Penerbitan Terkini

fathiyah mohd kamaruzaman, roszilah hamid, azrul a. mutalib, mohamad sattar rasul.  (2022).  determination of 4ir generic skills constructs for engineering graduates.  - journal of positive school psychology.  243-257. 

fathiyah mohd kamaruzaman.  (2022).  statistik deskriptif.  - 1-58. 

rosseni din, nabilah othman, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, abdul hafaz ngah, mohd effendi @ ewan mohd matore, zanaton ikhsan, siti fatimah mohd yassin, fathiyah mohd kamaruzaman, siti farahin ahmad nawawi.  (2022).  technology education with integrated values: from the perspective of risalah nur in building a prosperous society 5.0.  - international journal of academic research in business and social sciences.  102-119. 

fathiyah mohd kamaruzaman, roszilah hamid, azrul a. mutalib, mohamad sattar rasul, marlissa omar, mohd fakhrul azizie mohd zaid, khairul nizan khairuddin.  (2022).  penerokaan spesifikasi kemahiran generik 4ir bagi graduan kejuruteraan awam berdasarkan perspektif daripada industri.  - akademika.  137-150. 

fathiyah mohd kamaruzaman, siti azwanee abdullah, marlissa omar, zanaton hj iksan, mohamad sattar rasul.  (2022).  challenges on implementing lesson studies in teaching and learning: an overview.  - 1. 

marlissa omar, fathiyah mohd kamaruzaman, mohamad sattar rasul, dayana farzeeha ali.  (2022).  lesson study practices among undergraduate students using augmented reality apps in engineering drawing course.  - lesson study practices among undergraduate students using augmented reality apps in engineering drawing course.  1. 

fathiyah mohd kamaruzaman, siti azwanee abdullah, marlissa omar, zanaton hj iksan, mohamad sattar rasul.  (2022).  challenges on implementing lesson study in teaching and learning: an overview.  - wals international conference 2022.  254-255. 

marlissa omar, fathiyah mohd kamaruzaman, mohamad sattar rasul, dayana farzeeha ali.  (2022).  lesson study practices among undergraduate students using augmented reality apps in engineering drawing course.  - international conference 2022 (wals).  257. 

fathiyah mohd kamaruzaman, nur ainil sulaiman, nor azwahanum nor shaid.  (2021).  a study on perception of students' readiness towards online learning during covid-19 pandemic.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1536-1548. 

nur ainil sulaiman, nor azwahanum nor shaid, fathiyah mohd kamaruzaman.  (2021).  content validity and reliability of questionnaire on students' perception towards online learning during covid-19 pandemic.  - international journal of academic research in business and social sciences.  519-528. 

fathiyah mohd kamaruzaman, roszilah hamid.  (2021).  padagogi integrasi teknologi ir 4.0 dalam pdp tvet.  - 1-33. 

mohd kamaruzaman, f., hamid, r., mutalib, a.a. & rasul, m.s..  (2021).  generic skills for 4ir graduates.  - international forum on future ready curriculum.  1-14. 

rosseni din,fathiyah mohd kamaruzaman.  (2021).  moulding values into stem education via udin model during the 4.0 industry for society 5.0.  - international conference on science and mathematics education.  1-45. 

fathiyah mohd kamaruzaman, roszilah hamid, azrul a. mutalib, mohamad sattar rasul.  (2021).  determination of leadership attributes for 4ir engineering graduates.  - the 2nd sea-stem 2021 international conference.  1-17. 

nor azwahanum nor shaid, fathiyah mohd kamaruzaman, nur ainil sulaiman.  (2021).  online learning during ongoing covid-19 pandemic: a survey of students' satisfaction.  - international journal of academic research in business and social sciences.  924-937. 

fathiyah mohd kamaruzaman, roszilah hamid, azrul a. mutalib, mohammad sattar rasul.  (2020).  communication skills attributes for ir 4.0 for engineering graduates.  - european journal of molecular & clinical medicine.  573-588. 

fathiyah mohd kamaruzaman, roszilah hamid, azrul a. mutalib, mohamad sattar rasul.  (2020).  determination of ir 4.0 generic skills constructs for engineering graduates.  - 1. 

fathiyah mohd kamaruzaman, roszilah hamid, azrul a. mutalib, mohamad sattar rasul.  (2020).  communication skills attributes for ir 4.0 engineering graduates.  - 1. 

mohd kamaruzaman, f., hamid,r., mutalib, a.a., rasul, m.s..  (2019).  pengurusan & kepimpinan siri 2 (management & leadership series 2).  - 7. 

mohd kamaruzaman, f., hamid, r., mutalib, a.a., rasul, m.s..  (2019).  emotional intelligence attributes for engineering graduates of the industrial revolution 4.0.  - international journal of innovation, creativity and change..  326-343. 

mohd kamaruzaman, f., hamid, r., mutalib, a.a., rasul, m.s.  (2019).  skills gap analysis: satisfaction and expectation of engineering educators in malaysia.  - international journal of recent technology and engineering.  447-454. 

nor azwahanum nor shaid, nurfaradilla mohamad nasri, fathiyah mohd kamaruzaman.  (2016).  kesediaan pelajar prasiswazah fakulti pendidikan universiti kebangsaan malaysia terhadap massive open online course (mooc).  - prosiding seminar majlis dekan-dekan pendidikan universiti awam 2016.  545-552. 

mohd izham mohd hamzah, fathiyah mohd kamaruzaman & wan nor fadriah wan idris.  (2016).  kepimpinan berinovasi pentadbir dan hubungannya dengan integrasi teknologi guru.  - jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan.  43-53. 

fathiyah mohd kamaruzaman, muhammad sukri saud, nor azwahanum nor shaid.  (2016).  keberkesanan pelaksanaan kursus kemahiran vokasional pelajar bermasalah pendengaran.  - prosiding seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam 2016.  774-784. 

mohd fakhrul azizie mohd zaid, fathiyah mohd kamaruzaman, muhammad rashid rajuddin.  (2016).  faktor dominan pemilihan pekerja binaan asing oleh kontraktor kelas a.  - proceeding of 6th national conference in education technical vocational education and training 2013, politeknik sultan haji ahmad shah.  952-961. 

fathiyah mohd kamaruzaman, nor azwahanum nor shaid.  (2016).  permainan bubblebee dalam merangsang pergerakan motor kasar dan halus murid bermasalah pembelajaran.  - international conference on education 2016 (ice 2016).  503-512. 

zamri mahamod, harun baharuddin, roslinda rosli, siti mistima maat, suziyani mohamad, norhayati mohd noor, fathiyah mohd kamaruzaman & wan muna ruzanna wan mohammad.  (2015).  prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5: menjana idea mentransformasi pendidikan.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara kali ke-5, 2015. fakulti pendidikan ukm.  1-927.