Penerbitan Terkini

anisatul-qalbi mohd sofiyuddin, mohd musa sarip, mohd manawi mohd akib, nor 'adha abd. hamid.  (2022).  disorder of sex development (dsd) berstatus khuntha di malaysia: penyakit atau kecacatan.  - muwafaqat.  52-70. 

mohd farhan md ariffin, mohd manawi mohd akib, nor syamimi mohd, sabri mohamad, ameer areff iskandar mohd azhar.  (2022).  e-prosiding kolokium antarabangsa penyelidikan siswazah pengajian islam (kapsi 2022).  - e-prosiding kolokium antarabangsa penyelidikan siswazah pengajian islam (kapsi 2022).  1-277. 

nurul liyana laili mohd nazir, mohd manawi mohd akib.  (2022).  konsep syifa dalam islam: satu tinjauan awal.  - e-prosiding setia seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran dan al-sunnah.  599-609. 

abdullah irfan abd rani, mohd manawi mohd akib.  (2022).  biografi imam dan perawi riwayat tujuh.  - e-prosiding setia seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran dan al-sunnah.  200-207. 

muhammad amirul ashraaf supardi, mohd manawi mohd akib.  (2022).  peranan dan cabaran guru tahfiz dalam pembelajaran tahfiz di sekolah tinggi islam as-sofa menerusi alam maya.  - e-prosiding setia seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran dan al-sunnah.  106-113. 

mohd manawi mohd akib, che zarrina sa'ari, sharifah basirah syed muhsin.  (2021).  kebahagiaan spiritual melalui konsep tawakkal semasa pandemik covid-19.  - e-prosiding seminar antarabangsa kaunseling islam (saki 2021).  79-90. 

sharifah basirah syed muhsin, che zarrina sa'ari, mohd manawi mohd akib.  (2021).  pernafasan sufi sebagai salah satu teknik relaksasi dalam mengawal tekanan.  - e-prosiding seminar antarabangsa kaunseling islam (saki 2021).  102-112. 

mohd manawi mohd akib, che zarrina saari, sharifah basirah syed muhsin.  (2021).  psikologi islam penciptaan al-nafs dan kekekalannya menurut ibn sina dan al-ghazali.  - jurnal al-basirah.  19-31. 

wan fakhrul razi wan mohamad, abdul hadi awang, mohd manawi mohd akib, syamim zakwan rosman, muhammad fakhrur razi shahabudin.  (2021).  elemen akidah dalam surah yasin: satu sorotan awal.  - jurnal pengajian islam.  12-20. 

anisatul qalbi mohd sofiyuddin, mohd musa sarip, mohd manawi mohd akib, nor adha abd. hamid.  (2021).  disorder of sex development (dsd) penyakit atau kecacatan.  - seminar antara universiti pengajian lepas ijazah (sapli) 2021.  401-412. 

farah mohd ferdaus, mohd manawi mohd akib, hamdi ishak.  (2021).  pengukuhan psikospiritual: kajian terhadap kepentingan ibadah doa.  - seminar antarabanga ilmu wahyu dan turath (siwat 4).  1-15. 

wan fakhrul razi wan mohamad, mohd manawi mohd akib, abdul hadi awang, muhammad fakhrur razi shahabudin.  (2021).  pemantapan akidah dan hadis melalui aplikasi teknologi industri revolusi 4.0.  - 8. 

che zarrina sa'ari, sharifah basirah syed muhsin, mohd manawi mohd akib.  (2021).  al-halu (kecelaruan kebimbangan) dan perbahasannya serta hubungannya dengan psikologi islam.  - jurnal usuluddin.  135-169. 

mohd hasrul shuhari, mohd sani ismail, mohd safri ali, mohammed muneer deen olodo al-shafii, mohd manawi mohd akib.  (2020).  the importance of using current technology in the study of islamic ethics.  - international journal of advanced trends in computer science and engineering.  3945-3949. 

sharifah basirah syed muhsin, che zarrina saari, mohd manawi mohd akib.  (2020).  penghayatan konsep maqamat dalam membangunkan spiritual insan.  - prosiding seminar antarabangsa kaunseling islam 2020.  250-264. 

mohd manawi mohd akib, che zarrina saari, sharifah basirah syed muhsin.  (2020).  ilmu al-nafs menurut fakhr al-din al-razi: satu penelitian awal terhadap keperluannya dalam psikospiritual islam.  - prosiding seminar antarabangsa kaunseling islam saki 2020.  243-249. 

che zarrina saari, sharifah basirah syed muhsin, mohd syukri zainal abidin, syed mohammad hilmi syed abdul rahman, siti sarah ahmad, zaizul ab rahman, mohd manawi mohd akib, salasiah hanin hamjah, m hasyier farooque joni tamkin, rusdi abd rash.  (2020).  critical review of sufi healing therapy in drug addiction treatment.  - journal of critical review.  1155-1160. 

muhd najib ab kadir, zaizul ab rahman, mohd izhar ariff mohd kashim, a yunus mohd noor, syaidatun nazirah abu zahrin, ahmad fakhrurrazi mohammed, a zaki h, salasiah hanin hamjah, hanif md lateh, che zarrina saari, mohd manawi mohd akib, ab rahim ridzuan.  (2020).  theory of planned behaviour and religiosity in coping with the covid 19 pandemic in malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5562-5570. 

mohd hasrul shuhari, muhammad nasri hassan basri, nur solehah mohd yazid, siti hajar mohamad yusoff, norhashimah yahya, mohd manawi mohd akib.  (2020).  the credibility of imam al-shafi'i in his journey for finding scientific knowledge.  - international journal of advanced science and technology.  13131-13139. 

wan saleha wan sayed, mohd hasrul shuhari, mohammed muneerdeen olodo al shafii, mohd shaifulbahri abdullah, mohd manawi mohd akib.  (2020).  a study on the literary works of shaykh ihsan dahlan.  - international journal of the academic research in business & social sciences.  1289-1297. 

mohd hasrul shuhari, mohammed muneerdeen olodo al shafii, aman daima md. zain, wan hishamudin wan jusoh, mohd manawi mohd akib.  (2020).  the importance of using augmented reality in the study of kubra al-yaqiniyyat.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1268-1275. 

mohd manawi mohd akib, che zarrina sa'ari, sharifah basirah syed muhsin, abur hamdi usman.  (2020).  wacana tokoh & kemasyarakatan dalam pengajian islam.  - 11. 

che zarrina saari, mohd syukri zainal abidin, siti sarah hj ahmad, syed mohammad hilmi syed abdul rahman, mohd khairul naim che nordin, sharifah basirah syed muhsin, mohd manawi mohd akib.  (2020).  the development of islamic psychospiritual scale for drug addicts.  - journal afkar.  279-312.