Penerbitan Terkini

fatimah wati bt. halim;mohd. fuad bin mat jali;rozainee khairudin;wan shahrazad binti wan sulaiman;siti fardaniah binti abdul aziz;mohd nasir bin selamat;aizan sofia binti amin;nurul-azza binti abdullah.  (2021).  pembangunan dan pemerkasaan sahsiah, set-minda dan daya saing pelajarfssk ukm.  -

khadijah alavi, nazirah hassan, aizan sofia amin, mohd suhaimi mohamad dan nur saadah mohamad aun.  (2021).  penyeliaan latihan industri tanpa sempadan secara virtual ke arah kerja sosial pengantarabangsaan.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: pengantarabangsaan latihan industri kerja sosial secara virtual.  1-44. 

siti marziah zakaria, aizan sofia amin, kamalia kamisan, suzana mohd hoesni, norulhuda sarnon.  (2021).  persepsi mengenai sokongan sosial dan konflik peranan dalam kalangan wanita bekerjaya di lembah klang.  - 1-19. 

aizan sofia amin, norulhuda sarnon, noremy md. akhir, siti marziah zakaria, raja nur fakhriah raja zainal badri.  (2021).  main challenges of students with visual impairment at higher education institutions.  - international journal of academic research in progressive education and development.  734-747. 

norulhuda sarnon@kusenin, aizan sofia amin, nor jana saim, khadijah alavi, mohd suhaimi mohammad.  (2021).  challenges of social work student conducts a practice on family in context of relationship of social worker and client.  - international journal of academic research in progressive education and development.  629-641. 

aizan sofia amin.  (2021).  dasar inklusif orang kurang upaya di institusi pendidikan tinggi.  - 37. 

noremy md. akhir, aizan sofia amin, nur hafizah md. akhir.  (2021).  sokongan sosial mangsa banjir: kajian kes bencana banjir di kelantan.  - persidangan kebangsaan kerja sosial kesihatan.  1-26. 

aizan sofia amin.  (2021).  oku jangan pandang sebelah mata.  - oku jangan pandang sebelah mata. 

mohhairil isaruddin, aizan sofia amin, nur saadah mohamad aun.  (2021).  sokongan psikologi dalam perniagaan kepada usahawan belia kurang upaya fizikal.  - jurnal psikologi malaysia.  74-86. 

aizan sofia amin, arena che kasim, khairul farhah khairuddin, rafidah mohamad cusairi, mohd iqbal haqim mohd nor.  (2021).  structural and attitudinal barriers in education and training: the lived experiences of disabled women.  - international journal of academic research in business and social sciences.  26-35. 

aizan sofia amin.  (2021).  pandemik covid19 kesan kepada oku.  - 1. 

aizan sofia amin.  (2021).  tips bantu oku 2.  - pencetus ilmu. 

aizan sofia amin.  (2021).  motivasi diri jadi kekuatan tunaikan impian.  - kosmo.  21. 

khadijah alavi, nazirah hassan, aizan sofia amin, mohd suhaimi mohamad, nur saadah mohamad aun.  (2021).  evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: pengantarabangsaan latihan industri kerja sosial secara virtual.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: pengantarabangsaan latihan industri kerja sosial secara virtual ( k-novasi 2021 ).  1-18. 

aizan sofia amin.  (2021).  impian tanpa sempadan.  - rtm tv1. 

aizan sofia amin.  (2021).  tiada alasan untuk beramal.  - bernama radio - kawan luar biasa. 

aizan sofia amin.  (2021).  santuni oku peluang ke syurga.  - live fb wacana al-quran siri 79. 

aizan sofia amin.  (2021).  bersyukur dipilih jadi oku.  - sinar harian.  15. 

pravina govindasamy, aizan sofia amin, nasrudin subhi.  (2021).  cabaran kaunselor dalam praktis kaunseling bagi orang kurang upaya di hospital.  - journal of social sciences and humanities (e-bangi).  28-45. 

nur saadah mohamad aun, aizan sofia amin, noor nabilah mansor.  (2021).  meneroka beban kewangan penjagaan tidak formal pesakit hilang upaya.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  175-184. 

aizan sofia amin, siti marziah zakaria.  (2021).  cabaran dalam keluarga bagi wanita kurang upaya fizikal di malaysia.  - 1-12. 

aizan sofia amin.  (2021).  rahsia cemerlang dalam kerjaya.  - 1-2. 

aizan sofia amin.  (2021).  menyantuni oku melalui bahasa.  - 1-2. 

