Penerbitan Terkini

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2022).  pemerkasaan ilmu kejuruteraan manusia untuk masyarakat melalui media penulisan popular.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2022.  180-185. 

aizan sofia amin, mohd nasir selamat, hilwa abdullah @ mohd nor, nasrudin subhi, nur saadah mohamad aun, jamiah manap, wan hirwani wan hussain, ely salwana mat surin ,wan arnidawati wan abdullah, nuraimirah zainun.  (2022).  kebolehkerjaan belia berkeperluan khas.  - 18. 

arifah yusri; mohd nasir selamat.  (2022).  pengalaman trauma semasa zaman kanak-kanak dan pengaruhnya terhadap keyakinan diri remaja di kuala lumpur.  - jurnal wacana sarjana.  1-13. 

fatimah wati bt. halim;mohd. fuad bin mat jali;rozainee khairudin;wan shahrazad binti wan sulaiman;siti fardaniah binti abdul aziz;mohd nasir bin selamat;aizan sofia binti amin;nurul-azza binti abdullah.  (2021).  pembangunan dan pemerkasaan sahsiah, set-minda dan daya saing pelajarfssk ukm.  -

siti marziah zakaria, mohd nasir selamat, daniella maryam mohammad mokhtar, rusyda helma mohd.  (2021).  tips dan strategi penulisan metodologi kajian.  - 1-11. 

siti fardaniah abdul aziz, fatimah wati halim, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, nik hairi omar, anesee ibrahim, muhammad yusof derasol.  (2021).  nurturing organizational characteristics to maximize training impact on teamwork effectiveness: the malaysian sample.  - international journal of academic research in economics and management sciences.  223-243. 

rusyda helma mohd, siti marziah zakaria, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, norshaffika izzaty zaiedy nor.  (2021).  vaksin: penyelamat pandemik?.  - jendela fikir-bernama radio. 

siti fardaniah abdul aziz, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, nik hairi omar.  (2021).  is online training program effective for undergraduates learning during covid 19? a quasi-experimental study using the malaysian sample.  - international journal of academic research in progressive education and development.  201-219. 

mohd nasir selamat.  (2021).  penjagaan kesihatan semasa bekerja dari rumah (wfh) di era pandemik covid-19.  - 1-39. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  mendidik dalam mengajar mengikut arus semasa.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  siri webinar pdp fssk tips & tricks for virtual academics preparing & conducting virtual learning.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  siri webinar pdp fssk kenali kurikulum tersedia masa depan (frc) di arena pengajian tinggi.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  siri webinar pdp fssk: bicara santai kurikulum tersedia masa hadapan (frc) dari kaca mata ukm.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, noremy md. akhir, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  perkongsian kejayaan dalam knovasi 2020.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, noremy md. akhir, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  micro-credentials apa yang perlu anda tahu.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  siri webinar pdp fssk masuk universiti tapi masih di rumah tips kejayaan pembelajaran dalam talian (sphea & mention).  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  siri webinar pdp fssk masuk universiti tapi masih di rumah tips kejayaan pembelajaran dalam talian (seeds & psitra).  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  siri webinar pdp fssk masuk universiti tapi masih di rumah tips kejayaan pembelajaran dalam talian (pkbl & bitara).  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, noremy md. akhir, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  penggunaan canva dalam pengajaran.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, noremy md. akhir, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  chit chat bersama penerima anugerah apple teacher (kategori pelajar).  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, noremy md. akhir, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  klinik ukmfolio siri 3 - kenali features di ukmfolio.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, nasrudin subhi.  (2021).  bengkel penulisan kertas cadangan/ pertimbangan program genius remaja.  - 1-28. 

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2021).  kelenturan penyebaran ilmu kejuruteran ergonomik melalui medium penulisan popular.  - kongres & pertandingan inovasi pengajaran & pembelajaran 2021 knovasi2021.  1. 

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik teori, aplikasi dan inovasi.  - 12. 

sudeshna r.rajasingam, mohd nasir selamat.  (2021).  the relationship between yoga practise, psychological well being and mindfulness.  - persidangan sarjana muda (persada) 2021.  1-10. 

goh ling kern, mohd nasir selamat.  (2021).  hubungan antara gaya kepimpinan, penghargaan kendiri dan komitmen organisasi mahasiswa dari universiti penyelidikan di malaysia.  - persidangan sarjana muda (persada) 2021.  1-11. 

arifah yusri & mohd nasir selamat.  (2021).  pengalaman trauma semasa zaman kanak-kanak dan pengaruhnya terhadap keyakinan diri remaja di kuala lumpur.  - persidangan sarjana muda (persada) 2021.  1-7. 

