Penulisan Dalam Bahasa Melayu

farah diba abu bakar, abdullah samat, che radziah che mohd zain, fadhil mohamed, herryawan ryadi eziwar dyari, masni mohd ali, mohd fareed mohd sairi, nazlina ibrahim, norrakiah abdullah sani, ramlan.  (2010).  simposium persatuan biologi gunaan malaysia ke-11, 2010.  - program dan abstrak : keseimbangan biologi ke arah kelestarian hayat.  180.