Penerbitan Terkini

pm dr mashitoh yaacob, dr abdul salam yussof, dr wardah mustafa, pm dr wan amizah, dr sheerad sahid, dr muhamad azry khoiry, prof dr harlina siraj, saiful rizal lamit..  (2021).  taklimat teknousahawan.  - 1. 

wan amizah binti wan mahmud;normah bt. mustaffa;maizatul haizan binti mahbob;muhammad adnan bin pitchan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia.  -

asma md. isa, wan amizah wan mahmud, haslina mohamed hassan, anita morah abas.  (2021).  an analysis of contravening religious & cultural content in the netflix original first season behind her eyes in malaysia.  - turkish journal of physiotherapy and rehabilitation.  26437-26446. 

haizum ruzanna sahar, maizatul haizan mahbob, wan amizah wan mahmud.  (2021).  pengaruh faktor penentu tingkah laku penerimaan edagang dalam kalangan usahawan perusahaan kecil dan sederhana (pks) di malaysia.  - e-bangi.  195-211. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, shahrul nazmi sannusi, ruzian markom.  (2021).  literasi dan kewibawaan maklumat warga siber.  - 14. 

bambang suhartono mohd said, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan.  (2021).  analisis kritis representasi remaja melayu islam dalam filmografi ahmad idham.  - e-bangi.  17-34. 

asma md. isa, wan amizah wan mahmud, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan.  (2021).  the adoption and trend of over-the-top streaming media among the malaysian audiences.  - annals of the romanian society for cell biology.  1109-1127. 

haizum ruzanna sahar; maizatul haizan mahbob; wan amizah wan mahmud.  (2021).  analisis faktor penerokaan instrumen norma subjektif usahawan pks terhadap penerimaan e-dagang dalam suasana pandemik covid-19.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  237-253. 

tg. nor rizan binti tg. mohamad maasum;fatimah wati bt. halim;shahizah bt. ismail @ hamdan;zubir bin idris;norulhuda binti sarnon @ kusenin;mohd suhaimi bin mohamad;wan amizah binti wan mahmud;azianura hani binti shaari;nur afifah vanitha binti abdullah.  (2020).  impact of industry partners’ collaboration in insan budiman fssk©, students’ employability program.  -

maizatul haizan binti mahbob;wan ros @ wan idros bin wan sulaiman;wan amizah binti wan mahmud.  (2020).  amalan komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam kalangan kakitangan ktmb.  -

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, ali salman, muhammad adnan pitchan, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

asma md. isa, wan amizah wan mahmud, arina anis azlan, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan.  (2020).  exploratory factor and reliability analysis for the censorship instrument of ott media content in malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  7922-7931. 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2020).  pengaruh pola komunikasi ke atas komunikasi strategik.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  36-50. 

asma md. isa, wan amizah wan mahmud, arina anis azlan, anita morah abas, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan, umi hamidaton mohd soffian lee, radin anis adlina radin hasbani..  (2020).  regulatory issues and challenges on a2p sms communication in malaysia.  - international journal of advanced science and technology.  2500-2508. 

asma md. isa, wan amizah wan mahmud, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan, haslina mohamed hassan, umi hamidaton mohd soffian lee.  (2020).  censorship as an instrument to protect the public interest: the conceptual framework.  - palarch's journal of archaeology of egypt /egyptology.  682-690. 

asma md. isa, wan amizah wan mahmud, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan, shariffah mamat.  (2020).  ott media and content regulation: a systematic review and meta-analysis.  - test engineering and management.  9655-9665. 

wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, maizatul haizan mahbob, shahrul nazmi sannusi, muhammad adnan pitchan, ng yung shuang.  (2020).  penerapan kefahaman tingkahlaku bagi mengurangkan penyebaran berita palsu di malaysia.  - 1-235. 

asma md isa, wan amizah wan mahmud, haslina mohamed hassan, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan.  (2020).  netflix and quandary of content regulation in malaysia.  - solid state technology.  4775-4786. 

