Penerbitan Terkini

normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2021).  potensi antileukemia sebatian organostanum (iv) ditiokarbamat.  - 3. 

normah awang, nurul farahana kamaludin, siti musslihah shahidi.  (2021).  potensi antileukemia sebatian organostanum (iv) ditiokarbamat.  - 36. 

normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2021).  potensi antileukemia sebatian organostanum (iv) ditiokarbamat.  - 3. 

normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2021).  potensi antileukemia sebatian organostanum (iv) ditiokarbamat.  - 140. 

normah awang, nurul farahana kamaludin, muhammad afiq aiman rusli.  (2021).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 17. 

nurul farahana kamaludin, normah awang.  (2021).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 6. 

normah awang, nurul farahana kamaludin, mohammed fitri ahmad takri.  (2021).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 27. 

normah awang, nurul farahana kamaludin, shafizi idris.  (2021).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 19. 

normah awang, nurul farahana kamaludin & siti nurliyana zahariman shah.  (2021).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 24. 

normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2021).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 5. 

normah binti awang, nurul farahana kamaludin.  (2021).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 141. 

normah awang, nurul farahana kamaludin & nor syaidatul akmal mohd yousof.  (2021).  kesan sitotoksik sebatian organostanum (iv) ditiokarbamat ke atas sel selanjar manusia.  - 111. 

nur najmi mohamad anuar, normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2021).  potensi perubatan patawali, buah naga, rosel dan dabai.  - 6. 

normah awang, nurul farahana kamaludin, nur asfidilla azanor & rapidah mohamad.  (2021).  potensi perubatan patawali, buah naga, rosel dan dabai.  - 19. 

normah awang, nurul farahana kamaludin & nur najmi mohamad anuar.  (2021).  potensi perubatan patawali, buah naga, rosel dan dabai.  - 4. 

normah awang, nurul farahana kamaludin, nur nadzirah mohd nasir & nur faizah abu bakar.  (2021).  potensi perubatan patawali, buah naga, rosel dan dabai.  - 20. 

nurul farahana binti kamaludin;yang farina abdul aziz;asmah bt. hamid;nor fadilah bt. rajab;normah bt. awang.  (2020).  in vitro cytotoxicity and the dna binding properties of new organotin(iv) dithiocarbamate complexes in human leukemia cell lines.  -

razinah sharif,rozilawati ahmad, wan syafira ishak, noor hazfalinda hamzah, hanis mastura yahya, siti fathiah masre, nurul huda razalli, sumithira a/p narayanasamy, lee onn wah, nurul farahana kamaludin, chu shin ying, nor afifi razaob, nur najmi.  (2020).  pembelajaran stem dari perspektif sains kesihatan.  - 1-140. 

farah natasha haezam, normah awang, nurul farahana kamaludin and edward r.t. tiekink.  (2020).  crystal structure of dimethylbis(diisopropyldithiocarbamato)-k2 s,s')tin(iv), c16h34n2s4sn.  - zeitschrift fur kristallographie-new crystal structures.  675-677. 

farah natasha haezam, normah awang, nurul farahana kamaludin, mukesh m. jotani and edward r. t. tiekink.  (2020).  (n,n-diallyldithiocarbamato-k2s,s')triphenyltin(iv) and bis(n,n-diallyldithiocarbamato-k2s,s')diphenyltin(iv):crystal structure, hirshfeld surface analysis and computational study.  - acta crystallographica section e: crystallographic communications.  167-176. 

syazawani shamsudin, nurul farahana kamaludin, nur syuhadah khairiri, normah awang, anuar ithnin.  (2020).  assessment of lung function status of workers at a transformer manufacturing plant in selangor, malaysia.  - malaysian journal of public health and medicine.  92-99. 

nurul farahana kamaludin, normah awang.  (2020).  sintesis dan pencirian sebatian organostanum(iv) ditiokarbamat serta mekanisme ketoksikannya terhadap sel selanjar leukemia manusia.  - 135. 

nur nabilah mohamad sulaiman, normah awang, nurul farahana kamaludin, mohd riduan abdullah, shamrul aizam abdul rahman.  (2020).  evaluation of pulmonary function status of the construction site's workers.  - asian journal of scientific research.  175-180. 

normah awang, nur nadzirah mohd nasir, nurul farahana kamaludin, nur faizah abu bakar.  (2020).  evaluation of the antimicrobial activities of crude extracts of tinospora crispa stem.  - journal of biological sciences.  94-99. 

