Penerbitan Terkini

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  hudud kesalahan seksual lain.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pbl -mencuri.  - 1-2. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  syarbul khamr.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  baghawah.  - 1-5. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  hirabah dan rompak.  - 1-4. 

mohamad azhan bin yahya;nurul hidayat binti ab rahman.  (2022).  isu perundangan semasa 1.  -

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  sariqah dan curi.  - 1-5. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  riddah dan kesalahan aqidah.  - 1-5. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, ramalinggam rajamanickam, melissa hsu tzu-hsin, muhammad muhaimin mohd subki, nurasyraf fahmi azahari, jeevitha raja, syaidatul syaffiqa muhamad.  (2022).  prinsip rantaian jagaan dan rantaian keterangan: keperluan kepada pengiktirafan dan pengaplikasian dalam kes syariah di malaysia.  - journal of muwafaqat.  17-32. 

muhammad muqris alif zairiasdi, ahmad azam mohd shariff, nur azila zaherman, mohamad azhan yahya.  (2022).  kesalahan transeksual dan transgender: analisis dari perspektif perundangan jenayah syariah malaysia.  - journal of muwafaqat.  33-52. 

charmilaa krishnamoorti, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, muhammad muqris alif zairiasdi.  (2022).  adakah penyediaan kemudahan awam untuk orang kurang upaya di malaysia mencukupi? satu tinjauan sosio-perundangan ringkas.  - journal of muwafaqat.  73-85. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  proses penggeledahan dalam kes jenayah syariah:analisis kebolehterimaan keterangan dokumen elektronik.  - journal of muwafaqat.  153-163. 

mohd zamre mohd zahir, nurul hidayat ab rahman, mohamad azhan yahya, shahrul mizan ismail, mohd shahril nizam md radzi, asma hakimah ab. halim, nor hikma mohamad nor..  (2022).  a study concerning to the tight spot of different work types that can be protected by copyright.  - res militaris.  7057-7065. 

mohamad azhan yahya, nurul hidayat ab rahman, rasyikah md khalid.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 175. 

mohamad azhan yahya, nurul hidayat ab rahman, rasyikah md khalid.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 16. 

rasyikah md khalid, nurul hidayat ab rahman, mohamad azhan yahya.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  persetubuhan haram dan kesalahan seksual.  - 1-7. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  qazaf dan tuduhan.  - 1-5. 

hammad mohamad dahalan, mohamad affendy hj junaidi, mohamad rizal abd. rahman, nur khalidah dahlan, mohamad azhan yahya.  (2021).  prosedur tatatertib peguam syarie di mahkamah syariah: analisis dari perspektif prinsip syariah.  - islamiyyat.  153-163. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  kesalahan jenayah dalam perundangan islam.  - 1-21. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  ta'zir.  - 1-34. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  garis panduan kursus latihan amali.  - 1-6. 

fatimah yusro hashim, anisah che ngah, mohammad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2021).  penentuan nasab melalui prinsip undang-undang keterangan islam.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  57-66. 

azizah mat rashid, mohamad azhan yahya, adibah bahori, suhaizad saifuddin, mohammad yuszairi mohamad zam zam.  (2021).  santuni alam sekitar: ke arah pemerkasaan pelaksanaan hukuman alternatif.  - international conference on syariah & law 2021.  575-583. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2021).  pengurusan pandemik covid-19 menurut sunnah nabawiah.  - jurnal al-sirat.  170-185. 

guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam & mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 16. 

guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 22. 

mohamad rizal bin abd rahman, muhamad sayuti bin hassan, ahmad azam mohd. shariff, ramalinggam rajamanickam, haniwarda yaakob, mohamad azhan yahya, rozlinda mohamed fadzil, aminurasyed mahpop, nazirah kamaruzaman.  (2021).  e-proceeding tuanku jaafar conference and workshop 2021 (tjc 2021) : access to justice substantive & procedural issues virtual conference.  - e-proceeding tuanku jaafar conference and workshop 2021 (tjc 2021) : access to justice substantive & procedural issues virtual conference.  1-1052. 

