Penulisan Dalam Bahasa Melayu

ismail upawi, mohd fairuz md. salleh & norida basnan.  (2003).  teknik menjawab stpm perakaunan kertas 1.  - 175. 

ismail upawi, mohd fairuz md. salleh & norida basnan.  (2002).  stpm perakaunan kertas 2.  - 145. 

ismail upawi, norida basnan & mohd fairuz md. salleh.  (1999).  perakaunan untuk percukaian.  - 55. 

ismail upawi, norida basnan & mohd fairuz md. salleh.  (1999).  perakaunan untuk ekuiti pemilik.  - 85. 

ismail upawi, norida basnan & mohd fairuz md. salleh.  (1999).  perakaunan untuk pajakan.  - 169. 

ismail upawi, norida basnan & mohd fairuz md. salleh.  (1999).  perakaunan untuk liabiliti.  - 125. 

barjoyai bardai & mohd. fairuz md. salleh.  (1998).  peluang perniagaan.  - 167. 

barjoyai bardai & mohd. fairuz md. salleh.  (1998).  strategi pelaburan.  - 202. 

barjoyai bardai, mohd yusoff ibrahim & mohd fairuz md. salleh.  (1997).  perakaunan (jilid 2).  - 255. 

barjoyai bardai & mohd. fairuz md. salleh.  (1996).  pengurusan kewangan keluarga.  - 292.