Penerbitan Terkini

siti marziah zakaria.  (2021).  alam perkahwinan: sejahtera atau sengsara?.  - 1-11. 

siti marziah zakaria.  (2021).  vaksin covid-19: penyelamat kepada keletihan pandemik?.  - bernama online.  1-3. 

aizan sofia amin, norulhuda sarnon, noremy md. akhir, siti marziah zakaria, raja nur fakhriah raja zainal badri.  (2021).  main challenges of students with visual impairment at higher education institutions.  - international journal of academic research in progressive education and development.  734-747. 

siti marziah zakaria.  (2021).  empat faktor utama pencetus keganasan rumahtangga di musim pkp.  - satuberita.com.  1-2. 

siti marziah zakaria, suzana mohd hoesni.  (2021).  bual bicara kesejahteraan pelajar.  - 1-7. 

siti marziah zakaria, norizan abd razak.  (2021).  forum jatuh bangun usahawan semasa pandemik: bagaimana untuk kekal tenang?.  - 1-10. 

siti marziah zakaria, nor ba`yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2021).  realiti kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia.  - 1-9. 

shima dyana mohd fazree, siti marziah zakaria, daniella maryam mohamed mokhtar.  (2021).  penjagaan anak kurang upaya di klang, selangor: pengalaman hidup dan krisis yang dialami ibu.  - jurnal e-bangi.  210-222. 

suzana mohd hoesni, siti marziah zakaria.  (2021).  kesejahteraan psikologi dalam kalangan orang dewasa bujang dan berkahwin: satu kajian perbandingan.  - ebangi.  134-145. 

siti marziah zakaria.  (2021).  pandemic fatigue faced by malaysians worrying.  - the sun daily.  1-5. 

siti marziah zakaria.  (2021).  kelesuan pandemik dalam masyarakat semakin kritikal: pakar.  - sinar harian.  1-3. 

aizan sofia amin, siti marziah zakaria.  (2021).  cabaran dalam keluarga bagi wanita kurang upaya fizikal di malaysia.  - 1-12. 

siti marziah zakaria & abdul salam yussof.  (2021).  tenangkah berada di rumah semasa lockdown?.  - 1-10. 

siti marziah zakaria, noremy md akhir, jamiah manap.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 11. 

siti marziah zakaria, norizan razak, salina nen, norlida ariffin, kamalia kamisan.  (2021).  domestic violence: the social impact of the movement control order.  - 5th kanita international conference on gender studies (kicgs 2021).  1-11. 

siti marziah zakaria, norizan abdul razak, salina nen, norlida ariffin.  (2021).  perintah kawalan pergerakan: impak sosial dan psikologi kepada wanita dan kanak-kanak.  - 5th kanita international conference on gender studies (kicgs 2021).  67. 

muhammad izzat ebrahim, siti marziah zakaria, hawa rahmat.  (2021).  wanita dwi-peranan di selangor: konflik peranan dan kesan ke atas kesejahteraan emosi.  - journal of islamic, social, economics and development.  311-323. 

nuraini nuri, siti marziah zakaria.  (2021).  konflik perkahwinan dan strategi daya tindak individu yang kehilangan pekerjaan semasa pandemik covid-19: impak kepada kualiti perkahwinan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  125-138. 

siti marziah zakaria, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, rusyda helma mohd & norshaffika izzaty zaiedy nor.  (2021).  tekanan emosi, kepatuhan sop, konflik kerjaya-keluarga dan risiko fizikal: indikator kepada kelesuan pandemik?.  - 4th malaysian international psychology conference 2021.  1-12. 

daniella mokhtar, siti marziah zakaria, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2021).  tips penulisan tesis bab 4-6.  - 1-32. 

mohd nasir selamat, siti marziah zakaria, rusyda helma mohd, daniella maryam mohamed mokhtar.  (2021).  bagaimana menulis sorotan literatur?.  - 1-24. 

abdul salam yussof, siti marziah zakaria, zarina othman, mohamad mohsin mohamad said.  (2021).  kajian kes pengurusan emosi pesakit covid-19 tahap kririkal.  - international virtual conference on liberal studies 2021.  1-4. 

siti marziah zakaria, nuraini nuri.  (2021).  konflik perkahwinan dan strategi daya tindak dalam kalangan pasangan yang diberhentikan kerja.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 the national conference of young scholars 2021 (persada 2021).  97. 

