Penerbitan Terkini

mohd rafizey dalin, nur hafizah yusoff, azlina abdullah.  (2021).  faktor-faktor lelaki biseksual berkahwin dengan wanita heteroseksual di malaysia.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan (pasak6 2021).  622-631. 

mohd mahadee ismail, nor azlili hassan, azlina abdullah, hairol anuar mak din, marzudi md yunus, mansor mohd noor.  (2021).  dimensions of national ethos among educated youths in malaysia.  - pertanika social sciences and humanities.  1783-1808. 

nur amal zaimah, azlina abdullah, mohamad fauzi sukimi.  (2021).  isu dan cabaran keluarga sebagai agen kawalan sosial dalam kalangan remaja.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  207-214. 

fazilah hatta antah, muhamad azry khoiry, khairul nizam abdul maulud, azlina abdullah.  (2021).  perceived usefulness of airborne lidar technology in road design and management: a review.  - sustainability.  1-23. 

mohd hadri mohd rifin, novel lyndon, azlina abdullah.  (2021).  nilai jaringan sosial dan model kelestarian perniagaan perusahaan kecil dan sederhana (pks) melayu.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  96-116. 

kartini aboo talib @ khalid, mohd sobhi ishak, mansor mohd noor, norsiah abdul hamid, mohd mahadee ismail, nur atiqah tang abdullah, azlina abdullah, ahmad zul hakimi hassim, bahirah syazana mohamad zan, ummi munirah syuhada, ect all.  (2021).  indeks perpaduan nasional 2021 - laporan awal.  - 1-25. 

nur najmin naja zamri, azlina abdullah.  (2021).  kesejahteraan sosio-ekonomi komuniti nelayan di endau, mersing, johor.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  199-207. 

muhamad azry bin khoiry;wan hamidon bin wan badaruzzaman;noraini binti hamzah;azlina binti abdullah.  (2021).  pembangunan teknik holistik pengurangan kelewatan dalam projek pembinaan di malaysia.  -

nadiea ismail, salasiah hanin hamjah, azlina abdullah.  (2021).  kaunseling islam dan kesejahteraan insan.  - 12. 

norafiqah shahirah ayob, azlina abdullah.  (2021).  budaya konsumerisme dalam kalangan penggemar korea pop (kpop).  - buku kompilasi kertas kerja, persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  204-218. 

goh wei sing, azlina abdullah.  (2021).  makna perkahwinan daripada perspektif wanita cina yang melewatkan perkahwinan.  - buku kompilasi kertyas kerja, persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  192-203. 

dayang fitri izzati abdul aziz, azlina abdullah.  (2021).  tahap kebolehpasaran graduan dan cabaran pandemik covid-19 terhadap pekerjaan.  - buku kompilasi kertas kerja, persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  163-177. 

aqilah ahmad, azlina abdullah.  (2021).  sosialisasi etnik dalam keluarga, elemen stereotaip dan prejudis serta hubungan sosial mahasiswa dengan etnik lain.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  178-191. 

sharifah zarina syed zakaria, raja nur amirah raja abu bakar, nasharudin mat isa, siti nur diyana mahmud, azlina abdullah, che nidzam che ahmad, sharifah intan sharina syed abdullah, nuriah abd. majid, muhammad rizal razman.  (2021).  global citizenship elements in malaysian primary school curriculum towards sustainable development goals (sdgs).  - ecology, environment and conservation.  183-191. 

muhammad rizal bin razman;sharifah zarina binti syed zakaria;azlina binti abdullah.  (2020).  penelitian bersama sains dan governans kelestarian di provinsi sulawesi tengah.  -

yew wong chin, junaidi awang besar, abd hair awang, zaimah ramli, azlina abdullah, suhana saad.  (2020).  pemerkasaan ekonomi belia orang asli melalui kelapa sawit.  - impak ( feb 2020 ).  22. 

siti fairuz mohd yusof, azlina abdullah, nor hayati sa at, yew wong chin, abd hair awang.  (2020).  perubahan status sosioekonomi (ses) komuniti nelayan intra generasi dan inter generasi di endau, johor.  - seminar proceedings pogres2020 postgraduate research seminar.  295-303. 