asma md isa, wan amizah wan mahmud, wan idros wan sulaiman.  (2020).  the combining of intrinsic and extrinsic motives for employing ott media and comprehending the audience's gratification in malaysia.  - jurnal komunikasi :malaysian journal of communication.  266-280. 

nur aishah zainal, mohd azul mohamad salleh, wan amizah wan mahmud.  (2020).  impak media baharu terhadap patriotisme belia di malaysia.  - jurnal personalia pelajar.  1-6. 

fazurah mustaffa, maizatul haizan mahbob, wan amizah wan mahmud.  (2020).  kepimpinan transformasi dan elemen percaya pada tuhan dalam organisasi awam.  - jurnal sains sosial - malaysian journal of social science.  66-77. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, shahrul nazmi sannusi, ruzian markom.  (2020).  pengaruh komunikasi keluarga dalam buatputusan belia untuk memilih pasangan hidup.  - e-simposium kebudayaan indonesia - malaysia, perangkuman dan penyisihan sosial dalam revolusi industri ke-4 (skim xvi 2020).  1-9. 

zulieda binti azni, wan amizah wan mahmud.  (2020).  representasi sosial masyarakat dalam lirik lagu aman ra.  - jurnal wacana sarjana.  1-14. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 128. 

nur aishah zainal, mohd azul mohamad salleh, wan amizah wan mahmud.  (2020).  media baharu: medium penyuburan nilai patriotisme dalam kalangan belia.  - international journal of law, government and communication.  167-174. 

prof. madya sr. dr. norngainy mohd tawil professor dr sufian jusoh prof. madya dr. habibah ahmad prof. madya dr. wan amizah wan mahmud dr. azalillah musa pn. maisarah mohd rabu cik syazwani mazelan.  (2019).  kayu kelat.  - 1-11. 

fatimah munirah ismail, siti zaiton mohd ajis, nur athirah sunyid@suib, ali johari mohd sharazlee, umavathi ramayah, wan amizah wan mahmud, muhammad adnan pitchan.  (2019).  keberkesanan dasar standard perilaku pegawai terhadap pegawai operasi di jabatan kastam diraja malaysia.  - international conference on media and communication (mention 2019).  668-688. 

nazrul izwan ismail, sharifah awang, azimah abdul manap, zainor ikhram omar, arfah sulaiman, wan amizah wan mahmud, muhammad adnan pitchan.  (2019).  keberkesanan peranan halal industry development corporation (hdc) sebagai agensi penyebar maklumat halal dalam kalangan usahawan di malaysia.  - international conference on media and communication (mention 2019).  545-564. 

nasaai masngut, muhammad farid amsyar, khirunnisa zaini, nur iz'zati ahmad, fadila nurqayumi, wan amizah wan mahmud, muhammad adnan pitchan.  (2019).  keberkesanan kempen komunikasi nuklear malaysia dalam meningkatkan minat pelajar terhadap bidang stem.  - international conference on media and communication (mention 2019).  375-389. 

asma md. isa, wan amizah wan mahmud, wan idros wan sulaimanand muhammad adnan pitchan.  (2019).  netflix and dilemma of content regulation in malaysia.  - international journal of advanced science and technology.  460-468. 

asma md. isa, wan amizah wan mahmud, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan.  (2019).  the role of ott media towards audience's gratification in malaysia.  - international conference on media and communication (mention 2019).  589-606. 

maizatul haizan mahbob, nik anis syakira megat ali, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2019).  komunikasi strategik dan peranannya untuk mewujudkan komunikasi berkesan dalam organisasi.  - jurnal komunikasi.  48-66. 

nur aishah zainal, mohd azul mohamad salleh, wan amizah wan mahmud.  (2019).  peranan media terhadap isu patriotisme bagi menyuburkan kesedaran dalam kalangan belia di malaysia.  - international conference on media and communication (mention 2019).  565-576. 

haizum ruzanna sahar, maizatul haizan mahbob, wan amizah wan mahmud.  (2019).  niat tingkah laku penerimaan e-dagang dalam kalangan usahawan pks di malaysia.  - international conference on media and communication (mention 2019).  342-359. 