nasrudin subhi, mohd nasir selamat, norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, syafiiqah ali.  (2021).  genius remaja: memperkasa remaja dengan acuan bahasa melayu.  - 1. 

sudeshna r.rajasingam, mohd nasir selamat.  (2021).  hubungan antara pengamalan yoga, tahap kesejahteraan psikologikal dan tahap minda di bawah ketarasedar.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  109-210. 

siti zaharah mohamed alias, mohd nasir selamat.  (2021).  pengurusan sumber manusia: cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 9. 

mohd nasir selamat, rogis baker, amar hisham jaaffar.  (2021).  pengurusan sumber manusia: cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 10. 

mohd nasir selamat.  (2021).  pengurusan sumber manusia: cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 10. 

mohd nasir selamat, rogis baker, amar hisham jaaffar.  (2021).  pengurusan sumber manusia cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 250. 

salina nen, fauziah ibrahim, mohd. nasir selamat, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, azianura hani ahsari, shahrul nazmi sanusi, zaizul abd. rahman.  (2021).  school engagement among adolescents from low income family in kuala lumpur.  - international journal of academic research in business and social science.  936-945. 

siti marziah zakaria; rusyda helma mohd; fauziah ibrahim; norshaffika izzaty zaidey nor; mohd nasir selamat.  (2021).  kelesuan pandemik: hubungannya dengan pematuhan sop, konflik kerjayakeluarga, tekanan emosi dan risiko fizikal dalam kalangan masyarakat awam malaysia.  - jurnal psikologi malaysia.  117-129. 

nik hairi omar, mohd nasir selamat, siti fardaniah abdul aziz, rusyda helma mohd, rasyidah ismail.  (2021).  integrity risk in the customs automation system.  - international journal of academic research in business and social sciences.  206-222. 

noremy md. akhir, nur saadah mohamad aun, mohd nasir selamat, aizan sofia amin.  (2021).  exploring factors influencing resilience among flood victims in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  969-981. 

mohd nasir selamat, siti fardaniah abd aziz, mukhiffun mukapit, rogis baker, amar hisham jaaffar.  (2021).  the analysis of ergonomic task demand and psychosocial work factors towards occupational safety and health.  - international journal of academic research in accounting, finance and management sciences.  191-205. 

mohd nasir selamat, nik hairi omar, rusyda helma mohd, siti fardaniah abd aziz, fatin nur alia hamid.  (2021).  analysis on ergonomic factor of duties and organizations towards stress and occupational disease in manufacturing industry in malaysia.  - international journal of academic research in accounting, finance and management sciences.  177-190. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2021).  ergolympic@my: pembentangan dan penilaian rekabentuk ergonomik di era pandemik.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan : langkah ke hadapan - knovasi2021.  1-14. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2021).  cabaran pembelajaran era pandemik covid-19-dunia tanpa sempadan.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan : langkah ke hadapan -knovasi2021.  1-20. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, siti fardaniah abdul aziz, nik hairi omar.  (2021).  ethnomethodological research on proactive safety behavior of the young workers.  - international journal of academic research in accounting finance and management sciences.  129-144. 

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2021).  kesediaan pensyarah aliran sains sosial terhadap pembelajaran dalam talian di era pandemik covid 19.  - prosiding knovasi 2021.  180-183. 

mohd nasir selamat, siti fardaniah abd aziz, nik hairi omar, rusyda helma mohd, fatin nur alia hamid.  (2021).  analisis sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan (kkp) di industri pembuatan malaysia.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-16. 

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd, mukhiffun mukapit, siti fardaniah abdul aziz, nik hairi omar.  (2021).  a review on participatory ergonomic approaches: what participants mean to the organization?.  - international journal of academic research in business and social sciences.  612-627. 

mohd nasir selamat, noremy md akhir.  (2021).  delinkuensi remaja: isu, intervensi & pemulihan.  - 13. 

mohammad rahim kamaluddin, mohd nasir selamat, azizah othman.  (2021).  delinkuensi remaja: isu, intervensi dan pemulihan.  - 15. 

mohammad rahim kamaluddin, mohd nasir selamat, azizah othman.  (2021).  delinkuensi remaja: isu, intervensi & pemulihan.  - 150. 

siti norlaila mohd kefri, mohd nasir selamat.  (2021).  hubungan antara sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan (kkp) di industri pembuatan.  - jurnal wacana sarjana.  1-11. 

siti marziah zakaria, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, rusyda helma mohd & norshaffika izzaty zaiedy nor.  (2021).  tekanan emosi, kepatuhan sop, konflik kerjaya-keluarga dan risiko fizikal: indikator kepada kelesuan pandemik?.  - 4th malaysian international psychology conference 2021.  1-12. 

