Penerbitan Terkini

wan hilmi wan abdullah, wan fakhrul razi wan mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, mahyudin daud.  (2022).  impak positif pembelajaran al-quran dalam talian sepanjang pandemik covid 19.  - al-turath.  57-67. 

nur syamimi mohd saufi, wan hilmi wan abdullah.  (2022).  elemen-elemen bahagiaan dan kesannya kepada muslim dan non-muslim.  - seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran & al-sunnah (setia 2022).  526-541. 

nur fikriyah dianah kamarulzaman, wan hilmi wan abdullah.  (2022).  tahap penguasaan bacaan al-quran dalam kalangan pelajar dan kepelbagaian kaedah pengajian al-quran di malaysia.  - seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran & al-sunnah (setia 2022).  151-157. 

aliff nawi, wan hilmi wan abdullah, chua chy ren, nor yazi khamis, mohd faiz mohd yaakob, ab halim tamuri, al-adib samuri.  (2022).  exploring opportunities and risks of artificial intelligence (ai) research for islamic ethical guidelines.  - ibima international conference granada spain.  1-14. 

mahyudin daud, wan hilmi wan abdullah.  (2022).  keistimewaan taranum sheikh mustafa ismail: analisis kaedah lagu dan teknik suara.  - jurnal usuluddin.  1-19. 

wan hilmi wan abdullah, wan nasyruddin wan abdullah, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2021).  faktor penerimaan islam dan kesan dakwah qari-qari mesir melalui tilawah al-quran terhadap golongan non muslim.  - jurnal pengajian islam (jpi).  91-101. 

nur azawani azhari, wan hilmi wan abdullah.  (2021).  metodologi penafsiran m. quraish shihab dalam tafsir al-lubab.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath ke 4.  37. 

wan hilmi wan abdullah, hamdi ishak.  (2021).  pembelajaran subjek kemahiran tilawah al-quran berbantukan aplikasi e-learning tarannum course.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2021.  134-137. 

wan hilmi wan abdullah, hidayah zaki.  (2020).  gejala kemurungan: kaedah rawatan melalui pengubatan al-tibb al-nabawiy.  - jurnal islam dan masyarakat kontemporari.  215-234. 

wan hilmi wan abdullah, shafiza safie, hamdi ishak, sabri mohamad, ahamad asmadi sakat.  (2020).  tibb nabawi on nature based product.  - 151. 

mohamad zulkifli abdul ghani, abu darda mohamad, wan hilmi wan abdullah, muhammad arif yahya, abdul ghafar don, miftachul huda, andeno maceleno.  (2020).  the moderation of dacwah (preaching) for empowering islamic lifestyle.  - international journal psychosocial rehabilitation.  239-250. 

wan hilmi wan abdullah, hamdi ishak & sabri mohamad.  (2019).  karya-karya seni tarannum dalam bahasa arab.  - international journal of islamic thought.  122-133. 

wan hilmi wan abdullah , hamdi ishak, sabri mohamad, ahamad asmadi sakat,wan fakhrul razi wan mohammad.  (2019).  bitara.  - ketokohan haji hasan musa dalam seni tarannum di malaysia dan kaedah tilawah al-quran al-lahjah al-arabiyyah.  93-102. 

wan hilmi wan abdullah, hamdi ishak, sabri mohamad, ahamad asmadi sakat, wan fakhrul razi wan mohammad.  (2019).  ketokohan haji hasan musa dalam seni tarannum di malaysia dan kaedah tilawah al-quran al-lahjah al-arabiyyah.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  93-102. 

shafiza safie, zulkifli haji mohd yusoff, khadher ahmad, wan hilmi wan abdullah.  (2018).  metode bacaan tarannum datuk hajjah faridah binti mat saman terhadap surah-surah tertentu: kajian awal.  - prosiding seminar ilmu wahyu dan turath kali ke-3.  154-162. 

salmy edawati binti yaacob;mat noor bin mat zain;shofian bin ahmad;zamzuri bin zakaria;ahmad dahlan bin salleh;nozira binti salleh;nik abdul rahim bin nik abdul ghani;rosmawati binti mohamad rasit;wan hilmi bin wan abdullah.  (2018).  pemerkasaan keusahawanan islam dalam konteks pembangunan negara.  -

wan hilmi wan abdullah & ahmad junaidi che ariffin.  (2018).  kaedah pengajaran dan pembelajaran tarannum haji che yahaya bin daud: analisis kajian awal.  - seminar serantau peradaban islam. 

wan hilmi wan abdullah, hamdi ishak, sabri mohamad & ahamad asamadi sakat.  (2018).  aliran madrasah tilawah: kajian terhadap tokoh-tokoh qari mesir melalui bacaantarannum.  - prosiding seminar ilmu wahyu dan turath kali ke-3. 

shafiza safie, mohd yakub @ zulkifli mohd yusoff, khadher ahmad & wan hilmi wan abdullah.  (2018).  metode bacaan tarannum datuk hajjah faridah binti mat saman terhadap surah-surah tertentu: kajian awal.  - prosiding seminar ilmu wahyu dan turath kali ke-3. 