farah diyana binti ariffin;azhar bin abdul halim;normah bt. awang;mohd. sham bin othman;rogayah binti abu hassan @ mohamad;mazrura binti sahani;marlia binti mohd hanafiah;siti shahara binti zulfakar;muhammad ikram bin a wahab;chan kok meng;nur faizah bint.  (2020).  penilaian kitar hayat: rawatan air sisa daripada penternakan ikan keli di sungai melaka menggunakan azolla sp..  -

normah awang & nurul farahana kamaludin.  (2020).  potensi biologi sebatian organostanum.  - 8. 

normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2020).  potensi biologi sebatian organostanum.  - 160. 

normah awang & nurul farahana kamaludin.  (2020).  potensi biologi sebatian organostanum.  - 31. 

normah awang & nurul farahana kamaludin.  (2020).  potensi biologi sebatian organostanum.  - 9. 

farah natasha haezam, normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2020).  synthesis, characterization and cytotoxic activity of organotin(iv) diisopropyldithiocarbamate compounds towards ht-29 human colon adenocarcinoma cells.  - international conference on sciences, technology, education & management (instem).  1-26. 

normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2020).  inovasi penggunaan poster, video dan penghasilan produk kitar semula dalam pentaksiran kursus pengurusan bahan bermudarat dan sisa pepejal.  - knovasi-kongres & pertandingan inovasi p & p 2020.  56. 

nur nabilah mohamad sulaiman, normah awang and nurul farahana kamaludin.  (2020).  association between respirable dust exposure and lung function deterioration among construction site workers.  - current science.  1789-1796. 

rapidah mohamad, normah awang, nor fadilah rajab, asmah hamid and nurul farahana kamaludin.  (2020).  dna binding interaction of new organotin(iv) dithiocarbamate induced genotoxicity in chronic myeloid leukemia (k562) cells.  - post-graduate colloquium webinar.  1. 

nur nabilah mohamad sulaiman, normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2020).  lung function deterioration and respiratory symptoms among construction site workers at shah alam, selangor.  - post-graduate colloquium webinar.  1-6. 

syazawani shamsudin, nur mariam sazali, nurul farahana kamaludin, normah awang, anuar ithnin, asmah hamid, mohd riduan abdullah and shamrul aizam abdul rahman.  (2020).  assessment of exposure to indoor air pollutants at the transformer manufacturing plant in selangor, malaysia.  - asian journal of scientific research.  270-274. 

nurul farahana kamaludin, nurul azimah naen, azhar abdul halim, normah awang, syazawani shamsudin.  (2020).  peranan kulit archidendron jiringa (jering) sebagai bahan penjerap logam berat kromium dalam air sisa industri.  - majalah impak siri 1/2020.  19. 

rapidah mohamad, normah awang, nurul farahana kamaludin, nor fadilah rajab, asmah hamid.  (2019).  synthesis and cytotoxic activity of organotin(iv) bis (2- methoxyethyl) dithiocarbamate in k562 cells.  - the 4th international conference on advances in medical science (icams 2019). 

normah awang, haziratul iffah ruzali, rapidah mohamad, nurul farahana kamaludin, chan kok meng.  (2019).  cytotoxic activity of tinospora crispa crude extracts (stem) against k562 human leukemia cells.  - the 4th international conference on advances in medical science (icams 2019).  61. 

nur nabilah mohamad sulaiman, normah awang, nurul farahana kamaludin, anuar ithnin, mohd talib latif.  (2019).  pulmonary function status of construction site workers that exposed to dust at setia city mall construction site.  - 12th international symposium of health sciences.  100. 

rapidah mohamad, normah awang, nurul farahana kamaludin, nor fadilah rajab, asmah hamid.  (2019).  organotin(iv) dithiocarbamate compounds induces cell cycle arrest and apoptosis in chronic myeloid leukemia k562 cells.  - 12th international symposium of health sciences.  87. 

normah awang, nur nadzirah mohd nasir, nurul farahana kamaludin, siti shahara zulfakar, nur faizah abu bakar.  (2019).  antimicrobial activities of crude extracts of tinospora crispa stem.  - the international congress of the malaysian society for microbiology 2019.  76. 

nurul farahana kamaludin, sharifah nadhira syed annuar, normah awang, chan kok meng.  (2019).  assessment of cytotoxicity and mode of cell death of diorganotin(iv) dithiocarbamate compounds in k562 erithroleukaemia cells.  - 12th international symposium of health sciences.  101. 