daniella mokhtar, siti marziah zakaria, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2021).  tips penulisan tesis bab 4-6.  - 1-32. 

mohd nasir selamat, siti marziah zakaria, rusyda helma mohd, daniella maryam mohamed mokhtar.  (2021).  bagaimana menulis sorotan literatur?.  - 1-24. 

ummi kalsom zakaria, siti fardaniah abdul aziz, mohd nasir selamat, nik hairi omar.  (2020).  faktor pemindahan latihan terhadap prestasi kerja strategik dalam kalangan anggota jabatan pengangkutan jalan negeri selangor: satu kajian teoritikal.  - international journal of entrepreneurship and management practices.  1-8. 

budiman, fatimah wati halim, mohd nasir selamat.  (2020).  the effect of professional work ethics on doctor's counterproductive work behaviour and leader-member exchange quality as mediator.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  7896-7921. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2020).  ergonomics day: improving teaching and learning advancement in ergonomics for the future.  - knovasi2020.  1. 

mohd nasir selamat.  (2020).  tips sihat dan selamat; kembali semula ke pejabat selepas covid-19.  - 1. 

mohd nasir selamat.  (2020).  tips memotivasikan pekerja selepas covid-19.  - 1. 

mohd nasir selamat.  (2020).  peranan majikan terhadap pekerja - covid-19.  - 1. 

mohd nasir selamat.  (2020).  work at home: ergonomics perspective.  - 1. 

daniella mokhtar, nurul-azza abdullah, norshaffika izzaty zaiedy nor, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, rusyda helma mohd, siti fardaniah abdul aziz, nik hairi omar.  (2020).  work from home productively.  - 1-10. 

mukhiffun mukapit, siti fardaniah abdul aziz, mohd. nasir selamat, mostafa kamal mokhtar.  (2020).  developing strategic employee green behavior scale for malaysian industry.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4053-4063. 

budiman, fatimah wati halim, mohd nasir selamat.  (2020).  the organisational climate and counterproductive work behaviour in indonesian occupational hospitals: the capacity of leader-member exchange quality as a mediator.  - international journal of advanced science and technology.  2051-2076. 

nur azreen binti rahman, mohd nasir selamat.  (2020).  sistem kerja ergonomik,prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaandi industri pembuatan malaysia.  - jurnal wacana sarjana.  1-10. 

mohd nasir bin selamat;zafir khan bin mohamed makhbul;siti fardaniah binti abdul aziz.  (2020).  sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor pembuatan malaysia.  -

aizan sofia amin, mohd nasir selamat, nur saadah mohamad aun, jamiah manap, hilwa abdullah @ mohd nor, nasrudin subhi, ely salwana mat surin, wan mohd hirwani wan hussain, wan arnidawati wan abdullah, mohhairil bin isaruddin.  (2020).  specific requirements of youth with physical disabilities in online business.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4154-4164. 

mohd nasir selamat, azman arif amran, fatin nur alia hamid, zafir makhbul khan, siti fardaniah abd aziz.  (2020).  penilaian sistem kerja ergonomik di industri pembuatan malaysia.  - e-simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skim xvi 2020).  38-44. 

chong, s. t., norulhuda sarnon@kusenin, nor jana saim, fauziah ibrahim, denise koh choon lian, salina nen, suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohammad, nasrudin subhi, khadijah alavi, mohd nasir selamat, daniella mokhtar.  (2020).  social capital and youth development.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4181-4192. 

nasrudinsubhi, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, salina nen, azianura hani shaari, mohd nasir selamat, zaizul ab rahman, shahrul nazmi sannusi, daniella m mokhtar.  (2020).  sexual health among youth-at-risk in kuala lumpur.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4310-4322. 

mohd nasir selamat, noremy md. akhir, muhammad adnan pitchan , cik azidawatie ahmad azni.  (2020).  bengkel penilaian/pentaksiran kursus dalam ukmfolio (program sekretariat pengajaran dan citra fssk).  - 1-4. 

mohammad rahim kamaluddin, noremy md. akhir.  (2020).  gejala sosial remaja.  - 20. 

fatin nur alia hamid, mohd nasir selamat.  (2020).  ergonomics work system and occupational safety and health performance in the manufacturing sector.  - malaysian journal of ergonomics.  11-27. 

