Penulisan Dalam Bahasa Melayu

mohd marzuki mustafa.  (2012).  sistem kawalan termaju: teknologi terlindung.  - 71.