nurul farahana kamaludin, anuar ithnin.  (2019).  inovasi penggunaan animasi dan kajian kes dalam kursus perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  - karnival inovasi pengajaran dan pembelajaran ke-5 2019 (k-novasi).  1. 

farah natasha haezam, normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2019).  synthesis and characterization of novel organotin(iv) diisopropyldithiocarbamate compounds.  - graduate research symposium 2019.  88. 

mohammed fitri takri, normah awang, wan shafira ishak, nurul farahana kamaludin.  (2019).  a study on noise exposure and hearing status among construction workers.  - graduate research symposium 2019.  89. 

nurul farahana kamaludin, nazifa ismail, normah awang, rapidah mohamad, norraphat uttraphan pim.  (2019).  cytotoxicity evaluation and the mode of cell death of k562 cells induced by organotin (iv) (2-methoxyethyl) methyldithiocarbamate compounds.  - journal of applied pharmaceutical science.  10-15. 

normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2019).  penulisan manuskrip sebagai salah satu penilaian untuk projek penyelidikan pelajar prasiswazah tahun akhir.  - k-novasi : pengajaran dan pembelajaran.  1. 

farah natasha haezam, normah awang, nurul farahana kamaludin, mukesh m. jotani and edward r. t. tiekink.  (2019).  (n,n'-di-iso-propyldithiocarbamato)triphenyltin(iv): crystal structure, hirshfeld surface analysis and computational study.  - acta crystallography section e: crystallographic communications.  1479-1485. 

norraphat uttraphan pim, nurul farahana kamaludin, normah awang, yang farina abdul aziz.  (2019).  antiproliferative and apoptosis induction activities of novel organotin(iv) dithiocarbamate compounds on human leukemic cell lines.  - the 4th international conference on advances in medical science (icams 2019).  81. 

normah awang, haziratul iffah ruzali, rapidah mohamad, kok meng chan and nurul farahana kamaludin.  (2019).  cytotoxic activity of tinospora crispa crude extracts (stem) against k562 human leukemia cells.  - online journal of biological sciences.  117-123. 

normah awang, nurul amalina abd aziz, chan kok meng, nurul farahana kamaludin, rapidah mohamad, nor syaidatul akmal mohd yousof.  (2019).  cytotoxic activity of roselle (hibiscus sabdariffa l.) calyx extracts against jurkat t-lymphoblastic leukaemia cells.  - journal of biological sciences. 

norraphat uttraphan pim, normah awang, rapidah mohamad, yang farina abdul aziz, nurul farahana kamaludin.  (2018).  synthesis and characterization of novel diorganotin(iv) complexes derived from n-methyl-phenethyl dithiocarbamate and bis(2-ethoxyethyl) dithiocarbamate.  - asian journal of chemistry. 

normah awang, siti nadhrah mustaffa, nurul farahana kamaludin, chan kok meng.  (2018).  sifat fizikokimia & kesan toksik efluen dari kilang kelapa sawit.  - impak. 

normah awang, rosniza che harun, nurul farahana kamaludin & rapidah mohamad.  (2018).  kepekatan minyak dan gris dari air sisa restoran mamak.  - impak. 

rapidah mohamad, normah awang, nurul farahana kamaludin, mukesh m. jotanic and edward r. t. tiekink.  (2018).  crystal structures and hirshfeld surface analyses of (n-hexyl-n-methyldithiocarbamato-j2 s,s0)triphenyltin(iv) and [n-methyl-n-(2-phenylethyl)- dithiocarbamato-j2 s,s0]triphenyltin(iv).  - acta crystallographica section e-crystallographic communications. 

normah awang, nur farahin ehlam, chan kok meng, nurul farahana kamaludin & rapidah mohamad.  (2018).  kesan toksik air sisa dari industri batik.  - impak. 

nurul farahana kamaludin, syazawani shamsudin, normah awang, nur nadia dzulkifli.  (2018).  cytotoxicity assessment of cobalt(ii), nickel(ii) and copper(ii) dithiocarbamate complexes in human erythroleukemia cells (k562).  - minggu penyelidikan dan kolokium siswazah 2018. 

norraphat uttraphan pim, nurul farahana kamaludin, normah awang, yang farina abdul aziz.  (2018).  in-vitro anti-proliferative activities of organotin(iv) dithiocarbamate compounds on human leukemic cell lines.  - minggu penyelidikan dan kolokium siswazah fsk 2018. 