dr noremy md. akhir; dr jamiah manap; dr aizan sofia amin; dr norulhuda sarnon@kusenin; dr arena che kasim; dr mohd nasir selamat; dr mohd suhaimi mohamad; dr nasrudin subhi; en muhammad ajib abd razak..  (2020).  program insan budiman: modul 4 (kesukarelawan dan tanggungjawab sosial korporat- sukarelawan bencana pandemik covid-19).  - 1-6. 

noordeyana tambi, nasrudin subhi, jamiah manap, mohd nasir selamat, siti marziah zakaria.  (2020).  modul permentoran dalam kalangan remaja b40 komuniti ppr.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, noremy md akhir, siti fardaniah abdul aziz, amar hisham jaaffar, rogis baker.  (2020).  reliable dimensions of ergonomic work system in the malaysian manufacturing industries.  - international journal of academic research in economics and management sciences.  102-112. 

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2020).  hari ergonomik: ke arah penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran ergonomik untuk masa depan.  - karnival inovasi p&p 2020.  1. 

siti marziah zakaria, juliana rosmidah jaafar, norulhuda sarnon, mohd nasir selamat, noordeyana tambi.  (2020).  impak terapi kerja dalam membantu proses kepulihan klien ccrc.  - jurnal psikologi malaysia.  67-80. 

mohammad shamil mohammad nor, mohd nasir selamat.  (2020).  hubungan antara sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  - jurnal wacana sarjana.  1-13. 

mastura mahmud, fauziah ibrahim, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, hair awang , norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, nasrudin subhi, nor jana saim , dahalan judin , noraznita anor basri & aliah ismail.  (2019).  laporan penyelidikan 2019: kekangan penerbitan akademik ukm (kra-2018-011).  - 1-65. 

melissa kao jia wern, mohd nasir selamat.  (2019).  sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam industri pembuatan di klang, selangor.  - jurnal wacana sarjana.  1-14. 

mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, siti fardaniah abd aziz , zafir khan mohamed makhbul.  (2019).  re-definition of occupational safety and health performance in malaysian manufacturing industry.  - international journal of recent technology and engineering.  53-60. 

mohd nasir selamat.  (2019).  strategi merangka latar belakang & permasalahan kajian.  - 1-45. 

mohd nasir selamat.  (2019).  taklimat umum pembelajaran aktif / active learning.  - 1-31. 

muhammad amir rusydi suradi, mohd nasir selamat.  (2019).  hubungan sistem kerja ergonomik terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan: satu kajian terhadap sektor pembuatan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-12. 

nur azreen rahman, mohd nasir selamat.  (2019).  sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di industri pembuatan malaysia.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-12. 

mastura binti mahmud;fatimah wati bt. halim;abd. hair bin awang;noraznita binti anor basri;aliah binti ismail;mohd nasir bin selamat;fauziah binti ibrahim.  (2019).  kekangan penerbitan akademik ukm.  -

siti norlaila mohd kefri, mohd nasir selamat.  (2019).  hubungan antara sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan (kkp) di industri pembuatan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-12. 

rogis bakera, rosmah mohamed, ahmad azan ridzuan, hasan al-banna mohamed, mohd nasir selamat, hasimi sallehuddin.  (2019).  pengaruh keterikatan kerja terhadap komitmen organisasi: kajian dalam agensi keselamatan di malaysia.  - zulfaqar international journal of defence management, social science & humanities.  1-12. 

melissa kao jia wern, mohd nasir selamat.  (2019).  sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam industri pembuatan di klang, selangor.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-15. 

mohammad shamil mohammad nor, mohd nasir selamat.  (2019).  hubungan antara sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-14. 

mohd nasir selamat.  (2019).  keterlibatan ergonomik menjamin kesejahteraan pekerja.  - isejahtera.  14-18. 

mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit.  (2019).  pengurusan stres.  - 11. 

siti marziah zakaria. mohd nasir selamat, jamiah manap.  (2019).  panduan ringkas penulisan tesis sains sosial.  - panduan ringkas penulisan tesis sains sosial.  1-17. 

siti marziah zakaria, mohd nasir selamat & jamiah manap.  (2019).  panduan ringkas penulisan tesis sains sosial.  - 1-18. 

mohd nasir selamat.  (2019).  kemalangan semasa perjalanan pekerjaan; isu dan punca.  - isejahtera.  53-54. 

budiman, fatimah wati halim, mohd nasir selamat.  (2019).  emotional intelligence and doctor's counterproductive work behavior the mediating role of leader member exchange quality.  - international journal of advanced science and technology.  243-264. 

rozmi ismail, noh amit, noordeyana tambi, norhayati ibrahim, mohd nasir selamat & mohd ajib razak.  (2018).  laporan akhir kajian keberkesanan program shields sk-2017-008.  -

siti zaharah, mohd nasir selamat, khadijah alavi, kadir arifin.  (2018).  industry 4.0: a systematic review in technical and vocational education and training.  - jurnal psikologi malaysia. 

