Penulisan Dalam Bahasa Melayu

ungku maimunah mohd. tahir.  (2013).  gender dalam sastera melayu.  - 211. 

ungku maimunah mohd tahir & zulkarnain mohamed.  (2013).  islam, feminisme barat dan sastera melayu.  - 1-184. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2012).  kritikan sastera melayu: antara cerita dengan ilmu.  - 88. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2010).  kedudukan ilmu dalam kesusasteraan: teori & praktis.  - 599. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2009).  dinamika pemikiran sastera melayu.  - 143. 

mohd. affandi hassan, ungku maimunah mohd. tahir, mohd. zariat abdul rani.  (2008).  gagasan persuratan baru: pengenalan dan penerapan.  - 474. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2007).  kritikan sastera melayu : antara cerita dengan ilmu.  - 81. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2007).  malay studies lectures 2005-2006.  - 121. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2003).  readings in modern malay literature.  - 265 muka surat.