Penulisan Dalam Bahasa Melayu

mohd fairuz md. salleh, norida basnan & haizan zakaria.  (2003).  prinsip perakaunan, tingkatan 5 (buku teks kem.pendidikan malaysia).  - 266. 

ismail upawi, mohd fairuz md. salleh & norida basnan.  (2002).  stpm perakaunan kertas 2.  - 145. 

ismail upawi, norida basnan & mohd fairuz md. salleh.  (1999).  perakaunan untuk liabiliti.  - 125. 

ismail upawi, norida basnan & mohd fairuz md. salleh.  (1999).  perakaunan untuk ekuiti pemilik.  - 85. 

ismail upawi, norida basnan & mohd fairuz md. salleh.  (1999).  perakaunan untuk pajakan.  - 169. 

ismail upawi, norida basnan & mohd fairuz md. salleh.  (1999).  perakaunan untuk percukaian.  - 55.