hammad mohd saidi, aizan sofia amin, nur saadah mohamad aun, mohd nasir selamat, mohd iqbal haqim mohd nor.  (2018).  isu dan cabaran pekerjaan orang kurang upaya penglihatan di malaysia.  - jurnal psikologi malaysia. 

mohd nasir selamat.  (2018).  kreativiti seorang pemimpin.  -

mohd nasir selamat.  (2018).  kepimpinan & kerja berpasukan.  -

mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, mohd erfanishah abdullah, siti zaharah mohamed alias & umi kalsum zakaria.  (2018).  tahap kesedaran aplikasi keterlibatan ergonomik di sektor awam.  - the 7th international conference on social sciences and humanities - icosh 2018. 

mukhiffun mukapit, siti fardaniah abdul aziz, mohd nasir selamat & noordeyana tambi.  (2018).  motivasi kerja dan tingkah laku hijau pekerja.  - proceedings the 7th international conference on social sciences and humanities. 

mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, mohd erfanishah abdullah, siti zaharah mohamed alias & umi kalsum zakaria.  (2018).  tahap kesedaran aplikasi keterlibatan ergonomik di sektor awam.  - proceedings the 7th international conference on social sciences and humanities. 

mohd nasir selamat & mukhiffun mukapit.  (2018).  the relationship between task factors and occupational safety and health (osh) performance in the printing industry.  - akademika. 

mohd nasir selamat.  (2018).  is ergonomics important at work.  - impact - special issue ukm-iic2018. 

mohd nasir selamat.  (2018).  persekitaran ergonomik jamin kesejahteraan.  - kosmo. 

salina nen, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, azianura hani shaari, shahrul nazmi sanusi & zaizul ab rahman.  (2018).  komitmen sekolah dalam kalangan remaja b40 di perumahan rakyat (ppr) kuala lumpur.  - prosiding seminar antarabangsa kaunseling islam 2018. 

ummi kalsom binti zakaria, siti fardaniah binti abd aziz,, mohd nasir bin selamat, & nik hairi bin omar.  (2018).  kesan mediator pemindahan latihan terhadap prestasi kerja strategik dalam kalangan penjawat awam: konseptual model.  - proceeding: 1st international conference on economy, entrepreneurship and humanities (iceeh 2018). 

dr mohd nasir selamat, dr jamiah manap, dr aizan sofia, prof madya dr datin fauziah, dr nashrudin subhi, dr salinan nen, dr arena, dr noremy, dr norulhuda sarnon, dr suhaimi, dr jana saim, dr zubir, dr noordeyana tambi.  (2018).  ikon sukarelawan: dr raja shamri.  -

noordeyana tambi, rozmi ismail, muhammad ajib abdul razak, mohd nasir selamat, nurul shafini shafurdin, norhayati ibrahim, noh amit, nor azri ahmad.  (2018).  keberkesanan program shields daripada perspektif pelajar dan urusetia.  - jurnal psikologi malaysia. 

siti fardaniah abdul aziz & mohd nasir selamat.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 16. 

mohd nasir selamat & siti fardaniah abdul aziz.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 24. 

mohd nasir selamat, siti fardaniah abdul aziz & arena che kasim.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 18. 

mohd nasir selamat.  (2018).  re-definition of occupational safety and health performance: an organization perspective.  - asian association of indigenous and cultural psychology (aaicp) international conference. 

rozmi ismail, noh amit, norhayati ibrahim, noordeyana tambi, mohd nasir selamat, muhammad ajib abdul razak & norazri ahmad.  (2018).  kajian keberkesanan program shields menggunakan pendekatan pre-post-follow-up terhadap pelajar berisiko.  -

fauziah ibrahim, azianura hani shaari, norulhuda sarnon, salina nen, nasrudin subhi, zaizul ab rahman, mohd nasir selamat & shahrul nazmi sannusi.  (2018).  semangat perpaduan dalam kalangan remaja b40 yang tinggal di kawasan perumahan rakyat (ppr) sekitar kuala lumpur.  - e-bangi : journal of social science and humanities. 

zaizul ab rahman, fauziah ibrahim, azianura hani shaari, norulhuda sarnon, salina nen, nasrudin subhi, mohd nasir selamat, shahrul nazmi sannusi, abdull rahman mahmood.  (2018).  elementary fardhu ain education that forms a behaviorul index for adolescents living in community housing (ppr) areas in klang valley malaysia.  - international journal of business and social science. 

mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

norhayati ibrahim, rozmi ismail, noh amit, noordeyana tambi, mohd nasir selamat, muhammad ajib abd razak, nor azri ahmad, nurul shafini shafurdin.  (2018).  perbandingan tahap pengetahuan, sikap dan kesan dadah dalam kalangan remaja sekolah berisiko.  - jurnal psikologi malaysia. 

mukhiffun mukapit, siti fardaniah abdul aziz, mohd nasir selamat, noordeyana tambi.  (2018).  ciri-ciri pekerja bertingkah laku hijau: satu tinjauan awal.  - jurnal psikologi malaysia. 

siti rozaimah bt. sheikh abdullah;mushrifah bt. idris;habibah ahmad;hamzah jusoh;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;hawati binti janor;reehan adne binti ab rahim;mohd nasir bin selamat;hassimi bin abu hasan.  (2018).  pembangunan teknologi fitoremediasi dalam merawat air sisa industri ke arah kelestarian industri dan komuniti setempat.  -

mohd nasir selamat.  (2017).  does safety policy emerge at the small and medium enterprises (smes) in the asean countries.  - international conference of social sciences and humanities 2017 (icosh-ukm 2017). 

mohd nasir selamat.  (2017).  the important of ergonomics in the workplace.  - faseh - fssk research highlight.  96-97. 

siti fardaniah abdul aziz, abu daud silong, kamsuriah ahmad, nasharuddin zainal, fatimah wati halim, noordeyana tambi, mohd nasir selamat, muhamad reffi hidayat roslan, muhamad ridhwan abd manan, dan nurul ahmad sallehin abdul rasiad.  (2017).  assessing the impact of employee training using wise-training system.  - faseh.  86-87. 

mohd nasir selamat & siti fardaniah abd aziz.  (2017).  interaction of ergonomic work system toward occupational safety and health performance.  - paper proceeding scholar summit 2017.  976-986. 

roseliza murni ab rahman, mohd nasir selamat & mohammad rahim kamaluddin.  (2017).  modul pengurusan diri projek perkasa -2015-002.  - 1-63. 

mohd nasir selamat.  (2017).  teknik penyelesaian masalah (go away all problems).  - 1-24. 

mohd nasir selamat.  (2017).  high-performance teams (hpts) - kumpulan berprestasi tinggi.  - 1-21. 

mohd nasir selamat & hazirah zolkiply.  (2017).  persekitaran kerja dan komitmen pekerja di keretapi tanah melayu berhad (ktmb), kuala lumpur (working environment and workers commitment at keretapi tanah melayu berhad (ktmb) kuala lumpur).  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-13. 

fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, salina nen, azianura hani shaari, nasrudin subhi, zaizul ab rahman, shahrul nazmi sannusi & mohd nasir selamat.  (2017).  kesejahteraan diri remaja di kawasan perumahan rakyat di malaysia.  - laporan penyelidikan. 

mohd nasir selamat, hazirah zolkiply & siti fardaniah abd aziz.  (2017).  exploring the working environment and employees commitment at keretapi tanah melayu berhad (ktmb) malaysia.  - simposium kebudayaan dan kerjasama indonesia malaysia 2017. 

roseliza murni abrahman, mohd nasir selamat & mohammad rahim kamaluddin.  (2017).  pengurusan masa remaja berisiko (mat rempit): analisis kandungan.  - rampai penyelidik siri 4 - b40 7 november 2017.  1. 

jamiah manap, aizan sofia amin, siti fardaniah abdul aziz chong tseau tsuey, arena che kasim, mohd nasir selamat noordeyana tambi, fazilah idris.  (2017).  cerpen mikro: wacana kreatif dalam p&p pembangunan belia (skpm 2023).  - asean journal of teaching and learning in higher education.  13-26. 

mohd nasir selamat.  (2017).  kreativiti seorang pemimpin.  - 1-23. 

azlina abdullah, chin kok fay, ravichandran moorthy, emma mirza wati mohamad, hoo chiew ping, suziana mat saad, vivien yew wong chin, rahilah omar, mohd nasir selamat, saadiah maalip, abdul muein abadi, clarence ngui yew kit, muhammad shafie jamaan & fara.  (2017).  regionalism and community building in asean perspectives from social sciences and humanities.  - regionalism and community building in asean perspectives from social sciences and humanities.  1-1194. 

jamiah manap, fazilah idris, aizan sofia amin, chong sheau tsuey, siti fardaniah abdul aziz, arena che kasim, mohd nasir selamat, noordeyana tambi # nurul nabila mohd izani.  (2017).  tot agen pembangunan belia generasi z.  - k-novasi ukm 2017. 

