Penerbitan Terkini

noor hasni juhdi, abdul salam yussof, saiful rizal lamit.  (2021).  model bisnes pasca covid19.  - 1. 

noor hasni juhdi.  (2021).  bisnes apa yang boleh, sesuai dan berisiko masa tengah lockdown ni?.  - bicara petang di kool fm. 

nor asiah omar, ahmad sabri kassim, muhamad azrin nazri, noor hasni juhdi.  (2021).  the effect of retailers perceived service innovation and value co-creation behavior on smes brand equity.  - journal of environmental treatment techniques.  65-71. 

noor hasni juhdi.  (2021).  business model canvas sebagai asas membina start-up.  - 1-43. 

noor hasni juhdi.  (2021).  business re-modeling and strategic planning: to run against the pandemic.  - 1-64. 

shahida binti shahimi, chessda uttraphan a/l eh kan, mohd azlis sani bin md jalil, azrina abdullah al-hadi, zainal rasyid mahayuddin, hasnah toran, noor hasni juhdi.  (2021).  self-employment and economic empowerment program through social entrepreneurship for youth with autism.  - 1-7. 

noor hasni juhdi.  (2021).  pembudayaan minda keusahawanan melalui legasi hari kantin.  - majalah insan.  54-56. 

saadan mohamed senin, noor hasni juhdi.  (2021).  kompetensi usahawan, strategi pengukuhan kesinambungan perniagaan dan jangkaan prestasi usahawan perusahaan kecil dan sederhana persediaan era endemik covid-19.  - 21st malaysia-indonesia international conference of economics, management and accounting.  162. 

saadan mohamed senin, rozita halina rosli, mokhammad nuruddin zanky, noor hasni juhdi.  (2021).  adoptasi pemasaran digital dan halangan : kajian kes pengusaha batik terengganu, malaysia.  - 21st malaysia-indonesia international conference of management and accounting.  129-139. 

nor hafiza othman, norasmah othman, noor hasni juhdi.  (2020).  the mediating effect of emotion on entrepreneurship education and business opportunity recognition.  - international journal of business and society.  1479-1493. 

jahariah binti sampe;azrul azlan bin hamzah;noor hasni binti juhdi;masita binti mohammad.  (2020).  pembangunan prototaip penuai tenaga mikro menggunakan frekuensi radio bagi alat kawalan jauh peralatan di ukm.  -

nor hafiza othman, norasmah othman, noor hasni juhdi.  (2020).  entrepreneurial emotions of business and non-business students in higher learning institutions: same or different?.  - universal journal of educational research.  8248-8254. 

nor hafiza othman, norasmah othman, noor hasni juhdi.  (2020).  entrepreneurship education and business opportunity exploitation: positive emotion as mediator.  - cakrawala pendidikan.  388-401. 

nurita juhdi, noor hasni juhdi.  (2020).  development programs, change readiness and work performance of young managers in malaysia.  - international journal of human potentials management.  18-34. 

nur atiqah abdullah, norhafizah abu hassan, noor hasni juhdi, norazila mat.  (2020).  pengaruh nilai kerja terhadap tingkah laku kerja inovatif dan kesejahteraan psikologi: modal psikologi sebagai pengantara.  - international journal of management studies.  123-150. 

noor hasni juhdi.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 11. 

nor asiah binti omar;rosilah binti hassan;noor hasni binti juhdi;radin siti aishah binti radin a rahman.  (2019).  an analysis of self-determined learning methods, student preparation, and motivation among ukm undergraduate students :entrepreneurship course effectiveness.  -

aainaa amirah haron, noor hasni juhdi, mohd radzuan rahid.  (2019).  enrolmen fakulti, program keusahawanan di ipt dan prospek kerjaya mahasiswa: kajian di ukm.  - international seminar on entrepreneurship and business 2019.  1. 

noor hasni juhdi, nur atiqah abdullah, nurita juhdi.  (2019).  strategic orientations and sustainability of malaysian homestay program.  - miicema 2019.  1-12. 

