Penerbitan Terkini

marlia m. hanafiah, mohammed hasan, khalisah k. razman, siti n. harun, zaini sakawi.  (2022).  life cycle assessment of laser-induced maize production: adoption of sustainable agriculture practices.  - applied sciences.  1-17. 

siti norliyana harun, marlia mohd hanafiah, noorashikin md noor.  (2022).  kaji kaedah urus sisa pertanian kurangkan kesan perubahan iklim.  - rencana berita harian.  1-3. 

siti norliyana harun.  (2022).  pengurusan sisa pertanian untuk mitigasi perubahan iklim.  - muzakarah pakar 'mengekalkan kedaulatan makanan negara dalam mendepani cabaran perubahan iklim dan sekuriti makanan: perspektif islam'.  1-14. 

siti norliyana harun.  (2022).  ketahanan dan kapasiti adaptasi sektor ekopelancongan terhadap pandemik covid-19: kajian kes komuniti setempat di pulau langkawi.  - seminar kebangsaan: pemulihan negara & keterangkuman sosial.  1-19. 

siti norliyana harun.  (2022).  tingkat kemahiran inovasi, digital ekopelancongan.  - kosmo.  1-2. 

noorashikin md noor, siti norliyana harun.  (2022).  towards sustainable aquaculture: a brief look into management issues.  - applied sciences.  1-12. 

siti norliyana harun, marlia mohd hanafiah, noorashikin md noor.  (2022).  rice straw utilisation for bioenergy production: a brief overview.  - energies.  1-19. 

siti norliyana harun, marlia mohd hanafiah.  (2022).  environmental life cycle assessment: sustainable rice production in malaysia.  - 167. 

siti norliyana harun.  (2022).  sekuriti makanan negara terancam.  - sinar premium.  1.