jamiah manap. fazilah idris. aizan sofia amin. chong sheau tsuey. siti fardaniah abdul aziz. arena che kasim. mohd nasir selamat. noordeyana tambi. nurul nabila mohd izani.  (2017).  tot agen pembangunan belia generasi z.  - 1-19. 

siti fardaniah abdul aziz, abu daud silong, kamsuriah ahmad, mohd. nasir selamat, mohd reffi hidayat roslan, & mohd ridhwan abd manan.  (2016).  developing organizational training impact scale for workplace training: testing the malaysian sample to determine the impact of training on organizational effectiveness.  - advances in economics and business issues research international conference (aebiric 2016) at kuala lumpur. 

mohd nasir selamat, siti fardaniah ab aziz & mukhiffun mukapit.  (2016).  safety policy in the small and medium enterprises (smes): reviewing the implementation in the asean countries.  - sustainable society and policy change of the 2016 kaps international conference..  31-41. 

siti fardaniah abdul aziz, abu daud silong, kamsuriah ahmad, mohd nasir selamat, mohd reffi hidayat roslan, dan mohd ridhwan abd manan.  (2016).  developing organizational training impact scale for workplace training: testing the malaysian sample to determine the impact of training on organizational effectiveness.  - international journal of economics and financial issues.  142-148. 

siti fardaniah abdul aziz, abu daud silong, kamsuriah ahmad, mohd nasir selamat, mohd reffi hidayat roslan & mohd ridhwan abd manan.  (2016).  developing organizational training impact scale for workplace training: testing the malaysian sample to determine the impact of training on organizational effectiveness.  - advances in economics and business issues research international conference (aebiric 2016). 

jamiah manap, aizan sofia amin, siti fardaniah abdul aziz, chong tseau tsuey, arena che kasim, mohd nasir selamat & noordeyana tambi..  (2016).  cerpen mikro: wacana kreatif dalam pnp pembangunan belia (skpm 2023).  - simposium ke-5 kesarjanaan pengajaran & pembelajaran: inovasi dalam p&p. 

siti fardaniah abdul aziz & mohd nasir selamat.  (2016).  memikir semula gaya pengajaran pensyarah yang memotivasikan pelajar bagi subjek instant (segera).  - k-novasi p&p 2016. 

siti fardaniah abdul aziz & mohd nasir selamat.  (2016).  stimulating workplace learning through training characteristics and motivation to learn.  - jurnal pengurusan.  1-19. 

noordeyana tambi, siti fardaniah abdul aziz, jamiah hj. manap, arena che kasim, fazilah idris & mohd. nasir selamat.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan : wawasan pemikiran komunikasi & sains pembangunan.  - 91-110 (8). 

jamiah manap, norsharilla hamdan, arena che kasim, siti fardaniah abdul aziz, mohd nasir selamat, noordeyana tambi & fazilah idris.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insaniah.  - Bab 9 : 107-122. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2015).  ergonomic work system and occupational safety & health performance: a study in the malaysian printing industry.  - the 31st international congress on occupational health 2015, seoul, korea. 

siti fardaniah abdul aziz, jamiah manap, arena che kasim, mohd. nasir selamat, noordeyana tambi, & fazilah idris.  (2015).  does classroom characteristic truly stimulate learning motivation and performance? reporting from malaysian undergraduates perception.  - asian social science.  84-95. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2015).  an examination of commuting accident in malaysia.  - journal of occupational safety and health.  171-178. 

mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, siti fardaniah abdul aziz, noordeyana tambi & arena che kasim.  (2015).  culturing participatory ergonomic in enhancing workers well-being.  - proceeding of symposium on culture & cooperation indonesia-malaysia 2015.  187-202. 

mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, siti fardaniah abdul aziz.  (2015).  culturing participatory ergonomics for osh performance.  - international conference on contemporary issues in accounting and finance 2015. 

siti fardaniah abdul aziz, noordeyana tambi, jamiah manap, arena che kasim, fazilah idris, & mohd. nasir selamat.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan : wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - 219-232. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2014).  an examination of commuting accident in malaysia.  - 3rd scientific conference in occupational safety and health 2014. 