nur amalzaimah awang, azlina abdullah.  (2020).  peranan keluarga sebagai agen kawalan sosial tidak formal kepada bekas pelatih perintah khidmat masyarakat: satu kajian awal.  - pogres2020 postgraduate research seminar.  278-283. 

mohd hadri mohd rifin, novel lyndon, azlina abdullah.  (2020).  pendekatan teori pilihan rasional: analisis terhadap penolakan perkhidmatan sokongan kerajaan dalam kalangan usahawan di kuala terengganu.  - pogres2020 postgraduate research seminar.  263-267. 

nur najmin naja, azlina abdullah.  (2020).  kesejahteraan sosioekonomi komuniti nelayan di mersing, johor.  - pogres2020 postgraduate research seminar.  221-223. 

azlina abdullah, hafizzaira abdullah, nur hafizah yusoff.  (2020).  pembangunan sosial, identiti dan integriti.  - 20. 

muhammad ridhwan sarifin, mohamad fauzi sukimi, azlina abdullah.  (2020).  pembangunan sosial identiti dan integriti.  - 21. 

azlina binti abdullah;sivapalan a/l v. selvadurai;sharifah zarina binti syed zakaria;novel anak lyndon.  (2020).  penggunaan telefon pintar dalam kalangan pekebun kecil kelapa sawit dan kaitan gaya kognitif dengan tingkah laku pencarian maklumat .  -

mashrom muda, rahimah abdul aziz, azlina abdullah.  (2020).  pembangunan sosial identiti dan integriti.  - 18. 

mohd mahadee ismail, azlina abdullah, nor azlili hassan, mohd sabri md noor.  (2020).  perkembangan politik era malaysia baharu: pandangan eksklusif belia terpelajar.  - akademika.  161-174. 

ramle abdullah, hafiz simin, abdul manam muhamad, azlina abdullah, hairul nizam.  (2020).  orang asli kepercayaan tradisi dan islamisasi.  - 95. 

rahimah abdul aziz, nur hafizah yusoff, azlina abdullah.  (2020).  pembangunan sosial, identiti dan integriti.  - 18. 

rahimah abdul aziz, nur hafizah yusoff, azlina abdullah.  (2020).  pembangunan sosial, identiti dan integriti.  - 245. 

marzudi md yunus, mohd mahadee ismail, azlina abdullah, nor azlili hassan, hairol anuar mak din.  (2020).  analisis tahap penerimaan isu melayu-islam dalam kempen pilihan raya di kawasan melayu pinggir bandar.  - geografia malaysian journal od society and space.  132-149. 

azlina abdullah, nor azlili hassan, mohd mahadee ismail, hairol anuar mak din, marzudi md yunus, mansor mohd noor.  (2020).  empowerment of social and cultural capital in the life of felda community.  - solid state technology.  3068-3070. 

mohd mahadee ismail, mansor mohd noor, nor azlili hassan, nor hafizah abdullah, azlina abdullah.  (2020).  implementation strategy of harmony between ethnics among youths in malaysia through national service.  - international journal of academic research in business and social sciences.  283-294. 

suhaniya kalaisilven, azlina abdullah, muhamad azry khoiry.  (2020).  pola interaksi sosial lintas budaya dan strategi pengurusan identiti di tapak pembinaan.  - eprosiding perangkuman dan penyisihan sosial dalam revolusi industri ke-4.  260-268. 

hairol anuar mak din, nor azlili hassan, azlina abdullah, mohd mahadee ismail, marzudi md yunus.  (2020).  hubungan sosial rentas etnik ke arah pengukuhan kesepaduan sosial di malaysia.  - islamiyyat.  107-113. 

nor azlili hassan, mohd mahadee ismail, azlina abdullah, marzudi md yunus, hairol anuar mak din.  (2020).  public perceptions towards belt and road initiative (bri) in malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  9201-9213. 

