Penerbitan Terkini

maryam abdul rahman.  (2022).  ayat kerjaan dalam bahasa arab al jumlah alf eliyyah.  - 1-8. 

al muslim mustapa, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi and mohamad azwan kamarudin.  (2021).  an evaluation of the online arabic treasure hunt as learning games activities using the technology acceptance model (tam).  - 5th innovation and analytics conference and exhibition 2021 (iace2021).  1-9. 

maryam abdul rahman.  (2021).  almarfu'at.  - 1-8. 

maryam abdul rahman.  (2021).  petunjuk jalan.  - 1-11. 

ibtisam abdullah, ummu hani hashim, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, nurul atiqah mohd radzi, salamiah ab. ghani, zulkifli nawawi.  (2021).  bahasa arab praktikal - part 2.  - 1-85. 

maryam abdul rahman. kamaryah abdul rahman.  (2021).  the arab media in malaysia and its use in teaching the terminology of sharia in arabic language and its learning for non-native speakers: a descriptive study.  - rabbanica.  181-194. 

ibtisam abdullah, ashinida aladdin, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, faizah jusoh.  (2021).  pendekatan kompetensi komunikatif dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab standard cefr.  - webinar antarabangsa pendidikan bahasa arab abad ke-21..  1-11. 

ibtisam abdullah, ummu hani hashim, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, nurul atiqah mohd radzi, salamiah ab. ghani, zulkifli nawawi.  (2021).  bahasa arab praktikal - part 1.  - 1-92. 

maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, kamariah abdul rahman, nur syazwina mustapa.  (2021).  employing the imitation method in learning and teaching process to enhance the arabic speaking skill among non-native students.  - webinar antarabangsa pendidikan bahasa arab abad ke-21.  1-15. 

asma abdul rahmana, mohammad hamiruce marhabanb, khairol amali ahmadc , ahmad abdul rahmand, fakroul ridzuan hashime, maryam abdul rahmanf.  (2021).  multi relational latent morphology semantic mor phosem analysis model for extracting quranic concept a new innovative for sustainable society.  - turkish journal of computer and mathematics education.  1967-1977. 

mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman, nur syazwina mustapa, hakim zainal, muhammad nazri rostam.  (2021).  bahasa arab akademik lanjutan.  - 1-81. 

zuraida shaadon, mohamad azwan kamarudin, nur syazwina mustapa, salamiah ab ghani, faizah jusoh, maryam abdul rahman, khairuzaman kadir.  (2021).  tanmiyah maharat al-istima wa al-fahm.  - 1-130. 

al muslim mustapa, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohamad azwan kamarudin.  (2021).  penerimaan pelajar terhadap aktiviti permainan bahasa arab digital dalam microsoft teams.  - 5th international conference on teacher learning and development 2021.  286-291. 

salamiah ab ghani, muhammad nazri rostam, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, faizol azham mohamed.  (2021).  bahasa arab akademik asas.  - 1-125. 

khairuzaman kadir, moktar hussain, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  kemahiran menulis bahasa arab berpandukan piawaian common european framework of reference for languages (cefr).  - 101. 

al muslim mustapa, zulkifli nawawi, salamiah ab ghani, maryam abdul rahman, zuraida saadon, nur syazwina mustapa.  (2020).  keberkesanan pendekatan narrow reading terhadap kefahaman membaca teks islamik.  - islamiyyat the international journal of islamic studies.  85-92. 

zulkifli bin nawawi, salamiah ab ghani,dr. al muslim mustapa @ ab rahim,maryam abdul rahman, faizol azham mohamed,ummu hani hashim,muhammad nazri rostam, ibtisam abdullah, nurul atiqah mohd radzi, zainuddin ismail.  (2020).  al-muhadathah wa al-hiwar bi al-arabiyah.  - 94. 

mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman.  (2020).  using debate activity in teaching arabic speaking skill: a descriptive and analytical study.  - jurnal al-anwar.  93-109. 

khairuzaman kadir, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, faizah jusoh, zuraida shaadon, maryam abdul rahman, ummu hani hashim, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  kemahiran menulis bahasa arab berpandukan piawaian common european framework of reference for languages (cefr).  - 101. 

m. al-muslim, mohd fadzli ismail, salamiah ab. ghani, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam.  (2020).  what are the features of quality for arabic teachers agreed by students and teachers?.  - journal of education and e-learning research.  56-63. 

maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  bahasa arab prakatikal.  - 61-69. 

maryam abdul rahman, kamariah abdul rahman.  (2020).  pengunaan kahoot dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran bahasa arab kepada pelajar penutur bukan arab: satu kajian deskriptif.  - jurnal kias.  145-163. 

kaseh abu bakar, ahmad irdha mokhtar, mohamad azwan kamarudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad, muhammad nazri rostam, khazri osman, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, al muslim mustapha, shofian ahmad.  (2020).  simulasi kem modul bahasa arab akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 

muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2020).  bahasa arab praktikal.  - 92. 

maryam abdul rahman, kamariah abdul rahman, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  waqi' al-ta'lim wa al-ta'allum al-iliktruniy li maharah al-muhadathah bi al-lughah al-arabiyyah li al-tullab al-natiqin bi ghairiha: tahaddiyat wa aamal.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1-13. 

al muslim mustapa @ ab rahim, mohamad azwan kamarudin, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman.  (2020).  pengajaran bahasa arab fpi ukm era pandemik covid-19: suka duka guru bahasa.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

al-muslim mustapa, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman, nur syazwina mustapa.  (2019).  prosiding seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  - prosiding seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  1-180. 

mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman.  (2019).  ta'allum maharat al-kalam bi al-lughah al-arabiyyah min khilal nashat al-munazarah: tajribah al-jami'ah al-wataniyyah al-maliziyyah.  - prosiding seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  124-135. 

maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, faizah jusoh, ibtisam abdullah, nur abdul rahman.  (2019).  ta'lim al-lughah al-arabiyyah min khilal al-quran al-karim li al-natiqin bi ghairil arabiyyah lil-awam: khulasah tajribah barnamaj al-lughah al-arabiyyah bi al-jami'ah al-wataniyyah al-maliziyyah.  - seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  136-143. 

zulkifli nawawi, salamiah ab ghani, al muslim mustapa@ab rahim, ummu hani hashim, zainuddin ismail, faizol azham mohamed, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, maryam abdul rahman.  (2019).  al muhadathah wa al hiwar bi lughatil dhod.  - 106. 

maryam abdul rahman, salamiah ab. ghani, al-muslim mustapha@ab rahim, mohd nazri rostam, zainuddin ismail, nurul atiqah radzi, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, zulkifli nawawi, ummu hani hashim.  (2019).  al qiraah baina yadaik.  - 117. 

asma abdul rahman, ahmad abdul rahman, maryam abdul rahman & muhammad fadhil mat din.  (2018).  s'ubat ta'allum allughah al'arabiyah lilnatiqin biha kalughah thaniyah fi al jami'am al mahaliyyah bi malyzia.  - 97. 

asma abdul rahman, maryam abdul rahman, muhammad fadhil mat din & ahmad abdul rahman.  (2018).  dilalah lafzhata altamr wa allaban wa tahdid m'aniha alsiyaqiyyah allughawiyyah fi alnas al quraani wa alsunnah al nabawiyyah.  - 69. 

khazri osman, al-muslim mustapa, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman, nurul atiqah mohd. radzi & nurul lman mohamad anuar kamal.  (2018).  namadhij insha mubtakarah.  - 32. 

al-muslim mustapa, zulkifli nawawi, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2018).  usability of qiraahbot for extensive arabic reading activities.  - international conference on humanities and social sciences (ichss 2018). 

maryam abdul rahman, salamiah abdul ghani, al-muslim mustapa.  (2018).  al qiraah al mumti'ah.  - 139. 

ummu hani hashim, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, mohd shukari hamzah, nurul atiqah mohd radzi, zulkifli nawawi, nur syazwina mustapa, moktar hussain, zuraida shaadon, faizah juso.  (2018).  modul pertuturan bahasa arab - edisi kedua.  - 1-120. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohd fadzli ismail, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, mohd shukari hamzah, al muslim mustapa, zainud.  (2018).  buku latihan: maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar) - edisi kedua.  - 1-207. 

ummu hani hashim, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, al muslim mustapa, nurul atiqah mohd. radzi, khairuzaman kadir, maryam abdul rahman & zulkifli nawawi.  (2017).  kemahiran bertutur bahasa arab pppy1122.  - 100. 

suhaila zailani @ ahmad, maryam abd rahman, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 13. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi & mohd fadzli ismail.  (2017).  buku latihan : maharat al-istima` wa al-fahm (edisi pelajar).  - 186. 

asma abdul rahman, maryam abdul rahman, mizan adiliah ahmad ibrahim, ahmad abdul rahman, mohd fadhil md din..  (2017).  a new naqli aqli indexing content (naqli-ic) psycho-spiritual neurofeedback (nfb)training for recovering addicts.  - international journal of scientific research and management (ijsrm).  6725-6732. 

nor binti abdul rahman, maryam abdul rahman & kamariah abdul rahman.  (2017).  al-aflam al-tta`limiyyah al-anemi wa dauruha fi tatdwir ta`lim wa ta`allum allughah al`arabiah lilnatiqina bi ghaireha.  - seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan arab 2017. 

salamiah ab. ghani, al muslim mustapa, zainuddin ismail, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman, zuraida shaadon, nur syazwina mustapa.  (2017).  prosiding seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusteraan dan kebudayaan arab 2017.  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusteraan dan kebudayaan arab 2017. 

maryam abdul rahaman, pm.dr. asma abdul rahman, dr. ahmad abdul rahman, salamiah ab. ghani.  (2017).  al i`alam al`arabi fi malaysia wa ta`lim wa ta`allum allughah al arabiyah li nnatiqina bi ghairiha.  - seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan arab 2017. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli , faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu hani.  (2016).  montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald)- youtube.  0. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu ha.  (2016).  montaj aktiviti sempena hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj program sambutan hari bahasa arab sedunia ukm 2016.  0. 

maryam abdul rahman,khalid osman, zulkifli nawawi, salamiah ab. ghani, nor abdul rahman.  (2016).  pengunaan kahoot dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa untuk meningkatkan kemahiran bahasa arab kepada penutur bukan arab.  - semenar antarabangsa pengajaran bahasa dan sestera arab kepada penutur bukan arab (icontall 2016).  354-361. 

zainuddin ismail, faizah jusoh, maryam abdul rahman, mohd fadzli ismail, nur syazwina mustapha, salamiah ab ghani, zulkifli nawawi & zuraida saadon.  (2016).  kemahiran penulisan bahasa arab.  - 147. 

al muslim mustapa, khairuzzaman kadir, salamiah abd. ghani, maryam abdul rahman, ummu hani hashim, faizah jusoh, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, faizol azham mohamad & mohd shukeri hamzah.  (2016).  al-qiraah wa al-isti`ab.  - 109. 

maryam abdulrahman khalid othman yusof, salamiah ab.ghani.  (2016).  ikhtibar maharat allughah al-arabiyyah li natiqin bighairiha bain annazariyyah wa attabiq.  - proceedings of the international conference on arabic language teaching 2016.  242-254.