jamiah manap, norsharilla hamdan, arena che kasim, noordeyana tambi, siti fardaniyah, mohd nasir selamat & fazilah idris.  (2014).  faktor-faktor pemerdagangan orang: kajian kes berganda di sebuah pusat perlindungan mangsa pemerdagangan orang di malaysia.  -

mohd nasir selamat, siti fatimah zakaria, sharifuzah osman & amar hisyam jaafar.  (2014).  industrial accident in malaysia: causative factors and solutions.  - 2nd international conference on business and economics. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2014).  ergonomic work system and occupational safety & health (osh) performance: a study in the malaysian printing industry.  - osh series 2014 bridging research and practice for modern malaysia. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2014).  work system and occupational safety and health performance: an ergonomics perspective of a major malaysian newspaper company (winner of graduate scholar award).  - fourth international conference on health, wellness & society 2014. 

mohd nasir selamat, lilis surienty.  (2013).  the occurrences of industrial accident: an insight from malaysia.  - 2nd applied international business conference 2013 (aibc 2013). december 7- 8, 2013 at kota kinabalu, sabah..  1-15. 

mohd nasir selamat dan mukhiffun mukapit.  (2013).  implementation of occupational safety and health policy: a review in malaysia.  - international conference government transition and policy change. j. 

mohd nasir selamat.  (2013).  the determinant of osh performance: a study on ergonomic work system.  - 23rd conference on epidemiology in occupational health epicoh 2.0.13: improving the impact, utrecht, the netherlands. 

mohd nasir selamat & mukhiffun mukapit.  (2013).  the roles of various participants: a review on ergonomic approach.  - international journal of innovation in business.  465-483. 

mohd nasir selamat.  (2012).  industrial accidents at work: the role of various occupational safety and health acts in malaysia.  - international conference on social policy and governance innovation: towards social equity and cohesion in asia. 

mohd nasir selamat & mukhiffun mukapit.  (2012).  the roles of various participants: review an ergonomic approach.  - coonference proceedings the global advances research conference on management and business studies. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2012).  participatory ergonomic approach to excellent industries.  - the 2nd international in business management and information science (icbmic2012). 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2012).  participatory ergonomic: mechanism to improve workers productivity.  - proceeding of conference on economics, management and accounting (miicema 2012), sriwijaya university, palembang, indonesia. 

mohd nasir selamat, lilis surienty, jakaria dasan, khoo teng hong.  (2011).  the effectiveness of safety training to enhance workers performance.  - proceeding of the 2nd entrepreneurship and management international conference (emic2011) / hotel sri malaysia perlis.  5-14. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2011).  effectiveness of ergonomic work system on psychological and physiological outcomes / scientific conference on occupational safety and health (sci-cosh2011).  - scientific conference on occupational safety and health (sci-cosh2011). 

mohd nasir selamat.  (2011).  ergonomic work system (ews) and workers performance: moderating effect safety training in the printing industries.  - research and publication colloquium, rmit university, vietnam. 

mustaffa omar, marsitah mohd radzi, mohd nasir selamat, azima abdul manaf, mohd. shamsudin & nor jana saim.  (2011).  faktor penentu dan implikasi fenomena depopulasi komuniti pulau kecil di sekitar mersing.  - journal of tropical marine ecosystem.  1:22-34. 

mohd nasir selamat, jakaria dasan, lilis surienty, khoo teng hong, puteri nurul nazuha.  (2011).  ergonomic at workplace: behavioral perspective in malaysia.  - proceeding of the international conference human resource development (ichrd 2011).  4-18. 

mohd nasir selamat, lilis surienty.  (2011).  ergonomic work system towards workers performance.  - proceeding of asia pacific symposium on advancements in ergonomics and safety (ergosym2011).  4-15. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2011).  environmental ergonomics and employees performance.  - ayrc x3 akepts young researchers conference and exibition 2011. 

mohd nasir selamat, mustaffa omar & nor jana saim.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor: mersing warisan terpelihara.  - Bab 2 15-25. 

mustaffa omar, marsitah mohd radzi & mohd nasir selamat.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor: mersing warisan terpelihara.  - 27-42. 

siti fardaniah binti abdul aziz , mohd. nasir bin selamat & noremy binti md. akhir.  (2008).  analisis keperluan latihan: satu pendekatan untuk menilai keperluan latihan di kalangan pekerja.  - seminar psikologi dan pembangunan manusia 2008. 

mohd. nasir bin selamat , siti fardaniah binti abdul aziz & noremy binti md. akhir.  (2008).  keberkesanan program latihan khidmat pelanggan cemerlang : satu kajian kes terhadap pekerja di bank kerjasama rakyat malaysia berhad kuala lumpur.  - seminar psikologi dan pembangunan manusia 2008. 

noremy bt md. akhir, siti fardaniah bt abd aziz, mohd nasir b selamat.  (2008).  remaja dan kelab malam: punca dan kesan terhadap kesejahteraan sosial.  - seminar psikologi dan pembangunan manusia 2008.