aizan sofia amin.  (2021).  think differently, berfikiran berbeza, cabaran oku hadapi pandemik.  - bernama tv. 

aizan sofia amin.  (2021).  pendidikan inklusif, perspektif pelajar berkeperluan khas.  - 1-3. 

aizan sofia amin.  (2020).  tokoh pekerja negara 2019, dr. aizan sofia amin.  - wanita hari ini, tv3. 

nur saadah mohamad aun, aizan sofia amin, nor ashikin abdull razak, siti mariam sageh.  (2020).  pengurusan kes kerja sosial.  - 175. 

aizan sofia amin.  (2020).  bicara inspirasi: bangkit teruskan melangkah.  - rtm. 

aizan sofia binti amin;manisah bt. mohd. ali;rosadah binti abd majid;jamiah binti manap;chan hoy yen;noremy binti md akhir;muhammad adnan bin pitchan;mohd zaki bin ja`is;muhammad hamiduddin bin saat.  (2020).  pemerkasaan ukm sebagai prasarana inklusif dan mesra orang kurang upaya (oku).  -

engku mardiah engku kamarudin, wan shahrazad wan sulaiman, norulhuda sarnon @kusenin, aizan sofia amin.  (2020).  the effect of individual psychoeducation intervention on self efficacy among opioid dependent patients in methadone clinics.  - journal of nusantara studies.  103-128. 

nur saadah mohamad aun, aizan sofia amin, khadijah alavi.  (2020).  kerja sosial dan kebajikan dalam islam.  - skim xvi 2020 e-simposium kebudayaan indonesia-malaysia.  312-318. 

khairul farhah khairuddin, siti daniah salleh, aizan sofia amin.  (2020).  supporting students with autism in tertiary education: malaysian lecturers' views and experiences.  - universal journal of educational research.  1-8. 

engku mardiah engku kamarudin, wan shahrazad wan sulaiman, norulhuda sarnon, aizan sofia amin.  (2020).  data on self-awareness, self-determination, and self-efficacy of opioid-dependent patients receiving methadone treatment before and after getting individual psycho-educational (i-seaz) intervention.  - data in brief.  1-6. 

noremy md akhir, adi fahrudin, aizan sofia amin.  (2020).  peranan pekerja sosial dalam menghadapi bencana covid-19 di malaysia.  - e-prosiding simposium kebudayaan malaysia-indonesia skimxvi 2020.  377-382. 

aizan sofia amin.  (2020).  jangan putus asa, segera buat kemoterapi.  - berita harian.  16. 

nasariah jamian, aizan sofia amin.  (2020).  cabaran pegawai psikologi di penjara.  - jurnal psikologi malaysia.  240-251. 

noremy md. akhir, adi fahrudin, & aizan sofia amin.  (2020).  peranan pekerja sosial berhadapan dengan bencana covid-19 di malaysia.  - simposium kebudayaan malaysia-indonesia (skim-xvi 2020).  1-6. 

arena che kasim, jamiah manap, nor jana sain, aizan sofia amin, mostafa kamal mokhtar.  (2020).  savings pattern among gen z youths.  - international journals of psychosocial rehabilitation.  4623-4633. 

ezarina zakaria, aizan sofia amin, abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  women entrepreneurs with physical disabilities economic empowerment: challenges in starting business.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4252-4267. 

noremy md. akhir, siti marziah zakaria, or-kan soh, aizan sofia amin.  (2020).  a review on the psychological issues and psychosocial intervention: flood disasters in malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4337-4349. 

aizan sofia amin, mohd nasir selamat, nur saadah mohamad aun, jamiah manap, hilwa abdullah @ mohd nor, nasrudin subhi, ely salwana mat surin, wan mohd hirwani wan hussain, wan arnidawati wan abdullah, mohhairil bin isaruddin.  (2020).  specific requirements of youth with physical disabilities in online business.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4154-4164. 

aizan sofia amin, najwa afiqa roshaizad, noremy md. akhir.  (2020).  the cultural representation of disabled women in malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4140-4153. 

rosmah ahmad, noremy md. akhir, aizan sofia amin.  (2020).  pengalaman sukarelawan penjagaan kesihatan dalam memenuhi keperluan, cabaran dan motivasi melalui aktiviti kesukarelawan.  - prosiding seminar penyelidikan siswazah (progres 2020).  269-273. 

rosmah ahmad, noremy md. akhir, aizan sofia amin.  (2020).  pengalaman sukarelawan penjagaan kesihatan dalam memenuhi keperluan, cabaran dan motivasi melalui aktiviti kesukarelawan.  - 1-4. 