siti marziah zakaria.  (2021).  can covid-19 vaccines overcome pandemic fatigue?.  - the star.  1. 

siti marziah zakaria, mohd nasir selamat, daniella maryam mohammad mokhtar, rusyda helma mohd.  (2021).  tips dan strategi penulisan metodologi kajian.  - 1-11. 

khairunnisa zainal, siti marziah zakaria, nur saadah muhammad aun.  (2021).  the domain of challenges and coping mechanisms amongst caregivers of autistic children.  - international journal of academic research in business and social sciences.  946-957. 

siti marziah zakaria.  (2021).  instrumen kualiti perkahwinan.  - webinar remaja perkasa, keluarga sejahtera.  1-12. 

siti marziah zakaria.  (2021).  ujian psikometrik nnstrumen konflik kerjaya-keluarga.  - 1-12. 

siti marziah zakaria, suzana mohd hoesni.  (2020).  pembinaan modul untuk perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak awal usia.  - persidangan k novasi 2020.  1. 

siti marziah zakaria, noremy md. akhir, muhammad izzat ebrahim, hawa rahmat, suzana mohd hoesni.  (2020).  dual-role women in selangor: work-family conflict and its impact on emotional wellbeing.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4103-4114. 

siti marziah zakaria, asila nur adlynd mohd shukry, salina nen, nor bayah abdul kadir.  (2020).  perception of marital quality among young married couples in selangor.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4115-4129. 

noremy md. akhir, siti marziah zakaria, or-kan soh, aizan sofia amin.  (2020).  a review on the psychological issues and psychosocial intervention: flood disasters in malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4337-4349. 

siti marziah zakaria, nor ba'yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2020).  realiti kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia.  - 120. 

noordeyana tambi, nasrudin subhi, jamiah manap, mohd nasir selamat, siti marziah zakaria.  (2020).  modul permentoran dalam kalangan remaja b40 komuniti ppr.  - 1-5. 

siti marziah zakaria.  (2020).  awasi gejala burnout.  - bicara psikologi 2020.  1-11. 

siti marziah zakaria.  (2020).  perkawinan berkualiti: impak kepada kesihatan mental dan kesejahteraan keluarga.  - seminar nasional psychosmart.  1-6. 

siti marziah zakaria, daniella maryam mohamed mokhtar, juliana rosmidah jaafar, suzana mohd hoesni.  (2020).  testing reliability and validity of work - family conflict instrument.  - apprentice innovation & research exhibition.  1. 

khairunnisa zainal,siti marziah zakaria.  (2020).  tekanan dalam kalangan penjaga kanak- kanak autisme: impak ke atas kesejahteraan emosi..  - seminar psychosmart.  1-2. 

siti marziah binti zakaria; nor ba`yah binti abdul kadir; salina binti nen; yuslina binti johari; abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  pola komunikasi, penyesuaian hidup dan pengurusan konflik dalam perkahwinan: impak ke atas kualiti perkahwinan.  - 1-9. 

shima dyana mohd fazree, siti marziah zakaria.  (2020).  meneroka pengalaman hidup ibu yang membesarkan anak kurang upaya di malaysia.  - seminar psychomart.  1-2. 

suzana mohd hoesni, jamiah manap, siti marziah zakaria.  (2020).  kebimbangan berkomunikasi dengan pasangan dan kepuasan perkahwinan dalam kalangan individu melayu yang berkahwin di lembah klang, malaysia.  - jurnal psikologi malaysia.  218-226. 

siti marziah zakaria.  (2020).  growing old together.  - continuous nursing education.  1-12. 

suzana mohd hoesni, siti marziah zakaria, jamiah manap.  (2020).  satu kajian tinjauan: kesejahteraan spiritual dan kepuasan perkahwinan dalam kalangan melayu bandar di malaysia.  - e-simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skimxvi).  615-620. 

siti marziah zakaria.  (2020).  mood pagi.  - 1. 

siti marziah zakaria.  (2020).  online learning.  - 1. 

siti marziah zakaria.  (2020).  motivasi untuk penjaga.  - 1-2. 

siti marziah zakaria.  (2020).  mengubah dunia melalui psikologi@ukm.  - 1. 

siti marziah zakaria.  (2020).  angkara amarah.  - 1. 

norulhuda sarnon, nur hamizah mohd sharif, daniella mokhtar, siti marziah zakaria, ezarina zakaria.  (2020).  tahu salah tapi mahu, cabaran remaja perempuan berhenti menonton pornografi.  - jurnal psikologi malaysia.  227-239. 