fazurah mustaffa, maizatul haizan mahbob, wan amizah wan mahmud.  (2019).  kepimpinan transformasi dan elemen percaya pada tuhan dalam organisasi awam.  - international conference on media and communication (mention 2019).  152-167. 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2019).  pengaruh komunikasi strategik ke atas keberkesanan penyampaian mesej.  - malaysian journal of communication.  246-262. 

cindenia puspasari & wan amizah wan mahmud.  (2018).  dinamika komunikasi : proses dan konteks.  - 12. 

wan amizah wan mahmud & mohd helmi abd rahim.  (2018).  media dan khalayak: interaktiviti dan impak.  - 21. 

normah mustaffa, maizatul haizan mahbob & wan amizah wan mahmod.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 10. 

wan amizah wan mahmud, mohd helmi abd rahim & maizatul haizan mahbob.  (2018).  dinamika komunikasi : proses dan konteks.  - 209. 

wan amizah wan mahmud, mohd helmi abd rahim & maizatul haizan mahbob.  (2018).  media dan khalayak : interaktiviti dan impak.  - 221. 

hamdani m. syam, normah mustaffa & wan amizah wan mahmud.  (2018).  dinamika komunikasi: proses dan konteks.  - 27. 

rizky hafiz chaniago, wan amizah wan mahmud & badrul redzuan abu hassan.  (2018).  pembentukan identiti wanita berhijab melalui fesyen sub-budaya muzik metal di indonesia.  - jurnal komunikasi malaysian journal of communication.  97-114. 

maizatul haizan mahbob, nik anis syakira, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2018).  komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam organisasi.  - icosh-ukm 2018 : akal budi dan kebudayaan di rantau asean : perspektif sains sosial dan kemanusiaan. 

bambang suhartono mohd said, wan amizah wan mahmud & badrul redzuan abu hassan.  (2018).  signature sensitiviti sosialisasi dalam filemografi ahmad idham.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan ke-7 (icosh-ukm 2018). 

noor azlan ghazali, roslee rajikan, mohd suzeren md jamil, shahrul nazmi sannusi, zurina muda, wan amizah wan mahmud, amelia natasha abdul wahab, noor faridatul ainun zainal, masura rahmat, azura ishak, amirah ismail, syed kamarudin sadak & asyraf radzwan.  (2018).  varsiti.  - varsiti. 

wan amizah wan mahmud & mohd helmi abd rahim.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 16. 

normah mustaffa, ali salman, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, shahrul nazmi sannusi, muhammad adnan pitchan, wan nur syazmira wan suhaimi.  (2018).  social media and the expression of opinion: implication on the spiral of silence.  - the social sciences. 

normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi, ali salman, wan amizah wan mahmud & mohd. nor shahizan ali.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 20. 

wm wan amizah, normah mustaffa, hasrul hashim & muhammad adnan pitchan.  (2018).  profil dan tabiat penontonan filem dalam kalangan remaja di lembah kelang, malaysia.  - symposium on culture and cooperation between indonesia-malaysia 2017 (skim xv 2017). 

wan amizah binti wan mahmud.  (2017).  persepsi remaja terhadap kawalan dan penapisan filem dan internet.  - program rampai penyelidik ukm siri 4. 

wan amizah wan mahmud.  (2017).  dasar british berkaitan filem dan penapisan filem di tanah melayu (1924 - 1940).  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  1-19. 

rizky hafiz chaniago, wan amizah wan mahmud & badrul redzuan abu hassan.  (2017).  media sosial, alat komunikasi alternatif suara wanita: satu kajian mengenai peranan wanita berhijab dalam sub-budaya muzik metal di indonesia.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  1-18. 

hazlin falina rosli, wan amizah wan mahmud & maizatul haizan mahbob.  (2017).  realiti penerimaan masyarakat terhadap orang kelainan upaya (oku) di malaysia dari perspektif media.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  1-10. 

