Penerbitan Terkini

lily hanefarezan asbulah, muhammad afiq hilmi mhd deris, nur afiqah athirah mohd rushdi, musab sahrim.  (2022).  knowledge readiness to use augmented reality in teaching arabic among primary school teachers in malaysia.  - international journal of advanced research (ijar).  528-535. 

lily hanefarezan asbulah, mus'ab sahrim, nor fatini aqilah mohd soad, nur afiqah athirah mohd rushdi, muhammad afiq hilmi mhd deris.  (2022).  teachers' attitudes towards the use of augmented reality technology in teaching arabic in primary school malaysia.  - international journal of advanced computer science and application.  465-474. 

nor fatini aqilah mohamad soad, lily hanefarezan asbulah.  (2022).  systematic literature review of foreign language teaching studies from perspective of augmented reality.  - international journal of academic research in progressive education and development.  623-656. 

nur afiqah athirah mohd rushdi, lily hanefarezan asbulah.  (2022).  kesahan dan kebolehpercayaan instrumen sikap pelajar terhadap pembelajaran bahasa arab (i-sppba) menggunakan model pengukuran rasch.  - international journal of west asian studies.  98-110. 

lily hanefarezan asbulah, maimun aqsha lubis, ashinida aladdin.  (2022).  kolokasi bahasa arab: konsep, strategi & faktor penguasaan.  - 150. 

abdul azim mohamad isa, lily hanefarezan asbulah, muhammad arsyad abdul majid, fitri nurulain nordin, muhammad firdhaus zulkifli.  (2022).  student mastery in arabic weak verbs.  - ijaz arabi: journal of arabic learning.  409-423. 

uraidah abdul wahab,mat taib pa, lily hanefarezan asbulah.  (2021).  penggunaan strategi pemetaan semantik dalam pembelajaran kolokasi bahasa arab.  - asia pacific online journal of arabic studies.  86-112. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  ar-faseh tingkat penguasaan bahasa arab.  - utusan malaysia.  1. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  penyelidik ukm hasilkan inovasi tingkat penguasaan kosa kata bahasa arab.  - gps bestari sinar harian.  1-4. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  tahap pengetahuan kolokasi bahasa arab dalam kalangan pelajar universiti awam malaysia.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  127-138. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  dalami bahasa arab dengan aplikasi ar-faseh.  - kosmo.  1-3. 

uraidah abdul wahab, mat taib pa, lily hanefarezan asbulah.  (2021).  saiz kosa kata dan pengetahuan kolokasi bahasa arab dalam kalangan pelajar sijil tinggi agama malaysia(stam).  - issues in language studies.  183-202. 

ezad azraai jamsari, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, farid mat zain, firuz akhtar, hakim, izziah suryani, kaseh , lily hanefarezan, maheram, md nor, mohamad zulfazdlee, napisah karimah, roziah, suhaila, wan kamal, zamri, zulkarnain mohamed.  (2021).  prosiding nadwah ulama nusantara (nun) ix: naskhah ulama melayu dalam akal budi nusantara.  - prosiding nadwah ulama nusantara (nun) ix: naskhah ulama melayu dalam akal budi nusantara.  1-644. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  ar-faseh: reka bentuk dan pembangunan aplikasi kosa kata bahasa arab berasaskan teknologi realiti terimbuh.  - 1. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  poster mu'jam al-ain.  - 1. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  poster lisan al-arab.  - 1.