Penerbitan Terkini

nur syazwina mustapa, moktar hussain.  (2022).  bahasa arab akademik (tahap lanjutan): bahagian 6 - hak-hak ilmu terhadap pemiliknya.  - 1-18. 

moktar bin hussain, nur syazwina mustapa.  (2022).  bahasa arab akademik (tahap lanjutan): bahagian 3 - kata penghubung.  - 1-23. 

nur syazwina mustapa, ummu hani hashim.  (2021).  panduan penulisan poskad.  - 1-7. 

nur syazwina mustapa, zuraida shaadon.  (2021).  mengikut keinginan hawa nafsu.  - 1-9. 

nur syazwina mustapa, faizah jusoh.  (2021).  perspektif agama dan perjalanan pengajaran bahasa arab di malaysia).  - 1-13. 

nur syazwina mustapa, zuraida shaadon.  (2021).  panduan pelajar pelajaran 1 : lagu jadi maka jadilah ia.  - 1-7. 

mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman, nur syazwina mustapa, hakim zainal, muhammad nazri rostam.  (2021).  bahasa arab akademik lanjutan.  - 1-81. 

ibtisam abdullah, ashinida aladdin, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, faizah jusoh.  (2021).  pendekatan kompetensi komunikatif dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab standard cefr.  - webinar antarabangsa pendidikan bahasa arab abad ke-21..  1-11. 

nur syazwina mustapa, khairuzaman kadir.  (2021).  panduan penulisan menceritakan berkaitan diri.  - 1-7. 

maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, kamariah abdul rahman, nur syazwina mustapa.  (2021).  employing the imitation method in learning and teaching process to enhance the arabic speaking skill among non-native students.  - webinar antarabangsa pendidikan bahasa arab abad ke-21.  1-15. 

zuraida shaadon, mohamad azwan kamarudin, nur syazwina mustapa, salamiah ab ghani, faizah jusoh, maryam abdul rahman, khairuzaman kadir.  (2021).  tanmiyah maharat al-istima wa al-fahm.  - 1-130. 

nur syazwina mustapa, mokhtar h, zuraida shaadon, salamiah ab. ghani, faizah jusoh, muhammad fadhli i, khairuzzaman k, mariam ar, zulkifli n, mohamad azwan kamarudin, ummu hani h, al muslim m, zainuddin i, faizul am, ibtisam a, m nazri r, nurul atikah.  (2020).  buku latihan : maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar).  - al-istima' wa al-isti'ab.  124. 

nur syazwina mustapa.  (2020).  kata nama yang kekal (baris) dan kata nama yang berubah (baris).  - 1-8. 

nur syazwina mustapa.  (2020).  ayat namaan dan ayat kerjaan.  - 1-8. 

nur syazwina mustapa.  (2020).  kata nama, kata kerja, kata sendi dan ayat.  - 1-9. 

nur syazwina mustapa.  (2020).  panduan pelajar - pelajaran 2 (cerita marko).  - 1-15. 

nur syazwina mustapa.  (2020).  kata kerja transitif dan tidak transitif.  - 1-11. 

salamiah ab. ghani, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, faizah jusoh.  (2020).  tinjauan persepsi pelajar terhadap pelaksanaan program minggu bahasa arab (pmba).  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

salamiah ab.ghani, maheram ahmad, al muslim mustapa @ ab.rahim, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon.  (2020).  pembelajaran kosa kata arab melalui simulasi aktiviti memasak.  - al-anwar.  37-49. 

muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2020).  bahasa arab praktikal.  - 92. 

khairuzaman kadir, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, faizah jusoh, zuraida shaadon, maryam abdul rahman, ummu hani hashim, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  kemahiran menulis bahasa arab berpandukan piawaian common european framework of reference for languages (cefr).  - 101. 

khairuzaman kadir, moktar hussain, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  kemahiran menulis bahasa arab berpandukan piawaian common european framework of reference for languages (cefr).  - 101. 

al muslim mustapa, zulkifli nawawi, salamiah ab ghani, maryam abdul rahman, zuraida saadon, nur syazwina mustapa.  (2020).  keberkesanan pendekatan narrow reading terhadap kefahaman membaca teks islamik.  - islamiyyat the international journal of islamic studies.  85-92. 

faizah jusoh, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, mohd fadzli ismail, nur syazwina mustapa, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, zuraida shaadon.  (2019).  kemahiran menulis bahasa arab: pendekatan arah bahasa.  - 174. 

al-muslim mustapa, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman, nur syazwina mustapa.  (2019).  prosiding seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  - prosiding seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  1-180. 

al-muslim mustapa, zulkifli nawawi, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2018).  usability of qiraahbot for extensive arabic reading activities.  - international conference on humanities and social sciences (ichss 2018). 

ummu hani hashim, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, mohd shukari hamzah, nurul atiqah mohd radzi, zulkifli nawawi, nur syazwina mustapa, moktar hussain, zuraida shaadon, faizah juso.  (2018).  modul pertuturan bahasa arab - edisi kedua.  - 1-120. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohd fadzli ismail, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, mohd shukari hamzah, al muslim mustapa, zainud.  (2018).  buku latihan: maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar) - edisi kedua.  - 1-207. 

salamiah ab. ghani, nursyazwina mustapa, zuraida shaadon & ummu hani hashim.  (2017).  pengalaman dalam pengajaran pppy1112 (maharat al-qira`ah) di fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia.  - seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan arab 2017. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi & mohd fadzli ismail.  (2017).  buku latihan : maharat al-istima` wa al-fahm (edisi pelajar).  - 186. 

salamiah ab. ghani, al muslim mustapa, zainuddin ismail, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman, zuraida shaadon, nur syazwina mustapa.  (2017).  prosiding seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusteraan dan kebudayaan arab 2017.  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusteraan dan kebudayaan arab 2017. 

