-30. 

mustaffa omar, marsitah mohd radzi, mohd nasir selamat, azima abdul manaf, mohd. shamsudin & nor jana saim.  (2011).  faktor penentu dan implikasi fenomena depopulasi komuniti pulau kecil di sekitar mersing.  - journal of tropical marine ecosystem.  1:22-34. 

mohd nasir selamat, mustaffa omar & nor jana saim.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor: mersing warisan terpelihara.  - Bab 2 15-25. 

nor jana saim & fatimah abdullah.  (2010).  ibu tanpa nikah: faktor dan kaedah kendalian kehamilan.  - the malaysian journal of social administration. 

mohd samsudin, marsitah mohd radzi, azima abdul manaf & nor jana saim.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor mersing warisan terpelihara.  - 57-70. 

fatimah abdullah, nor jana saim, nur saadah muhamad aun, mohd. suhaimi mohamad.  (2009).  penjagaan pesakit mental dalam komuniti : kajian kes di ipoh perak.  - seminar pengurusan psikososial pesakit mental dalam komuniti,. 

fatimah abdullah, mohd suhaimi mohamad, nor jana saim, nur saadah muhamad aun.  (2009).  family and community care: the case of informal care for mental health clients.  - the hawaii international conference on social sciences, honolulu, hawaii. 

fatimah abdullah, mohamad suhaimi mohamad, nor jana saim, nur saadah mohd aun.  (2008).  penjagaan pesakit mental dalam komuniti: kajian kes di ipoh perak.  - seminar sebumi 08. 

fatimah abdullah, mohd suhaimi mohamad, nor jana saim, nur saadah mohd aun.  (2008).  penjaga tidak formal dan penjagaan dalam komuniti di malaysia.  - the 6th international malaysian studies conference (msc6).