aizan sofia amin.  (2020).  tips bantu oku.  - pencetus ilmu. 

dr noremy md. akhir; dr jamiah manap; dr aizan sofia amin; dr norulhuda sarnon@kusenin; dr arena che kasim; dr mohd nasir selamat; dr mohd suhaimi mohamad; dr nasrudin subhi; en muhammad ajib abd razak..  (2020).  program insan budiman: modul 4 (kesukarelawan dan tanggungjawab sosial korporat- sukarelawan bencana pandemik covid-19).  - 1-6. 

aizan sofia amin, manisah mohd. ali, rosadah abd majid, jamiah manap, muhammad adnan pitchan, chan hoy yen, noremy md akhir, mohd zaki ja'is, muhammad hamiduddin saat.  (2020).  pelan tindakan polisi inklusif orang kurang upaya universiti kebangsaan malaysia.  - pelan tindakan polisi inklusif orang kurang upaya universiti kebangsaan malaysia.  1-20. 

aizan sofia amin, hasanatulakhma mat ayub, jamiah manap.  (2020).  perkhidmatan sokongan bagi keluarga yang mempunyai anak masalah pembelajaran di luar bandar.  - jurnal psikologi malaysia.  28-41. 

aizan sofia amin, nur saadah mohamad aun, hasanatulakhma mat ayub.  (2020).  cabaran keluarga dalam mendapatkan perkhidmatan sokongan bagi anak masalah pembelajaran di luar bandar.  - e-simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skimxvi 2020).  76-83. 

aizan sofia amin, azianura hani shaari, khairul farhah khairuddin.  (2020).  barriers to marriage and motherhood: the experiences of disabled women in malaysia.  - the history of the family.  246-264. 

aizan sofia amin.  (2020).  tinta minda: kekurangan itulah kelebihan.  - saluran radio bernama. 

jamiah binti manap;fazilah binti idris;arena bt. che kasim;salasiah binti hanin hamjah;norulhuda binti sarnon @ kusenin;salina binti nen;nor jana binti saim;noordeyana binti tambi;siti fardaniah binti abdul aziz;aizan sofia binti amin.  (2019).  pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z)..  - 1-13. 

aizan sofia binti amin.  (2019).  isu, cabaran dan keperluan pelajar dan kakitangan kurang upaya di kampus ukm bangi.  - 1-8. 

norizan abdul razak, aizan sofia amin, mohamad hidir mohamed, nurul idiani azmi bazir, muhammad azad badrul hisam.  (2019).  penyelidikan pkw: pemerkasaan ekonomi wanita kurang upaya.  - 1-3. 

aizan sofia amin.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 10. 

aizan sofia amin, manisah mohd. ali, rosadah abd majid, jamiah manap, muhammad adnan pitchan, noremy md akhir, mohd zaki ja'is, muhammad hamiduddin saat.  (2019).  polisi inklusif orang kurang upaya universiti kebangsaan malaysia.  - polisi inklusif orang kurang upaya universiti kebangsaan malaysia.  1-2. 

norhayati ibrahim, fatimah wati halim, noordeyana tambi, aizan sofia amin, sariyah abdullah.  (2019).  kajian perbezaan jantina dan faktor berkaitan dengan tingkahlaku kewargaan organisasi dalam kalangan sukarelawan sukan sea.  - jurnal psikologi malaysia.  35-47. 

aizan sofia amin.  (2019).  pemerkasaan orang kurang upaya melalui keusahawanan.  - isejahtera.  39-40. 

aizan sofia amin.  (2019).  the society with farhana.  - astro awani. 

aizan sofia amin.  (2019).  kemudahan oku tidak tepati spesifikasi.  - berita harian. 

aizan sofia amin, ezarina zakaria, abdul rahman ahmad badayai.  (2019).  laporan akhir pemerkasaan usahawan wanita kurang upaya fizikal.  - 1-66. 

asfarina zanudin, siti nur akma kamarudin, nor azlin mohd nordin, manisah mohd ali, aizan sofia amin.  (2019).  hydrotherapy and motivational interviewing programme for children with disability: a protocol for a randomised controlled trial.  - 12th international symposium of health sciences.  69. 

aizan sofea amin, ezarina zakaria, norulhuda sarnon.  (2019).  penulisan tesis: kajian kuantitatif dan kualitatif.  - 28. 

aizan sofia amin.  (2019).  wanita ideal tokoh pekerja negara 2019.  - selamat pagi malaysia rtm1. 

