Penulisan Dalam Bahasa Melayu

lay ah nam & kamisah osman.  (2018).  pendidikan kimia melalui mereka bentuk permainan teori dan amalan.  - 141. 

azizi alias, kamisah osman.  (2018).  pentaksiran alternatif: pembinaan dan pelaksanaan rubrik dalam pendidikan sains.  - 153. 

lee tien tien, kamisah osman.  (2018).  belajar kimia bersama agen pedagogi.  - 200. 

lee chuo hiong & kamisah osman.  (2017).  biologi dalam pendidikan stem.  - 230. 

kamisah osman & lilia halim.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - 611. 

mispuah hassan & kamisah osman.  (2016).  pembelajaran biologi berasaskan projek.  - 191. 

ashraf kan`an & kamisah osman.  (2015).  the effects of pbl on learning biology in qatar: problem based learning.  - 322. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman dan lilia halim.  (2013).  persekitaran pembelajaran: aspek fizikal dan psikososial.  - 130. 

prof. ir. dr. shahrir abdullah.  (2012).  garis panduan penyediaan dokumen program pengajian universiti kebangsaan malaysia.  - 110. 

riza atiq abdullah o.k. rahmat, kamisah osman, azami zaharim.  (2012).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 199. 

shahrir abdullah et al..  (2011).  jaminan kualiti proses pendidikan: perspektif ukm sebagai institusi swaakreditasi dan universiti penyelidikan.  - 83. 

rohaty mohd majzub, kamisah osman & sharifah nor puteh.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 233. 

kamisah osman, fakulti pendidikan ukm.  (2010).  wajah-wajah gemilang : potraits of excellence.  - 134. 

rohaty mohd majzub, kamisah osman, sharifah nor puteh.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 233. 

nor aishah buang, lilia halim, t.subahan mohd. meerah dan kamisah osman.  (2008).  entrepreneurial science thinking (enscit) learning module for secondary science students.  - 80.