Penulisan Dalam Bahasa Melayu

salmy edawati yaacob, sanep ahmad & wan kamal mujani.  (2015).  dilema dinar emas.  - 206. 

profesor ulung datuk dr shamsul amri baharuddin, prof. dr. wan kamal mujani, prof. dr. inayah yaakub, prof. madya dr. zarina othman & dr. ahmad rizal mohd yusof.  (2013).  nic penyelidikan cabaran membina negara bangsa 2009-2012.  - 235. 

wan kamal mujani.  (2013).  pensejarahan islam: sejarawan madrasah madinah sehingan awal abad ke-4 hijrah/10masihi.  - 1-192. 

sven alexander schottmann, noor inayah yaakub, wan kamal mujani & ezad azraai jamsari.  (2012).  islam properly understood : mahathir mohamad on religion, politics and malaysian society.  - distinguished public lecture seminar wawasan 2020: transformasi malaysia, 19-20 disember 2012 di pwtc, kuala lumpur.  29. 

shamsul amri baharuddin, noor inayah yaakub, wan kamal mujani & ezad azraai jamsari.  (2012).  wawasan 2020 : negara teguh, bangsa terus dibina.  - ucaptama seminar wawasan 2020 : transformasi malaysia, 19-20 disember 2012, pwtc kuala lumpur.  16. 

wan kamal mujani.  (2012).  kelas menengah muslim di malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - 266. 

prof. zakaria stapa, prof. dr. siti rugayah hj tibek, prof. dr. jawiah dakir, pm dr, zainab ismail, pm dr. fariza md sham, pm dr. amir husin mohd nor, pm dr. jafarry awang, pm dr. wan kamal mujani, dr.  (2010).  hala tuju pengajian islam di malaysia.  - 97. 

kamaruzaman yusoff, wan kamal mujani, nordin jamaluddin, sallehuddin mohamed harris.  (2010).  al-jazari: tokoh kejuruteraan mekanikal abad ke 7h/13m.  - 139. 

wan kamal mujani, maznah hj. ibrahim, fadhilah mustapha & siti rugayah hj. tibek.  (2010).  prospek dan cabaran dalam hubungan malaysia-asia barat.  - 281. 

noor inayah yaakub, wan kamal mujani, hasani mohd. ali, rooshida merican abdul rahim merican, mohamad abdul hamid, wan mohd hirwani wan hussain.  (2010).  kewangan islam menyusuri zaman kepimpinan perdana menteri malaysia.  - 159. 

ezad azraai jamsari, maheram ahmad, zamri arifin, wan kamal mujani & noorsafuan che noh.  (2009).  katalog penerbitan ahli akademik jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fakulti pengajian islam, universiti kebangsaan malaysia.  - 32. 

wan kamal mujani.  (2009).  sejarah dinar dari zaman pra islam sehingga zaman uthmani.  - 64. 

wan kamal mujani and r. p. buckley.  (2008).  agriculture & industry during the mamluk period 872-922 / 1468-1517.  - 134.