normah awang, asmah hamid, nor fadilah rajab, chan kok meng, nurul farahana kamaludin, rapidah mohamad.  (2018).  elucidating the cytotoxic mechanism of novel organotin (iv) dithiocarbamate compounds as potential anti-leukemic agents.  -

razinah sharif, hanis mastura yahya, nurul huda razalli, sumithira narayanasamy, rozilawati ahmad, nurul farahana kamaluddin, siti fathiah masre, noor hazfalinda hamzah, wan syafira ishak, chu shin ying, lee onn wah.  (2018).  modul aktiviti kem hero sihat: pemerkasaan stem dan inovasi dalam sains kesihatan.  -

rapidah mohamad, normah awang, nurul farahana kamaludin,mukesh m. jotanic and edward r. t. tiekinkd.  (2018).  crystal structures and hirshfeld surface analyses of bis[n,n-bis(2 methoxyethyl) dithiocarbamato-k2s,s`]di-n-butyl-tin(iv) and [n-(2-meth-oxy-eth-yl)-n-methyl-dithio-carbamato-k2s,s`]tri-phenyl-tin(iv.  - acta crystallographica section e-crystallographic communications.  302-308. 

elda surhaida latif, nurul farahana kamaludin, rajayaashini rajasegaran.  (2018).  cytotoxicity of pogonatum cirratum extracts against ccl-119, a human t-cell acute lymphoblastic leukaemia cell line.  - international conference on drug discovery and translational medicine 2018 (icddtm 2018). 

rapidah mohamad, normah awang, yang farina abd aziz, nurul farahana kamaludin, nor fadilah rajab, asmah hamid.  (2018).  synthesis and characterization of organotin(iv) dthiocarbamate compounds and their cytotoxicity against chronic myeloid leukemia cells (k562).  - minggu penyelidikan dan kolokium siswazah 2018. 

nurul farahana kamaludin, nurul azimah naen, normah awang, azhar abdul halim, norraphat uttraphan pim.  (2018).  the effectiveness of archidendron jiringa dried shell particles as chromium adsorbent through column adsorption study.  - the 15th symposium of malaysian society of applied biology 2018. 

nurul farahana kamaludin, nazifa ismail, normah awang, norraphat uttraphan pim, rapidah mohamad.  (2018).  cytotoxicity wvaluation and the mode of cell death of k562 cells induced by organotin(iv) (2-methoxyehthyl) methyldithiocarbamate compounds.  - 2nd international conference on biomedical and health sciences research 2018. 

norraphat uttraphan pim, nurul farahana kamaludin, normah awang, yang farina abdul aziz.  (2018).  synthesis, characterization and in vitro anti-proliferative activities of novel diorganotin(iv) dithiocarbamate compounds on human leukemic cell lines.  - 2nd international conference on biomedical and health sciences research 2018. 

rapidah mohamad, normah awang, nurul farahana kamaludin, nor fadilah rajab, asmah hamid.  (2018).  in vitro cytotoxicity elucidation of new organotin(iv) derivatives of (n-methyl-phenethyldithiocarbamate) and (n-methyl-hexyldithiocarbamate) on chronic myeloid leukemia cell line (k562).  - 2nd international conference on biomedical & health sciences research 2018. 

normah awang, nor shazani zulkifli, nurul farahana kamaludin, nur faizah abu bakar, rapidah mohamad.  (2018).  evaluation of antimicrobial activities of dl- and triphenyltin(iv) dithiocarbamate complexes.  - 2nd international conference on biomedical & health sciences research 2018. 

rapidah mohamad, normah awang, nurul farahana kamaludin, norraphat uttraphan pim.  (2018).  spectral characterization and x-ray crystallographic studies of some triphenyltin(iv) dithiocarbamates compounds.  - asian journal of chemistry. 

razinah sharif, rozilawati ahmad, hanis mastura yahya, nurul huda razali, sumithira narayanasamy, wan syafira ishak, en steven lee onn wah, chu shin ying, nor afifi razaob, siti fathiah masre, nurulfarahana kamaluddin, zaini said.  (2017).  buku aktiviti eksplorasi sains kesihatan ukm 1.0 (sekolah rendah).  - 1-24. 

