Penerbitan Terkini

nor qadariah ishak, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2020).  keberkesanan vakt dalam meningkatkan penguasaan membaca perkatan diagraf dan konsonan bergabung bahasa melayu murid melanau di kelas pemulihan khas.  - kuala lumpur international conference on education, economics and technology (kliceet 2020).  194-200. 

habibah artini ramlie, norshahrul marzuki mohd nor, wan muna ruzanna wan mohammad, saifulazry mokhtar.  (2020).  analisis kandungan kemahiran bahasa melayu dalam kurikulum prasekolah di malaysia.  - pendeta journal of malay language, educationand literature.  46-67. 

nur iylia amalina mohd zainuddin, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2020).  penerapan pembelajaran abad ke-21 salam pdpc bahasa melayu sekolah rendah.  - proceeding of the icte'20 international conference on teacher education 2020.  387-396. 

nurul aisyah kamrozzaman, jamaludin badusah, wan muna ruzanna.  (2019).  coggle: swot analysis in lifelong learning education using online collaborative mind-mapping.  - international journal of asian social science. 

tan kok wei, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  keberkesanan peta alir dalam meningkatkan penguasaan menulis karangan jenis autobiografi di sjk(c) serdang.  - linguistik, bahasa, dan pendidikan.  309-316. 

salina abdullah, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  keberkesanan modul 5l3is dalam penguasaan menulis ulasan murid-murid cina tahun lima.  - proceeding of the international conference of education and advances (icofea 2019).  585-591. 

nurul aisyah kamrozzaman, jamaludin badusah, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  pendekatan heutagogi :keberkesanan m-pembelajaran untuk pendidikan sepanjang hayat.  - sains humanika.  53-61. 

haziyah binti hussin;supyan hussin;sa`adiah binti ma`alip;maslida binti yusof;karim bin harun;salamiah binti ab. ghani;farid bin mat zain;rokiah binti haji omar;zubir bin idris;zamri bin mahamod;muhamad razak bin idris;mohd aderi bin che noh;hayati lateh;.  (2019).  pengukuhan jati diri melayu muslim di pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  -

syafiqah hasram, fatin kamilia mohd arif, m. khalid m. nasir, maslawati mohamad, md yusoff daud, wan muna ruzanna wan mohammad, mohd jasmy abd rahman.  (2019).  the concept, implementation and challenges of online game for primary school language teaching and learning.  - posiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke 6: pendidikan bertransformasi & berinovasi ke arah malaysia baru.  468-476. 

ng sut fui, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  kesesuaian panduan pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum di negeri sembilan.  - jurnal dunia pendidikan.  42-48. 

tunku aidayuhanna raja mafuzin, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  penguasaan pemahaman makna dalam perumpamaan oleh murid orang asli suku temiar melalui peribahasa bahasa melayu.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen 6 2019).  554-573. 

nik ahmad tamimi nik ideris, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  tahap pengetahuan dan kesediaan guru matematik terhadap pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi (kbat) dalam kalangan murid.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen 2019).  1530-1544. 

mohamad kamal hidayat a rahim, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  keberkesanan wordart dalam meningkatkan bilangan isi utama karangan bahasa melayu murid sekolah rendah.  - prosiding madani 2019.  109-117. 

khawidah abd samad, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  linguistik, bahasa dan pendidikan.  - 8. 

nabilah husna harun, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  linguistik, bahasa dan pendidikan.  - 6. 

muhammad alee song, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  linguistik, bahasa dan pendidikan.  - 8. 

noor zuhidayah muhd zulkifli, wan muna ruzanna wan mohammad, shahlan surat, jamaludin badusah.  (2019).  aspek budaya melayu dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu sebagai bahasa asing.  - pendeta journal of malay language, education and literature.  121-133. 

nur aisyah kamrozzaman, jamaluddin badusah, wan muna ruzanna wan mohammad, muhamad helmi norman.  (2019).  moving towards transdisciplinary oriented research based learning trbl approach using multimedia technologies in higher education.  - international journal of academic research in progressive education and development.  1028-1042. 

tan xin yu, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  integration of 21st century learning skills (4c elements) in interventions to improve english writing skill among 3k class students.  - international journal of contemporary education.  100-121. 

freascilia elizabeth anak agong, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  keberkesanan kaedah kad sorong tarik dalam meningkatkan kemahiran memnbaca suku kata (kv+kv) bahasa melayu murid iban tahun 1.  - proceeding langkawi international multidiciplinary academic conference (limac 2019).  418-426. 