aizan sofia amin, siti zuliana md zuki, noremy md akhir.  (2019).  accessibility to facilities for persons with disabilities at public institutes of higher learning.  - international journal of recent technology and engineering.  21-37. 

noremy md. akhir, mohammad rahim kamaluddin, aizan sofia amin, rusyda helma mohd, nur hafizah md akhir.  (2019).  exploring the coping strategies that improve resiliency among flood victims in kelantan, malaysia.  - international journal of recent technology and engineering.  67-73. 

aizan sofia amin.  (2019).  halangan kepada kaunseling & terapi pelbagai budaya: perspektif individu dan keluarga.  - 1-12. 

aizan sofia amin.  (2019).  sifat superordinate kaunseling & terapi pelbagai budaya.  - 1-15. 

aizan sofia amin.  (2019).  remaja disaran ceburi aktiviti kemanusiaan.  - utusan malaysia. 

alayshi hajari ahmed, aizan sofia amin, mohammad rahim, fauziah ibrahim.  (2019).  evaluation of aftercare program in alamal complex by using cipp model.  - opción.  1206-1243. 

alayshi hajari ahmed, aizan sofia amin, mohammad rahim, fauziah ibrahim.  (2019).  applying cipp model to evaluate aftercare services for drug addicts in saudi arabia.  - opción.  1482-1514. 

aizan sofia amin.  (2019).  azian sofia penerima anugerah tokoh negara oku.  - kosmo.  6. 

aizan sofia amin.  (2019).  give disabled women equal opportunities.  - new straits times.  4. 

aizan sofia amin.  (2019).  oku buktikan pekerja produktif, proaktif.  - utusan malaysia.  3. 

fatimah wati halim, aizan sofia amin, rozainee khairudin, norhayati ibrahim, dan fariza md sham dan zuliana zuki.  (2018).  identiti generasi z dari perspektif personaliti motivasi pencapaian dan kesukarelawan impaknya terhadap kesediaan ke tempat kerja.  - an international colloquium on integration platform, binding differences and diversity: integration platform, binding differences and diversity. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, aizan sofia amin & norulhuda sarnon.  (2018).  engaging mat rempit with interactive camp intervention to promote self empowerment.  - 4th putrajaya international conference on children, women, elderly and people with disabilities (piccwed 4). 

fatimah wati halim, aizan sofia amin, rozainee khairudin, norhayati ibrahim & fariza md sham & zuliana zuki.  (2018).  identiti generasi z dari perspektif personaliti, motivasi pencapaian dan kesukarelawan: impaknya terhadap kesediaan ke tempat kerja.  - buku prosiding international colloquium on integration platform: binding differences and diversity: akal budi alam melayu (icip2018). 

noremy md akhir, azlinda azman, nazirah hassan, aizan sofia amin & nur hafizah md akhir.  (2018).  daya tahan dan semangat kemasyarakatan mangsa banjir selepas kejadian bencana banjir disember 2014 di kelantan.  - prosiding persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan ke 7, icosh-ukm 2018. 

aizan sofia amin.  (2018).  dr aizan tak patah semangat.  - sinar harian. 

aizan sofia amin.  (2018).  sediakan akses sama rata untuk oku.  - berita harian. 

aizan sofia amin.  (2018).  duta belia tn50 - dr aizan sofia amin.  - youtube. 

aizan sofia amin.  (2018).  [tn50] rizal's asean: moving mountains.  - astro awani. 

aizan sofia amin, ezarina zakaria & abdul rahman ahmad badayai.  (2018).  cabaran usahawan wanita kurang upaya fizikal di malaysia.  - tun fatimah hashim women lead conference 2018. 

aizan sofia amin, ezarina zakaria & abdul rahman ahmad badayai.  (2018).  cabaran usahawan wanita kurang upaya fizikal di malaysia.  - tun fatimah hashim women lead conference. 

tharshini sivabalan, ezarina zakaria & aizan sofia amin.  (2018).  meneroka strategi daya tindak golongan ibu dalam menjaga anak kurang upaya kategori cerebral palsy.  - akademika. 

aizan sofia amin.  (2018).  pengenalan psikoterapi dalam kerja sosial.  -

ezarina zakaria, aizan sofia amin & abdul rahman ahmad badayai.  (2018).  cabaran memulakan perniagaan: kajian kes dalam kalangan wanita kurang upaya fizikal.  - prosiding persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan ke-7 (icosh-ukm 2018). 

