Penulisan Dalam Bahasa Melayu

shukor md. nor dan neeta d. sinnappah-kang.  (2003).  kepelbagaian biologi dan ekologi fauna di malaysia.  - 227.