nor hafiza othman, norasmah othman, noor hasni juhdi.  (2019).  detrmining the validity and reliability of entrepreneurial emotion.  - academy of entrepreneurship journal.  1-5. 

hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, mohd hasimi yaacob, hawati janor, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, hendon redzuan, mohd mohid rahmat dan sajiah yakob.  (2019).  risk management & your organization.  - 1-51. 

nor hafiza othman, norasmah othman, noor hasni juhdi.  (2019).  best practices in education management: teaching, learning and research.  - 5. 

nur atiqah abdullah, norhafizah abu hassan, noor hasni juhdi, norazila mat.  (2019).  pengaruh nilai kerja terhadap tingkah laku kerja inovatif dan kesejahteraan psikologi: modal psikologi sebagai pengantara.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia.  283-294. 

roshayati abdul hamid, zaleha yazid, noor hasni juhdi,laila adrena mat kana.  (2019).  penyalahgunaan internet sewaktu kuliah: kesan daripada penyerapan kognitif dan tabiat berinternet.  - jurnal pengurusan.  85-93. 

siti norhadiah zakaria & noor hasni juhdi.  (2018).  ketidakamanan kerja, tekanan kerja dan hasrat berhenti kerja dalam kalangan pekerja di perusahaan kecil dan sederhana.  - malaysia-indonesia international conference on economics (miicema). 

noor hasni juhdi, roshayati abdul hamid, noradilah abd rahman & nurita juhdi.  (2018).  the roles of niyyat and practical wisdom; when doing business is a calling.  - malaysia-indonesia international conference on economics (miicema). 

aainaa amirah haron & noor hasni juhdi.  (2018).  enrolmen pendidikan tinggi universiti penyelidikan dan prospek kerjaya graduan.  - the 3rd chrest international conference 2018 nurturing human capital amidst the 4th industrial revolution. 

zaini binti embong;habibah ahmad;doris padmini a/p s. selvaratnam;kamarul baraini binti keliwon;sarmila binti md sum;yusasniza binti mohd yunus;noor hasni binti juhdi;lokhman hakim osman;shahlan bin surat;syaima`binti adznan.  (2018).  pemindahan ilmu keusahawanan melalui program anak angkat di kampung pulau manis, pekan, pahang.  -

noor hasni juhdi , radzuan rahid.  (2018).  swot advance: strategic management for innovation and creativity.  - 1-20. 

roshayati binti abdul hamid;md daud bin ismail;noor hasni binti juhdi;ida rosnita binti ismail.  (2018).  developing a framework of employee creativity through different forms of employee participation and engagement in creative process.  -

noor hasni binti juhdi;md daud bin ismail;roshayati binti abdul hamid;nor asiah binti omar.  (2018).  framework of entrepreneurial success when doing business is a calling/fardhu.  -

nor asiah omar, noor hasni juhdi, rosilah hassan & radin siti aishah radin a rahman.  (2018).  an analysis of self-determined learning methods, student preparation, and motivation among ukm undergraduate students :entrepreneurship course effectiveness.  -

md daud ismail roshayati abdul hamid zizah che senik abdullah sanusi othman noor hasni juhdi.  (2018).  smes export performance the effect of learning orientation and innovativeness.  - jurnal pengurusan. 

nor asiah omar, noor hasni juhdi, rosilah hassan, radin siti aishah radin a. rahman..  (2018).  mengalakkan kecenderungan pelajar terhadap keusahawanan melalui literasi digital, penggunaan ict dan kecekapan kendiri dalam kalangan pelajar universiti.  - jurnal personalia pelajar. 

noor hasni juhdi.  (2017).  modul kursus baharu lmcu1463.  - 1-20. 

zaini embong, yusasniza mohd munos, kamarulbaraini keliwon, doris padmini a/p selvaratnam, fathin faizah said, nur atiqah abdullah, noor hasni juhdi & nurul ain nafhah abd rahman.  (2017).  buku panduan latihan industri fep.  - 1-34. 