nurul farahana kamaludin, nurfarahin ramli, normah awang, rapidah mohamad.  (2017).  cytotoxicity assessment and the mode of cell death induced by diorganotin(iv) bis(2methoxyethyl)dithiocarbamate compounds in human erythroleukemia cells (k562).  - medical journal of malaysia.  23. 

rapidah mohamad, normah awang, nurul farahana kamaludin, nor fadilah rajab and asmah hamid.  (2017).  cytotoxicity evaluation of newly synthesized diphenyl- and triphenyltin(iv) dithiocarbamate compounds on human leukemic cell lines.  - the 3rd malaysian congress of toxicology. 

nurul farahana kamaludin, nazifa ismail, normah awang.  (2017).  cytotoxicity evaluation and the mode of cell death of k562 cells induced by organotin(iv) (2-methoxyethyl) methyldithiocarbamate compounds.  - the 3rd malaysian congress of toxicology. 

razinah sharif, rozilawati ahmad, hanis mastura yahya, nurul huda razali, sumithira narayanasamy, wan syafira ishak, en steven lee onn wah, chu shin ying, nor afifi razaob, siti fathiah masre, nurulfarahana kamaluddin, zaini said.  (2017).  eksplorasi sains kesihatan 1.0 (sekolah menengah).  - 1-38. 

rapidah mohamad, normah awang, nurul farahana kamaludin, e.r.t. tiekink.  (2017).  syntheses, spectral characterization and x-ray crystallographic study of triphenyltin (iv) dithiocarbamate compounds.  - fundamental science congress 2017. 

mohd shahrul mohd nadzir,chin yik lin, md firoz khan, mohd talib latif,doreena dominick,haris hafizal abdul hamid,noorlin mohamad,khairul nizam abdul maulud,muhammad ikram abdul wahab,nurul farahana kamaludin,mohamad azwani shah mat lazim.  (2017).  characterization of rainwater chemical composition after a southeast asia haze event: insight of transboundary pollutant transport during the northeast monsoon.  - environmental science and pollution research.  15278-15290. 

rapidah mohamad, normah awang, nurul f. kamaludin, mukesh m. jotani, edward r.t. tiekink.  (2017).  di-n-butylbis[n-(2-methoxyethyl)-n-methyldithiocarbamato-k2, s, s`]tin(iv) : crystal structure and hirshfeld surface analysis.  - acta crysta.  260-265. 

nurul farahana kamaludin, siti aishah zakaria, normah awang, rapidah mohamad, norraphat uttraphan pim.  (2017).  cytotoxicity assessment of organotin(iv) (2-metoxyethyl) methyldithiocarbamate compounds in human leukemia cell lines.  - oriental journal of chemistry.  1756-1766. 

rapidah mohamad, normah awang, nurul farahana kamaludin, nor fadilah rajab, asmah hamid.  (2017).  synthesis and characterization of organotin(iv) dithiocarbamate compounds and their cytotoxic activity on chronic myelogenous leukemia cells (k562).  - medical journal of malaysia.  17. 

nurul farahana kamaludin; siti aishah zakaria; normah awang.  (2016).  cytotoxicity vvaluation of organotin (iv) (2-methoxyethyl) methyldithiocarbamate compounds in human leukemia cell lines.  - 3rd pan-asian biomedical science conference. 

nurul farahana kamaludin, siti aminah mohd isa and normah awang.  (2016).  the cytotoxicity evaluation of organotin(iv) bis(2-methoxyethyl) dithiocarbamate compounds in human leukemia cell lines.  - proceedings of extended absreacts of icstie, icedss, iccesr and icape 2016. 

rapidah mohamad, normah awang, nurul farahana kamaludin, nur faizah abu bakar.  (2016).  synthesis, characterization of new di- and triorganotin(iv) dithiocarbamate complexes and their antibacterial activity.  - international joint conference on science technology & social sciences. 

rapidah mohamad, normah awang, nurul farahana kamaludin, mukesh m. jotanic and edward r. t. tiekink.  (2016).  [n-benzyl-n-(2-phenylethyl)dithiocarbamato-k2s,s`]triphenyltin(iv) and [bis(2-methoxyethyl)dithiocarbamato-k2s,s`]triphenyltin(iv):crystal structures and hirshfeld surface analysis.  - acta crystallography section e.  1480-1487. 

normah awang, mohd adli a. rani, ahamd rohi ghazali, nurul farahana kamaludin.  (2016).  bioconcentration factor (bcf) of arsenic, cadmium and lead in soil and rice samples.  - 3rd pan asian of biological sciences 2016. 

