Penerbitan Terkini

muhammad zulfadhli ashari, izuli dzulkifli.  (2022).  adab-adab mendepani musibah menurut tafsir al-misbah.  - e-prosiding seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran & al-sunnah (setia 2022).  41-50. 

siti nur ain azman, izuli dzulkifli.  (2022).  sorotan literatur adab terhadap rasullullah saw.  - e-prosiding seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran & al-sunnah (setia 2022).  357-365. 

izuli dzulkifli.  (2022).  quranic education for deaf students in malaysia; implementation and challenges.  - nadwa: jurnal pendidikan islam.  1-16. 

izuli dzulkifli.  (2022).  akses dan cabaran pendidikan al-quran bagi murid berkeperluan khas kurang upaya pendengaran.  - 123. 

izuli dzulkifli, asmawati suhid, fathiyah mohd fakhruddin, nor aniza ahmad.  (2021).  activity-based teaching of quran for deaf students in the special education integration program.  - pertanika journal of social science and humanities.  91-106. 

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini tengku wook.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly tourism: malaysian case.  - 1-25. 

sharifah noorhidayah syed aziz, khairul anwar @ johari mastor, izuli dzulkifli.  (2021).  pelaksanaan amalan sunat dan hubungannya dengan kecemerlangan sahsiah pelajar tahfiz di selangor.  - jurnal pengajian islam.  77-90. 

izuli dzulkifli.  (2021).  isu semasa tulisan jawi.  - 1-7. 

noradiva bt. hamzah;norlida hanim binti mohd salleh;izuli bin dzulkifli.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly in tourism operators: malaysian case.  -

izuli dzulkifli.  (2021).  cabaran pengajaran tahfiz al-quran semasa pandemik covid-19.  - webinar bicara huffaz 1.0.  1-9. 

izuli dzulkifli.  (2021).  teaching and learning aids to support the deaf students studying islamic education.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  2263-2279. 

izuli dzulkifli.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 9. 

izuli bin dzulkifli;mohd hanafi bin mohd yasin;hamdi bin ishak.  (2020).  pembinaan modul pengajaran dan pembelajaran al-quran bagi murid berkeperluan khas (mbk) masalah pendengaran.  -

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini.  (2020).  intellectual capital management towards muslim friendly.  - manuskrip.  1-22. 

norlida hanim mohd salleh, noradiva hamzah, izuli dzulkifli.  (2020).  hubungan budaya islam, pengurusan modal intelek dan prestasi industri pelancongan perhotelan.  - 1-32. 

noradiva hamzah, tengku kasmini tengku wook, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli.  (2020).  nilai islam dalam pengurusan modal intelek di sektor pelancongan mesra muslim: model konseptual.  - 1-25. 

izuli dzulkifli.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu qira'at di malaysia.  - 8. 

izuli dzulkifli, asmawati suhid, fathiyah mohd fakhruddin, nor aniza ahmad.  (2020).  cabaran komunikasi dalam pengajaran pendidikan islam kepada murid kurang upaya pendengaran.  - international journal of islamic tought.  13-26. 

izuli dzulkifli, asmawati suhid, fathiyah mohd fakhruddin, nor aniza ahmad.  (2020).  peranan guru dalam pengajaran pendidikan islam kepada murid berkeperluan khas (mbk) di era ir 4.0.  - islamic education management in the ir 4.0 era: prospect and challenges.  1-9. 

izuli dzulkifli, asmawati suhid, fathiyah mohd fakhruddin, nor aniza ahmad.  (2020).  teacher communication in teaching al-quran to special needs pupils with hearing disabilities.  - universal journal of educational research.  36-43. 

hamdi ishak, muhd najib abdul kadir, ahamad asmadi sakat, sabri mohamad, haziyah hussin. mohd faizulamri mohd saad, izuli dzulkifli.  (2019).  muyassar modul asas pembelajaran al-quran bagi murid-murid kurang upaya pendengaran.  - 76. 

hamdi bin ishak;muhd. najib bin abdul kadir;ahamad asmadi bin sakat;sabri bin mohamad;haziyah binti hussin;mohd faizulamri bin mohd saad;izuli bin dzulkifli.  (2019).  pembinaan modul terjemahan tafsir al-quran dalam bahasa malaysia kod tangan (bmkt)untuk kegunaan murid kurang upaya pendengaran.  -

izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 3.  - 76. 

izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 1.  - 77. 

izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 2.  - 74. 

izuli dzulkifli.  (2019).  menyampaikan agama islam kepada orang pekak: suatu analisa.  - 1-7. 

izuli dzulkifli.  (2019).  penghayatan agama oku penglihatan di malaysia.  - special education international conferece 2019.  1-11. 

izuli dzulkifli, asmawati suhid.  (2018).  pendidikan islam pemangkin modal insan oku muslim.  - journal of quran sunnah education and special needs.  37-45. 

izuli dzulkifli, asmawati suhid.  (2018).  penyelidikan serantau islam dan alam melayu : pendidikan, kewangan, kehartaan, kenegaraan dam isu kontemporari.  - 10. 

izuli dzulkifli.  (2018).  kepentingan pendidikan islam bagi golongan oku muslim.  - persidangan antarabangsa dakwah kali ke-3 (icod-3 2018).  81-90. 

izuli dzulkifli.  (2016).  pendidikan islam bagi murid berkeperluan khas menurut undang-undang.  - international conference on islamic jurisprudence (icij) 2016.  446-455. 

izuli dzulkifli, adibah bahori.  (2016).  peranan qiraat dalam pentafsiran al-quran.  - jurnal hadhari.  103-111. 

izuli dzulkifli.  (2016).  pembangunan modal insan oku muslim melalui pendidikan islam.  - sspi oku 2016 : seminar serantau pendidikan islam orang kurang upaya 2016.  117-126. 

izuli dzulkifli.  (2015).  laman web sebagai alat bantu mengajar pengajian qiraat.  - prosiding seminar serantau pengajian qiraat (sispeq) 2015. 

izuli zulkikifli, ashraf ismail & ahamad asmadi sakat.  (2015).  wacana al-quran & al-sunnah.  - Bab 4 : 31-37. 

izuli dzulkifli, ashraf ismail & ahamad asmadi sakat.  (2015).  wacana al-quran dan al-sunnah.  - Bab 4 : 30-37. 

tengku intan zarina bt tengku puji, mohd akil muhamed ali, izuli dzulkifli dan wan hilmi wan abdullah.  (2014).  modul video dalam kursus al-amthal al-quran dan al-sunnah:ke arah inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.  - seminar pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi di fakulti pengajian islam. 

tengku intan zarina bt tengku puji,mohd.akil muhamed ali, izuli dzulkifli dan wan hilmi wan abdullah.  (2014).  persepsi pelajar mengenai penggunaan video dalam kursus al amthal al-quran: ke arah keberhasilan objektif domain kognitif dalam pengajaran dan pembelajaran.  - language and education conference. 

izuli dzulkifli, sabri mohamad.  (2012).  interaksi shiah terhadap qiraat quraniyyah.  - seminar akidah peringkat kebangsaan. 

izuli dzulkifli & abdul rahman abd ghani.  (2011).  keperluan bertalaqqi dan bermusyafahah dalam pengajaran dan pembelajaran ilmu al-qur`an: satu tuntutan.  - seminar qiraat peringkat kebangsaan 2011.