Penerbitan Terkini

nur atiqah abdullah, norhafizah abu hassan, noor hasni juhdi, norazila mat.  (2019).  pengaruh nilai kerja terhadap tingkah laku kerja inovatif dan kesejahteraan psikologi: modal psikologi sebagai pengantara.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia.  283-294. 

nor hafiza othman, norasmah othman, noor hasni juhdi.  (2019).  best practices in education management: teaching, learning and research.  - 5. 

aainaa amirah haron, noor hasni juhdi, mohd radzuan rahid.  (2019).  enrolmen fakulti, program keusahawanan di ipt dan prospek kerjaya mahasiswa: kajian di ukm.  - international seminar on entrepreneurship and business 2019.  1. 

noor hasni juhdi, nur atiqah abdullah, nurita juhdi.  (2019).  strategic orientations and sustainability of malaysian homestay program.  - miicema 2019.  1-12. 

zaini binti embong;habibah ahmad;doris padmini a/p s. selvaratnam;kamarul baraini binti keliwon;sarmila binti md sum;yusasniza binti mohd yunus;noor hasni binti juhdi;lokhman hakim osman;shahlan bin surat;syaima`binti adznan.  (2018).  pemindahan ilmu keusahawanan melalui program anak angkat di kampung pulau manis, pekan, pahang.  -

nor asiah omar, noor hasni juhdi, rosilah hassan & radin siti aishah radin a rahman.  (2018).  an analysis of self-determined learning methods, student preparation, and motivation among ukm undergraduate students :entrepreneurship course effectiveness.  -

roshayati binti abdul hamid;md daud bin ismail;noor hasni binti juhdi;ida rosnita binti ismail.  (2018).  developing a framework of employee creativity through different forms of employee participation and engagement in creative process.  -

noor hasni juhdi , radzuan rahid.  (2018).  swot advance: strategic management for innovation and creativity.  - 1-20. 

aainaa amirah haron & noor hasni juhdi.  (2018).  enrolmen pendidikan tinggi universiti penyelidikan dan prospek kerjaya graduan.  - the 3rd chrest international conference 2018 nurturing human capital amidst the 4th industrial revolution. 

noor hasni juhdi, roshayati abdul hamid, noradilah abd rahman & nurita juhdi.  (2018).  the roles of niyyat and practical wisdom; when doing business is a calling.  - malaysia-indonesia international conference on economics (miicema). 

siti norhadiah zakaria & noor hasni juhdi.  (2018).  ketidakamanan kerja, tekanan kerja dan hasrat berhenti kerja dalam kalangan pekerja di perusahaan kecil dan sederhana.  - malaysia-indonesia international conference on economics (miicema). 

nor asiah omar, noor hasni juhdi, rosilah hassan, radin siti aishah radin a. rahman..  (2018).  mengalakkan kecenderungan pelajar terhadap keusahawanan melalui literasi digital, penggunaan ict dan kecekapan kendiri dalam kalangan pelajar universiti.  - jurnal personalia pelajar. 

noor hasni binti juhdi;md daud bin ismail;roshayati binti abdul hamid;nor asiah binti omar.  (2018).  framework of entrepreneurial success when doing business is a calling/fardhu.  -

md daud ismail roshayati abdul hamid zizah che senik abdullah sanusi othman noor hasni juhdi.  (2018).  smes export performance the effect of learning orientation and innovativeness.  - jurnal pengurusan. 

zaini embong, yusasniza mohd munos, kamarulbaraini keliwon, doris padmini a/p selvaratnam, fathin faizah said, nur atiqah abdullah, noor hasni juhdi & nurul ain nafhah abd rahman.  (2017).  buku panduan latihan industri fep.  - 1-34. 

noor hasni juhdi.  (2017).  modul kursus baharu lmcu1463.  - 1-20. 

zaini embong, doris padmini a/p s. selvaratnam, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, noor hasni juhdi, syaima` adznan, sarmila md sum, habibah ahmad & shahlan surat.  (2017).  poster untuk rampai penyelidik b40 7 november 2017.  - projek program perkongsian ilmu melalui anak angkat (pi2a).  1. 

md daud ismail, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, zizah che senik & abdullah sanusi othman.  (2016).  learning orientation and export performance: experience from smes in malaysia.  - asia pacific management review.  1-25. 

roshayati abdul hamid, noor hasni juhdi, md daud ismail, nor atiqah abdullah.  (2016).  abusive supervision and workplace deviance as moderated by spiritual intelligence: an empirical study of selangor employess.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  191-202. 

nur atiqah abdullah, norazila mat, roshayati abdul hamid dan noor hasni juhdi.  (2016).  tingkah laku inovatif dalam kalangan pelajar pascasiswazah: satu kajian rintis di universiti kebangsaan malaysia.  - jurnal personalia pelajar.  41-48. 

roshayati abdul hamid, noor hasni juhdi, norazila mat, roshidah abdul wahab.  (2015).  persepsi pelajar terhadap penggunaan perisian xtech dalam kaedah pengajaran kursus pengurusan operasi dan sains pengurusan.  - jurnal personalia pelajar.  85-96. 

hasni n. juhdi; roshayati adbul hamid; adriana mohd rizal; nurita juhdi.  (2015).  psychological capital and entrepreneurial success: a multiple-mediated relationship.  - european journal of interdisciplinary studies.  110-133. 

azlina mohamad; adriana mohd rizal; farzana quoqab; noor hasni juhdi; musli sahimi.  (2015).  restarting after business discontinuity among bumiputera small and medium enterprises.  - european journal of economics and business studies.  65. 

roshayati binti abdul hamid, fazli bin idris, ida rosnita binti ismail, noor hasni binti juhdi, dr. ida rosnia bt ismail.  (2015).  integration of lean thinking and service supply chain: enhancing human capital development and service performance.  -

noor hasni, tih sio hong, nurita juhdi.  (2015).  market orientation and entrepreneurial success: mediating role of entrepreneurial learning intensity.  - jurnal pengurusan.  27-36. 

nurita juhdi; wan jamaliah wan jusoh; norizah supar; noor hasni juhdi.  (2015).  management development programs and the aspired management styles: a study in malaysia.  - quality innovation prosperity.  87. 

roshayati binti abdul hamid, ida rosnita binti ismail,noor hasni binti juhdi.  (2014).  abusive supervision and workplace deviance: moderated by spiritual intelligence.  - 4th international conference on management proceeding: 4th icm 2014 / bali, indonesia. 

hasni n. juhdi, tih sio hong, nurita juhdi.  (2014).  market orientation and entrepreneurial success: mediating role of entrepreneurial learning intensity.  - proceedings of the management issues workshop 2014 / fakulti ekonomi dan pengurusan ukm.  360-370. 

nor asiah omar, hasni juhdi, maisarah ahmad ,muhamad azrin nazri.  (2014).  factors influencing consumers satisfaction of indian muslim (mamak) restaurants in malaysia.  - malaysian journal of consumer and family economics.  11-140. 

noor hasni juhdi.  (2012).  psychological measures of performance as indicator of entrepreneurial success.  - 4th global conference on sme, entrepreneurship & service innovation 2012. 

noor hasni juhdi.  (2011).  entrepreneurial success model of service smes.  - 6th european conference on innovation and entrepreneurship. 

noor hasni juhdi and siohong tih.  (2009).  export involvement and organizational learning among smes.  - proceeding of 2nd international conference on marketing and retailing (incomar2009). 

noor hasni juhdi, aliah hanim mohd salleh.  (2009).  services management and marketing.  - 7:141-160.