Penerbitan Terkini

farah nuraliah zainudin & nur khalidah dahlan.  (2021).  penggunaan dinar emas dalam urusan perniagaan mengikut perspektif perundangan di malaysia.  - al-abqari journal.  112-136. 

nur khalidah binti dahlan & muhamad helmi bin md. said.  (2020).  sesi ceramah: undang-undang jenayah dan profesion keguruan.  - 1-27. 

asma hakimah binti ab. halim;ruzian bt. markom;hasani bin mohd. ali;mohd syukri yeoh bin abdullah;ahmad bazri bin mokhtar;nur khalidah binti dahlan.  (2020).  pendanaan projek wakaf melalui instrumen sukuk di malaysia dan layanan undang-undang percukaian.  -

nur khalidah dahlan, ruzian markom, rozlinda mohamed fadzil.  (2020).  the rise of the mediation method in wealth management.  - international journal of innovation, creativity and change.  530-544. 

ruzian markom, nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 7. 

nur khalidah dahlan, rozlinda mohd fadzil.  (2020).  on the road to fairness for all : a review on malaysian islamic banking cases.  - asia pacific journal of social science research.  21-38. 

ruzian markom, nurkhalidah dahlan, mohd izzat amsyar mohamed arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 5. 

nur khalidah dahlan.  (2020).  post covid-19 : the new normal in resolving business disputes.  - legal challenges facing the acceleration of digitalization business in the new normal age post covid-19.  1-14. 

dini amalina binti mohamad, aishah binti bidin, nur khalidah binti dahlan.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 18. 

ruzian markom , nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 112. 

nur khalidah dahlan, muhamad helmi md. said, ramalinggam rajamanickam.  (2020).  timbang tara dan pengantaraan: penyelesaian pertikaian alternatif untuk permasalahan kewangan islam di malaysia.  - jurnal kanun.  51-66. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  model etika dan profesionalisme perunding pewarisan.  - 1-48. 

hasani mohd. ali, ruzian markom. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, . nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  prosedur pentadbiran harta pusaka.  - 1-92. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, dr. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  perwarisan harta perniagaan.  - 1-67. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  perwarisan harta perseorangan.  - 1-73. 

nur khalidah dahlan.  (2020).  online dispute resolution and commercial disputes.  - the 2nd international conference on law, governance and social justice.  1-19. 

nur khalidah dahlan, ruzian markom, safinaz mohd. hussein.  (2020).  pengaplikasian teknologi sidang video dalam kaedah sulh: satu analisis dalam memenuhi tuntutan pasaran kewangan islam di malaysia..  - 1-6. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, tuan hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  modul sejarah pewarisan islam dan pengenalan faraid.  - 1-54. 

syaidatul syaffiqa muhamad & nur khalidah dahlan.  (2019).  keunikan undang-undang transaksi kewangan islam.  - 29. 

nur khalidah dahlan.  (2019).  a way forward in malaysian environmental issues: alternative dispute resolution perspectives with the aid of video conference technology.  - the international sustainable development research society (isdrs).  40-44. 

dharshiny a/p avadiar, nur khalidah dahlan.  (2019).  keunikan undang-undang transaksi kewangan islam.  - 18. 

nur khalidah dahlan.  (2019).  sulh as an alternative dispute resolution mechanism for islamic banking and financial disputes in malaysia.  - malaysian journal of consumer and family economics.  138-150. 

harmahinder singh a/l iqbal singh, safinaz mohd hussein, nur khalidah dahlan.  (2019).  proprietary remedies for constructive trusts: a commonwealth yardstick for malaysian courts.  - international journal of asian social science.  482-490. 

nur khalidah dahlan.  (2019).  appear in court thru video conferencing system: recommendation for an islamic finance perspective.  - international journal of recent technology and engineering.  528-532. 

ramalinggam rajamanickam, mohd safri mohammed na aim, tengku noor azira tengku zainudin, nur khalidah dahlan.  (2019).  introduction of criminal law as a subject in national secondary schools.  - journal of educational and social research.  32-38. 

hammad mohamad dahalan, hjh mas nooraini hj mohiddin, mohamad rizal abd rahman, nur khalidah dahlan.  (2019).  peguam syarie di malaysia: analisis perkembangan pelaksanaannya di mahkamah syariah.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  23-33. 

nur khalidah dahlan.  (2019).  embrace the alternative dispute resolution in islamic finance.  - conference on current business law legal issues.  1-15. 

ramalinggam rajamanickam, kevin brendan kung, ahmad azam mohd. shariff, muhamad helmi md. said, nur khalidah dahlan.  (2019).  prenuptial agreement: legal position in malaysia.  - academic journal of interdisciplinary studies.  97-106. 

nur khalidah dahlan.  (2019).  embrace the alternative dispute resolution in islamic finance.  - ajou law review.  20-32. 

nur khalidah dahlan.  (2019).  environmental issues in malaysia: a perspective of alternative dispute resolution with the aid of video conference technology.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  64-70. 

hammad mohamad dahalan, mohamad rizal abd rahman, nur khalidah dahlan.  (2019).  prinsip al wakalah bil khusumah dalam kepeguaman syarie: analisis pelantikan dan urus tadbirnya di bawah perundangan syariah di mahkamah syariah.  - 5th international seminar on islamiyyat studies (irsyad 2019).  638-648. 