safrena noreen abd malek , abdul latiff ahmad & wan amizah wan mahmood.  (2017).  international students of international university of malaya-wales (iumw) adaptation experiences in malaysia.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017. 

abdul latiff ahmad, zain sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2017).  video mooc modul 4 program latihan sukarelawan sukan sea 2017 : modul 4.0 pengenalan (komunikasi merentas budaya dan kemahiran komunikasi berkesan).  - 1. 

abdul latiff ahmad, mohamed zain sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2017).  video mooc modul 4 program latihan sukarelawan sukan sea 2017 4.0-4.5 dan edisi komunikasi di media sosial.  - 1. 

abdul latiff ahmad, mohamed zain sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2017).  video mooc modul 4 program latihan sukan sea 2017 : modul 4.2 teknik komunikasi efektif (komunikasi merentas budaya dan kemahiran komunikasi berkesan).  - 1. 

shamshubaridah ramlee, norngainy mohd tawil, mohd fauzi, aini, rosilah, fariza, wan mohtar, tih sio hong, zaimah, wan amizah, norsiah, radzuan & mhd. suhaimi, ibrahim.  (2017).  university entrepreneurship education for individual and community transformation: impacts of the youth economic participation initiative (yepi).  - projek pelan strategi pem. 

abdul latiff ahmad, mohamed zain sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2017).  video mooc modul 4 program latihan sukan sea 2017 : modul 4.3 komunikasi lisan dan bukan lisan (komunikasi merentas budaya dan kemahiran komunikasi berkesan).  - 1. 

ahmad farouq fakhri md zaib,ummar othman mohd arfah,nur sufiah zakaria,ili zafirah khairi,nur fahreqa ali ahmad fadzlee,hesti cahyaningrum suhadi,rayven raj a/l s.ragupathy,muhammad zaim badrul hisham,mohd izzat amat basar,azrul asyraf othman,nik nurfakhi.  (2017).  majalah varsiti.  - majalah varsiti. 

abdul latiff ahmad, mohamed zain sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2017).  video mooc modul 4 program latihan sukan sea 2017 : modul 4.4 : pengenalan perbezaan budaya (komunikasi merentas budaya dan kemahiran komunikasi berkesan).  - 1. 

abdul latiff ahmad, mohamed zain sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2017).  video mooc modul 4 program latihan sukan sea 2017 : modul 4.5: teknik komunikasi silang budaya(komunikasi merentas budaya dan kemahiran komunikasi berkesan).  - 1. 

abdul latiff ahmad, mohamed zain sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2017).  video mooc modul 4 program latihan sukan sea 2017 : modul 4.6: komunikasi di media sosial (komunikasi merentas budaya dan kemahiran komunikasi berkesan).  - 1. 

abdul latiff ahmad, mohamed zain sulaiman, azhar jaludinshahrul nazmi sanusi, emma mirza wati, azul mohamad salleh, wan amizah , nasarudin yunos , mohammad rahim kamaluddin , rozainee khairuddin, tengku nor rizan, ravichandran vengadasamy, zubir idris, y.  (2017).  modul 4 program latihan sukan sea 2017 komunikasi merentas budaya dan kemahiran komunikasi berkesan..  - 1-22. 

abdul latiff ahmad, mohamed zain sulaiman, azhar jaludinshahrul nazmi sanusi, emma mirza wati, azul mohamad salleh, wan amizah , nasarudin yunos , mohammad rahim kamaluddin , rozainee khairuddin, tengku nor rizan, ravichandran vengadasamy, zubir idris, y.  (2017).  slaid modul 4 program latihan sukarelawan sukan sea 2017 komunikasi merentas budaya dan kemahiran komunikasi berkesan..  - 1-10. 

fazurah mustaffa, maizatul haizan mahbob & wan amizah wan mahmud.  (2017).  komunikasi kepimpinan dalam agenda transformasi organisasi awam: satu kajian literatur.  - melicoss'17 : promoting socially prosperous nation through high impact ideas of discourse. 