ng sut fui, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  kesesuaian panduan pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum dalam membantu guru mengendali pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum di negeri sembilan.  - proceeding langkawi international multidisciplinary academic conference (limac 2019).  466-473. 

tunku aidayuhana raja mafuzin, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  penguasaan pemahaman makna dalam perumpamaan bahasa melayu oleh murid india di sekolah menengah.  - proceeding of the international conference of education and advances (icofea 2019).  781-787. 

swa ming jian, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  stail pembelajaran (vark) murid cina dalam mata pelajaran bahasa melayu di sekolah jenis kebangsaan cina bagi kategori sekolah kurang murid (skm) jasin, melaka.  - proceeding of the international conference of education and advances (icofea 2019).  726-734. 

suzalin zaini sooria, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  penggunaan model penyoalan qc dalam pengajaran dan pembelajaran (pdp) bahasa melayu tingkatan 2, di daerah port dickson.  - proceeding of the international conference of education and advances (icofea 2019).  715-725. 

siti haja daud, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaa kemahiran membaca murid iban prasekolah.  - proceeding of the international conference of education and advances (icofea 2019).  654-661. 

christina aking, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  model pembelajaran tpack dalam penulisan karangan melalui model bilik darjah berbalik.  - proceeding of the international conference of future education and advances 2019 (icofea).  62-68. 

beseknorliana remeng, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  bidak banding dalam pembelajaran bahasa melayu dalam kalangan pelajar tingkatan 1.  - proceeding of the international conference of future education and advances (icofea 2019).  36-42. 

dorina tulis, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  pengajaran dan pembelajaran perisian lego digital dalam membantu meningkatkan komunikasi bahasa melayu murid autisme.  - proceeding of the international conference of future education and advances (icofea 2019).  105-110. 

hanim buang, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  pengetahuan, kemahiran pelaksanaan, dan sikap guru terhadap konsep 5p dalam pengajaran bahasa melayu.  - proceeding of the international conference of future education and advances (icofea 2019).  168-173. 

lim yi yan, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  kesediaan guru terhadap pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi (kbat) dalam pengajaran matematik di sekolah rendah jenis kebangsaan cina.  - proceeding of the international conference of future education and advances (icofea 2019).  305-311. 

muhammad farid ariffin suhaimi, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  pembinaan teknik faselat dalam penguasaan imbuhan awalan 'be' dan 'ber' murid iban sekolah rendah.  - proceeding of the international conference of future education and advances (icofea 2019).  381-387. 

mutalib kasim, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  keberkesanan penggunaan latihan tinta dalam meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa melayu dalam kalangan murid bidayuh tahun 3.  - proceeding of the international conference of future education and advances (icofea 2019).  395-399. 

ng xue jing, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  faktor ekstralinguistik dalam pembelajaran bahasa melayu sebagai bahasa asing dalam kalangan murid warga asing di sekolah jenis kebangsaan cina.  - proceeding of the international conference of future education and advances (icofea 2019).  418-427. 

siti zuhaila zulkifli, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  aplikasi kahoot dapat meningkatkan penguasaan imbuhan apitan bahasa melayu murid sekolah rendah.  - prosiding persidangan kebangsaan penyelidikan pendidikan ipgkpi 2019.  226-238. 

suzana suandi, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  pengaplikasian thinkfal dalam penulisan ulasan bahasa melayu murid tahap dua.  - prosiding persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) dan inovasi.  329-340. 

ros azlinda sazreen abd aziz, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  penggunaan strategi kotak 5+1 dalam pengajaran dan pembelajaran novel komsas.  - prosiding persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) dan inovasi (ncbpi) 2019.  169-176. 

norshamsila saludin, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  inovasi nyahoot bagi penguasaan golongan kata bahasa melayu tingkatan enam.  - prosiding persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) dan inovasi (ncbpi) 2019.  107-114. 

nor'azilah abdul rahim, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  keberkesanan quizizz untuk penjanaan idea dalam karangan.  - prosiding persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) dan inovasi (ncbpi) 2019.  285-293. 

mahadzir shaari, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  tahap pengetahuan guru dalam pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi (kbat) semasa proses pembelajaan dan pemudahcaraan (pdpc) bahasa melayu di sekolah jenis kebangsaan cina.  - prosiding persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) dan inovasi (ncbpi) 2019.  1030-1037. 

