Penerbitan Terkini

zulkifli bin nawawi.  (2022).  karangan faedah bersukan di dalam b.arab.  - 1-3. 

zulkifli bin nawawi.  (2022).  ucapan asas bahasa arab.  - 1-3. 

al muslim mustapa, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi and mohamad azwan kamarudin.  (2021).  an evaluation of the online arabic treasure hunt as learning games activities using the technology acceptance model (tam).  - 5th innovation and analytics conference and exhibition 2021 (iace2021).  1-9. 

ibtisam abdullah, ummu hani hashim, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, nurul atiqah mohd radzi, salamiah ab. ghani, zulkifli nawawi.  (2021).  bahasa arab praktikal - part 2.  - 1-85. 

khazri bin osman;abdul ghafar bin don;mohd faizulamri bin mohd saad;mohamad zulkifli bin abdul ghani;zulkifli bin nawawi.  (2021).  pendekatan dakwah terhadap pelajar melalui modul usrah.  -

ibtisam abdullah, ummu hani hashim, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, nurul atiqah mohd radzi, salamiah ab. ghani, zulkifli nawawi.  (2021).  bahasa arab praktikal - part 1.  - 1-92. 

zulkifli nawawi, khazri osman, najihah wahid.  (2021).  keindahan gaya bahasa dalam puisi yusuf qaradawi.  - asean comparative education research journal on islam and civilization (acer-j).  55-62. 

zulkifli nawawi, khazri osman.  (2021).  a vocabulary learning strategies: (arabic subject).  - international journal of academic research in progressive education and development.  606-612. 

al muslim mustapa, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohamad azwan kamarudin.  (2021).  penerimaan pelajar terhadap aktiviti permainan bahasa arab digital dalam microsoft teams.  - 5th international conference on teacher learning and development 2021.  286-291. 

zulkifli nawawi, khazri osman.  (2020).  aplikasi quizziz dimensi iklim pembelajaran dan pengajaran bahasa arab praktikal.  - webinar kebangsaan isu pnp bahasa arab di ipt 2020.  1. 

al muslim mustapa @ ab rahim, mohamad azwan kamarudin, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman.  (2020).  pengajaran bahasa arab fpi ukm era pandemik covid-19: suka duka guru bahasa.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

m. al-muslim, mohd fadzli ismail, salamiah ab. ghani, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam.  (2020).  what are the features of quality for arabic teachers agreed by students and teachers?.  - journal of education and e-learning research.  56-63. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal, salmah ahmad, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, maheram ahmad, zamri arifin, farid mat zain, ermy azziaty rozali, rabitah mohamad ghazali, nik farhan mustapha, nurazan mohmad rouyan.  (2020).  pembangunan modul praktis morfologi arab (mpm) melalui aplikasi papan permainan untuk sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama (smka) di malaysia.  - 1-28. 

zulkifli bin nawawi, salamiah ab ghani,dr. al muslim mustapa @ ab rahim,maryam abdul rahman, faizol azham mohamed,ummu hani hashim,muhammad nazri rostam, ibtisam abdullah, nurul atiqah mohd radzi, zainuddin ismail.  (2020).  al-muhadathah wa al-hiwar bi al-arabiyah.  - 94. 

muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2020).  bahasa arab praktikal.  - 92. 

kaseh abu bakar, ahmad irdha mokhtar, mohamad azwan kamarudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad, muhammad nazri rostam, khazri osman, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, al muslim mustapha, shofian ahmad.  (2020).  simulasi kem modul bahasa arab akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 

al muslim mustapa, zulkifli nawawi, salamiah ab ghani, maryam abdul rahman, zuraida saadon, nur syazwina mustapa.  (2020).  keberkesanan pendekatan narrow reading terhadap kefahaman membaca teks islamik.  - islamiyyat the international journal of islamic studies.  85-92. 

maryam abdul rahman, salamiah ab. ghani, al-muslim mustapha@ab rahim, mohd nazri rostam, zainuddin ismail, nurul atiqah radzi, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, zulkifli nawawi, ummu hani hashim.  (2019).  al qiraah baina yadaik.  - 117. 

zulkifli nawawi, salamiah ab ghani, al muslim mustapa@ab rahim, ummu hani hashim, zainuddin ismail, faizol azham mohamed, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, maryam abdul rahman.  (2019).  al muhadathah wa al hiwar bi lughatil dhod.  - 106. 

al-muslim mustapa, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman, nur syazwina mustapa.  (2019).  prosiding seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  - prosiding seminar kebangsaan amalan efektif dalam pengajaran & pembelajaran bahasa arab di malaysia 2019.  1-180. 

khazri osman, abdul ghafar don, mohammad zulkifli abdul ghani, mohd faizulamri, zulkifli nawawi.  (2019).  amalan terbaik pengendalian usrah di sekolah menengah agama.  - prosiding seminar nasional dakwah dan syiar islam (senada) 2019.  116-120. 

suhaila zailani, kaseh abu bakar, nik farhan mustapha, hakim zainal, zulkifli nawawi & ezad azraai jamsari.  (2019).  improvement in sarf (morphology) competency through gamification at miri national religious secondary shchool (smkami).  - international journal of academic research in business & social sciences. 

khazri osman, abdul ghafar don, mohammad zulkifli abdul ghani, mohd faizulamri, zulkifli nawawi.  (2019).  persepsi guru terhadap pengendalian usrah pelajar.  - international conference on islam, development and social harmony in southeast asia (icdis) 2019.  73-78. 

zulkifli nawawi, khazri osman.  (2019).  analisis kesalahan tatabahasa dalam teks khutbah jumaat.  - international conference on islam, development and social harmony in southeast asia (icdis) 2019.  324-330. 