mohd kamel mat salleh, adibah bahori, mohamad azhan yahya.  (2021).  position of fatwa in the constitution: a legal analysis.  - pertanika journal of social science and humanities.  2171-2188. 

suhaizad saifuddin, ahmad azam mohd shariff, muhamad helmi md said & mohamad azhan yahya.  (2021).  kepentingan aspek keterangan dalam penulisan alasan penghakiman kes jenayah syariah di malaysia: satu analisis.  - islamiyyat.  67-77. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2021).  pengurusan pandemik covid-19 menurut sunnah nabawiah.  - international conference and muktamar on prophetic sunnah (icmas 2021).  1-12. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, mohd zamre mohd zahir, fatimah yusro hashim.  (2021).  buli di malaysia: permasalahan dan penyelesaiannya dari perspektif syariah.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  3-13. 

suhaizad saifuddin,azizah mat rashid,adibah bahori dan mohamad azhan yahya.  (2021).  peranan undang-undang syariah di malaysia dalam melindungi hak kanak-kanak berdasarkan maqasid al-shariah.  - journal of muwafaqat.  93-109. 

mohamad azhan yahya, hammad mohamad dahalan, suhaizad saifuddin.  (2021).  analisis proses pengumpulan keterangan dokumen elektronik dalam kes jenayah syariah.  - islamiyyat the international journal of islamic studies.  17-28. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2021).  kebolehterimaan keterangan dokumen elektronik di mahkamah syariah: analisis permasalahan dan penyelesaiannya.  - international conference on syariah & law 2021.  704-713. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  hujahan dan perintah dalam kes mal.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  kes mal permohonan interlokutori.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  perbicaraan kes mal.  - 1-22. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  permohonan sementara (interim).  - 1-12. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, fatimah yusro hashim.  (2021).  keterangan dokumen elektronik: proses pengumpulannya di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah di malaysia.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  67-77. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  undang-undang keterangan dan acara mahkamah syariah ii.  - 1-3. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2020).  ayatul ahkam wa ahadithuha fil munakahat 1.  - 1-6. 

asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya & mohamamd nazeri osman.  (2020).  garis panduan kursus latihan amali uuuk 4005 (v2020).  - 1-26. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman, ahmad azam mohd shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran kursus bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: definisi dan jenis-jenisnya.  - 1-17. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: jenis-jenis hukuman dan pensabitannya.  - 1-13. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, azizah mat rashid, fatimah yusro hashim.  (2020).  pengemukaan dokumen elektronik sebagai keterangan dalam perbicaraan mahkamah syariah.  - jurnal undang-undang dan masyarakat, fakulti undang-undang, ukm.  55-63. 

hammad mohamad dahalan, mohamad azhan yahya.  (2020).  diskusi akademia pengajian islam semasa.  - 7. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 2113.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim, mohammad azhan yahya.  (2020).  legal aid and literation awareness: bridging the university and community.  - 5th asiaengage regional conference: how community engagement can drive innovative sustainability in the 4ir era?.  10. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, fatimah yusro hashim.  (2020).  kesalahan ta'zir.  - 1-34. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  kesalahan jenayah dalam perundangan islam.  - 1-21. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2020).  ayat hukum jenayah syariah (1).  - 1-27. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2020).  ayat hukum jenayah syariah (2).  - 1-27. 

mohamad azhan yahya, asma hakimah ab. halim.  (2020).  garis panduan latihan amali.  - 1-15. 

mohamad azhan yahya. ahmad azam mohd shariff.  (2020).  interim.  - 1-12. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  interlokutori.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  perbicaraan dan pendengaran.  - 1-22. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  penghujahan dan penghakiman.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  undang-undang keterangan dan acara mahkamah syariah ii.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  prosedur mal syariah:pengenalan.  - 1-117. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  pengenalan kepada prinsip jenayah syariah di bawah undang-undang jenayah islam.  - 1-67. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  persetubuhan haram-zina serta kesalahan seksual lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-22. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qazaf dan tuduhan fitnah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  sariqah dan curi-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-6. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  hirabah dan rompak-perspektif hudud dan qisas.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  baghawah dan menentang pemerintah-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-7. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  riddah dan kesalahan aqidah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  syarbul khamr dan kesalahan dan kesalahan lain berkaitan-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-11. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 4133.  - 1-4. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  iqrar pengakuan sslah dan iqrar pengakuan.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  yamin-sumpah sebagai bayyinah.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qarinah-peranannya sebagai bayyinah dari perspektif umum dan khusus.  - 1-12. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  ra'yul khabir-expert evidence dan kitabah-documentary evidence sebagai bayyinah.  - 1-12. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2020).  ayatul ahkam wa ahadithuha fil munakahat 2.  - 1-6. 