marlia marshid, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2019).  pengaplikasian teknik spabm dalam meningkatkan kemahiran menulis ayat gramatis dalam kalangan murid sekolah rendah.  - prosiding persidangan kebangsaan amalan terbaik pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) dan inovasi (ncbpi) 2019.  269-276. 

norliza nazeer & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2018).  penjanaan idea dalam penulisan karangan dengan menggunakan modul perhalus.  - seminar penyelidikan pendidikan kebangsaan 2018. 

nur-effariza taib & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2018).  kesantunan berbahasa dalam ujaran murid di sarawak.  - international conference on social studies and humanities 2018 (icosh'18). 

muhammad faez nurazman amrullah, wan muna ruzanna wan mohammad, melor md yunus.  (2018).  penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran karangan upsr oleh guru bahasa melayu: satu kajian kes.  - sains humanika. 

dayang puziah hj awg ahamad & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2018).  penggunaan teknik sap dalam meningkatkan kemahiran membina ayat tunggal murid tahun lima.  - seminar pendidikan transdisiplin (sted 2018). 

mohamad saifullah shodikhin & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2018).  kebolehbacaan buku teks bahasa melayu tahun 1 kssr semakan terhadap murid iban pedalaman sarawak: satu kajian kes.  - seminar pendidikan transdisiplin (sted 2018). 

rozaline anak radin & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2018).  penguasaan kemahiran menulis huruf dengan menggunakan buku tulis garis empat.  - seminar pendidikan transdisiplin (sted 2018). 

nurul aisyah kamrozzaman, jamaludin badusah & wan muna ruzanna.  (2018).  itunes u : modul m-pembelajaran penulisan akademik berasaskan pendekatan heutagogi.  - eduinnovation 2018. 

azizee amin & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2018).  teknik grafik membantu dalam penulisan karangan naratif murid tahun 4.  - seminar pendidikan transdisiplin (sted 2018). 

wan muna ruzanna wan mohammad, maz abu supian madhi, mohd jasmy abd. rahman.  (2018).  kesalahan imbuhan dalam penulisan karangan bahasa melayu dalam kalangan murid bidayuh.  - international conference on education & regional development (icerd 2018). 

mahadzir shaari & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2018).  elemen pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi (kbat) dalam pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc) bahasa melayu di sjkc.  - seminar pendidikan transdisiplin (sted 2018). 

norliza ramlan & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2018).  memperkayakan kosa kata melalui permainan piramid trafik bahasa bagi membina ayat mudah.  - seminar pendidikan transdisiplin (sted 2018). 

siti sapizah ab llah & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2018).  peningkatan pencapaian penulisan bahasa melayu menggunakan bahan rangsangan.  - transformasi dan pembangunan pendidikan di malaysia. 

mariani anak anding & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2018).  penggunaan visual kartun berbantukan teknik pili dalam menjana idea.  - seminar pendidikan transdisiplin (sted 2018). 

juriah musrikh, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2018).  keberkesanan kaedah rumsan dalam peningkatan kemahiran memulis karangan ulasan murid dusun.  - international conference on education & regional development (icerd 2018). 

nur-effariza taib, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2018).  reaksi murid iban melalui permainan pintar jaku dalam meningkatkan penguasaan kata kerja.  - international conferenve on education & regional development (icerd 2018). 

eveline chiut francis dublin & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  sikap murid peribumi sabah di daerah kinabatangan dalam mempelajari bahasa melayu sebagai bahasa kedua.  - seminar pascasiswazah pendidikan bahasa melayu sabah dan sarawak (eksekutif) 2017.  407-420. 

khairul nizam mohamed zuki & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  sikap dan motivasi murid bajau daerah beluran dalam mempelajari bahasa melayu sebagai bahasa kedua.  - seminar pascasiswazah pendidikan bahasa melayu sabah dan sarawak (eksekutif) kali ke-6, 2017.  455-470. 

jumriani andi sikandar & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  diagnostik disleksia dalam aspek penulisan bahasa melayu dalam kalangan murid disleksia daerah lahad datu.  - seminar pascasiswazah pendidikan bahasa melayu sabah & sarawak.  501-510. 

felicia kiai & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  pengaruh sikap, minat, dan motivasi dalam pembelajaran bahasa melayu murid iban daerah kapit.  - seminar pascasiswazah pendidikan bahasa melayu sabah dan sarawak (eksekutif) kali ke-6, 2017.  529-538. 

sharlina mohamad shamsuddin & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  tahap pengetahuan dan tahap kepuasan guru bukan opsyen daerah maradong terhadap implikasi latihan dalam perkhidmatan (ladap).  - prosiding seminar pascasiswazah pendidikan bahasa melayu sabah & sarawak (eksekutif) 2017.  551-568. 

