Penulisan Dalam Bahasa Melayu

noor aziah mohd awal.  (2006).  wanita dan undang-undang.  - 174. 

noor aziah mohd awal.  (2003).  pengenalan kepada sistem perundangan di malaysia.  - 246. 

noor aziah haji mohd awal.  (1995).  wanita : perspektif undang - undang dan kepimpinan.  - 60.