Penerbitan Terkini

wan rosmanira ismail, nur riza mohd. suradi, zainol mustafa, zalina mohd ali , faridatulazna ahmad shahabuddin, norkisme zainal abidin, intan salwani mohamed, norzaidi haji mohd daud.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 12. 

maizatul hana mohd som, nur riza mohd suradi, norkisme zainal abidin.  (2020).  personaliti dan tingkah laku inovatif (tli) efek ke atas mahasiswa.  - 52. 

norkisme zainal abidin, nur riza mohd suradi, zainol mustafa.  (2020).  inovasi organisasi : sumber, keupayaan dan prestasi.  - 230. 

nazzatul dasyeema bahar, nurshuhadah mohd sharif, nur riza mohd suradi, zainol mustafa, zalina mohd ali & norkisme zainal abidin.  (2019).  pengukuran prestasi universiti menggunakan model kecemerlangan prestasi menyeluruh berasaskan nilai.  - journal of quality measurement and analysis.  9-23. 

norkisme zainal-abidin, nur riza mohd suradi & zainol mustafa.  (2017).  faktor utama keupayaan inovasi syarikat milik rakyat malaysia: analisis kepentingan-keberkesanan.  - journal of quality measurement and analysis.  35-54. 

zainal-abidin n., suradi n.r.m., shahabuddin f.a., mustafa z., ismail w.r..  (2016).  analysis of innovation capabilities and company performance: an empirical evidence of malaysian large companies using pls-sem.  - jurnal teknologi.  81-88. 

nur riza mohd suradi, nur atiqah alias, zalina mohd ali & norkisme zainal abidin.  (2015).  tanggapan dan faktor penentu pemilihan makanan halal dalam kalangan ibu bapa muslim.  - journal of quality measurement and analysis.  75-88. 

rofizah binti mohammad @ mohammad noor, faridatulazna binti ahmad shahabuddin, nur riza bt. mohd. suradi, norkisme binti zainal abidin, nora binti muda.  (2015).  perbandingan beberapa pendekatan analisis pembezalayan.  -

zainol bin mustafa, nur riza bt. mohd. suradi, khairul anuar bin mohd ali, nora muda, faridatulazna ahmad shahabuddin, norkisme zainal abidin, mohd saiful izwaan saadon, khairul zaim kamarulzaman.  (2015).  integration of kano model & servqual into qfd for developing training course program.  -

nur riza mohd. suradi, zainol mustafa, mohamad khazani abdullah, wan rosmanira ismail, faridatulazna ahmad shahabuddin, norkisme zainal abidin, aminuddin omar dan shukri fahmi shukor.  (2014).  a study of technological innovation capabilities (tic) of malaysian-owned companies - mytic 2012.  -

zainol mustafa, norbayani basri, norkisme zainal abidin, nur riza mohd suradi, zalina mohd ali, faridatul azna ahmad shahabudin and mohd rashid ab hamid.  (2012).  modeling of engineering student satisfaction.  - journal of mathematics and statistics.  8(1):64-71. 

rofizah mohammad, nur riza mohd suradi, hazura mohamed, faridatulazna ahmad shahabuddin, humaida banu samsudin, norkisme zainal abidin.  (2012).  faktor-faktor yang menentukan kepuasan pelajar dalam pembelajaran -e.  - prosiding kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2012. 

nur riza mohd suradi, norkisme zainal abidin, wan zawiah wan zin, marina zahari, zalina mohd ali, najib mahmood rafee, rokiah@rozita ahmad, azmin sham rambely, noriza majid, nora muda...et.al..  (2012).  transformation of english language as the language of knowledge in ukm teaching and learning : highlights of students` perspectives.  - procedia social and behavior sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

noriza majid, saiful hafizah jaaman, maslina darus, roslinda mohd nazar, rokiah@rozita ahmad, nora muda, nur riza mohd suradi, azmin sham rambely, ummul khair salma din, wan rosmanira...et.al..  (2012).  transformation of teaching and learning mathematics in english: are the lecturers ready?.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

