Penerbitan Terkini

jalaluddin abdul malek, rabeah adawiyah baharudin, zurinah tahir, mohd izwan mahmud.  (2022).  inovasi dalam pengurusan minyak sawit malaysia: mendepani cabaran globalisasi.  - 18. 

charli sitinjak, rozmi ismail, zurinah tahir, rizqon fajar, wiyanti fransisca simanullang, edward bantu, karuhanga samuel, rosniza aznie che rose, muhamad razuhanafi mat yazid, zambri harun.  (2022).  acceptance of elv management: the role of social influence, knowledge, attitude, institutional trust, and health issues.  - sustainability.  1-17. 

muhammad yazid samion , zurinah tahir, azmi aziz, zaizul ab. rahman.  (2022).  kesan limpahan pembangunan wilayah kuala lumpur terhadap ekonomi dan sosial masyarakat kampung baru, wilayah persekutuan kuala lumpur.  - e-bangi.  314-331. 

norsahida ismail, zurinah tahir, mohd yusof hussain, jalaluddin abdul malek.  (2022).  masalah kebersihan kawasan pelancongan: kajian kes di pusat rekreasi pulau chekas, raub, pahang.  - e-bangi journal.  125-140. 

jalaluddin abdul malek, lim seng boon, zurinah tahir.  (2022).  bandar pintar ubiquitous (u-city): konsep dan perlaksanaan pembangunan bandar masa hadapan.  - 176. 

zurina ahmad saidi, zurinah tahir, jalaludin abdul malek, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2022).  royalscape diraja satu perwakilan asas pelancongan bandar diraja.  - e-bangi.  167-181. 

mimi hani binti abu bakar;zurina binti muda;wan syaidatul aqma binti wan mohd noor;haryanti binti mohd affandi;zurinah binti tahir;azran bin mohd zainoodin.  (2021).  developing composting and microbial fuel cell digital game for primary school children.  -

mohd syafiq asyraaf mohd talmizi, zurinah tahir.  (2021).  persepsi terhadap tahap keberkesanan pengangkutan awam.  - e-bangi.  213-227. 

junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  1-679. 

zurinah tahir.  (2021).  aplikasi gis dalam perancangan keselamatan komuniti berpagar.  - 231. 

mohamad ridzuan mohamad dzakir, zurinah tahir, noraihan zainol abidin.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 17. 

filyntiana tenge, zurinah tahir, arvin raj.  (2021).  persepsi terhadap penggunaan teknologi moden dalam penanaman kelapa sawit.  - e-bangi journal.  176-194. 

jalaluddin abdul malek, zurinah tahir, mohd asruladlyi ibrahim.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 19. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, kamisah osman, kadaruddin aiyub, er ah choy, sharina abdul halim, zurinah tahir.  (2021).  tingkah laku pelancong domestik semasa pkpp mendepani pandemik covid-19.  - siri 1: laporan penyelidikan pelancongan domestik dan covid.  1-34. 

junaidi awang besar, sharifah raihan syed jaafar, zurinah tahir, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 6.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  1-162. 

junaidi awang besar, muhd. norizam jamian, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 5.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-102. 

junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 4.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-182. 

junaidi awang besar, arina anis azlan, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & nik hairi omar.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 3.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-135. 

junaidi awang besar, nik hairi omar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 2.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-289. 

seng boon lim, jalaluddin abdul malek, , mohd yusof hussain, zurinah tahir, nor hisham md saman.  (2021).  sdgs, smart urbanisation and politics: stakeholder partnerships and environmental cases in malaysia.  - journal of sustainability science and management.  190-219. 

seng boon lim, jalaluddin abdul malek, yong chee kong, zurinah tahir, bimo hernowo.  (2021).  iktibar perbezaan pandangan wacana dunia dan lokal tentang status keselamatan bandar kuala lumpur, malaysia.  - geografia online malaysian journal of society and space.  143-158. 

lim seng boon, jalaluddin abdul malek, mohd yusof hussain, zurinah tahir.  (2020).  participation in e-government services and smart city programs: a case study of malaysian local authority.  - planning malaysia.  300-312. 

seng boon lim, jalaluddin abdul malek, mohd yusof hussain, zurinah tahir.  (2020).  handbook of smart cities.  - 24. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, er ah choy, zurinah tahir.  (2020).  managing beach tourism in langkawi geopark: from the international tourists' perspectives.  - international journal of management.  727-737. 