suhaila zailani @ hj. ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, zulkifli nawawi, tuan nur afifah tuan omar.  (2018).  ujian diagnostik morfologi arab (udma) untuk mengesan kelemahan pelajar smka dalam ilmu sarf.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm siri 5. 

suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, salmah ahmad, hakim zainal, zainuddin ismail, zulkifli nawawi & siti rohani jasni.  (2018).  gamifikasi untuk pengukuhan nahu dan sarf.  - pertandingan poster rampai penyelidik ukm siri 5. 

khazri osman, al-muslim mustapa, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman, nurul atiqah mohd. radzi & nurul lman mohamad anuar kamal.  (2018).  namadhij insha mubtakarah.  - 32. 

ummu hani hashim, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, mohd shukari hamzah, nurul atiqah mohd radzi, zulkifli nawawi, nur syazwina mustapa, moktar hussain, zuraida shaadon, faizah juso.  (2018).  modul pertuturan bahasa arab - edisi kedua.  - 1-120. 

suhaila zailani @ ahmad & zulkifli nawawi.  (2018).  mahir bahasa arab melalui permainan papan pasrif.  - impak sekolah @ ukm. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohd fadzli ismail, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, mohd shukari hamzah, al muslim mustapa, zainud.  (2018).  buku latihan: maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar) - edisi kedua.  - 1-207. 

dr. suhaila zailani @ ahmad dan encik zulkifli nawawi.  (2018).  mahir bahasa arab melalui permainan papan tasrif.  - impak sekolah @ ukm. 

tuan nur afifah tuan omar, suhaila zailani @ ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal, zulkifli nawawi & nik farhan mustapha.  (2018).  mengesan kelemahan morfologi arab melalui ujian diagnostik morfologi arab (udma) di smk agama miri.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) viii: sinergi ulama dalam pemerkasaan ummah. 

suhaila zailani @ ahmad, kaseh abu bakar, nik farhan mustapha, hakim zainal, zulkifli nawawi, tuan nur afifah tuan omar.  (2018).  peningkatan kecekapan sarf melalui kaedah gamifikasi di smk agama miri (smkami).  - prosiding nadwah ulama nusantara viii. 

al-muslim mustapa, zulkifli nawawi, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2018).  usability of qiraahbot for extensive arabic reading activities.  - international conference on humanities and social sciences (ichss 2018). 

mohd sham kamis, khazri osman, zulkifli nawawi, kamarul zaman hamzah.  (2018).  pengajian kesusasteraan arab pada zaman arab jahiliyyah.  - asean comparative education research journal on islam and civilization. 

ummu hani hashim, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, al muslim mustapa, nurul atiqah mohd. radzi, khairuzaman kadir, maryam abdul rahman & zulkifli nawawi.  (2017).  kemahiran bertutur bahasa arab pppy1122.  - 100. 

zulkifli nawawi, khazri osman, faizul azham mohamed & mohammad faisal kamis.  (2017).  talab al-`ilm wa kitabatuhu fi diwan al-imam al-shafi`i rahimahullah : dirasah tahliliyah.  - al-lughah al-arabiyyah wa adabuha wa thaqafatuha.  265-272. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi & mohd fadzli ismail.  (2017).  buku latihan : maharat al-istima` wa al-fahm (edisi pelajar).  - 186. 

salamiah ab. ghani, al muslim mustapa, zainuddin ismail, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman, zuraida shaadon, nur syazwina mustapa.  (2017).  prosiding seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusteraan dan kebudayaan arab 2017.  - prosiding seminar antarabangsa pengajaran dan pembelajaran bahasa, kesusteraan dan kebudayaan arab 2017. 

zainuddin ismail, faizah jusoh, maryam abdul rahman, mohd fadzli ismail, nur syazwina mustapha, salamiah ab ghani, zulkifli nawawi & zuraida saadon.  (2016).  kemahiran penulisan bahasa arab.  - 147. 

khazri osman, suhaila zailani @ hj. ahmad & zulkifli nawawi.  (2016).  istikhdam al-mutarjim al-iliktruni fi dirasah maharat al-kitabah al-`arabiah lada talabah kuliah al-dirasat al-islamiah bi al-jami`ah al-wataniah al-maliziah.  - proceedings of the international conference on arabic language teaching 2016.  88-93. 

maryam abdul rahman,khalid osman, zulkifli nawawi, salamiah ab. ghani, nor abdul rahman.  (2016).  pengunaan kahoot dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa untuk meningkatkan kemahiran bahasa arab kepada penutur bukan arab.  - semenar antarabangsa pengajaran bahasa dan sestera arab kepada penutur bukan arab (icontall 2016).  354-361. 

khazri osman, suhaila zailani dan ahmad, zulkifli nawawi.  (2016).  istikhdam al-mutarjim al-iliktruni fi dirasat maharat al-kitabah al-arabiyyah lada talabah kulliyyah al-dirasat al-islamiyyah bi al-jamiah al-wataniah.  - proceedings of the international conference on arabic language teaching 2016.  1-6. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli , faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu hani.  (2016).  montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj ajk hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald)- youtube.  0. 

zulkifli nawawi, khazri osman.  (2016).  a vocabulary learning strategies: study case in arabic subject (listening skills).  - proceeding of international conference on arabic language teaching 2016.  11-15. 

nur adibah alias, nurul wardah nazifah, kaseh abu bakar, suhaila zailani, salmah ahmad, ashinida aladdin, al-muslim mustapa, farid mat zain, nur syazwina mustapa, zuraida shaadon, khairuzaman kadir, zulkifli nawawi, faizah jusoh, maryam, ibtisam & ummu ha.  (2016).  montaj aktiviti sempena hari bahasa arab sedunia ukm 2016 (wald).  - video montaj program sambutan hari bahasa arab sedunia ukm 2016.  0.