nurullitah madasila & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  aplikasi peta pemikiran dalam ujian lisan berasaskan sekolah bahasa melayu (ulbs-bm) di sebuah sekolah menengah di sandakan.  - seminar pascasiswazah pendidikan bahasa melayu sabah dan sarawak (eksekutif) kali ke-6, 2017.  585-600. 

jassica adelina jagig & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca murid pemulihan sekolah rendah daerah serian.  - seminar pascasiswazah pendidikan bahasa melayu sabah dan sarawak (eksekutif) kali ke-6, 2017.  675-688. 

lim wen & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  faktor pemilihan sekolah kebangsaan cina dalam kalangan ibu bapa peribumi di zon lambir, miri.  - seminar pascasiswazah pendidikan bahasa melayu sabah dan sarawak (eksekutif) kali ke-6, 2017.  689-700. 

wan muna ruzanna wan mohammad; vijayaletchumy subramaniam.  (2017).  alphabet aborting mechanism in writing among dyslexic students.  - journal of applied environmental and biological science.  60-64. 

jamaludin badusah, nurul aisyah kamrozzaman & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  pendekatan pembelajaran transdisiplin dalam memartabatkan bahasa melayu abad ke-21.  - persidangan antarabangsa memartabatkan bahasa melayu ke-5.  322-328. 

dayang sufilkawany ujai; wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  pengaruh faktor sosial dalam pembelajaran bahasa melayu dalam kalangan murid iban.  - jurnal pendidikan bahasa melayu.  74-84. 

mohd zuhir b. abdul rahman, azman ismail, anis anisah abdullah & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  effect of administration of pay for performance plans on procedural justice.  - research & innovation toward green living. 

khairul nizam mohamed zuki; wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  sikap dan motivasi murid bajau dalam mempelajari bahasa melayu sebagai bahasa kedua.  - jurnal pendidikan bahasa melayu.  24-33. 

helmi norman, mohamed yusuff mohd nor, norazah nordin, rokiah omar, saedah siraj, mohammad fairus hamdan, mohammad hafiz zaini.  (2017).  modul pembelajaran mobile literasi asas dan transformasi digital orang asli..  - 1-8. 

jamaludin badusah, norazah nordin, nor fariza mohd nor, kamal halili hassan, mardina abdullah, mohd juzaiddin ab aziz, marlia mohd hanafiah, helmi norman, wan muna ruzanna wan mohammad, nurul aisyah kamrozzaman.  (2017).  ukm 21st century tr model: membangunkan kemahiran penyelidikan transdisiplin untuk graduan abad ke-21.  - prosiding seminar pendidikan transdisiplin (sted 2017).  1-8. 

ainun rahmah iberahim, zamri mahamod & wan muna ruzanna wan mohamad.  (2017).  pembelajaran abad ke-21 dan pengaruhnya terhadap sikap, motivasi dan pencapaian bahasa melayu pelajar sekolah menengah.  - jurnal pendidikan bahasa melayu.  77-88. 

maz abu supian madhi & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  aspek morfologi dalam penulisan bahasa melayu murid bidayuh tahun 5 daerah bau.  - seminar pascasiswazah pendidikan bahasa melayu sabah dan sarawak (eksekutif) kali ke-6, 2017.  163-174. 

raffi smail & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  kutakris : meningkatkan kekemasan tulisan murid tahun 2 di sebuah sekolah rendah pedalaman daerah dalat.  - seminar pascasiswazah pendidikan bahasa melayu sabah dan sarawak (eksekutif) kali ke-6, 2017.  221-230. 

wong siet li & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  penggunaan kata sendi `di` dalam penulisan karangan pelajar sekolah menengah daerah saratok.  - prosiding seminar pascasiswazah pendidikan bahasa melayu sabah dan sarawak (eksekutif) 2017.  271-280. 

dayang sufilkawany ujai & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2017).  pengaruh faktor sosial dalam pembelajaran bahasa melayu murid iban daerah kapit.  - seminar pascasiswazah pendidikan bahasa melayu sabah dan sarawak (eksekutif) kali ke-6, 2017.  229-347. 

zamri mahamod, kamiliah ayu ab, ghani & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2016).  penggunaan strategi pembelajaran bahasa melayu dalam kalangan murid cina berdasarkan sikap dan kemahiran bahasa.  - jurnal pendidikan bahasa melayu.  38-51. 