wan hilmi wan abdullah, hamdi ishak, sabri mohamad, ahamad asmadi sakat.  (2018).  bitara.  - aliran madrasah tilawah: kajian terhadap tokoh-tokoh qari mesir melalui bacaan tarannum.  40-49. 

wan hilmi wan abdullah.  (2017).  peluang dan kerjaya dalam bidang keusahawanan islam dan cabaran terhadap pelajar-pelajar luar negara masa kini.  - siri bicara keusahawanan islam kpkm, mesir. 

shafiza binti safie, zulkifli bin haji mohd yusoff, khader bin ahmad, ahmad kamel bin mohamed & wan hilmi bin wan abdullah.  (2017).  datuk hajjah faridah binti mat saman: keistimewaan serta amalan pengajaran al-quran beliau terhadap golongan masyarakat awam di negeri kelantan.  - seminar wahyu asas tamadun peringkat antarabangsa (swat 2017) kali ke 5. 

wan hilmi wan abdullah, hamdi ishak, sabri mohamad & ahamad asamadi sakat.  (2017).  karya-karya penulisan bidang tarannum dalam bahasa arab.  - seminar wahyu asas tamadun peringkat antarabangsa(swat 2017). 

wan hilmi wan abdullah.  (2017).  pengaruh tarannum misri terhadap qari- qari malaysia serta pendekatan uslub bacaan mereka.  - seminar al-quran kali 9 sempena majlis tilawah al-quran peringkat antarabangsa 2017m/1438h. 

wan hilmi wan abdullah, farah ilyani zakaria.  (2016).  mushaf muallim metod alternatif pengajaran dan pembelajaran tilawah al-quran kanak-kanak.  - international conference on islamic education and research icier 2016, eagle bay hotel langkawi.  40-55. 

wan hilmi wan abdullah, fathin nadhirah mohd sukeri.  (2016).  hubungan kaunseling dengan penyelesaian masalah klien secara ruqyah syariyyah : tinjauan awal.  - seminar antarabangsa kaunseling islam.  115-118. 

wan hilmi wan abdullah, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2015).  pendekatan dakwah terhadap non muslim melalui pembudayaan tilawah al-quran.  - prosiding seminar serantau pengajian qira`at (sispeq) 2015, bangi.  113-122. 

wan hilmi wan abdullah, ahmad shafiq mat razali.  (2015).  modular construction shouts adhan qari based egyptian quran reciter mosque management system.  - journal of islamic studies and culture.  100-107. 

wan hilmi wan abdullah, sabri mohammad, ahmad shafiq mat razali.  (2015).  ketokohan dan sumbangan syeikh mustafa ismail (1905-1978) dalam dunia tilawah al-quran serta kaedah uslub al-qiraah beliau.  - seminar antarabangsa wahyu asas tamadun (swat 2015).  406-416. 

ahmad shafiq mat razali, wan hilmi wan abdullah, wan nasyrudin wan abdullah, shahidan ahmad.  (2015).  ketokohan haji abdul rahim ahmad dalam bidang tarannum dan kaedah tilawahnya.  - international seminar on tarbiyyah (isot 2015).  35-40. 

tengku intan zarina bt tengku puji, mohd akil muhamed ali, izuli dzulkifli dan wan hilmi wan abdullah.  (2014).  modul video dalam kursus al-amthal al-quran dan al-sunnah:ke arah inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.  - seminar pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi di fakulti pengajian islam. 

tengku intan zarina bt tengku puji,mohd.akil muhamed ali, izuli dzulkifli dan wan hilmi wan abdullah.  (2014).  persepsi pelajar mengenai penggunaan video dalam kursus al amthal al-quran: ke arah keberhasilan objektif domain kognitif dalam pengajaran dan pembelajaran.  - language and education conference. 

wan hilmi wan abdullah, ahamad asmadi sakat, sabri mohamad and ezad azraai jamsari.  (2014).  meaning-based tarannum: preliminary research on uslub qira`ah of sheikh muhammad rif`at (1880-1950).  - middle-east journal of scientific research.  20(12):2172-2176. 

ahmad shafiq mat razali, wan hilmi wan abdullah, wan nasyruddin wan abdullah, shahidan ahmad dan mohamad fuad ishak..  (2014).  implikasi ketokohan qari-qari tanah melayu terhadap kewujudan program tarannum di malaysia.  - jurnal pendidikan.  5-13. 

wan hilmi wan abdullah, ahmad asmadi sakat & sabri mohamad.  (2014).  muhammad rif`at dan turath bacaannya.  - international journal of islamic thought.  4:(Dec 2014):74-81. 

noor najihan jaafar, mohd fathi said, sabri mohamad, wan hilmi wan abdullah, mohd arif nazri.  (2011).  hukum tarannum al-quran: satu analisis.  - jurnal darul quran.  17-36. 

noor najihan jaafar, mohd. fathi said, sabri mohamad dan wan hilmi wan abdullah.  (2011).  aplikasi cd rom interaktif dalam ilmu tarannum kelas kemahiran al-quran dan kesannya terhadap proses pembelajaran.  - seminar wahyu asas tamadun. 

wan hilmi wan abdullah.  (2010).  fannu tilawah al-quran.  - 119.