azlina abdullah, abdul hafiz abdul rahman, sharifah zarina syed zakaria, sivapalan selvadurai, novel lyndon.  (2019).  literasi media sosial komuniti pekebun kecil iban, sarawak.  - seminar pembangunan orang asal: cabaran dan kelestarian (spoa 2019).  40. 

mohd mahadee ismail, zaini othman, nor azlili hassan, nor hafizah abdullah, azlina abdullah & ummi munirah syuhada mohamad zan.  (2019).  nation-building among youths in malaysia : the civic education approach.  - journal of nusantara studies.  390-409. 

azlina abdullah, nor azlili hassan, novel lyndon, nur hafizah yusoff, ummi munirah syuhada muhamad zan.  (2019).  ethnicity at workplace: value and culture of malaysian malay tradition in organization.  - international journal of advanced and applied sciences.  92-101. 

azlina abdullah, zatul alia zakaria, norazimah zakaria, alizah lambri.  (2019).  orang melayu di tempat kerja: adab dan kesantunan dalam komunikasi dan hubungan sosial.  - seminar antarabangsa susatera, bahasa dan budaya nusantara.  931-946. 

azlina abdullah, hafiz rahman, sivapalan selvadurai, novel lyndon, sharifah zarina syed zakaria, khairul abidin.  (2019).  what's up?: smallholders' virtual communities.  - mpob ukm special edition impact magazine.  13. 

novel lyndon, mohd. nor shahizan ali, mohd. fuad mat jali, azlina abdullah, nor aisah areff.  (2019).  sociological perspective on the well-being of the elderly muslim women in malaysia.  - international journal of advanced and applied sciences.  82-91. 

sivapalan a/l v. selvadurai ,mohd. yusof hussain ,azima abdul manaf , mohd. helmi abd. rahim,rosniza aznie che ros.  (2019).  pemetaan indeks keperkasaan b40 belia etnik dayak luar bandar di sarawak terhadap kerjaya dan status sosial kerjaya sebagai pekebun kecil kelapa sawit.  - 1-11. 

azlina abdullah.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 14. 

azlina binti abdullah.  (2019).  generasi-y berisiko: nilai, bakat dan cabaran kehidupan di abad 21 dan masa depan..  - 1-14. 

mohd farhan, muhamad azry, azlina, eizah.  (2019).  engineer specific job demand scale development.  - international journal of innovative technology and exploring engineering.  323-331. 

mohd farhan, muhamad azry, azlina, eizah.  (2019).  engineers work engagement: development of conceptual framework through religious dimension.  - international journal of innovative technology and exploring engineering.  275-284. 

abdul rahman embong, nor hayati sa'at, azlina abdullah.  (2019).  penyelidikan sains sosial malaysia pasca merdeka.  - 297. 

muhammad basir-cyio, alam anshary, mahfudz, isrun baso, muhammad nur ali, golar, m. rusydi, rustam abdul rauf, muh. fardhal pratama, moh. alfit laihi, betty, taqyuddin bakri, sharifah zarina syed zakaria, azlina abdullah and muhammad rizal razman.  (2019).  analytical analysis on impoverishment of farmers: a case study in gunung biru, central sulawesi of indonesia.  - journal of engineering and applied sciences. 

muhammad khairil, gemilang bayu ragil saputra, muhammad nur ali, fadhliah, astuty, emrizal, sharifah zarina syed zakaria, azlina abdullah, muhammad rizal razman.  (2019).  an analysis regarding terrorist and counter-terrorist: role of counter-strike global offensive (cs: go).  - journal of engineering and applied sciences.  5875-5879. 

mansor mohd noor, teo kok seong, azlina abdullah, shazlin amir hamzah, adil johan.  (2018).  intellectuality and social conscience.  - 20. 

mohd mahadee ismail, mansor mohd noor, azlina abdullah, nor azlili hassan, fazilah idris, nazri muslim, ab. bassit husain.  (2018).  societal perception on the government role in governing development and ethnic relations in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

nor hayati sa'at, azlina abdullah, mansor mohd noor, faridatulazna ahmad shahabuddin, nor azlili hassan.  (2018).  issues of development, poverty and social mobility in the context of research in development studies.  - information. 