siti marziah zakaria, juliana rosmidah jaafar, norulhuda sarnon, mohd nasir selamat, noordeyana tambi.  (2020).  impak terapi kerja dalam membantu proses kepulihan klien ccrc.  - jurnal psikologi malaysia.  67-80. 

siti marziah zakaria, muhammad izzat ebrahim, hawa rahmat.  (2020).  boleh tolong saya? meneroka sokongan sosial yang diperlukan oleh wanita bekerjaya bagi meningkatkan kesejahteraan emosi.  - jurnal e-bangi.  1-13. 

suzana mohd hoesni, siti marziah zakaria.  (2019).  marital satisfaction and general happiness among urban malays in klang valley.  - international journal of recent technology and engineering.  97-101. 

siti marziah zakaria, noremy md akhir, nur diyanah hidayat.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 12. 

muhammad izzat ebrahim, siti marziah zakaria.  (2019).  kesejahteraan emosi wanita dwi peranan di selangor.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada 2019).  1-12. 

siti marziah zakaria.  (2019).  garis panduan tugasan kumpulan (kajian kes).  - 1. 

siti marziah zakaria.  (2019).  pembinaan modul untuk perkembangan (moral, emosi, fizikal atau kognitif) kanak-kanak dan remaja.  - 1. 

siti marziah zakaria. mohd nasir selamat, jamiah manap.  (2019).  panduan ringkas penulisan tesis sains sosial.  - panduan ringkas penulisan tesis sains sosial.  1-17. 

siti marziah zakaria, muhammad izzat ebrahim, hawa rahmat.  (2019).  sokongan yang diterima dan diperlukan oleh ibu bekerjaya: satu analisis tematik.  - international conference on communication, language, education, and social sciences (cless 2019).  195-201. 

siti marziah zakaria, muhammad izzat ebrahim, hawa rahmat.  (2019).  sokongan yang diterima dan diperlukan oleh ibu bekerjaya: satu analisis tematik.  - international conference on communication, language, education and social sciences 2019.  1-23. 

siti marziah zakaria, mohd nasir selamat & jamiah manap.  (2019).  panduan ringkas penulisan tesis sains sosial.  - 1-18. 

siti marziah, zakaria, suzana mohd hoesni,n orulhuda sarnon @ kusenin.  (2019).  kesihatan mental wanita dwi peranan di kuala lumpur: pengaruh konflik peranan, sokongan sosial dan gaya pengurusan tekanan.  - 1-7. 

siti marziah zakaria, nurul shafini shafurdin, faradillah iqmar omar.  (2019).  pengaruh pengharapan terhadap kesejahteraan psikologi ibu bekerjaya di lembah klang.  - prosiding seminar kepelbagaian budaya 2018. 

siti marziah zakaria.  (2019).  ibuku hebat, ibuku inspirasiku.  -

noremy md akhir, azlinda azman, siti marziah zakaria, nur hafizah md akhir.  (2019).  daya tahan dan strategi daya tindak mangsa banjir dalam kalangan wanita: peristiwa bencana banjir di kelantan.  - prosiding seminar kepelbagaian budaya. 

siti marziah zakaria, noremy md akhir, suzana mohd hoesni, jamiah manap & noor hassline mohamed.  (2019).  kesejahteraan psikologi ibu tunggal di lembah klang: tekanan hidup dan strategi daya tindak.  -

siti marziah zakaria, ruzaini ijon, wan yusoff wan shaharudin, see soo ying.  (2019).  hubungan antara kepuasan kerjaya, perapatan dan sokongan sosial ke atas kepuasan hidup wanita berkerjaya pertengahan usia di kuala lumpur.  - jurnal insaniah.  1-13. 

siti marziah zakaria, nor ba'yah abdul kadir, nor hazila mat lazim.  (2019).  gangguan seksual: tragedi yang tidak didedahkan dan kesan kepada mangsa.  - journal of management & muamalah.  12-19. 

siti marziah zakaria, salina nen, abdul rahman ahmad badayai, nor hazila mat lazim.  (2019).  kualiti perkahwinan pada fasa pertama perkahwinan (1-10 tahun): pengaruh gaya komunikasi dan penyesuaian hidup.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-11. 

siti marziah zakaria.  (2019).  kekalkan motivasi di tempat kerja.  - majalah i sejahtera.  25-26. 