ramalinggam rajamanickam, safinaz mohd. hussein, rohaida nordin, suzanna mohamed isa, tengku noor azira tengku zainudin & nur khalidah dahlan.  (2018).  laporan kod amalan akreditasi program undang-undang (sarjana muda).  -

nur khalidah dahlan.  (2018).  appear in court thru video conferencing system: recommendation for an islamic finance perspective.  - 4th asia international conference (aic 2018). 

ramalinggam rajamanickam, safinaz mohd. hussein, rohaida nordin, suzanna mohamed isa, tengku noor azira tengku zainudin & nur khalidah dahlan.  (2018).  laporan kod amalan akreditasi program (doktor falsafah).  -

ramalinggam rajamanickam, safinaz mohd. hussein, rohaida nordin, suzanna mohamed isa, tengku noor azira tengku zainudin & nur khalidah dahlan.  (2018).  laporan kod amalan akreditasi program (sarjana - mod kerja kurus dan campuran).  -

ramalinggam rajamanickam, safinaz mohd. hussein, rohaida nordin, suzanna mohamed isa, tengku noor azira tengku zainudin & nur khalidah dahlan.  (2018).  laporan kod amalan akreditasi program (sarjana - mod penyelidikan).  -

nur khalidah dahlan.  (2018).  alternative dispute resolution for islamic finance in malaysia.  - malaysia technical universities conference on engineering and technology (mucet 2017).  1-4. 

harmahinder singh iqbal singh, safinaz binti mohd. hussein, nur khalidah binti dahlan.  (2018).  the api-api constructive trust test: coming out of the murky into dangerous waters?.  - international journal of asian social science. 

nur khalidah dahlan.  (2018).  environmental issues in malaysia: alternative dispute resolution perspectives with the aid of video conference technology.  - international conference on law, environment and society (icles) 2018: nature and the law. 

asma hakimah ab halim, alyasak berhan, nur khallidah mohd dahlan, mohd syukri yeaoh, ruzian markom, hasani mohd ali, ahmad bazri mokhtar, nur azlin ismail dan raziff salleh.  (2018).  amalan waqaf dalam sistem perundangan di pattani: satu tinjauan awal.  - prosiding seminar antarabangsa: sejarah & budaya kelantan-patani. 

asma hakimah ab halim, ahmad azam mohd shariff, nur khalidah dahlan, fatimah yusro hashim, ruzian markom, tengku noor azira tengku zainudin.  (2018).  diversified method in teaching and learning muamalat towards sustainable legal education in islamic finance.  - international journal of asian social science. 

nur khalidah dahlan, mohd rizal palil.  (2018).  the challenges of alternative dispute resolution for islamic finance in malaysia.  - journal undang-undang dan masyarakat. 

nur khalidah dahlan.  (2018).  alternative dispute resolution: rise of the mediation method in wealth management.  - international conference on governance and wealth management 2018 - issues on shariah compliance. 

aishah bidin, asma hakimah abd. halim, nur khalidah dahlan, ruzian markom.  (2018).  international conference on governance and wealth management 2018 : issues on shariah compliance (icgrowth 2018).  - international conference on governance and wealth management 2018 : issues on shariah compliance. 

nur khalidah dahlan, mohd rizal palil, noor inayah ya'akub, mohamad abdul hamid.  (2018).  mekanisme penyelesaian dalam kewangan islam di malaysia.  - 111. 

nur khalidah dahlan, ruzian markom, safinaz mohd hussein.  (2018).  rampai penyelidik ukm siri 5.  - pengaplikasian teknologi sidang video dalam kaedah sulh: satu analisis dalam memenuhi tuntutan pasaran kewangan islam di malaysia. 

nur khalidah dahlan.  (2018).  kaedah timbang tara dalam pertikaian kewangan islam.  - jurnal undang-undang & masyarakat. 

asma hakimah ab halim, ahmad azam mohd shariff, nur khalidah dahlan, fatimah yusro hashim, ruzian markom.  (2017).  diversified method in teaching and learning muamalat towards sustainable legal education in islamic finance.  - proceedings of the tuanku jaafar conference (tjc) 2017 : governance towards sustainable development goal.  361-366. 

nur khalidah dahlan & mohd rizal palil.  (2017).  alternative dispute resolution in islam for islamic finance problem in malaysia.  - proceedings of the tuanku jaafar conference (tjc) 2017 : governance towards sustainable development goals. 

safinaz mohd hussein, mazliza mohamad, siti noorafizah azizan, nur khalidah dahlan.  (2017).  beneficial ownership in dealings involving property under the malaysian torrens system.  - the 1st international conference on islamic business law (icibl) 2017. 

nur khalidah dahlan,mohd. rizal palil,noor inayah yaakub, mohamad abdul hamid.  (2017).  sulh: pengadilan tanpa perbicaraan mahkamah dalam memenuhi tuntutan pasaran kewangan islam di malaysia.  - malaysian journal of law and society. 

nur khalidah dahlan, asma hakimah abd. halim, hasani mohd ali.  (2017).  islamic alternative dispute resolution in islamic finance disputes..  - international conference on islamic business law (icibl 2017).  83. 

nur khalidah dahlan, mohd. rizal palil, mohamad abdul hamid, noor inayah yaakub.  (2017).  kaedah penyelesaian pertikaian alternatif dari sudut syariah di malaysia.  - journal of nusantara studies (jonus).  86-98. 

nur khalidah dahlan.  (2017).  video conferencing system in court: an islamic finance perspective.  - the 1st international conference and call or papers on law, economic, and governance (icoleg) 2017.