Penulisan Dalam Bahasa Melayu

marlyna maros, mohammad fadzeli jaafar, maslida yusof.  (2012).  prinsip dan aplikasi kesantunan berbahasa.  - 317. 

nor hashimah hj jalaluddin, harishon radzi, maslida yusof, sa`adiah ma`alip, raja masittah raja ariffin.  (2005).  sistem panggilan dalam keluarga melayu : satu dokumentasi.  - 1-263. 

nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, maslida yusof, raja masittah ariffin, sa`diah maalip.  (2005).  sistem panggilan keluarga melayu : satu dokumentasi.  - 247.