Penerbitan Terkini

sofiah binti drahman, bity salwana binti alias.  (2021).  ikepimpinan instruksional pemimpin sekolah dan kompetensi pengajaran guru.  - internatioanal conference of future education and advances (icofea 2020).  549-554. 

margret a/p easiah @ yesoo, bity salwana alias.  (2021).  kompetensi pengetua atau guru besar dan efikasi kendiri guru sekolah di daerah bangsar, pudu, kuala lumpur.  - 2nd international multidisciplinary conference on education, social sciences & technology (imcest 2021).  191-200. 

siti sufia sururi, bity salwana alias.  (2021).  hubungan kepimpinan transformasional pemimpin sekolah dan kepuasan kerja guru.  - international conference of future education and advances (icofea 2020).  452-458. 

muhamad arif idris, bity salwana alias.  (2021).  analisis literatur hubungan kepimpinan instruksional guru besar dengan tahap efikasi guru di sekolah.  - international conference of future educations and advances 2020.  255-262. 

melvin seman anak entika, bity salwana alias.  (2021).  gaya kepimpinan pengetua dan motivasi guru di sekolah mengah harian di daerah miri.  - international conference of future education and advances (icofea) 2020.  555-559. 

yeo jia ying, bity salwana alias.  (2021).  headmasters technology leadership and teachers motivation in integrating technology in the teaching and learning process.  - international research journal of education and sciences (irjes).  25-34. 

rosli yacob.  (2020).  jurnal penyelidikan pendidikan guru.  - jurnal penyelidikan guru.  1-127. 

bity salwana alias, mohd radzi ishak, maslawati mohammad.  (2020).  strengthening unity: an analysis of leader practices in secondary schools.  - malaysia international convention on education research & management (micer).  201-206. 

maslawati mohamad, fatin kamilia mohd arif, bity salwana alias, melor md yunus.  (2020).  online game-based formative assessment distant learners post graduate students challenges towards quizizz.  - international journal of scientific & technology research.  994-1000. 

rathikan a/p batumalai, bity salwana alias.  (2020).  kepimpinan transformasional dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru di daerah kluang johor.  - malaysia international convention on education research & management (micer).  60-69. 

noraini binti rosdi, bity salwana alias.  (2020).  integrasi teknologi ict dalam pembelajaran abad 21.  - malaysia international convention on education research & management (micer 2020).  319-326. 

noraini binti rosdi, bity salwana alias.  (2020).  kepemimpinan distributif pengetua dan efikasi kendiri guru dalam pelaksanaan pembelajaran abad ke-21.  - malaysia international convention on education research & management (micer 2020).  82-102. 

noor rulhuda binti mohd samjis, bity salwana alias.  (2020).  perancangan dan pengurusan penggantian bagi pemimpin sekolah.  - malaysia international convention on education research & management (micer 2020).  10-16. 

bity salwana binti alias;hawati binti janor;rajan a/l munusamy;muhamad hafiz bin che othman;azlin norhaini binti mansor;rorlinda binti yusof;nurfaradilla binti mohamad nasri;mohd effendi @ ewan bin mohd matore;fatimah binti mohd nor.  (2020).  kajian pengukuran tahap integriti dalam kalangan ahli akademik universiti kebangsaan malaysia.  -

noor rulhuda binti mohd samjis, bity salwana alias.  (2020).  gaya kepimpinan transformasi guru besar dan tahap kepuasan kerja guru di sekolah rendah zon mentakab.  - malaysia international convention on education research & management (micer 2020).  109-123. 

mohd radzi ishak, bity salwana alias.  (2020).  statistical measurement on principal practices and student unity level in secondary school.  - malaysia international convention on education research & management (micer).  261-266. 

nur atiqah ilyani binti aznan, bity salwana alias.  (2020).  tahap ilmu berkaitan undang-undang pendidikan dan amalan pengurusan murid berdasarkan konsep in loco parentis dalam kalangan guru.  - malaysia international convention on education research & management (micer 2020).  146-156. 

mohd khairy bazli abu bakar, bity salwana alias.  (2020).  hubungan antara kepimpinan multidimensi guru besar dan kepuasan kerja guru.  - malaysian journal of education / jurnal pendidikan malaysia.  35-41. 

bity salwana alias, mohd radzi ishak, azlin norhaini mansor, hawati janor, rorlinda yusof, rajan munusamy, muhamad hafiz che othman, fatimah mohd nor, nurfaradilla mohamad nasri, mohd effendi @ ewan mohd matore, muhammad nur asyraf nordin.  (2020).  online survey on academicians integrity in research and publication.  - malaysia international convention on education research & management (micer).  265-270. 