sofie nursofia janum, nor ba`yah abdul kadir, siti marziah zakaria.  (2019).  literatur bersistematik terhadap perbezaan gender dalam ketidakpuasan tubuh badan.  - jurnal sultan alauddin sulaiman shah.  263-278. 

siti marziah zakaria, asila nur adlynd mohd shukry, salina nen.  (2019).  persepsi mengenai kualiti perkahwinan dalam kalangan pasangan muda di selangor (usia perkahwinan 1-10 tahun).  - international conference of language, culture and education 2019.  1-13. 

muhammad izzat ebrahim, siti marziah zakaria, hawa rahmat.  (2019).  wanita dwi-peranan di selangor: konflik peranan dan kesan ke atas kesejahteraan emosi.  - melaka international conference on social sciences 2019..  1-15. 

siti marziah zakaria.  (2019).  garis panduan kajian kes dan forum.  - 1-2. 

siti marziah zakaria.  (2019).  garis panduan booklet kempen kesedaran.  - 1. 

siti marziah zakaria.  (2019).  garis panduan kajian biografi personaliti hebat.  - 1. 

norizan abdul razak, siti marziah zakaria, mohamad hidir mohamed, nurul idiani azmi bazir, muhammad azad badrul hisam.  (2019).  penyelidikan pkw: kesejahteraan psikologi ibu tunggal di selangor.  - 1-3. 

siti marziah zakaria.  (2019).  garis panduan analisis kes.  - 1. 

siti marziah zakaria, nurul shafini shafurdin, noremy md. akhir, suzana mohd hoesni, jamiah manap.  (2019).  cabaran hidup ibu tunggal: kesan terhadap kesejahteraan emosi.  - international journal of education, psychology and counseling.  69-84. 

siti marziah zakaria, asila nur adlynd mohd shukry, salina nen.  (2019).  persepsi mengenai kualiti perkahwinan dalam kalangan pasangan muda di selangor (usia perkahwinan 1-10 tahun).  - the 1st international language, culture and education conference 2019.  38-51. 

siti marziah zakaria.  (2019).  attention as information processing.  - 1-13. 

siti marziah zakaria.  (2019).  short term memory and working memory.  - 1-11. 

siti marziah zakaria.  (2019).  long term memory.  - 1-13. 

siti marziah zakaria.  (2019).  memory strategies.  - 1-5. 

siti marziah zakaria.  (2019).  problem solving.  - 1-14. 

siti marziah zakaria.  (2019).  inductive reasoning.  - 1-6. 

siti marziah zakaria.  (2019).  decision making.  - 1-29. 

siti marziah zakaria.  (2019).  wanita bekerjaya: urus dan seimbangkan hidupmu.  - majalah hijabista.  120. 

siti marziah zakaria, nor hazila mat lazim, nor ba'yah abdul kadir.  (2019).  konflik peranan dalam kalangan ibu bekerjaya: analisis kajian daripada pelbagai negara dan era.  - e jurnal penyelidikan dan inovasi.  137-147. 

siti marziah zakaria.  (2019).  pengurusan stress.  - 14. 

siti marziah zakaria, nor hazila mat lazim, suzana mohd. hoesni.  (2019).  life challenges and mental health issues of single mothers: a systematic examination.  - international journal of recent technology and engineering.  48-52. 

siti marziah zakaria.  (2019).  persoalan kajian, objektif dan hypotesis.  - 1-6. 

siti marziah zakaria, salina nen, abdul rahman ahmad badayai & nor ba'yah abdul kadir.  (2018).  lima gaya pengurusan konflik thomas dan killlman (1974) daripada perspektif islam..  -

siti marziah zakaria, juliana rosmidah jaafar, noordeyana tambi. norulhuda sarnon & mohd nasir selamat.  (2018).  kajian impak nbos3 aadk melalui pendekatan terapi kerja.  -

siti marziah zakaria, juliana rosmidah jaafar, noordeyana tambi. norulhuda sarnon & mohd nasir selamat.  (2018).  kajian impak perlaksanaan program nbos3 aadk.  -

siti marziah zakaria, juliana rosmidah jaafar, noordeyana tambi. norulhuda sarnon & mohd nasir selamat.  (2018).  kajian impak knos3 aadk melalui terapi kerja.  -

siti marziah zakaria, noremy md akhir & faradillah iqmar omar.  (2018).  kesejahteraan psikologi ibu tunggal: cabaran sebagai ibu tunggal dan tekanan hidup.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan 2018. 

