Penerbitan Terkini

al muslim mustapa, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohamad azwan kamarudin.  (2022).  an evaluation of the online arabic treasure hunt as learning games activities using the technology acceptance model (tam).  - the 5th innovation and analytics conference & exhibition (iace 2021).  1-6. 

al-muslim mustapa.  (2022).  laporan ekosistem semasa bahasa arab fakulti pengajian islam universiti kebangsaan malaysia.  - 1-15. 

maryam binti abdul rahman, muhammad nazri rostam, kamariah abdul rahman, al muslim mustapa @ ab rahim.  (2022).  employing the imitation method in learning and teaching process to enhance the arabic speaking skill among non-native students.  - international online journal of language, communication, and humanities (insaniah).  15-28. 

al-muslim bin mustapa.  (2022).  perancangan strategik program bahasa arab 2022.  - 1-4. 

al-muslim bin mustapa.  (2022).  modul bahasa arab melalui al-quran.  - 1-7. 

kaseh binti abu bakar;zainuddin bin ismail;salamiah binti ab. ghani;wan kamal bin mujani;hakim bin zainal;ibtisam bt. abdullah;roziah bt. sidik @ mat sidek;ashinida binti aladdin;saidah binti saad;suhaila binti zailani @ ahmad;al muslim bin mustapa @ ab r.  (2022).  pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer..  -

hamdi bin ishak;latifah binti abdul majid;sabri bin mohamad;haziyah binti hussin;mohd faizulamri bin mohd saad;al muslim bin mustapa @ ab rahim;mohamad zulkifli bin abdul ghani.  (2022).  pembinaan model pencarian semantik kosa kata dalam al-quran berdasarkan tafsir tematik.  -

ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;muhd. najib bin abdul kadir;latifah binti abdul majid;wan nasyrudin bin wan abdullah;najah nadiah binti amran;al muslim bin mustapa @ ab rahim;mohd haidhar bin kamarzaman;wan haslan bin khairuddin;hamdi bin ishak.  (2022).  lataif quraniyah sebagai model tadabbur al-quran.  -

al muslim mustapa, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohamad azwan kamarudin.  (2021).  penerimaan pelajar terhadap aktiviti permainan bahasa arab digital dalam microsoft teams.  - 5th international conference on teacher learning and development 2021.  286-291. 

al muslim mustapa.  (2021).  pendekatan answer until correct (auc) untuk aktiviti bahasa arab: panduan menggunakan google form.  - 1-6. 

al muslim mustapa.  (2021).  bahasa arab pelengkap ilmu pengajian islam.  - berita harian.  1-50. 

al muslim mustapa.  (2021).  penerimaan pelajar terhadap aktiviti permainan bahasa arab digital dalam microsoft teams.  - 5th international conference on teacher learning and development (ictld) 2021 proceedings.  1-13. 

mohamad zulkifli bin abdul ghani;abdul ghafar bin don;khazri bin osman;al muslim bin mustapa @ ab rahim;rosmawati binti mohamad rasit;mohd fadzli bin ismail;abu dardaa bin mohamad.  (2021).  pembinaan parameter wasatiyyah pendakwah untuk deradikalisasi melayu muslim.  -

al muslim mustapa, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi and mohamad azwan kamarudin.  (2021).  an evaluation of the online arabic treasure hunt as learning games activities using the technology acceptance model (tam).  - 5th innovation and analytics conference and exhibition 2021 (iace2021).  1-9. 

ibtisam abdullah, ummu hani hashim, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, nurul atiqah mohd radzi, salamiah ab. ghani, zulkifli nawawi.  (2021).  bahasa arab praktikal - part 2.  - 1-85. 

ibtisam abdullah, ummu hani hashim, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, nurul atiqah mohd radzi, salamiah ab. ghani, zulkifli nawawi.  (2021).  bahasa arab praktikal - part 1.  - 1-92. 

maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, kamariah abdul rahman, nur syazwina mustapa.  (2021).  employing the imitation method in learning and teaching process to enhance the arabic speaking skill among non-native students.  - webinar antarabangsa pendidikan bahasa arab abad ke-21.  1-15. 

al-muslim mustapa, mohd faizulamri mohd saad, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2021).  challenges and expectations of online arabic language teaching in the covid-19 pandemic era.  - ijaz arabi journal of arabic learning.  599-609. 

al muslim mustapa, zulkifli nawawi, salamiah ab ghani, maryam abdul rahman, zuraida saadon, nur syazwina mustapa.  (2020).  keberkesanan pendekatan narrow reading terhadap kefahaman membaca teks islamik.  - islamiyyat the international journal of islamic studies.  85-92. 

mohamad zulkifli abdul ghani, al muslim mustapa @ ab. rahim.  (2020).  modul bahasa arab lughah al-quran kelas al-quran dan fardhu ain (kafa).  - 44. 

salamiah ab.ghani, maheram ahmad, al muslim mustapa @ ab.rahim, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon.  (2020).  pembelajaran kosa kata arab melalui simulasi aktiviti memasak.  - al-anwar.  37-49. 

mohd faizulamri bin mohd saad;sabri bin mohamad;haziyah binti hussin;khazri bin osman;al muslim bin mustapa @ ab rahim;nor syamimi binti mohd;hamdi bin ishak.  (2020).  pembinaan modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran.  -

m. al-muslim, mohd fadzli ismail, salamiah ab. ghani, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam.  (2020).  what are the features of quality for arabic teachers agreed by students and teachers?.  - journal of education and e-learning research.  56-63. 

al muslim mustapa @ ab rahim, mohamad azwan kamarudin, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman.  (2020).  pengajaran bahasa arab fpi ukm era pandemik covid-19: suka duka guru bahasa.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

mohamad azwan kamarudin, salamiah ab ghani, al muslim mustapa @ ab rahim, mohd fadzli ismail.  (2020).  arah bahasa dan tatabahasa-terjemahan: tinjauan perbandingan kaedah pengajaran bahasa arab.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

al-muslim mustapa, mohd fadzli ismail.  (2020).  language teacher quality characteristics: what the literature shows.  - journal of education and e-learning research.  430-436. 

muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2020).  bahasa arab praktikal.  - 92. 

kaseh abu bakar, ahmad irdha mokhtar, mohamad azwan kamarudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad, muhammad nazri rostam, khazri osman, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, al muslim mustapha, shofian ahmad.  (2020).  simulasi kem modul bahasa arab akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 

al-muslim mustapa, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2020).  buku latihan kafa lughatul quran tahun 6.  - 42. 

mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, haziyah hussin, hamdi ishak, al muslim mustapa, khazri osman & nor syamimi mohd.  (2020).  modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran.  - 71. 

al-muslim mustapa, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2020).  buku latihan kafa lughatul quran tahun 4.  - 43. 

zulkifli bin nawawi, salamiah ab ghani,dr. al muslim mustapa @ ab rahim,maryam abdul rahman, faizol azham mohamed,ummu hani hashim,muhammad nazri rostam, ibtisam abdullah, nurul atiqah mohd radzi, zainuddin ismail.  (2020).  al-muhadathah wa al-hiwar bi al-arabiyah.  - 94. 

al-muslim mustapa, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2020).  buku latihan kafa lughatul quran tahun 2.  - 44. 

mohamad zulkifli abdul ghani, al muslim mustapa @ ab. rahim.  (2020).  modul latihan kafa lughat al-quran tahun 5.  - 44. 

mohamad zulkifli abdul ghani, al muslim mustapa @ ab. rahim.  (2020).  buku latihan kafa lughat al-quran tahun 3.  - 44. 

jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan zulkifli wan hassan, ahmad irdha mokhtar, a'dawiyah ismail, faisal ahmad shah, muhammad masruri, al muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, abu dardaa mohamad [two others).  (2019).  sahih muslim: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 298. 

jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan nasyrudin wan abdullah, ahmad irdha mokhtar, faisal ahmad shah, muammar ghaddafi hanafiah, al muslim mustapa @ ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, muhammad masruri [three others].  (2019).  sunan al-nasa'i: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 305. 

al-muslim mustapa, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman, nur syazwina mustapa.  (2019).  prosiding seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  - prosiding seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  1-180. 

al-muslim mustapa, zamri arifin.  (2019).  kualiti guru bahasa arab.  - 157. 

zulkifli nawawi, salamiah ab ghani, al muslim mustapa@ab rahim, ummu hani hashim, zainuddin ismail, faizol azham mohamed, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, maryam abdul rahman.  (2019).  al muhadathah wa al hiwar bi lughatil dhod.  - 106. 

mohamad zulkifli abdul ghani, al-muslim mustapa, muhammad razak idris, adawiyah ismail, anis pattanaprichawong.  (2019).  proceedings international conference on islam, development and social harmony in southeast asia (icdis) 2019 (jilid 1).  - proceedings international conference on islam, development and social harmony in southeast asia (icdis) 2019 (jilid 1).  1-348. 

mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, hamdi ishak, haziyah hussin, al muslim mustapa, khazri osman, maisarah thulhuda mat jafri.  (2019).  penerapan elemen tadabbur dalam proses hafazan al-quran.  - proceedings international conference on islam, development and social harmony in southeast asia (icdis).  106-113. 

maryam abdul rahman, salamiah ab. ghani, al-muslim mustapha@ab rahim, mohd nazri rostam, zainuddin ismail, nurul atiqah radzi, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, zulkifli nawawi, ummu hani hashim.  (2019).  al qiraah baina yadaik.  - 117. 

mohamad zulkifli abdul ghani, al-muslim mustapa, muhammad razak idris, adawiyah ismail, anis pattanaprichawong.  (2019).  proceedings international conference on islam, development and social harmony in southeast asia (icdis) 2019 (jilid 2).  - proceedings international conference on islam, development and social harmony in southeast asia (icdis) 2019 (jilid 2).  1-392. 

jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan nasyrudin wan abdullah, ahmad irdha mokhtar, faisal ahmad shah, muammar ghaddafi hanafiah, al muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, muhammad masruri and [three others].  (2018).  sunan al-nasa'i: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 276. 

al-muslim mustapa, zulkifli nawawi, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2018).  usability of qiraahbot for extensive arabic reading activities.  - international conference on humanities and social sciences (ichss 2018). 

maryam abdul rahman, salamiah abdul ghani, al-muslim mustapa.  (2018).  al qiraah al mumti'ah.  - 139. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohd fadzli ismail, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, mohd shukari hamzah, al muslim mustapa, zainud.  (2018).  buku latihan: maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar) - edisi kedua.  - 1-207. 

ummu hani hashim, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, mohd shukari hamzah, nurul atiqah mohd radzi, zulkifli nawawi, nur syazwina mustapa, moktar hussain, zuraida shaadon, faizah juso.  (2018).  modul pertuturan bahasa arab - edisi kedua.  - 1-120. 

al-muslim mustapa , zaizul ab rahman, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd faizulamri mohd saad, faizol azham mohamed.  (2018).  qiraahbot's prototype development for an extensive reading activity.  - international journal of civil engineering and technology. 

al-muslim mustapa.  (2018).  the prospects of narrow reading in arabic language for religious students (islamic studies).  - islamiyyat. 

jaffary awang, muhammad farid, zaizul ab rahman, ahmad sunawari long, al-muslim mustapa.  (2018).  interreligius peace in multicultural society: a critique to the idea of peace multiculturalism.  - international journal of civil engineering and technology. 

khazri osman, al-muslim mustapa, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman, nurul atiqah mohd. radzi & nurul lman mohamad anuar kamal.  (2018).  namadhij insha mubtakarah.  - 32. 

jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan zulkifli wan hassan, ahmad irdha mokhtar, a`dawiayah ismail, faisal ahmad shah, muhammad masruri, al-muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, abu dardaa mohamad and [two others].  (2018).  sahih muslim: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 270. 

ummu hani hashim, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, al muslim mustapa, nurul atiqah mohd. radzi, khairuzaman kadir, maryam abdul rahman & zulkifli nawawi.  (2017).  kemahiran bertutur bahasa arab pppy1122.  - 100. 

al-muslim mustapa & mohd fadzli ismail.  (2017).  prospek bacaan terhad dalam bahasa arab untuk ustaz ustazah (pengajian islam).  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan arab 2017. 

salamiah ab. ghani, al muslim mustapa, zainuddin ismail, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman, zuraida shaadon, nur syazwina mustapa.  (2017).  prosiding seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusteraan dan kebudayaan arab 2017.  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusteraan dan kebudayaan arab 2017. 

jawiah dakir, faisal ahmad shah, wan nasyrudin wan abdullah, abu dardaa mohamad, ahmad irdha mokhtar, al-muslim mustapa@ab rahim muhammad muhammad hilmi jalil, mohamad zulkifli abdul ghani & [six others].  (2017).  sunan al-nasa`i : terjemahan dan pengajaran hadis.  - 266. 

al muslim mustapa & zamri ariffin.  (2017).  al lughah al arabiyyah wa adaabuha wa thaqafaatuha fi al mamlakah al arabiyyah al saudiyyah wa maliziya.  - 6. 

jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, ahmad irdha mokhtar, faisal ahmad shah, a`dawiayah ismail, wan zulkifli wan hassan, muhammad arif yahya, al-muslim mustapa@ab rahim, abu dardaa mohamad, mohammad fattah & [two others].  (2017).  sahih muslim : terjemahan dan pengajaran hadis - jilid 1.  - 279. 

al muslim mustapa & zamri arifin.  (2016).  kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa arab.  - 19. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu ha.  (2016).  montaj aktiviti sempena hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj program sambutan hari bahasa arab sedunia ukm 2016.  0. 

zamri arifin & al muslim mustapa.  (2016).  kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa arab.  - 17. 

zamri arifin, al muslim mustapa, zulazhan ab. halim & mohd shahrizal nasir.  (2016).  kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa arab.  - 198. 

al muslim mustapa, khairuzzaman kadir, salamiah abd. ghani, maryam abdul rahman, ummu hani hashim, faizah jusoh, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, faizol azham mohamad & mohd shukeri hamzah.  (2016).  al-qiraah wa al-isti`ab.  - 109. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli , faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu hani.  (2016).  montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald)- youtube.  0. 

al muslim mustapa, zamri arifin.  (2016).  kompetensi guru bahasa arab dari amalan guru terbaik di malaysia.  - icontall 2016 proceeding.  27-33. 

al-muslim mustapa, zamri arifin.  (2016).  kifayah afadhil mudarrisi al-lughah: dirasah midaniyah khasah.  - proceedings of the international conference on arabic language teaching 2016.  1-6. 

al muslim mustapa, mohd faizulamri mohd saad & sabri mohamad.  (2015).  wacana al-quran dan al-sunnah.  - Bab 7 : 60-69. 

mohd fadzli ismail & al muslim mustapa.  (2015).  sumbangan faktor guru terhadap pencapaian pelajar bahasa arab.  - prosiding seminar antarabangsa isu-isu bahasa dan sastera arab era global: cabaran malaysia-indonesia.  78-84. 

al muslim mustapa & zamri arifin.  (2015).  mencari karakter guru bahasa yang berkualiti.  - prosiding seminar antarabangsa isu-isu bahasa dan sastera arab era global: cabaran malaysia-indonesia.  64-77. 

al muslim mustapa, zamri arifin.  (2015).  penentuan dimensi kualiti guru bahasa arab di malaysia.  - islamiyyat. 