wan amizah wan mahmud & muhammad adnan bin pitchan.  (2017).  media baharu dan institusi raja di malaysia: kes penghinaan raja-raja di media sosial.  - jurnal komunikasi.  406-417. 

hazlin falina rosli, wan amizah wah mahmud & maizatul haizan mahbob.  (2017).  the role of media in community awareness towards the role of person with disablilities.  - journal of education and social sciences.  67-73. 

muzammil asyraf ahmad sabirin, abdul latiff ahmad, wan amizah wan mahmud.  (2017).  penerapan nilai dimensi budaya penghindaran ketidakpastian ke atas watak utama di dalam filem-filem tempatan malaysia.  - the 6th international conference on social sciences and humanities 2017.  591-604. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, ali salman, shahrul nazmi sannusi, badrul redzuan abu hassan & muhammad adnan pitchan.  (2017).  model interaktif media baharu: reaksi belia terhadap program transformasi kerajaan.  -

wan amizah wan mahmud & hamzah jusoh.  (2017).  complying mqa standard and university requirements for ukm`s media communication programme.  - icgpa international conference 2017. 

normah mustaffa, ali salman, wan amizah wan mahmud, shahrul nazmi sannusi, badrul redzuan abu hassan & muhammad adnan pitchan.  (2017).  the twin helix opinion model (thom): an interactive new model of public opinion.  - proceedings of the international conference on media and communication 2017.  1-10. 

syahira omar, wan amizah wan mahmud.  (2017).  isu penghinaan terhadap institusi diraja malaysia: analisis kandungan akhbar dalam talian.  - jurnal wacana sarjana. 

hanafi mohd tahir, normah mustaffa & wan amizah wan mahmud.  (2017).  kemudahbacaan visual illustrasi dan fotografi pada reka bentuk kulit buku.  - proceedings of the international media and communication 2017.  1-8. 

hazlin falina rosli, wan amizah wan mahmud & maizatul haizan mahbob.  (2016).  peranan media sebagai alat kesedaran sosial dalam kalangan orang kurang upaya di malaysia.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  1-17. 

noor aziah abdullah, wan amizah wan mahmud, mohd nor shahizan ali.  (2016).  kewujudan filem cetak rompak dan filem tidak bertapis: mengapa masih berlaku?.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  387-413. 

normah mustaffa, ali salman, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, shahrul nazmi sannusi, muhammad adnan pitchan & wan nur syazmira wan suhaimi.  (2016).  social media and the expression of opinion.  - 40-41. 

noor aziah abdullah, wan amizah wan mahmud, mohd nor shahizan ali.  (2016).  banteras filem cetak rompak saranan pemantapan penguatkuasaan.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  18-31. 

muhammad adnan pitchan, wan amizah wan mahmud, shahrul nazmi sannusi, ali salman.  (2015).  control and freedom of the internet: challenges face by the government.  - journal of asia pacific communication.  243-252. 

nasrudin subhi, zubir idris, wan amizah wan mahmud & badrul redzuan abu hassan.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - 258. 

zubir idris, badrul redzuan abu hassan, nasrudin subhi, wan amizah wan mahmud.  (2015).  ketamadunan, harapan dan kilanan : wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya dan agama.  - 166. 

wan amizah wan mahmud, nasrudin subhi, badrul redzuan abu hassan & zubir idris.  (2015).  ketamadunan, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran komunikasi dan sains pembangunan.  - 231. 

amli hazlin ahmad mokhtar, dil froz jan sayed halem shah, faridah ibrahim, farrah alwani hamzah, fuziah kartini hassan basri, munirah ilias, normah mustaffa, norzita yunus & wan amizah wan mahmood.  (2015).  televisyen, wanita dan kanak-kanak : representasi dan pemaparan.  - 160. 

badrul redzuan abu hassan, wan amizah wan mahmud, nasrudin subhi & zubir idris.  (2015).  civilization, hopes and discontents: insights from the social sciences and humanities.  - 286. 