rapidah mohamad, normah awang, nurul farahana kamaludin, nur faizah abu bakar.  (2016).  synthesis, characterisation and antibacetrial activity of new diorganotin(iv) bis(2-methoxyethyl)dithiocarbamate complexes.  - research journal of pharmaceutical, biological and chemical sciences.  1269-1274. 

mohamad r., awang n., kamaludin n.f., jotani m.m., tiekink e.r.t..  (2016).  triphenyltin(iv) and [bis(2-methoxyethyl)dithiocarbamato-?2 s,s?]triphenyltin(iv): crystal structures and hirshfeld surface analysis.  - acta crystallographica section e: crystallographic communications.  1480-1487. 

nurul farahana kamaludin.  (2016).  angkara merkuri!.  - isihat. 

normah awang, zulkifli mohammad, nurul farahana kamaludin.  (2016).  kualiti air kolam renang di hotel dan resort terpilih di port dickson, negeri sembilan.  - buletin fsk (edisi ke-2).  3. 

kamaludin nurul farahana, awang normah, baba ibrahim, hamid asmah and chan kok meng.  (2016).  novel organotin(iv) dithiocarbamate: cytotoxicity evaluation and the toxicity mechanism in human leukemia cell lines.  - research journal of chemistry and environment.  5-19. 

normah awang, nurul farahana kamaludin, ibrahim baba, kok meng chan, nor fadilah rajab, asmah hamid.  (2016).  synthesis, characterization, and antitumor activity of new organotin(iv) methoxyethyldithiocarbamate complexes.  - oriental journal of chemistry.  101-107. 

normah awang, nadia atiqah nordin, nurlina rashid, nurul farahana kamaludin.  (2015).  synthesis and characterisation of phenanthroline adducts of pb(ii) complexes of bisn-alkyl-n-ethyldithiocarbamate.  - oriental journal of chemistry.  333-339. 

normah awang, nur shuhada abd kadir, nurul farahana kamaludin, kok meng chan.  (2015).  toxicity mechanism of triphenyltin(iv) butylphenyldithiocarbamate on acute lymphoblastic cells, jurkat e6.1.  - research journal of pharmaceutical, biological and chemical sciences.  1457-1465. 

normah awang, siti munirah mohktar, noraziah muhammad zin, nurul farahana kamaludin.  (2015).  evaluation of antimicrobial activities of organotin (iv) alkylphenyl dithiocarbamate compounds.  - asian journal of applied sciences.  165-172. 

normah awang, nur shuhada abd kadir, nurul farahana kamaludin, kok meng chan.  (2015).  toxicity mechanism of triphenylstanum(iv) butylphenyldithiocarbamate on acute lymphoblastic cells, jurkat e6.1.  - international conference on biomedical & health sciences research (icbhsr) : health research for our future. 

normah awang, siti nur farahin ehlam, kok meng chan & nurul farahana kamaludin.  (2015).  cytotoxicity and genotoxicity assessments of batik industrial wastewater on v79 cells.  - the 2nd malaysian congress of toxicology (mycot 2015) : the role of toxicology towards a sustainable society.. 

nurul farahana kamaludin, normah awang, ibrahim baba, asmah hamid, kok meng chan.  (2015).  the cytotoxicity assessment of the organotin(iv) n-ethyl-n-phenyldithiocarbamate compounds in human leukemia cell lines.  - international symposium on allied health sciences (isahs 2015). 

normah awang, nur syuhada ismail, hidayatulfathi othman, nurul farahana kamaludin.  (2015).  the effectiveness of bismuth(iii) dithiocarbamate compounds as a larvicide against aedes aegypti (linn.) (diptera: culicidae) in laboratory.  - journal of chemical and pharmaceutical research.  1036-1040. 

normah awang, norliyana mokhtar, noraziah muhammad zin, nurul farahana kamaludin.  (2015).  antibacterial activity of organotin(iv) methyl and ethylcylohexyldithiocarbamate compounds.  - journal of chemical and pharmaceutical research.  379-383. 

normah awang, norliyana mokhtar, noraziah muhammad zin, nurul farahana kamaludin.  (2015).  antibacterial activity of organotin(iv) methyl- and ethylcyclohexyldithiocarbamate compounds.  - international congress of the malaysian society for microbiology 2015 (icmsm2015) : microbiology meeting the needs of a changing world.