aizan sofia amin.  (2018).  pekerja sosial sebagai individu dan professional & kepelbagaian budaya.  -

aizan sofia amin.  (2018).  isu etika dalam praktis psikoterapi kaunseling.  -

aizan sofia amin.  (2018).  kemahiran asas terapi tingkah laku melayan.  -

aizan sofia amin.  (2018).  kemahiran asas terapi. kemahiran bertanya.  -

aizan sofia amin.  (2018).  kemahiran asas terapi: kemahiran memerhati.  -

aizan sofia amin.  (2018).  dorongan minima, parafrasa, refleksi perasaan, merumus, konfran, mentafsir makna & pendedahan kendiri.  -

aizan sofia amin.  (2018).  struktur dan tahap proses psikoterapi.  -

aizan sofia amin.  (2018).  teori psikoterapi: terapi realiti.  -

aizan sofia amin.  (2018).  terapi tingkah laku.  -

hammad mohd saidi, aizan sofia amin, nur saadah mohamad aun, mohd nasir selamat, mohd iqbal haqim mohd nor.  (2018).  isu dan cabaran pekerjaan orang kurang upaya penglihatan di malaysia.  - jurnal psikologi malaysia. 

aizan sofia amin, mohd. suhaimi mohamad, jamiah manap & mohd iqbal haqim mohd nor.  (2018).  the road to self-empowerment: malaysian disabled women experiences in negotiating self within family.  - 4th putrajaya international conference on children, women, elderly and people with disabilities.  313-323. 

aizan sofia amin, mohd. suhaimi mohamad, jamiah manap & mohd iqbal haqim mohd nor.  (2018).  the road to self-empowerment: malaysian disabled women experiences in negotiating self within family.  - international journal for studies on children, women, elderly and disabled.  213-221. 

aizan sofia amin, mohd. suhaimi mohamad, jamiah manap & mohd iqbal haqim mohd nor.  (2018).  the road to self-empowerment: malaysian disabled women experiences in negotiating self within family.  - 4th putrajaya international conference on children, women, elderly and people with disabilities.  313-323. 

mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, aizan sofia amin & norulhuda sarnon.  (2018).  engaging mat rempit with interactive camp intervention to promote self empowerment.  - international journal for studies on children, women, elderly and disabled.  112-118. 

aizan sofia amin.  (2018).  menangani tekanan ibu bapa anak kurang upaya.  - i-sejahtera: pengurusan stress. 

aizan sofia amin.  (2018).  disability, gender and violence over the life course: global perspectives and human rights approaches.  - 17. 

ezarina zakaria, aizan sofea amin & abdul rahman ahmad badayai.  (2018).  cabaran memulakan perniagaan : kajian kes ke atas wanita kurang upaya fizikal.  - persidangan antarabangsa icosh-ukm 2018. 

aizan sofia amin.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 10. 

engku mardiah engku kamarudin, wan shahrazad wan sulaiman, norulhuda sarnon & aizan sofia amin.  (2018).  aspek kesedaran kendiri dalam kalangan pesakit di klinik terapi rawatan dadah gantian: satu kajian rintis di kajang.  - ebangi journal of social sciences and humanities. 

wan nur syaza sahira wan rusli, azianura hani shaari, siti zaidah zainuddin, ng lay shi, aizan sofia amin.  (2018).  intra and intersentential code switching phenomena in modern malay songs.  - 3l the southeast asian journal of english language studies. 

aizan sofia amin, ezarina zakaria & abdul rahman ahmad badayai.  (2018).  kod projek: pkw-2018-001_laporan interim penyelidikan dana kursi kepimpinan wanita, pusat kepimpinan wanita tun fatimah hashim.  -

dr mohd nasir selamat, dr jamiah manap, dr aizan sofia, prof madya dr datin fauziah, dr nashrudin subhi, dr salinan nen, dr arena, dr noremy, dr norulhuda sarnon, dr suhaimi, dr jana saim, dr zubir, dr noordeyana tambi.  (2018).  ikon sukarelawan: dr raja shamri.  -

noremy md akhir, azlinda azman, nazirah hassan, aizan sofia amin & nur hafizah md akhir.  (2018).  daya tahan dan semangat kemasyarakatan mangsa banjir selepas kejadian bencana banjir disember 2014 di kelantan.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan kali ke 7 icosh-ukm 2018. 

raja nur fakhriah raja zainal badri, aizan sofia amin.  (2018).  isu dan cabaran pelajar kurang upaya penglihatan di institusi pengajian tinggi.  - jurnal psikologi malaysia. 