nor azlili hassan, azlina abdullah, mansor mohd noor, hairol anuar mak din, nor hafizah abdullah, mohd mahadee ismail.  (2018).  business networking and social cohesion among business community in malaysia.  - international journal of asian social science. 

muhammad ridhwan sarifin, mohamad fauzi sukimi, azlina abdullah.  (2018).  integrasi orang bawean dalam penggunaan bahasa ke arah membina bangsa malaysia.  - e-bangi journal of the social sciences and humanities. 

azlina abdullah.  (2018).  modal manusia dan budaya peneroka felda.  - the 11th international malaysian studies conference (msc11) 2018. 

muhammad khairil, hasbullah, golar, ilyas lampe, sulthan zainuddin, emrizal, sharifah zarina syed zakaria, cheryl stephen jeganathan, muhammad rizal razman and azlina abdullah.  (2018).  communication strategy towards sustainable development goals (sdgs).  - journal of food, agriculture & environment. 

azlina abdullah, mohd mahadee ismail & aminah albani.  (2018).  at-risk generation z: values, talents and challenges.  - international journal of asian social sciences. 

yew wong chin, junaidi awang besar, abd hair awang, zaimah ramli, azlina abdullah & suhana saad.  (2018).  indigenous youth in malaysian oil palm industry.  - impak.  17. 

hasbullah, awat soulisa, andi pasinringi, abunawas tjaija, ani susanti, emrizal, sharifah zarina syed zakaria, mohamad fauzi mohamad saruman, muhammad rizal razman and azlina abdullah.  (2018).  political factor in implementing the sustainable food agricultural land policy for protecting rice field in bantaeng regency.  - journal of food, agriculture & environment. 

daswati, mustainah, syahruddin hattab, emrizal, sharifah zarina syed zakaria, sytty mazian mazlan, muhammad rizal razman and azlina abdullah.  (2018).  quality management of animal quarantine services at the agriculture quarantine unit in the mutiara sis al jufri palu airport.  - journal of food, agriculture & environment. 

muhammad khairil , muhammad nur ali , hasbullah , abdul kadir patta , nurliana , emrizal , sharifah zarina syed zakaria , azlina abdullah, muhammad rizal razman.  (2018).  empirical analysis on cyberbullying in social media: a case study in palu city.  - journal of engineering and applied sciences. 

mansor mohd noor, teo kok seong, azlina abdullah, shazlin amir hamzah, adil johan.  (2018).  intellectuality and social conscience.  - 1-14. 

sity daud, mansor mohd noor, azlina abdullah, shazlin amir hamzah.  (2018).  dynamism of the nation and academic leadership.  - 1-20. 

sity daud, mansor mohd noor, azlina abdullah, shazlin amir hamzah.  (2018).  dynamism of the nation and academic leadership.  - 27. 

dr. azlina abdullah, norazimah zakaria, dr. mimi hanida abdul mutalib, prof. madya dr. sharifah zarina syed zakaria, alizah lambri, siti jamaldin, mashitah sulaiman & rosmah derak.  (2018).  pantun dan akal budi melayu: cerminan jati diri bangsa.  - impak @ sekolah ukm. 

azlina abdullah, nor azlili hassan, mohd mahadee ismail, ummi munirah syuhada mohamad zan, mansor mohd noor, faridatul azna ahmad shahabuddin, sity daud, ahmad zul hakimi hassim.  (2018).  constructing social mobility and social cohesion within a business community in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

azlina abdullah & mansor mohd noor.  (2018).  modal budaya peneroka felda di johor dan pahang.  - msc11 proceedings: selected full papers. 

azlina abdullah, abdul hafiz abdul rahman, sivapalan selvadurai, novel lyndon & sharifah zarina syed zakaria.  (2018).  penggunaan media sosial dalam kalangan pekebun kecil kelapa sawit bintulu, sarawak.  - prosiding persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan ke-7. 