mohd khairy bazli abu bakar, bity salawana alias.  (2020).  tahap kepimpinan multidimensi guru besar dan kepuasan kerja guru zon bandar di daerah tampin.  - malaysia international convention on education research & management (micer).  67-75. 

muhammad nur asyraf nordin, bity salwana alias.  (2020).  amalan pemimpin dalam memenuhi keperluan murid dan tahap pencapaian murid golongan b40 di negeri kelantan.  - malaysia international convention on education research & management (micer).  124-131. 

siti norfatin abdullah, bity salwana alias.  (2020).  amalan pengurusan sumber manusia dalam kalangan pemimpin dan kemahiran guru aliran perdana untuk program pendidikan inklusif.  - malaysia international convention on education research & management (micer).  11-21. 

syerwiah abu hassan, bity salwana alias.  (2020).  amalan penilaian prestasi dalam kalangan pemimpin sekolah dan motivasi kerja guru daerah sepang.  - malaysia international convention on education research & management (micer).  33-42. 

wan rosnaida wan musa, bity salwan alias.  (2020).  tahap amalan perkongsian pengetahuan pengurusan keselamatan kemudahan fizikal pentadbir kolej vokasional dengan keselamatan kemudahan kolej vokasional di negeri sembilan.  - malaysia international convention on education research & management (micer).  86-96. 

suher sulaiman, maslawati mohamad, azlina abdul aziz, khairul farhah khairuddin, azlin norhaini mansor, bity salwana alias.  (2020).  21st century reading strategy program to read english reading material for primary school pupils.  - journal creative education.  1289-1298. 

norhalimahtun abdul bar, bity salwana alias.  (2020).  kebolehlaksanaan home-based learning sebagai amalan pembelajaran berterusan dalam norma baharu (new norm).  - international conferences on innovative approaches in business, education and technology 2020 (iciabet 2020).  169-180. 

bity salwana alias.  (2020).  qualitative research design - the researcher's choice & consideration.  - 12. 

bity salwana alias, zamri mahamod.  (2020).  sistem pendidikan di malaysia: sejarah dan cabaran abad ke-21.  - 45. 

bity salwana alias, zamri mahamod, anita abdul rahman.  (2020).  sistem pendidikan di malaysia: sejarah dan cabaran abad ke-21.  - 60. 

zamri mahamod, bity salwana alias, anita abdul rahman.  (2020).  profesion keguruan dan pembangunan insan.  - 85. 

pavethra gunasekaran, bity salwana alias.  (2020).  amalan kepimpinan distributif pengetua dan tahap motivasi guru baru di daerah ledang, johor.  - international multidisciplinary conference on education, engineering and social sciences (imcees2020).  158-166. 

tarishini visvalingam, bity salwana alias.  (2020).  amalan kepimpinan distributif ketua jabatan dan komitmen pensyarah.  - international multidisciplinary conference on education, engineering and social sciences (imcees2020).  148-157. 

bity salwana alias, nur aidah rashid, siti norfatin abdullah.  (2020).  headmasters practice and teacher readiness on inclusive education programmes.  - palarch's journal of achaeology of egypt egyptology.  10989-11004. 

nur aidah rashid, bity salwana alias, siti saadah sulaiman.  (2020).  parental attitude as constraint to family values?.  - palarchs journal of archaeology of egyptegyptology.  919-932. 

nur jannah keman, jamalulail abdul wahab, mohd izham mohd hamzah, bitty salwana alias.  (2020).  perancangan pelan penggantian guru besar sekolah rendah.  - jurnal pendidikan islam.  33-50. 

syerwiah abu hassan, bity salwana alias.  (2019).  faktor-faktor yang memberi kesan kepada motivasi kerja guru.  - seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6 2019.  138-149. 

mohd khairy bazli abu bakar, bity salwana alias.  (2019).  kepimpinan dan pengurusan dalam pendidikan: implikasi kepada pemimpin instruksional sekolah.  - seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6 2019.  1022-1033. 

rosli yacob.  (2019).  jurnal penyelidikan pendidikan guru.  - jurnal penyelidikan pendidikan guru.  1-137. 

muhammad nur asyraf nordin, bity salwana alias.  (2019).  tahap amalan pengurusan hal elwal murid b40 dalam kalangan pengetua di selangor.  - seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6 2019.  946-956. 

