Penerbitan Terkini

ainol basirah abdul wahab, siti nabiha abdul khalid.  (2020).  the roles of islamic social finance in the era of post-pandemic covid-19: possible prospects of waqf institution for economic revival.  - the 2nd international conference on business sustainability and innovation (icbsi 2020).  1-13. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz md. salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2020).  konsep dhimmah, entiti perundangan dan implikasinya terhadap amalan perakaunan oleh majlis agama islam negeri di malaysia.  - ipn journal of research and practice in public sector accounting and management.  25-43. 

mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2020).  cadangan pelaksanaan perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi baitulmal, zakat dan wakaf di malaysia - zon 1.  - 1-123. 

fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2020).  perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi baitulmal, zakat dan wakaf di malaysia fasa 4 - zon 1.  - 1-230. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2019).  cadangan kerangka kerja syariah pelaporan kewangan institusi zakat di malaysia.  - proceedings of the 1st kedah international zakat conference 2019 (keizac 2019).  123-140. 

mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun & ainol basirah abdul wahab.  (2019).  perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zakat dan baitulmal di malaysia fasa 3.  - 1-31. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 16. 

mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun hairunnizam wahid & ainol basirah abdul wahab.  (2019).  cadangan pengolahan perakaunan berasaskan syariah bagi kutipan dan agihan zakat.  - ipn journal of research and practice in public sector accounting and management.  27-46. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz mohd salleh, azlina ahmad, norida basnan, azizah mohd harun & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia : isu dan cabaran kontemporari.  - 25. 

maizatulakma abdullah, ainol basirah abdul wahab & noorsakinah abdul wahab.  (2018).  faktor yang mempengaruhi penilaian pelajar terhadap prestasi pengajaran pensyarah.  -

mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun, hairunnizam wahid & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  keperluan syariah & pengukuhan kerangka kerja konseptual pelaporan kewangan islam.  - konvensyen penyelidikan perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zakat dan baitulmal di malaysia 2018. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun, ainol basirah abdul wahab.  (2018).  kutipan dan agihan zakat malaysia baharu: isu, cabaran dan harapan.  - 21. 

mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun, hairunnizam wahid, ainol basirah abdul wahab.  (2018).  amalan pengiktirafan hasil oleh institusi wakaf, zakat dan baitulmal di malaysia.  - ipn journal of research and practice in public sector accounting and management. 

mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zaakt dan baitulmal di malaysia fasa 2, 2017 (zon 1).  - keberkesanan bantuan moda. 

ainol basirah abdul wahab, muslim har sani mohamad, julia mohd said.  (2018).  the implementation of activity-based costing in the accountant general`s department of malaysia.  - asian journal of accounting and governance. 

maizatulakma abdullah, ainol basirah abdul wahab, noorsakinah abdul wahab, muhammad azim ismail.  (2018).  faktor yang mempengaruhi penilaian pelajar terhadap prestasi pengajaran pensyarah.  - jurnal personalia pelajar. 

ruhanita maelah, amizawati mohd amir, ainol basirahabdul wahab.  (2018).  the price is right.  - asian journal of case research. 

hairunnizam wahid, mohd fairus mohd salleh, azlina ahmad, norida basnan, azizah harun & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  perakaunan untuk aset wakaf, zakat dan baitulmal oleh majlis agama islam negeri di malaysia: satu cadangan kerangka kerja syariah.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

mohd fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, azizah mohd harun, hairunnizam wahid, ainol basirah abdul wahab.  (2017).  disclosure of non-financial information in discharging accountability of waqf trustee.  - ipn journal of research and practice in public sector accounting and management.  15-28. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun & ainol basariah abdul wahab.  (2017).  memperkasa kutipan dan agihan zakat di malaysia.  - 13. 

siti fatimah binti abdul rashid, noorsakinah abdul wahab, ainol basirah abdul wahab, norul syuhada abu hassan.  (2017).  nota kuliah eppa 3513: percukaian ii.  - 1-281. 

ainol basirah abdul wahab, muslim har sani mohamad, julia mohd said.  (2016).  the implementation of activity-based costing in the accountant general`s department of malaysia.  - the 8th international management & accounting conference (imac8).  359-369.