mohd farhan bin mat rosdi, muhamad azry bin khoiry, azlina bt abdullah, eizah bt mat hussain.  (2018).  engineers work engagement development of conceptual framework through religious dimension.  - international conference of islamic architecture, build & civil engineering (iciabce 2018). 

mohd farhan bin mat rosdi, muhamad azry bin khoiry, azlina bt abdullah, eizah bt mat hussain.  (2018).  engineer specific job demand scale development.  - international conference of islamic architecture, build & civil engineering (iciabce 2018). 

muhamad azry khoiry, suhaniya kalaisilven and azlina abdullah.  (2018).  a review of minimizing delay in construction industries.  - e3s web of conferences :international conference on civil and environmental engineering (iccee 2018). 

muhamad azry khoiry, suhaniya kalaisilven & azlina abdullah.  (2018).  a review of minimizing delay in construction industries.  - international conference on civil & environmental engineering 2018 (iccee 2018). 

dr. azlina abdullah, prof. madya dr. sivapalan selvadurai, prof. madya dr. sharifah zarina syed zakaria, prof. madya dr. novel lyndon & hafiz rahman.  (2018).  kelestarian pekebun kecil kelapa sawit: pemupukan modal sosial melaui telefon pintar.  - impak oktober 2018. 

norazimah zakaria, azlina abdullah, mimi hanida abdul mutalib, sharifah zarina syed zakaria, alizah lambri, siti salwa jamaldin, mashitah sulaiman & rosmah derak.  (2017).  akal budi melayu dalam pantun sebagai cermin jati diri bangsa melayu.  - proceedings icosh-ukm 2017 regionalism and community building in asean: perspectives from social sciences and humanities.  883-892. 

azlina abdullah, chin kok fay, ravichandran moorthy, emma mirza wati mohamad, hoo chiew ping, suziana mat saad, vivien yew wong chin, rahilah omar, mohd nasir selamat, saadiah maalip, abdul muein abadi, clarence ngui yew kit, muhammad shafie jamaan & fara.  (2017).  regionalism and community building in asean perspectives from social sciences and humanities.  - regionalism and community building in asean perspectives from social sciences and humanities.  1-1194. 

azlina abdullah, mohd mahadee ismail, nor azlili hassan & hairol anuar mak din.  (2017).  constructing social mobility and social cohesion: a business community case study in malaysia.  - proceeding international conference the asia network: bringing time, space & socio-economic life together.  94-100. 

mohd. mahadee ismail, sri rahayu ismail, azlina abdullah.  (2017).  proses pemerintahan ke arah pembinaan negara dan tadbir urus yang baik berdasarkan kitab taj us-salatin.  - journal of muslim affairs.  11-28. 

azlina abdullah, mimi hanida abdul mutalib, sharifah zarina syed zakaria, norazimah zakaria, alizah lambri, siti salwa jamaldin, mashitah sulaiman & rosmah derak.  (2017).  manifestasi akal budi melayu di tempat kerja.  - proceedings icosh-ukm 2017 regionalism and community building in asean: perspectives from social sciences and humanities.  1108-1113. 

zatul alia zakaria, & azlina abdullah.  (2017).  komunikasi superior-subordinate di tempat kerja: suatu tinjauan awal.  - prosiding persidangan pemantapan citra kenegaraan (cosna5) 2017.  272-279. 

azlina abdullah, atekah amdan.  (2017).  modal budaya dan mobiliti sosial pekebun kecil getah di alor gajah, melaka.  - geografi.  111-117. 

azlina abdullah.  (2017).  sikap gen-y melayu terhadap kepelbagaian etnik di tempat kerja.  - prosiding persidangan pemantapan citra kenegaraan (cosna5) 2017.  25-37. 

mohd mahadee ismail, mansor mohd noor, azlina abdullah & nor azlili hassan.  (2017).  societal perception on the role of government in development governance and ethnic relations in malaysia.  - proceeding international conference the asia network: bringing time, space & socioeconomic life together.  333-339. 