najwa afiqa roshaizad, aizan sofia amin, haikal anuar adnan.  (2018).  sokongan sosial bagi penghidap hiv positif di malaysia.  - jurnal psikologi malaysia. 

norulhuda sarnon, ezarina zakaria, fauziah ibrahim, nur saadah mohamad aun, aizan sofia amin, nor jana saim, mohd suhaimi mohammad & khadijah alavi.  (2017).  membina konteks profesional dan efikasi kendiri pelajar kerja sosial: cabaran hubungan pekerja sosial-klien semasa kerja lapangan.  - prosiding persidangan kerja sosial kebangsaan 2017. 

fatimah wati halim, aizan sofia amin, norhayati ibrahim, noordeyana tambi, mohammad rahim kamaluddin, khairul anwar mastor, rozainee khairudin, murniyati mamat, mastura mohamad & nurhidayah omar.  (2017).  profil psikologi sukarelawan sukan sea ke-17 dan impaknya terhadap tingkahlaku kesukarelawan berkesan.  - seminar penyelidikan belia kebangsaan. 

jamiah manap, mohammad rezal hamzah, aizan sofia amin & arena che kasim.  (2017).  islamic value in family via self-discipline.  - international symposium on islam, civilization and science (isicas 2017). 

jamiah manap, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, arena che kasim, aizan sofia, salina nen, nor jana saim, norul huda sarnon, noordeyana tambi, mohd rezal hamzah, mohd wisman, nurul nabila mohd izani.  (2017).  mkkz unleashing the potential of the z generation.  - faseh fssk research highlights.  94-95. 

aizan sofia amin.  (2017).  disability, gender roles and gender divisions in malaysian families.  - the public sensorium, an interdisiplinary conference on gender, disability, architecture & public spaces. 

aizan sofia amin.  (2017).  the absence of disabled women in malaysia.  - aas-in-asia 2017 conference. 

aizan sofia amin, fauziah ibrahim, mohd iqbal haqim mohd nor & hammad mohd saidi.  (2017).  malaysian disabled women experiences in housing and transportation.  - the 6th international conference on social sciences and humanities (icosh ukm 2017).  467-473. 

jamiah manap, aizan sofia amin, siti fardaniah abdul aziz chong tseau tsuey, arena che kasim, mohd nasir selamat noordeyana tambi, fazilah idris.  (2017).  cerpen mikro: wacana kreatif dalam p&p pembangunan belia (skpm 2023).  - asean journal of teaching and learning in higher education.  13-26. 

jamiah manap. fazilah idris. aizan sofia amin. chong sheau tsuey. siti fardaniah abdul aziz. arena che kasim. mohd nasir selamat. noordeyana tambi. nurul nabila mohd izani.  (2017).  tot agen pembangunan belia generasi z.  - 1-19. 

jamiah manap, fazilah idris, aizan sofia amin, chong sheau tsuey, siti fardaniah abdul aziz, arena che kasim, mohd nasir selamat, noordeyana tambi # nurul nabila mohd izani.  (2017).  tot agen pembangunan belia generasi z.  - k-novasi ukm 2017. 

jamiah manap, aizan sofia amin, mohammad rezal hamzah & arena che kasim.  (2017).  nurturing islamic values in family via self-discipline.  - simposium antarabangsa islam, peradaban dan sains (8th international symposium on islam, civilization and science - isicas 2017). 

aizan sofia amin, siti hawa abdullah.  (2017).  malaysian disabled women experiences in employment.  - international journal for studies on children, women, elderly and disabled.  189-194. 

aizan sofia amin.  (2017).  aizan mahu lihat oku setara individu normal.  - berita harian.  11. 

aizan sofia amin.  (2017).  sukarelawan sokongan orang kurang upaya.  - sari penyelidikan - kongres budaya 2017.  67. 

aizan sofia amin, arena che kasim, jamiah manaf & noordeyana tambi.  (2017).  intervensi modul latihan pemerkasaan orang kurang upaya.  - rampai penyelidik siri 4. 

aizan sofia amin.  (2017).  bimbingan lebih baik daripada kecaman.  - kosmo.  24. 

aizan sofia amin.  (2017).  is a phd for you?.  - new straits times.  6-7. 

aizan sofia amin.  (2017).  kekurangan bukan halangan sertai stem.  - berita harian.  49. 

aizan sofia amin.  (2017).  wanita cekal penerima anugerah ikon wanita muda 2017 tak jadikan kekurangan halangan capai impian.  - harian metro.  23. 