jamaludin badusah, norazah mohd nordin, mardina abdullah, kamal halili hasan, fariza mohd nor, azmi baharudin, marlia hanafiah, wan muna ruzanna wan mohammad, helmi norman, aisyah kamarozzaman.  (2016).  pembangunan modul pembelajaran, model penyelidikan transdisplin abad ke 21, ukm 21st century tr model.  - knovasi pengajaran dan pembelajaran 2016. 

wan muna ruzanna, khadijah abdul razak, mohd mahzan awang, zamri mahamod, salleh amat, hamidah yamat, mohd aderi che noh, mohd isa hamzah,harun baharudin, shahlan surat, norshidah mohd salleh, aliza alias, fariza khalid, mansor ab. samad.  (2016).  pendidikan islam membangunkan ummah wasatiyyah.  - prosiding wacana pendidikan islam siri ke 11 (wpi11).  1-1387. 

norhiza fadila, zamri mahamod & wan muna ruzanna wan mohamad.  (2016).  kompetensi, sikap dan penggunaan aplikasi web 2.0 sebagai bahan bantu mengajar dalam kalangan guru bahasa melayu sekolah rendah.  - jurnal pendidikan bahasa melayu.  52-58. 

jassica adelina anak jagig; wan muna ruzanna wan mohammad.  (2016).  vakt methods in teaching reading skills for remedial classes among primary school pupils.  - proceeding:icerd 2016: "cross-cultural education for sustainable regional development".  345-364. 

jamaludin badusah, helmi norman, wan muna ruzanna wan mohammad, norazah nordin, nurul aisyah kamrozzaman.  (2016).  design of learning materials and tasks of a massive open online course using transdisciplinary learning.  - 9th international conference of education, research and innovation (seville spain).  5388-5393. 

wan muna ruzanna wan mohammad, vijayaletchumy subramaniam and zamri mahamod.  (2016).  mekanisme pengguguran huruf dalam penulisan murid disleksia.  - international conference on language, education and civilization.  37-44. 

jamaludin badusah, helmi norman, wan muna ruzzana wan mohammad, norazah nordin, nurul aisyah kamrozzaman.  (2016).  learners perception on learning materials and tasks of a massive open online course.  - proceedings of the 1st international conference on technology, innovation and society (padang, indonesia).  1-6. 

wan muna ruzanna wan mohammad and vijayaletchumy subramaniam.  (2016).  aspek penggantian huruf dalam penulisan kanak-kanak disleksia.  - 2nd international seminar on education (ise).  1148-1153. 

wan muna ruzanna wan mohammad, vijayaletchumy subramaniam, zamri mahamod & mohd zuhir abd rahman.  (2015).  penerbitan jurnal berimpak tinggi malaysia.  - 14: 151-158. 

zamri mahamod, tuan azlyna tuan soh & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2015).  educational research and development: a closer look at indonesia and malaysia.  - 10: 103-113. 

zamri mahamod, nor hasmaliza hasan & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2015).  pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran guru bahasa melayu sekolah menengah.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5 : menjana idea mentransformasi pendidikan.  1-11. 

zamri mahamod, harun baharuddin, roslinda rosli, siti mistima maat, suziyani mohamad, norhayati mohd noor, fathiyah mohd kamaruzaman & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2015).  prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5: menjana idea mentransformasi pendidikan.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5, 2015. fakulti pendidikan ukm.  1-927. 

jamaludin badusah, nor fariza mohd nor, mardina abdullah, mohd juzaiddin abd aziz, norazah nordin, azmi baharudin, marlia mohd hanafiah, wan muna ruzanna wan mohammad, helmi norman,kamal halili hassan.  (2015).  pembangunan kemahiran insaniah melalui modul kemahiran penyelidikan graduan ukm penyelidik mahir.  -

zamri mahamod, nor hasmaliza hasan, wan muna ruzanna wan mohammad.  (2015).  pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran guru bahasa melayu sekolah menengah.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5, 2015.  1-11. 

zamri mahamod, nasyimah ismail & wan muna ruzanna wan mohamad.  (2015).  kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran komponen sastera dalam kalangan pelajar sekolah menengah..  - proceeding: 7th international seminar on regional education.  613-622. 

zamri mahamod, umi nadiha mohd nor & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2015).  penerapan kemahiran generik dalam pengajaran guru bahasa melayu sekolah menengah.  - prosiding asean comparative education research conference (acer-n 2015), fakulti pendidikan, ukm bangi.  1869-1890.