mohd fauzi, aini, rosilah, fariza, wan mohtar, tih sio hong, norngainy, zaimah, wan amizah, norsiah, radzuan, mhd. suhaimi, ibrahim, shamshubaridah.  (2015).  developing shared service-learning to support graduate transformation and sme development.  - pengajaran dan sokongan p. 

zubir idris, badrul redzuan abu hassan, nasarudin subhi & wan amizah wan mahmud.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya & agama.  - 1-147. 

ali salman, mohd yusof abdullah, normah mustaffa & wan amizah wan mahmud.  (2015).  sustaining internet usage in the emerging digital economy: transforming urban living?.  - journal of asian pacific comunication.  169-180. 

wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, ali salman.  (2014).  penapisan filem: mengimbangi hiburan dan ancaman.  - journal of public security and safety.  137-154. 

muhammad adnan bin pitchan & wan amizah wan mahmud.  (2014).  penapisan internet di malaysia: satu tinjauan dari sudut kawal selia.  - seminar ict dan komunikasi 2014. 

galagedarage thushari madhubhashini, ali salman, wan amizah wan mahmood & fauziah ahmad.  (2013).  issues related to internet diffusion : a case study on ict related projects in sri lanka.  - jurnal komunikasi ; journal media and communication.  V.29(2):1-27. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, fauziah ahmad, maizatul haizan mahbob, mohd helmi abd rahim.  (2013).  kebergantungan internet dan aktiviti online remaja di lembah kelang.  - malaysian journal of communication.  29(1):199-212. 

wm wan amizah, faridah ibrahim, fauziah ahmad, normah mustaffa & maizatul haizan mahbob.  (2013).  putting policemen as censors in cinemas: the history of film censors in malaysia.  - asian social science.  45-49. 

ali salman, er ah choy, wan amizah wan mahmud & roslina abdul latif.  (2013).  tracing the diffusion of internet in malaysia: then and now.  - asian social science.  9(6):9-15. 

faridah ibrahim, normah mustaffa, fauziah ahmad, chang peng kee, wan amizah wan mahmud.  (2013).  peace journalism: implications of war and peace news amongst malaysian audience.  - journal of asian pacific communication.  23(2):262-274. 

fadzilah yusoff, faridah ibrahim, wan amizah wm.  (2012).  agricultural radio talks and drama: malaysia early development experience.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  28(1):77-88. 

faridah ibrahim, samsudin a. rahim, wan amizah wah mahmud, normah mustaffa.  (2012).  communication and transformation : progress and paradox.  - 207. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, fauziah ahmad, chang peng kee, mohd helmi abd rahim.  (2012).  kebergantungan media dan aktiviti online remaja di lembah kelang.  - kajian pengeluaran dan pe. 

fauziah ahmad, chang peng kee, normah mustaffa, wan amizah wan mahmud.  (2012).  pembudayaan dan pemediaan remaja: isu seksualiti dalam arus globalisasi.  - kajian pengeluaran dan pe. 

fauziah ahmad, chang peng kee, normah mustaffa, faridah ibrahim, wan amizah wan mahmud, dafrizal.  (2012).  information propagation and the forces of social media in malaysia.  - asian social science journal.  8(5):71-76. 

nor ba`yah abdul kadir, samsudin a. rahim, mimi hanida abdul mutalib, wan amizah wan mahmud, sheau tsuey chong, nasrudin subhi.  (2012).  development of the self-report measures of assessing developmental assets among at-risk youth in malaysia.  - child and adolescent social work.  29:391-407. 

wan amizah wan mahmud, faridah ibrahim, samsudin a. rahim, normah mustaffa.  (2012).  media dan komunikasi : transformasi dan halatuju.  - 200. 

maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, mohd yusof abdullah.  (2012).  the elements of behavioral control in facilitating the acceptance of technological innovation on malaysia on-line government services.  - asian social science.  8(5):125-131. 

faridah ibrahim, latiffah pawanteh, chang peng kee, fuziah kartini hassan basri, badrul redzuan abu hassan, wan amizah wan mahmud.  (2011).  journalists and news sources: implications of professionalism in war reporting.  - the innovation journal - the public sector innovation journal.  16(3):1-12. 

