Penerbitan Terkini

mohamad azwan kamarudin, salamiah ab ghani, al muslim mustapa @ ab rahim, mohd fadzli ismail.  (2020).  arah bahasa dan tatabahasa-terjemahan: tinjauan perbandingan kaedah pengajaran bahasa arab.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

al-muslim mustapa, mohd fadzli ismail.  (2020).  language teacher quality characteristics: what the literature shows.  - journal of education and e-learning research.  430-436. 

radin siti aishah radin a rahman, mohd fadzli ismail, sheerad sahid.  (2019).  strategic domains of social entrepreneurship among students in malaysian higher education institutions.  - academy of strategic management journal.  1-7. 

mohd fadzli ismail, nabihah yusof, harun baharudin, maimun aqsha lubis, nor syamimi iliani che hassan.  (2019).  i-aqran method for learning of arabic vocabulary.  - jurnal sultan alauddin sulaiman shah.  264-272. 

faizah jusoh, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, mohd fadzli ismail, nur syazwina mustapa, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, zuraida shaadon.  (2019).  kemahiran menulis bahasa arab: pendekatan arah bahasa.  - 174. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohd fadzli ismail, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, mohd shukari hamzah, al muslim mustapa, zainud.  (2018).  buku latihan: maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar) - edisi kedua.  - 1-207. 

ummu hani hashim, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, mohd shukari hamzah, nurul atiqah mohd radzi, zulkifli nawawi, nur syazwina mustapa, moktar hussain, zuraida shaadon, faizah juso.  (2018).  modul pertuturan bahasa arab - edisi kedua.  - 1-120. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi & mohd fadzli ismail.  (2017).  buku latihan : maharat al-istima` wa al-fahm (edisi pelajar).  - 186. 

mohd fadzli ismail, nabihah yusof; harun baharudin, nor azhan nor azmi.  (2017).  istiratijiyyat tadris al-aqran fi iktisab al-mufradat al-arabiyyat.  - tinta artikulasi membina ummah.  136-148. 

al-muslim mustapa & mohd fadzli ismail.  (2017).  prospek bacaan terhad dalam bahasa arab untuk ustaz ustazah (pengajian islam).  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan arab 2017. 

zainuddin ismail, faizah jusoh, maryam abdul rahman, mohd fadzli ismail, nur syazwina mustapha, salamiah ab ghani, zulkifli nawawi & zuraida saadon.  (2016).  kemahiran penulisan bahasa arab.  - 147. 

kaseh abu bakar, roziah sidik, wan kamal mujani, hakim zainal, moktar hussain, suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, mohd shukari hamzah, faizol azham mohamed, mohd fadzli ismail.  (2015).  laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab.  - laporan teknik pembangunan & kajian kesahan ujian diagnostik bahasa arab. 

mohd fadzli ismail & al muslim mustapa.  (2015).  sumbangan faktor guru terhadap pencapaian pelajar bahasa arab.  - prosiding seminar antarabangsa isu-isu bahasa dan sastera arab era global: cabaran malaysia-indonesia.  78-84. 

nur syazwina mustapa, suhaila zailani @ hj. ahmad, moktar hussain, faizol azham mohamed, khazri osman, mohd fadzli ismail, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, ummu hani hashim.  (2012).  penggunaan perisian lecturemaker dalam pengajaran dan pembelajaran kursus pppy1142 maharat al-istima` wa al-fahm.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

mohd shukari hamzah,ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail ... et al..  (2012).  kitab maharat al-qiraah.  - 143. 

mohd shukari hamzah, ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail, faizol azham mohamed ... et al..  (2012).  kitab maharat al-kitabah.  - 172. 

mohd fadzli ismail, mohd sukki othman & zamri ahmad.  (2011).  penguasaan bahasa arab dalam kalangan penduduk malaysia.  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran bahasa arab 2011 (sapba'11).