Penulisan Dalam Bahasa Melayu

abur hamdi usman & mazlan ibrahim.  (2017).  analisis pemikiran m.quraish shihab dalam tafsir al-mishbah.  - 171. 

mazlan ibrahim, sabri mohamad & mohd arif nazri.  (2016).  maqasid al-quran peranan & pembudayaan.  - 158. 

muhd najib abdul kadir, mazlan ibrahim & zulkifli abd. mubi.  (2015).  tafsir mawdui harta menurut perspektif al-quran.  - 172. 

abur hamdi usman, mazlan ibrahim.  (2014).  al-tafsir al-mawdu`i : lafaz al-nafar dalam al-quran.  - 148. 

abur hamdi usman & mazlan ibrahim.  (2014).  al tafsir al mawdui.  - 145. 

tengku intan zarina bt tengku puji & mazlan ibrahim.  (2013).  penyelewengan dalam tafsir al-quran.  - 91. 

ahmad lutfi fadlullah, jawiah dakir, mazlan ibrahim.  (2013).  nilai hadis dalam durrat al-nasihin.  - 730. 

mazlan ibrahim, kamarudin salleh, muhd najib abdul kadir.  (2013).  modenis melayu dan tafsiran al-quran.  - 117. 

mazlan ibrahim, jawiah dakir dan muhd najib abdul kadir.  (2013).  pengenalan tokoh-tokoh dan kitab tafsir melayu ulama nusantara.  - 310. 

mazlan ibrahim, latifah abdul majid dan fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal isu dan reaksi.  - 286. 

mazlan ibrahim, haziyah hussin, latifah abdul majid.  (2012).  warisan hadis ulama nusantara.  - 206. 

mazlan ibrahim dan achmad yaman.  (2010).  penyelewengan tafsir al-quran: kritikan terhadap buku fiqih lintas agama.  - 126. 

muhd najib abdul kadir dan mazlan ibrahim.  (2009).  studi kritis tafsir al-misbah.  - 130. 

mazlan ibrahim, jawiah dakir, muhd najib abdul kadir.  (2009).  pengenalan tokoh dan kitab-kitab tafsir melayu ulama nusantara.  - 326. 

jawiah dakir, siti rugayah tibek, idris abdullah, mazlan ibrahim, khaidzir hj. ismail, shofian ahmad, a`dawiyah hj. ismail.  (2008).  panduan pengajian islam: meniti kegemilangan.  - 400. 

mazlan ibrahim, kamarudin salleh.  (2008).  islam pasca kemerdekaan.  - 308. 

kamarudin salleh, mazlan ibrahim, indriaty ismail.  (2007).  islam di malaysia pasca kemerdekaan.  - 281.