aizan sofia amin.  (2017).  learning basic counselling skills with dr aizan sofia amin.  - neoplasia.  19. 

aizan sofia amin.  (2017).  ibu bapa contoh terbaik kepada anak-anak.  - kosmo!.  31. 

aizan sofia amin.  (2017).  aizan sofia bahagia bantu oku.  - kosmo!.  12. 

aizan sofia amin.  (2017).  wonder woman. dr aizan sofia amin continues to be at the forefront to empower the disabled.  - focus malaysia.  12. 

aizan sofia amin, fatimah wati halim, noordeyana tambi, norhayati ibrahim & sariyah abdullah.  (2017).  faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi tingkahlaku sukarelawan berkesan.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-16. 

mohd iqbal haqim mohd nor, nur saadah mohamad aun, aizan sofia amin.  (2017).  challenges in case management of persons with mental disabilities in malaysia.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-12. 

aizan sofia amin, fauziah ibrahim, noordeyana tambi, jamiah manap & norulhuda sarnon.  (2017).  halangan kepada pendidikan dan latihan bagi wanita kurang upaya fizikal di malaysia.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-11. 

jamiah manap, aizan sofia amin, arena che kasim, fazilah idris, noordeyana tambi, salasiah hanin hamjah, mohammad rezal hamzah, norul huda sarnon, norjana saim, salina nen, siti fardaniah abdul aziz & nurul nabila mohd izani.  (2017).  laporan akhir penyelidikan frgs pembangunan modul kemahiran keibubapaan bagi mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z) frgs/1/2014/ssi09/ukm/02/6.  - measuring social capital:. 

aizan sofia amin, nasrudin subhi, zainah ahmad zamani, salina nen, yasmin othman mydin, azmawaty mohamad nor..  (2016).  amce5203 techniques and process in counselling.  - 1-154. 

jamiah manap, siti fardaniah abdul aziz, aizan sofia amin, ezarina zakaria, norulhuda sarnon.  (2016).  the development of knowledge leadership model in malay families.  - international journal of education and training.  1-14. 

aizan sofia amin, siti hawa abdullah.  (2016).  malaysian disabled women experiences in employment.  - putrajaya international conference on children, women, elderly and disabled people (piccwed), bandar baru bangi, malaysia.  385-391. 

aizan sofia amin.  (2016).  empati untuk faham emosi pesakit.  - kosmo!. 

jamiah manap, aizan sofia amin, siti fardaniah abdul aziz, chong tseau tsuey, arena che kasim, mohd nasir selamat & noordeyana tambi..  (2016).  cerpen mikro: wacana kreatif dalam pnp pembangunan belia (skpm 2023).  - simposium ke-5 kesarjanaan pengajaran & pembelajaran: inovasi dalam p&p. 

zubaidah ibrahim, aizan sofia amin, mohamed hanafiah.  (2016).  kenal diri kaedah terbaik kurangkan stress.  - kosmo!.  1-2. 

siti hawa abdullah, aizan sofia amin.  (2016).  we also want to be successful hope from samarahan!.  - putrajaya international conference on children, women, elderly and disabled people (piccwed).  83-88. 

aizan sofia amin, rafidah mohamad cusairi, nicholas watson & charlotte pearson.  (2016).  barriers to education and training for malaysian women with physical impairment.  - international social development conference 2016.  599-604. 

aizan sofia amin.  (2016).  kejadian histeria tinggalkan kesan trauma.  - kosmo!.  1-2. 

jamiah manap, mohd rezal hamzah, aizan sofia amin, nurul nabila mohd izani, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, noordeyana tambi, arena che kasim, norul huda sarnon, salina nen, nor jana saim.  (2016).  penggunaan dan implikasi media sosial terhadap remaja generasi z.  - international conference on social and economic development (icsed) 2016, universiti malaysia terengganu. 

jamiah manap, mohd rezal hamzah, aizan sofia amin, nurul nabila mohd izani, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, noordeyana tambi, arena che kasim, norul huda sarnon, salina nen nor jana saim.  (2016).  penggunaan dan implikasi media sosial terhadap remaja generasi z.  -

rohany nasir, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin, wan shahrazad wan sulaiman, mohd norahim mohd sani & aizan sofia amin.  (2016).  depression, loneliness and cognitive distortion among young unwed pregnant women in malaysia: counseling implications.  - asian social science.  104-109. 