noordeyana tambi, zurinah tahir, mohd fuad mat jali.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - advokasi pembangunan masyarakat lestari.  1. 

mohd syafiq asyraaf mohd talmizi, zurinah tahir.  (2020).  keberkesanan perkhidmatan pengangkutan awam di bandar baru bangi.  - jurnal wacana sarjana.  1-7. 

nur hidayah abdul manap, zurinah tahir, jalaluddin abd malek.  (2020).  faktor pemilihan perumahan komuniti berpagar dan kepentingan rukun tetangga dalam pencegahan jenayah.  - e-bangi journal.  234-245. 

lim seng boon, yong chee kong, zurinah tahir, jalaluddin abdul malek.  (2020).  perbandingan wacana dunia dan lokal bagi status keselamatan bandar kuala lumpur.  - e-simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skim xvi).  31-37. 

jalaluddin abdul malek, zurinah tahir, nurhazliyana hanafi, rabeah adawiyah baharudin.  (2020).  assessing the impact of university ambassador program through social innovation for rural community development in malaysia.  - international journal of humanities, arts and social sciences.  186-194. 

zurinah binti tahir; jalaluddin bin abdul malek.  (2020).  penentuan elemen keselamatan perumahan komuniti berpagar dalam konteks bandar selamat.  - 1-9. 

filyntiana tenge andrew, zurinah tahir, jalaluddin abdul malek, ahmad rizal mohd. yusof.  (2020).  ketagihan penggunaan media sosial terhadap gaya hidup belia.  - e-bangi.  126-139. 

shahidah hamzah, siti sarawati johar, noranifitri md nor, nur hafizah yusoff, fauziah ani, zurinah tahir.  (2020).  heart rate variability biofeedback training protocol for measure discipline and responsibility among student.  - journal of xi'an university of architecture & technology.  4652-4659. 

nur amirah ahmadol marzuki, zurinah tahir, nurfaradilla mohamad nasri.  (2020).  penguasaan kemahiran teknologi komunikasi dan maklumat (ict) terhadap kecekapan kerja.  - e-bangi.  140-157. 

zurinah tahir, jalaluddin abdul malek, nur hidayah abdul manap.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 15. 

mohamad ridzuan mohamad dzakir, zurinah tahir, habibah ahmad.  (2020).  penelitian impak projek pembangunan pesat yang dilaksanakan di wilayah iskandar, malaysia.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  342-354. 

muhamamd zulhafizi mohd yusof, zurinah tahir, jalaluddin abdul malek, ali salman.  (2020).  cabaran usahawan muda dalam perniagaan industri kecil dan sederhana (iks) di malaysia.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  355-366. 

nur hafizah yusoff. zurinah tahir, novel lyndon, norhafizah abu hasan, yuza haiqal mohd yunus.  (2020).  wanita dan e-sukan: sosialisasi dan stereotaip gender.  - jurnal komunikasi.  442-457. 

mohd yusof hussain, zurinah tahir.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 12. 

zurinah tahir, mohd fuad mat jali, noordeyana tambi.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 14. 

noordeyana tambi, zurinah tahir, mohd fuad mat jali.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 7. 

noordeyana tambi, nor azrul mohd zin, zurinah tahir.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 8. 

noordeyana tambi, zurinah tahir, mohd fuad mat jali.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 11-12. 

seng boon lim, chee kong yong, jalaluddin abdul malek, mohd fuad mat jali, abd hair awang, zurinah tahir.  (2020).  effectiveness of fear and crime prevention strategy for sustainability of safe city.  - sustainability.  1-24. 

lim seng boon, jalaluddin abdul malek, mohd yusof hussain, zurinah tahir.  (2020).  understanding the trends and characteristics of smart urbanism across continents.  - smart cities and regional development journal.  23-35. 

nur hafizah yusoff, novel lyndon, yuza haiqal mohd yunus, zurinah tahir, norhafizah abu hasan.  (2020).  faedah keterlibatan belia di dalam e-sukan.  - akademika.  175-185. 

nur hafizah yusoff, zurinah tahir, shahidah hamzah.  (2020).  security systems to preventing misbehavior among football fans in malaysia: how effective it is?.  - the 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (jicets) 2019.  1-7. 

zurinah tahir, jalaluddin abdul malek,nur hafizah yusoff, shahidah hamzah.  (2020).  review of physical planning aspect of gated community developments.  - the 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (jicets) 2019.  1-8. 