siti marziah zakaria, nor shahirah mat tauhaid.  (2018).  cabaran membesarkan anak-anak autisme daripada perspektif ibu.  - jurnal psikologi malaysia. 

siti marziah zakaria.  (2018).  petua hidup tenang.  - majalah i-sejahtera. 

nurul aini binti omar & siti marziah zakaria.  (2018).  hubungan di antara gaya keibubapaan dan kecerdasan emosi dengan masalah tingkah laku kanak-kanak; satu sorotan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusian. 

siti marziah zakaria, nor bayah abdul kadir, nasrudin subhi, khaidzir ismail.  (2018).  makna, pengukuran dan domain kepuasan hidup daripada pelbagai perspektif: analisis literatur.  - jurnal pengurusan dan muamalah. 

nurul aini omar, siti marziah zakaria.  (2018).  hubungan di antara gaya keibubapaan dan kecerdasan emosi dengan masalah tingkah laku kanak-kanak: satu sorotan.  - jurnal wacana sarjana.  1-7. 

shima dyana mohd fazree, siti marziah zakaria.  (2018).  kesan penggunaan gajet kepada perkembangan kognitif dan sosial kanak-kanak prasekolah.  - jurnal wacana sarjana.  1-6. 

noorma razali, siti farhannie mohd adnan, siti marziah zakaria & khaidzir hj. ismail.  (2018).  kepentingan pemantauan media ibu bapa ke arah kesejahteraan positif kanak-kanak awal.  - simposium kebangsaan kanak-kanak dan keluarga 2018. 

siti marziah zakaria, noremy md akhir & faradillah iqmar omar.  (2018).  kesejahteraan psikologi ibu tunggal: cabaran sebagai ibu tunggal dan tekanan hidup.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan 2018. 

siti marziah zakaria.  (2018).  tips wujudkan suasana harmoni di pagi syawal.  - majalah hijabista. 

siti marziah zakaria, abdul rahman ahmad badayai, nor ba`yah abdul kadir & salina nen.  (2018).  pengukuran dan peramal perkahwinan berkualiti: satu sorotan (the measurement and predictors of marital quality: a review).  - journal of education and social sciences. 

siti marziah zakaria, juliana rosmidah jaafar & nor hazila mat lazim.  (2018).  employment issues among ex-offenders: difficulties in securing employment and barriers of employment.  - 5th putrajaya international conference on children, women, elderly and people with disabilities. 

siiti marziah zakaria..  (2018).  ibu bapa inspirasi hidup..  - teks ucapan pibg sek men cabang empat tumpat , kelantan..  1-2. 

noremy md akhir, siti marziah zakaria, nur hafizah md akhir.  (2018).  daya tahan dan strategi daya tindak mangsa banjir dalam kalangan wanita: peristiwa bencana banjir 2014 di kelantan.  - seminar kepelbagaian budaya. 

ruzaini ijon, siti marziah zakaria, noor hisham md nawi, & nur azuki yusoff.  (2018).  the comparison of the factors of life satisfaction among middle-aged working women in the urban and rural area.  -

siti marziah zakaria, norulhuda sarnon, faradillah iqmar omar, suzana mohd hoesni & nurul shafini shafurdin.  (2018).  hubungan antara konflik peranan, sokongan sosial dan kesejahteraan emosi wanita dwi-peranan di lembah klang.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan ke-7. 

siti marziah zakaria, norulhuda sarnon, faradillah iqmar omar, suzana mohd hoesni, nurul shafini shafurdin.  (2018).  hubungan antara konflik peranan, sokongan sosial dan kesejahteraan emosi wanita dwi-peranan di lembah klang.  - jurnal sultan alauddin sulaiman shah. 

siti marziah zakaria..  (2018).  8 tips pengurusan masa.  - majalah hijabista , karangkraf.sdn bhd.  116. 

sit marziah zakaria.  (2018).  persediaan mental hari pertama di tempat kerja.  - hijabista, karangkraf sdn bhd. 

siti marziah zakaria, noremy md akhir, suzana mohd hoesni & jamiah manap.  (2018).  laporan interim kesejahteraan psikologi ibu tunggal di selangor: tekanan hidup dan strategi daya tindak.  -

siti marziah zakaria & nurul shafini shafurdin.  (2018).  pengaruh harapan kepada kesejahteraan emosi ibu bekerjaya di lembah klang.  - seminar kepelbagaian budaya. 