kaseh abu bakar, salamiah abdul ghani, zuraidah shaadon & nur syazwina mustapha.  (2017).  laporan teknik pembangunan dan kesahan ujian diagnostik bahasa arab versi 2.  -

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu ha.  (2016).  montaj aktiviti sempena hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj program sambutan hari bahasa arab sedunia ukm 2016.  0. 

moktar hussain, mohd shukari hamzah, nur syazwina mustapa..  (2016).  kitab al-tadribat: maharat al-istima wa al-fahm..  - 1-82. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli , faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu hani.  (2016).  montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald)- youtube.  0. 

salamiah ab.ghani, salma ahmad, faizah jusoh, nur syazwina mustapa.  (2016).  alakhta al kitabiyah lada tulaab kuliyah al dirasat al islamiayah.  - proceedings of the international conference on arabic language teaching 2016.  116-124. 

zainuddin ismail, faizah jusoh, maryam abdul rahman, mohd fadzli ismail, nur syazwina mustapha, salamiah ab ghani, zulkifli nawawi & zuraida saadon.  (2016).  kemahiran penulisan bahasa arab.  - 147. 

nur syazwina mustapa & salasiah hanin hamjah.  (2015).  pengiktirafan luar aahli akademik di persada kebangsaan.  - buletin futuristik. 

nur syazwina mustapa & salasiah hanin hamjah.  (2015).  pengiktirafan momentum kecemerlangan kakitangan.  - buletin futuristik. 

zainuddin ismail, ummu hani hashim, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, al muslim mustapa.  (2015).  making students speak a foreign language with fluency activity.  - proceedings of the 2nd international conference on language, education, humanities and innovation (iclehi) 2015, kuala lumpur. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, suhaila zailani @ hj. ahmad, ummu hani hashim, zuraida shaadon.  (2015).  pembinaan bahan audio untuk pembelajaran kendiri kursus maharat al-istima` wa al-fahm di fakulti pengajian islam ukm.  - prosiding seminar antarabangsa isu-isu bahasa dan sastera arab era global: cabaran malaysia-indonesia, fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia, ukm.  25-39. 

kaseh abu bakar, roziah sidik, wan kamal mujani, hakim zainal, moktar hussain, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, mohd shukari hamzah, faizol azham mohamed, mohd fadzli ismail.  (2015).  laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab.  - laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab. 

kahiruzaman kadir, suhaila zailani @ hj. ahmad, ummu hani hj. hashim, khazri osman dan nur syazwina mustapa.  (2014).  keberkesanan kem bahasa arab dalam meningkatkan tahap motivasi dan keyakinan pelajar.  - prosiding seminar pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2014 / fakulti pengajian islam, ukm bangi.  179-188. 

nur syazwina mustapa, suhaila zailani @ hj. ahmad, moktar hussain, faizol azham mohamed, khazri osman, mohd fadzli ismail, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, ummu hani hashim.  (2012).  penggunaan perisian lecturemaker dalam pengajaran dan pembelajaran kursus pppy1142 maharat al-istima` wa al-fahm.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

nur syazwina mustapa, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hashim, zuraida shaadon.  (2012).  kajian meningkatkan kemahiran asas membaca teks arab melalui kemahiran membaca al-quran dan kaedah latih tubi.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar12) / fakulti pengajian islam, ukm, bangi. 

khairuzaman kadir, suhaila zailani @ hj. ahmad, khazri osman, ummu hani hashim, nur syazwina mustapa..  (2012).  keberkesanan kem bahasa arab dalam meningkatkan tahap motivasi dan keyakinan pelajar.  - persidangan kebangsaan pengajaran dan pembelajaran bahasa arab 2012 (pkebar12) / fakulti pengajian islam, ukm, bangi. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hj. hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2012).  the purpose of reading arabic text and the problems faced : a preliminary survey at the faculty of islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

salamiah ab. ghani, nur syazwina mustapa, suhaila zailani @ ahmad, ummu hani hashim dan zuraida shaadon.  (2012).  pengukuhan kemahiran membaca kosa kata nama selepas al-jar dan al-zarf dalam teks arab melalui bacaan al-quran.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan/strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012. 

suhaila zailani @ ahmad, nur syazwina mustapa, salamiah ab. ghani, ummu hani hashim & zuraida shaadon.  (2012).  teknik membaca sq3r dan penerapannya dalam pengajaran kemahiran membaca bahasa arab.  - prosiding seminar pemantauan projek penyelidikan tindakan /strategik (pts) fakulti pengajian islam 2012, diterbitkan di ukm bangi, selangor. 

mohd shukari hamzah,ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail ... et al..  (2012).  kitab maharat al-qiraah.  - 143. 

mohd shukari hamzah, ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail, faizol azham mohamed ... et al..  (2012).  kitab maharat al-kitabah.  - 172. 

suhaila hj ahmad, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2011).  ahmiyat niqniyat sq3r fi ta`lim maharat al-qiraah al-fahmiyat.  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran bahasa arab 2011 (sapba `11). 

salamiah ab. ghani, suhaila zailani @ hj ahmad, ummu hani hj hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa..  (2011).  penerapan kemahiran asas membaca teks arab dalam pengajaran dan pembelajaran maharat al-qiraah di fakulti pengajian islam.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2011. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hj. hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa..  (2011).  tujuan membaca teks arab serta masalah yang dihadapi: satu tinjauan awal di fakulti pengajian islam.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2011. 

ibrahim yaacob, ummu hani hashim, zuraida shaadon, zainuddin ismail, nur syazwina mustapa, faizol azham mohamed, al muslim mustapa.  (2009).  maharat al-qiraah al-arabiah.  - 95.