zurinah tahir, jalaluddin abdul malek, sivapalan selvadurai, yusof hussain.  (2019).  transformasi memajukan industri kecil dan sederhana (iks) di kalangan wanita luar bandar.  - geografia-malaysian journal of society and space.  151-162. 

jalaluddin abdul malek, zurinah tahir.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 11. 

nur hafizah yusoff,zurinah tahir, shahidah hamzah.  (2019).  security system to preventing misbehavior among football fans in malaysia: how effective it is?.  - the 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (2nd jicets) 2019.  45. 

azlan abas, azmi aziz, zurinah tahir, al-amril othman, carolyn melissa payus.  (2019).  understanding ecosystem services: a shift in modern environmentalism.  - international journal of advanced and applied sciences.  18-26. 

sivapalan a/l v. selvadurai ,mohd. yusof hussain ,azima abdul manaf , mohd. helmi abd. rahim,rosniza aznie che ros.  (2019).  pemetaan indeks keperkasaan b40 belia etnik dayak luar bandar di sarawak terhadap kerjaya dan status sosial kerjaya sebagai pekebun kecil kelapa sawit.  - 1-11. 

sengboon lim, jalaluddin abdul malek, mohd yusof hussain, zurinah tahir.  (2019).  the behaviours and job positions of citizens in smart cities' development.  - planning malaysia: journal of the malaysian institute of planners.  133-145. 

zurinah tahir, jalaluddin abdul malek, nur hidayah abdul manap.  (2019).  persepsi terhadap faktor pemilihan perumahan komuniti berpagar.  - e-prosiding persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan 2019.  42-51. 

jalaluddin abdul malek, sengboon lim, zurinah tahir.  (2019).  understanding the issues of citizen participation.  - journal of nusantara studies.  1-22. 

zurinah tahir, jalaluddin abdul malek.  (2018).  prioritizing the physical security elements of gated community housing using the analytical hierarchy process (ahp).  - planning malaysia. 

sengboon lim, jalaluddin abdul malek, mohd yusof hussain & zurinah tahir.  (2018).  citizens characteristics and challenges to their participation in public life in citizencentric smart cities.  - e-prosiding persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan 2018 pasak3 2018. 

zurinah tahir, mohd. noorhadi mohd. yusof.  (2018).  use of the ahp technique in ranking the elements of media technology employed in teaching and learning (t&l).  - information. 

jalaluddin abdul malek & zurinah tahir.  (2018).  telecenters in the development of the smart village cybergogy for multicultural transformation.  - proceedings of the 1st international conference on social sciences education - "multicultural transformation in education, social sciences and wetland environment" (icsse 2017). 

zurinah tahir, jalaluddin abdul malek.  (2018).  kesesuaian lokasi pembangunan perumahan komuniti berpagar di johor bharu.  - geografia.  125-135. 

jalaluddin abdul malek, zurinah tahir.  (2018).  the neo-exogenous and neo-endogenous models in malaysian rural transformation in the 21st century.  - information. 

lim seng boon, jalaluddin abdul malek, mohd yusof hussain & zurinah tahir.  (2017).  citizen participation in realising the citizen-centric vision for smart city.  - 1st international social, environmental and developmental sustainability research centre (seeds) conference..  165-172. 

zurinah tahir & jalaluddin abdul malek.  (2017).  elements of security for a gated and guarded community in the context of smart living.  - ebangi - journal of social sciences and humanities.  1-11. 

zurinah tahir.  (2017).  penentuan kesesuaian lokasi pembangunan perumahan komuniti berpagar dengan teknik ahp.  - 1st international social, environmental and developmental sustainability research centre (seeds) conference..  123-131. 

mohd noorhadi mohd. yusof & zurinah tahir.  (2017).  kepentingan penggunaan media sosial teknologi maklumat dalam pendidikan ipta.  - ebangi - journal of social sciences and humanities.  1-10. 

sengboon lim, jalaluddin abdul malek & zurinah tahir.  (2017).  understanding local authority performance through role theory.  - planning malaysia: journal of the malaysian institute of planners.  127-128. 

zurinah tahir, jalaluddin abdul malek.  (2017).  pemantauan percanggahan guna tanah bandar dan tanah pertanian menggunakan sistem maklumat geografi (gis).  - geografia malaysia journal of society and space.  112-130.