nora muda, wan rosmanira ismail, faridatulazna ahmad shahabudin, humaida banu samsudin, nur riza mohd suradi, noriza majid, rokiah @ rozita ahmad, azmin sham rambely, nur jumaadzan zaleha mamat et. al.  (2012).  teaching science and mathematics in english steering mastery in english language amongst sciences students in ukm.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

zaidi isa, abdul malek zakaria, mohd ikhwan azlan, mohd salmi md. noorani, noriza majid, hamizun ismail, saiful afizah jaaman, maslina darus, roslinda mohd nazar, ...et al..  (2011).  students` perceptions of the implementation of teaching and learning of science and mathematics in english.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

wan rosmanira ismail, zainol mustafa, nora muda, norkisme zainal abidin, zaidi isa, abdul malek zakaria, nur riza mohd suradi, nur jumaadzan zaleha mamat, roslinda mohd nazar, zalina mohd ali.  (2011).  students inclination towards english language as medium of instruction in the teaching of science and mathematics.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

noriza majid, saiful hafizah jaaman, maslina darus, roslinda mohd nazar, siti norafidah mohd ramli, nur riza mohd suradi, azmin sham rambely, rokiah@rozita ahmad, ummul khair salma din, ... et at..  (2011).  the readiness of mathematics and science lecturers to teach in english from students` perspective.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral sciences). 

ali z.m., mustafa z., ying y.s., suradi n.r.m., abidin n.z., shahabuddin f.a., embi m.a., ahmad s..  (2011).  e-learning service in the school of mathematical sciences.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

ali z.m., shahabuddin f.a., abidin n.z., suradi n.r.m., mustafa z..  (2011).  teamwork culture in improving the quality of learning basic statistics course.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

faridatulazna ahmad shahabuddin, nur jumaadzan zaleha mamat, nur riza mohd suradi, zainol mustafa & norkisme zainal abidin..  (2010).  identifying customer satisfaction factors using prca and ipa in a low cost carrier in malaysia.  - international conference on global business dan riyadh, saudi arabia. 

zalina mohd ali, yip shao ying, zainol mustafa, wan rosmanira ismail, nur riza mohd suradi, norkisme zainal abidin, nur jumaadzan zaleha mamat dan faridatulazna ahmad shahabuddin.  (2010).  analisis kepentingan-prestasi terhadap penggunaan sistem pengurusan pengajaran dan pembelajaran interaktif (spin) di ppsm, fst, ukm.  - seminar ukm-unri ke-6, 2010, (penyelidikan terkehadapan sains dan teknologi ukm-unri ). 

noriza majid, saiful hafizah jaaman, maslina darus, roslinda mohd nazar, siti norafidah mohd ramli, nur riza mohd suradi, azmin sham rambely, rokiah @ rozita ahmad, ummul khair salma din dll.  (2010).  kesediaan pensyarah sains dan matematik mengajar dalam bahasa inggeris dari perspektif pelajar.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan stem. 

norkisme zainal abidin, nur riza mohd suradi & nik aima kalisha anuar fazilah idris.  (2010).  roles of knowledge and intention in youth major intelligence in shaping.  - the international conference on sustainable community development 2010 (icoscd 2010) / institute for social science studies upm. 

zalina mohd ali, yip shao ying, wan rosmanira ismail, nur riza mohd suradi, faridatulazna ahmad shahabuddin, zainol mustafa, nur jumaadzan zaleha mamat dan norkisme zainal abidin.  (2010).  kepuasan pelajar prasiswazah terhadap penggunaan sistem pengurusan pengajaran dan pembelajaran interaktif (spin).  - seminar ukm-unri ke-6, 2010, (penyelidikan terkehadapan sains dan teknologi ukm-unri ). 

zalina mohd ali, yap siew tung, faridatulazna ahmad shahabuddin, nur riza mohd suradi, norkisme zainal abidin, zainol mustafa & noriza majid.  (2010).  isu-isu pelaburan: persepsi dan pengetahuan pelajar.  - proceedings of the 2nd international conference on mathematical sciences (icms2 2010), 30 nov. 3 dec 2010, pwtc kuala lumpur. 