aminah albani & azlina abdullah.  (2017).  kajian literatur tentang generazi z komuniti orang asli dan persoalan nilai, bakat dan cabaran kehidupan.  - proceedings icosh-ukm 2017 regionalism and community building in asean: perspectives from social sciences and humanities.  1086-1090. 

norazimah zakaria, azlina abdullah, sharifah zarina syed zakaria, mimi hanida abdul mutalib, alizah lambri, siti salwa jamaldin, mashitah sulaiman, rosmah derak.  (2017).  akal budi melayu dan cerminan jati diri melayu dalam pantun.  - jurnal sultan alauddin sulaiman shah.  89-97. 

rosfazila binti abd rahman, novel anak lyndon, abd hair awang & azlina abdullah.  (2016).  makna budaya organisasi islam: kajian ke atas pekerja bank islam malaysia berhad (bimb).  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  204-217. 

mansor mohd noor, azlina abdullah, mohd mahadee ismail.  (2016).  mengurus dan memahami hubungan etnik di universiti awam malaysia.  - research journal of social sciences.  59-65. 

azlina abdullah.  (2016).  pendekatan eklektisme dalam memahami kepelbagaian, etnisiti dan budaya korporat di syarikat automotif nasional.  - persidangan pemantapan citra kenegaraan 4 (cosna4).  1059-1070. 

azlina abdullah, mohd mahadee ismail, mansor mohd noor.  (2016).  eklektisme dalam memahami kepelbagaian dan etnisiti di tempat kerja.  - research journal of social sciences.  45-51. 

azlina abdullah, mohd mahadee ismail, mansor mohd noor.  (2016).  etnisiti di tempat kerja: menghormati perbezaan, meraikan kepelbagaian.  - research journal of social sciences.  52-58. 

azlina abdullah, zhang jingling.  (2016).  literatur dan kajian tentang gender di malaysia sejak tahun 1980-2010.  - southeast asian studies.  79-84. 

mansor mohd noor, azlina abdullah, mohd mahadee ismail.  (2016).  voting behaviour in malaysia: locating the sociological determinants of ethnicity, middle classes and development gains.  - world applied sciences journal.  805-812. 

mohd mahadee ismail, mansor mohd noor, muhammad asri mohd ali, ahmad rizal mohd yusof, muhammad shamsinor abdul azzis, arvin tajari, azlina abdullah.  (2016).  kepimpinan politik: pola sokongan pengundi selangor menjelang pru14.  - research journal of social sciences.  8-19. 

mohd mahadee ismail, lee yok fee, ku hasnita ku samsu, zatul himmah adnan, azlina abdullah, siaw bing.  (2016).  tafsiran harian identiti nasional: pandangan akar umbi.  - research journal of social sciences.  20-27. 

norizan abdul razak, kemboja ismail, shahizah ismail @ hamdan dan azlina abdullah.  (2016).  modul 6 sukarelawan sukan sea: 4p: protokol: pengurusan media, pengurusan majlis dan etiket sosial.  - 1-10. 

nadiea ismail, salasiah hanin hamjah, azlina abdullah.  (2016).  rawatan pemulihan akhlak dan dadah mengikut kaedah tarekat di baitul taubah, pasir puteh: faktor keterlibatan dan pengalaman penghuni.  - prosiding seminar kaunseling islam 2016.  106-114. 

norizan abdul razak, kemboja ismail, shahizah ismail @ hamdan & azlina abdullah.  (2016).  video modul 6 sukarelawan sukan sea: 4p: protokol: pengurusan media, pengurusan majlis dan etiket sosial.  - 1-10. 

mohd mahadee ismail, azlina abdullah, mansor mohd noor, siti noranizahhafizah boyman.  (2016).  penghayatan semangat patriotisme belia malaysia: kajian ke atas plkn.  - research journal of social sciences.  37-44. 

azlina abdullah, mansor mohd noor.  (2015).  pertembungan tradisi dan modeniti dalam organisasi korporat.  - jurnal sultan alauddin sulaiman shah.  118-126.