samsudin a. rahim, nor ba`yah abdul kadir, wan amizah wan mahmud, rusyda helma mohamed, chang peng kee.  (2011).  media time vs active time: leisure time among the youth in disadvantaged community.  - international journal of human and social sciences.  6(3):153-158. 

h.m.rusyda, z.m.lukman, n.subhi, sheau tsuey chong, a.abdul latiff, h.hasrul & w.m.wan amizah.  (2011).  coping with difficulties:social inequality and stigmatization on single mothers with low income household.  - pertanika journal of social science and humanities.  19(S):147-155. 

wan amizah wan mahmud, faridah ibrahim, normah mustaffa & fuziah kartini hassan basri.  (2011).  malaysian film censorship board (lpf) in the globalization era: towards transformation and innovation.  - the innovation journal.  16(3)article 10. 

normah mustaffa, faridah ibrahim, wan amizah wan mahmud, fauziah ahmad, chang peng kee & maizatul haizan mahbob.  (2011).  diffusion of innovations: the adoption of facebook among youth in malaysia.  - the innovation journal.  16(3):Art.8:1-15. 

wan amizah, faridah ibrahim, fuziah kartini hassan basri dan normah mustaffa.  (2011).  perkembangan undang-undang penapisan filem di malaysia 1924-1952.  - malaysian journal of communication.  Jilid 27(1): 34-52. 

sheau tsuey chong, samsudin abdul rahim, n. subhi, nor ba`yah abdul kadir, mimi hanida abdul talib, wan amizah wan mahmud, peng kee chang, rokiah ismail, zaidah mustapha, rusyda helma mohamed.  (2011).  self-integrity and family support as assets for resilient urban at-risk youth.  - world applied sciences journal.  12:20-24. 

wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, fauziah ahmad.  (2010).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran: penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 14:207-216. 

normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, fauziah ahmad.  (2010).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran: penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 13:199-206. 

wan amizah wan mahmud.  (2010).  sumbangan kesarjanaan dalam perkembangan dasar dan sistem penapisan filem di malaya.  - penjanaan ilmu serumpun ke arah kelestarian penyelidikan dan kecemerlangan akademik, seminar bersama ukm-ui (sebumi3) 2010, fssk ukm bangi. 

fauziah ahmad, normah musaffa, wan amizah wan mahmud, chang peng kee.  (2010).  striving for excellence : governing practice through action research.  - 4:62-70. 

wan amizah wan mahmud.  (2010).  cencorship of local malay films in malaysia.  - 4th international malaysia-thailand conference on southeast asian studies, on 25-26 of march 2010 at equatorial hotel, bandar baru bangi, selangor. 

chang peng kee, fauziah ahmad & wan amizah wan mahmud..  (2010).  indigenising framing knowledge from content-analysing the weblog frames built on chedet.com.  - malaysian journal of communication..  26: 47-61. 

bahagian kawalan penapisan filem dan penguatkuasaan, kementerian dalam negeri.  (2010).  garis panduan penapisan filem.  - 1-152. 

wan amizah wan mahmud.  (2009).  cerita tentang istana.  -

wan amizah wan mahmud.  (2009).  bahan.  -

wan amizah wan mahmud.  (2009).  arkeologi.  -

wan amizah wm, chang peng kee and jamaluddin aziz.  (2009).  film censorship in malaysia: sanctions of religious, cultural and moral values.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  25:42-49. 

wan amizah wm.  (2009).  standard british, penapis filem british, penonton tempatan : memperibumikan penapisan filem di malaya.  - persidangan antarabangsa media dan komunikasi mention 2009, di universiti kebangsaan malaysia, bangi selangor.. 

wan amizah wan mahmud dan asiah sarji.  (2009).  penapisan filem : kawalan atau kebebasan demi pembangunan?.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke-11 (skim xi). 

wan amizah wan mahmud.  (2007).  penyarikataan : satu kaedah penterjemahan audiovisual.  - 55-70.