mohamad azhan yahya.  (2020).  hukum jenayah syariah ke-2.  - 1-15. 

mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah syariah (hukum).  - 1-15. 

mohamad azhan yahya.  (2020).  kesalahan jenayah syariah malaysia.  - 1-25. 

mohamad azhan yahya.  (2020).  ta'zir.  - 1-27. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa, ahmad azam mohd. shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

nurul farhanah yahya, hammad mohamad dahalan, nur zulfah md abdul salam, mohamad azhan yahya.  (2020).  analisis syarat kelayakan peguam syarie menurut islam dan perundangan di malaysia.  - current legal issues.  101-108. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, mohd abu hassan abdullah.  (2017).  keterangan dokumen dalam bentuk digital di mahkamah syariah:analisis berkaitan definisi serta kebolehterimaannya di sisi prinsip syariah di malaysia.  - the international seminar on islamic jurisprudence in contemporary society (islac 2017).  921-929. 

mohd abu hassan abdullah, prof. madya dr. ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2017).  pesalah muda dalam kes jenayah syariah di malaysia: kajian ke atas had umur pesalah serta hukuman bersifat pemulihan dari perspektif prinsip syariah.  - current legal issues.  1-11. 

mohamad azhan yahya, prof. madya dr. ahmad azam mohd shariff, mohd abu hassan abdullah.  (2017).  keterangan dokumen dalam bentuk digital di mahkamah syariah: analisis berkaitan definisi serta kebolehterimaannya di sisi prinsip syariah di malaysia.  - current legal issues.  1-12. 

mohamad azhan yahya, lukman abdul mutalib, hammad mohamad dahalan.  (2016).  keperluan surat konsulat dalam pembuktian permohonan pengesahan nikah di mahkamah syariah..  - muzakarah fiqh & international fiqh conference 2016..  262-274. 

hammad mohamad dahalan, mohamad azhan yahya.  (2016).  perjanjian sulh di antara pihak-pihak bertikai di mahkamah syariah sebagai pilihan atau persetujuan yang perlu dipatuhi?.  - muzakarah fiqh & international fiqh conference 2016..  254-261. 

ahmad azam mohd shariff, nazura abdul manap, asma hakimah ab halim, fatimah yusro hashim, ramalinggam rajamanickam, mohamad rizal abd rahman, mazliza mohamad & mohd azhan yahya.  (2016).  the syariah courses of islamic law of securities and islamic family law: revamping the teaching and learning techniques in ensuring marketability of ukm`s law graduates.  - mediterranean journal of social sciences. 

prof madya dr lukman abdul mutalib, mohamad azhan yahya.  (2016).  isu penasaban anak luar nikah kepada bapa biologi dari sudut pandang siasah syar`iyyah di malaysia.  - muzakarah fiqh & international fiqh conference 2016..  237-253. 

hammad mohamad dahalam, mohamad azhan yahya.  (2016).  kedudukan pegawai sulh di mahkamah syariah.  - seminar antarabangsa aqidah, dakwah & syariah 2016. kolej universiti islam antarabangsa selangor.  1083. 

ahmad azam mohd shariff, safinaz mohd hussein, tengku noor azira tengku zainudin, asma hakimah ab halim, nazura abdul manap, ramalinggam rajamanickam, mohd azhan yahya & fatimah yusro hashim.  (2016).  evolution of syariah law curriculum at faculty of law, ukm: a way forward.  - mediterranean journal of social sciences.