zaini embong, doris padmini a/p s. selvaratnam, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, noor hasni juhdi, syaima` adznan, sarmila md sum, habibah ahmad & shahlan surat.  (2017).  poster untuk rampai penyelidik b40 7 november 2017.  - projek program perkongsian ilmu melalui anak angkat (pi2a).  1. 

roshayati abdul hamid, noor hasni juhdi, md daud ismail, nor atiqah abdullah.  (2016).  abusive supervision and workplace deviance as moderated by spiritual intelligence: an empirical study of selangor employess.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  191-202. 

nur atiqah abdullah, norazila mat, roshayati abdul hamid dan noor hasni juhdi.  (2016).  tingkah laku inovatif dalam kalangan pelajar pascasiswazah: satu kajian rintis di universiti kebangsaan malaysia.  - jurnal personalia pelajar.  41-48. 

md daud ismail, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, zizah che senik & abdullah sanusi othman.  (2016).  learning orientation and export performance: experience from smes in malaysia.  - asia pacific management review.  1-25. 

hasni n. juhdi; roshayati adbul hamid; adriana mohd rizal; nurita juhdi.  (2015).  psychological capital and entrepreneurial success: a multiple-mediated relationship.  - european journal of interdisciplinary studies.  110-133. 

nurita juhdi; wan jamaliah wan jusoh; norizah supar; noor hasni juhdi.  (2015).  management development programs and the aspired management styles: a study in malaysia.  - quality innovation prosperity.  87. 

azlina mohamad; adriana mohd rizal; farzana quoqab; noor hasni juhdi; musli sahimi.  (2015).  restarting after business discontinuity among bumiputera small and medium enterprises.  - european journal of economics and business studies.  65. 

roshayati abdul hamid, noor hasni juhdi, norazila mat, roshidah abdul wahab.  (2015).  persepsi pelajar terhadap penggunaan perisian xtech dalam kaedah pengajaran kursus pengurusan operasi dan sains pengurusan.  - jurnal personalia pelajar.  85-96. 

roshayati binti abdul hamid, fazli bin idris, ida rosnita binti ismail, noor hasni binti juhdi, dr. ida rosnia bt ismail.  (2015).  integration of lean thinking and service supply chain: enhancing human capital development and service performance.  -

noor hasni, tih sio hong, nurita juhdi.  (2015).  market orientation and entrepreneurial success: mediating role of entrepreneurial learning intensity.  - jurnal pengurusan.  27-36. 

hasni n. juhdi, tih sio hong, nurita juhdi.  (2014).  market orientation and entrepreneurial success: mediating role of entrepreneurial learning intensity.  - proceedings of the management issues workshop 2014 / fakulti ekonomi dan pengurusan ukm.  360-370. 

roshayati binti abdul hamid, ida rosnita binti ismail,noor hasni binti juhdi.  (2014).  abusive supervision and workplace deviance: moderated by spiritual intelligence.  - 4th international conference on management proceeding: 4th icm 2014 / bali, indonesia. 

nor asiah omar, hasni juhdi, maisarah ahmad ,muhamad azrin nazri.  (2014).  factors influencing consumers satisfaction of indian muslim (mamak) restaurants in malaysia.  - malaysian journal of consumer and family economics.  11-140. 

noor hasni juhdi.  (2012).  psychological measures of performance as indicator of entrepreneurial success.  - 4th global conference on sme, entrepreneurship & service innovation 2012. 

noor hasni juhdi.  (2011).  entrepreneurial success model of service smes.  - 6th european conference on innovation and entrepreneurship. 

noor hasni juhdi, aliah hanim mohd salleh.  (2009).  services management and marketing.  - 7:141-160. 

noor hasni juhdi and siohong tih.  (2009).  export involvement and organizational learning among smes.  - proceeding of 2nd international conference on marketing and retailing (incomar2009).