rohany nasir, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin, wan shahrazad wan sulaiman, mohd. norahim moh. sani, aizan sofia amin.  (2016).  hubungan antara kesunyian dan sokongan sosial terhadap kemurungan dalam kalangan wanita hamil tanpa nikah.  - jurnal psikologi malaysia.  152-159. 

aizan sofia amin & mohammad rahim kamaluddin.  (2016).  peka perubahan sikap ahli keluarga.  - kosmo!. 

jamiah manap, aizan sofia amin, noordeyana tambi, mohammad rezal hamzah.  (2016).  nikmat memberi: simbolik kesan gelombang dalam p&p.  - k-novasi 2016 (karnival inovasi pengajaran dan pembelajaran ukm 2016). 

aizan sofia amin.  (2016).  haiwan belaan menjadi terapi emosi.  - kosmo!. 

aizan sofia amin, jamiah manap, noremy md akhir.  (2016).  peranan keluarga dalam kehidupan kanak-kanak kurang upaya malaysia.  - akademika.  21-30. 

aizan sofia amin.  (2016).  sokongan keluarga pulihkan emosi.  - kosmo!. 

jamiah manap, chong sheau tsuey, aizan sofia amin, arena che kasim, nurul nabila mohd izani.  (2016).  filem seni kreatif sebagai wacana psikosinematik mahasiswa.  - karnival inovasi p&p ukm (k-novasi 2016). 

aizan sofia amin.  (2015).  terapi kecantikan mampu hilangkan tekanan.  - kosmo. 

omar abdul aziz, shahidon hanafiah, aizan sofia amin.  (2015).  melestarikan hak oku.  - kosmo!. 

norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

aizan sofia amin & norulhuda sarnon.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan : wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 3 : 33-44. 

aizan sofia amin.  (2015).  manusia mampu harungi kesukaran hidup.  - kosmo. 

jamiah manap, aizan sofia amin, siti fardaniah abdul aziz, ezarina zakaria, norul huda sarnon.  (2015).  the model of knowledge leadership in family.  - international seminar of educational research and practice (icerp 2015).  814-826. 

aizan sofia amin, jamiah manap.  (2015).  geografi, kemiskinan dan wanita kurang upaya di malaysia.  - geografi: malaysian journal of society and space.  82-91. 

fauziah ibrahim, aizan sofia amin & tharshini a/p sivabalan.  (2015).  penglibatan dan motivasi kesukarelawanan: ke arah memupuk semangat kesukarelawan dalam kalangan mahasiswa.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  84-96. 

rohany nasir, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin, wan shahrazad wan sulaiman, mohd norahim mohd sani, aizan sofia amin.  (2015).  wanita hamil tanpa nikah adakah mereka mengalami pengherotan kognitif?.  -

nurbaiti hamdan, rahmi yunus, aizan sofia amin.  (2015).  a winner despite losing leg: dr aizan beats the odds to obtain doctorate after amputation.  - the star. 

rohany nasir, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin, wan shahrazad wan sulaiman, mohd norahim mohd sani, aizan sofia amin.  (2015).  tahap pengherotan kognitif, kesunyian, kemurungan, penghargaan.  - jurnal psikologi malaysia.  1-10. 

aizan sofia amin, rohany nasir, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin, wan shahrazad wan sulaiman & mohd norahim mohd sani.  (2015).  coping with pregnancy: the experience of malaysian unwed pregnant adolescents.  - symposium on culture and cooperation malaysia-indonesia 2015.  409-418. 

nor khalilah gusti hassan, aizan sofia amin.  (2015).  ingin memperkasakan oku.  - sinar harian. 

aizan sofia amin dan norulhuda sarnon.  (2015).  isu dan cabaran dalam keluarga bagi wanita kurang upaya fizikal di malaysia.  -

aizan sofia amin, rohany nasir, zainah ahmad zamani, rozainee khairudin, wan shahrazad wan sulaiman, mohd norahim mohd san.  (2015).  coping with pregnancy: the experience of malaysian unwed pregnant adolescents.  -

aizan sofia amin dan norulhuda sarnon.  (2014).  meneroka isu dan cabaran kanak-kanak kurang upaya dan keluarga.  -

aizan sofia amin.  (2014).  home and family: malaysian disabled women told their stories.  -

aizan sofia amin.  (2014).  fighting for disability rights in malaysia.  - commonwealth scholarships news. 

khadijah alavi, aizan sofia amin, subhi, n., mohamad, m. s. & sarnon, n..  (2012).  kerja sosial di sekolah: memahami dan menangani penderaan kanak-kanak.  - jurnal e-bangi.  7, (1), 17-37.