nur diyanah hidayat, siti marziah zakaria.  (2018).  isu dan halangan bagi bekas pesalah untuk bekerja: satu perspektif.  - jurnal psikologi malaysia. 

ros azura hikmi, nor ba`yah abdul kadir, siti marziah zakaria.  (2018).  jantina dan kecerdasan emosi: literatur bersistematik.  - jurnal sultan alauddin sulaiman shah. 

nor bayah abdul kadir, suzana mohd. hoesni, siti marziah zakaria, hilwa abdullah,noordeyana tambi, mimi hanida abdul mutalib.  (2018).  the correlates of conflict and behavioural difficulties on the negative affect in at-risk youth in malaysia.  - jurnal psikologi malaysia. 

jamiah manap, siti marziah zakaria, nor farhana md sharuddin, raihana sabrina ahmad halimi, intan ain natashah hussin, 'iffah 'athirah ilhami, nabilah syazana bahari, khairunnisa kamaruzaman & nuraimirah zainun.  (2018).  kahwin muda: cabaran dan penyelesaian.  - tun fatimah hashim women lead conference 2018. 

siti marziah zakaria, noremy md akhir, nurul shafini shafurdin & nur diyanah hidayat.  (2018).  isu dan keperluan ibu tunggal di lembah klang: kajian kualitatif.  - tun fatimah hashim women lead conference. 

siti marziah zakaria.  (2018).  empat perkara jadikan liburan lebih bermakna.  - hijabista, karangkraf. 

siti marziah zakaria, juliana rosmidah jaafar, nurul shafini shafurdin, & nur diyanah hidayat.  (2018).  indikator kualiti perkahwinan daripada pelbagai perspektif.  - 1st international conference on religion, social sciences and technological education. 

shima dyana binti mohd fazree & siti marziah zakaria.  (2018).  kesan penggunaan gajet kepada perkembangan kognitif dan sosial kanak-kanak prasekolah.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan. 

siti marziah zakaria, nurul shafini shafurdin, noremy md. akhir, suzana mohd hoesni, jamiah manap & noor hassline mohammad.  (2018).  kesejahteraan emosi golongan ibu tunggal: cabaran hidup sebagai ibu tunggal.  - asian association of indigenous and cultural psychology (aaicp) international conference. 

siti marziah zakaria, nor hazila mat lazim.  (2018).  the practices of conflict management styles from different perspectives.  - jurnal psikologi malaysia. 

siti marziah zakaria.  (2018).  say goodbye to exam phobia.  -

siti marziah zakaria, noremy md. akhir, suzana mohd hoesni, jamiah manap & noor hassline mohammad.  (2018).  kesejahteraan emosi golongan ibu tunggal: cabaran hidup sebagai ibu tunggal.  - the 9th asian association of indigenous and cultural psychology conference (aaicp 2018). 

siti marziah zakaria, bazilah raihan mat shawal.  (2018).  the meaning of faith and transformation of religious practices among muslim middle-aged career women.  - akademika. 

noremy md akhir, azlinda azman, siti marziah zakaria, nur hafizah md akhir & nazirah hassan.  (2018).  analisis resiliensi: strategi daya tindak bagi meningkatkan kesejahteraan fizikal dan psikososial mangsa bencana banjir di kelantan, malaysia.  - asian association of indigenous and cultural psychology international conference 2018 (aaicp 2018). 

siti marziah zakaria, juliana rosmidah jaafar, nor hazila mat lazim.  (2018).  employment issues among ex-offenders: difficulties in securing employment and barriers of employment.  - international journal for studies on children, women, elderly and disabled. 

siti marziah zakaria.  (2018).  cermin diri, lihatlah kekurangan dirimu...  - majalah hijabista. 

siti marziah zakaria, juliana rosmidah jaafar.  (2018).  exploring the challenges of completing agricultural project under the initiative of nbso3 aadk.  -

siti marziah zakaria, nor ba`yah abdul kadir, khairul hisyam baharudin.  (2017).  marital status, career and income as indicators of life satisfaction among middle-aged career women in hulu langat, selangor, malaysia.  - populasi.  1-15. 

siti marziah zakaria.  (2017).  emosi sihat di tempat kerja..  - majalah maskulin, karangkraf..  110. 

siti marziah zakaria..  (2017).  6 cara jadi pekerja dambaan bos.  - majalah hijabista.  114. 