zamri ariffin, m. al-muslim.  (2015).  the quality of arabic language teachers in malaysia: facing the fundamental issues.  - mediterranean journal of social sciences.  544-550. 

zainuddin ismail, ummu hani hashim, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, al muslim mustapa.  (2015).  making students speak a foreign language with fluency activity.  - proceedings of the 2nd international conference on language, education, humanities and innovation (iclehi) 2015, kuala lumpur. 

al-muslim bin mustapa & zamri arifin.  (2015).  sorotan kompetensi guru bahasa arab dari kaca mata guru terbaik di malaysia.  - pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera arab malaysia-indonesia.  11-15. 

m. al-muslim & zamri arifin.  (2015).  the usability of seeq in quality evaluation of arabic secondary education in malaysia.  - international education studies.  202-211. 

zamri arifin & al muslim mustapa.  (2015).  pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera arab malaysia-indonesia.  - prosiding seminar serantau pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera arab malaysia-indonesia. 

m. al-muslim, zamri arifin.  (2014).  measurement dimensions for arabic language teachers in malaysia.  - asian social science.  48-56. 

al muslim mustapa & zamri arifin.  (2014).  kebolehgunaan instrumen seeq dalam pengukuran kualiti pendidikan menengah bahasa arab malaysia.  - prosiding seminar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2014 / fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

al muslim mustapa.  (2014).  qadaya mu`asirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah.  - Bab 13 : 173-184. 

zamri ariffin, al muslim mustapa.  (2014).  kualiti guru bahasa arab dalam konteks malaysia: menangani persoalan asas.  - prosiding seminar pengajaran & pembelajaran bahasa arab 2014/fakulti pengajian islam ukm & fakulti kontemporari islam unisza.. 

al muslim mustapa @ ab rahim & zainuddin ismail.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 44-49(4). 

zamri arifin, maheram ahmad, suhaila zailani @ hj. ahmad, lazim omar, mohamad zaidin mat @ mohamad, khazri osman, al muslim mustapa & mohd shahrizal nasir.  (2014).  prosiding seminar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2014.  - prosiding seminar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2014 / fakulti pengajian islam, bangi.  522. 

al muslim mustapa & zamri arifin.  (2013).  analisis keperluan kajian kualiti guru bahasa arab di malaysia.  - international conference on research in ethics education 2013 (icrieed 2013). 

al muslim mustapa & zamri arifin.  (2013).  penentuan dimensi kualiti guru bahasa arab di malaysia.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2013.  47-59. 

al-muslim mustapa & zamri arifin.  (2012).  pengajaran dan pembelajaran bahasa arab : satu tinjauan literatur di negeri sembilan.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12)/ unit bahasa arab, fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

ahmad abd rahman, zamri arifin, mohd shukari hamzah, moktar hussain, al muslim mustapa & khazri osman.  (2012).  taqrir al-mashru` al-bahthi: ijad baramij hasubiyyah fi ta`lim wa ta`allum maharatal-muhadathah wa al-khitabah.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar 12), diterbitkan di unit bahasa arab, fakulti pengajian islam, ukm bangi. 

mohd shukari hamzah,ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail ... et al..  (2012).  kitab maharat al-qiraah.  - 143. 

mohd shukari hamzah, ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail, faizol azham mohamed ... et al..  (2012).  kitab maharat al-kitabah.  - 172. 

ahmad abd rahman, zamri arifin, mohd shukari hamzah, moktar hussain, al muslim mustapa, md zaki mat, khairuzzaman kadir & khazri osman.  (2011).  ard namadhij li al-baramij al-hasubiyyah al-mustakhdamah fi talim wa taallum maharat al-muhadathah wa al-khatabah.  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran bahasa arab 2011 (sapba) / fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia. 

ibrahim yaacob, ummu hani hashim, zuraida shaadon, zainuddin ismail, nur syazwina mustapa, faizol azham mohamed, al muslim mustapa.  (2009).  maharat al-qiraah al-arabiah.  - 95.