zalina mohd ali, nurul shuhada jusoh, norkisme zainal abidin, nur riza mohd suradi & zainol mustafa.  (2010).  persepsi pelajar terhadap perkhidmatan perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional.  - proceedings of the 2nd international conference on mathematical sciences (icms2 2010), 30 nov. 3 dec 2010, pwtc kuala lumpur. 

m.r. ab hamid, z. mustafa, n.r. mohd suradi, m. abdullah, f. idris, w.r. ismail, z. mohd ali & n. zainal abidin.  (2010).  an instrument for measuring university leadership values based on value-based total performance excellence model: preliminary findings.  - international conference on global business at riyadh, saudi arabia. 

z. mustafa, n. s. ahmad, n. m. suradi, f. a. a. sahabudin, z. m. ali, w. r. ismail, n. zainal abidin & m. r. abd hamid.  (2010).  shifting of career from engineering to management.  - international conference on global business at riyadh, saudi arabia. 

zalina mohd ali, zainol mustafa, yip shao ying, norkisme zainal abidin, faridatulazna ahmad shahabuddin & nur riza mohd suradi.  (2010).  tanggapan pelajar terhadap perkhidmatan e-pembelajaran bagi kursus-kursus pusat pengajian sains matematik.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sainsdan teknologi maklumat (stem). 

n. basri, z. mustafa, n. r. m. suradi, z. mohd ali, f. a. a. shahabuddin & n.z. abidin.  (2010).  student satisfaction model of engineering students in malaysia.  - proceedings of the 2nd international conference on mathematical sciences (icms2 2010), 30 nov. 3 dec 2010, pwtc kuala lumpur. 

zalina mohd ali, nur riza mohd suradi, faridatulazna ahmad shahabuddin, zainol mustafa dan norkisma zainal abidin.  (2010).  budaya kerja berkumpulan dalam peningkatan kualiti pembelajaran kursus statistik asas.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sains dan teknologi maklumat (stem). 

mohd rashid ab hamid, zainol mustafa, nur riza mohd suradi, mokhtar abdullah, fazli idris, wan rosmanira ismail, zalina mohd ali and norkisme zainal abidin.  (2010).  measuring leadership values based on value-based total performance excellence model (vbtpem).  - business & management quarterly review - (bmqr).  1(3)64-79. 

zalina mohd. ali, nur jumaadzan zaleha mamat, mohammad ashraf bin amir abdullah, nur riza mohd. suradi, norkisme zainal abidin, zainol mustafa, faridatul azna ahmad shahabuddin.  (2010).  perkhidmatan bank islam malaysia berhad: kajian persepsi pelanggan.  - prosiding seminar kebangsaan aplikasi sains dan matematik 2010 (skasm 2010), sempena sksm 18 simposium kebangsaan sains matematik ke-18, penerbit uthm. 

mohd salmi md. noorani, wan rosmanira ismail, zainol mustafa... et.al.  (2010).  kecenderungan pelajar terhadap bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran sains matematik di ukm: kajian kes di fakulti sains dan teknologi dan fakulti pendidikan.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sains dan teknologi maklumat (stem). 

zalina mohd ali*, nur syazwani binti ahamad azahari & norkisme zainal abidin.  (2009).  customer satisfaction index for ktm commuter services.  - international conference on quality, productivity and performance measurement (icqppm`09). 

zalina mohd ali, zainol mustafa dan nurkisme zainal abidin.  (2009).  persepsi terhadap kualiti pendidikan kejuruteraan : satu tinjauan di institut pengajian tinggi.  - seminar pendidikan kejuruteraan dan alam bina (peka `09) - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2009. 

nur riza mohd suradi, norkisme zainal abidin & mohamad khazani abdullah.  (2009).  writing a scientific paper: a spam approach.  - proceeding international conference on quality, productivity and performance measurement.