siti marziah zakaria.  (2017).  job satisfaction as mediator of the relationship between social support and life satisfaction.  - putrajaya international conference on women, children, elderly and disabled people. 

siti marziah zakaria, ruzaini ijon, wan yusoff wan shaharuddin, noor hisham md. nawi & nur azuki yusuff.  (2017).  job satisfaction as a mediator of life satisfaction among middle-aged career women.  - 2nd putrajaya international conference on children, women, elderly and disabled people (piccwed2).  101-106. 

siti marziah zakria, yuslina johari, nor azwa ahmad..  (2017).  modul motivasi kerjaya..  - 1-28. 

siti marziah zakaria, yuslina johari, nor azwa ahmad.  (2017).  modul motivasi kerjaya.  - konvensyen kaunseling kebangsaan.  1. 

siti marziah zakaria, nor ba`yah abdul kadir, khairul hisyam baharudin, ruzaini ijon, wan yusoff wan shaharuddin, mohd affiq kamarul azlan.  (2017).  profiling of life satisfaction of middle-aged career women in hulu langat, selangor.  - journal of education and social sciences.  161-168. 

siti marziah zakaria..  (2017).  raya penuh makna lingkari kebahagiaan diri..  - karangkraf sdn. bhd..  116. 

siti marziah zakaria..  (2017).  modul ringkas permainan peranan berstruktur untuk kursus sistem dan teori psikologi..  - 1-5. 

siti marziah zakaria..  (2017).  aplikasi permainan peranan berstruktur dalam pengajaran kursus sistem dan teori psikologi.  - 1. 

siti marziah zakaria, ruzaini ijon, wan yusoff wan shaharuddin & see soo yin.  (2017).  career satisfaction and social support as the life satisfaction indicator of middle aged career women in kelantan.  - man in india.  407-418. 

siti marziah zakaria.  (2017).  kejayaan bukan sekadar akademik.  - rancangan assalamualaikum, tv al-hijrah. 

siti marziah zakaria, nor ba`yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2017).  selarikah makna kepuasan hidup daripada perspektif wanita pertengahan usia bekerjaya di hulu langat dengan perspektif islam.  - akademika.  119-131. 

siti marziah zakaria..  (2017).  adakah anda gembira?.  - 1-7. 

siti marziah zakaria..  (2017).  tips keyakinan diri.  - hijabista, karangkraf sdn. bhd.  110. 

siti marziah zakaria..  (2017).  kuasa keyakinan.  - hijabista, karangkraf sdn. bhd..  114. 

siti marziah zakaria, nasrudin subhi, nor bakyah ab. kadir, khaidzir ismail.  (2017).  kriteria kepuasan hidup daripada perspektif wanita pertengahan usia di hulu langat, selangor.  - journal of sultan alauddin sulaiman shah.  1-11. 

siti marziah zakaria, nur afifah zulkifli.  (2017).  pengalaman remaja di rumah perlindungan dan perubahan dalam makna hidup.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-11. 

siti marziah zakaria & nor shahirah mat tauhaid.  (2017).  cabaran membesarkan anak-anak kecelaruan spektrum autisme (asd) daripada perspektif ibu kepada anak-anak kecelaruan spektrum autisme di selangor.  - seminar kebangsaan icat 2017 (islamic creative art therapy). 

siti marziah zakaria..  (2017).  langkah optimis ke tahun baharu..  - majalah hujabista, karangkraf..  111. 

siti marziah zakaria..  (2017).  ceria di rumah, sejahtera di tempat kerja.  - 1-15. 

siti marziah zakaria, ruzaini ijon, wan yusoff wan shaharuddin, noor hisham md nawi, nur azuki yusuff & see soo yin.  (2017).  analysis on the validity and the impact of career motivation module on university staff: a preliminary study.  - umk research innovation seminar (umkris) 2017. 

siti marziah zakaria, ruzaini ijon, wan yusoff wan shaharuddin, see soo yin.  (2017).  life satisfaction of middle-aged career women in kelantan: the mediating role of job satisfaction.  - jurnal psikologi malaysia.  21-28. 

siti marziah zakaria, ruzaini ijon, wan yusoff wan shaharuddin, noor hisham md. nawi, nur azuki yusuff & see soo yin.  (2017).  kepuasan kerjaya dan sokongan sosial sebagai indikator kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia di kelantan.  - melaka international conference on social sciences 2017 (1st melicoss´17).  34-44.