ooi miao eng, bity salwana alias.  (2019).  hubungan antara gaya kepimpinan transformasional guru besar dan kepuasan kerja guru.  - proceedings of the international conference of future education and advances.  516-521. 

bity salwana alias, mohd radzi ishak, azlin norhaini mansor, nurfaradila mohamad nasri, zaida nor zainudin.  (2019).  integrity among academics: concept, challenge and way forward.  - creative education.  2760-2768. 

bity salwana alias, nurfaradilla mohd nasri.  (2019).  curiculum leadership practices among school principals.  - international journal of engineering and advanced technology.  505-511. 

zaida nor zainudin, yusni mohamad yusop, siti aishah hassan, bity salwana alias.  (2019).  the effectiveness of cybertherapy for the introvert and extrovert personality traits.  - malaysian journal of medicine and health sciences.  105-109. 

mohd radzi ishak, bity salwana alias.  (2019).  tahap amalan pengurusan perpaduan dalam kalangan pengetua dan tahap perpaduan murid sekolah menengah di daerah hulu langat, selangor.  - seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6 2019.  2162-2169. 

bity salwana alias, azlin norhaini mansor, mohd radzi ishak.  (2019).  principals practices in co-curricular management.  - religacion.  66-73. 

bity salwana alias, mohd radzi ishak, nur yasmin khairani zakaria.  (2019).  academics generic practices: integrity level.  - religacion. journal of social sciences and humanities.  30-33. 

azlin norhaini mansor, sharmini siva vikaraman, nitce isa medina, biti salwana alias.  (2019).  managing school - based assessment : challenges and solutions for educational practice.  - international journal of innovation, creativity and change.  63-84. 

revathy a/p govindasamy, bity salwana alias.  (2019).  managing educational changes and school leadership: issues and challenges.  - the 2nd international conference on sustainable development & multi-ethnic society.  187-191. 

ngo ling hsia, bity salwana alias.  (2019).  peranan guru besar dalam mencapai anugerah kecemerlangan kokurikulum (akk) melalui teori laluan matlamat.  - international conference of future education and advances (icofea 2019).  428-431. 

nur zawani mokhtar, bity salwana alias.  (2019).  perancangan pendidikan melalui vle frog untuk murid sekolah rendah.  - international conference on global education vii_humanising technology for ir 4.0.  1078-1084. 

siti norfatin abdullah, bity salwana alias.  (2019).  amalan guru besar dan kesediaan guru terhadap program pendidikan inklusif.  - seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6 2019.  1488-1494. 

wan rosnaida wan musa, bity salwana alias.  (2019).  amalan pengurusan keselamatan yang diamalkan dan kawasan berisiko kemalangan di sekolah.  - seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-6 2019.  2254-2262. 

mohd izham mohd hamzah, nur syafiqa alias & bity salwana.  (2018).  amalan kepimpinan lestari pentadbir sekolah dan hubungannya dengan pembangunan kompetensi profesionalisme berterusan guru.  - jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan. 

bity salwana alias, azlin norhaini mansor.  (2018).  school human resource management in malaysia.  - jour of adv research in dynamical & control systems. 

bity salwana alias, zaida nor zainudin.  (2018).  external relations management of malaysia principals.  - creative education. 

bity salwana alias, azlin norhaini mansor, mohamed yusof mohd noor.  (2018).  personal qualities of school principals in malaysia.  - journal of advanced research in dynamical and control systems. 

bity salwana alias, zaida nor zainudin and nurfaradilla mohamad nasri.  (2018).  curriculum management competency of malaysia's principals.  - international journal of academic research in business & social sciences. 

mohamad sattar rasul.  (2018).  rampai penyelidik siri 6: stem untuk komuniti.  - rampai penyelidik siri 6: stem untuk komuniti. 

nitce isa medina machmudi isa, azlin norhaini mansor, jamalul lail abdul wahab, bity salwana alias.  (2018).  principals' instructional leadership towards teachers' self-efficacy.  - international journal of engineering & technology. 

bity salwana alias, mohamed yusoff mohd noor.  (2018).  financial management of malaysia principals.  - journal of advanced research in dynamical and control systems. 

mohd effendi @ ewan mohd matore, mohamad sattar rasul, tuan mastura tuan soh, bity salwana alias & siti nur diyana mahmud.  (2018).  buku eksekutif rampai penyelidik siri 6: stem untuk komuniti.  - rampai penyelidik siri 6: stem untuk komuniti. 

mumtaz begam abdul kadir & bity salwana alias.  (2015).  pemimpin: realiti dan harapan.  - 176.