Penulisan Dalam Bahasa Melayu

mohd syukri yeoh abdullah, mohammad fadzeli jaafar, wan nasyrudin abdullah & salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin:panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - 268. 

idris aman, mohammad fadzeli jaafar & norsimah mat awal.  (2015).  dialek negeri sembilan : sikap kefahaman dan jati diri.  - 84. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2015).  teori sistemik-fungsional dalam stilistik.  - 284. 

marlyna maros, mohammad fadzeli jaafar, maslida yusof.  (2012).  prinsip dan aplikasi kesantunan berbahasa.  - 317. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, mohd. nasir omar & mohammad fadzeli jaafar.  (2010).  al-durrah al-thaminah fi ma li za'iri al-nabi ila al-madinah al-munawwarah shaykh ahmad al-qushashi: terjemahan & tahkik permata berharga untuk pengunjung al-madinah al-munawwarah.  - permata berharga untuk pengunjung al-madinah al-munawwarah.  525. 

mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad dan mohammad fadzeli jaafar.  (2009).  mesej `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin`: panduan individu menuju ke jalan allah.  - 261. 

nor hashimah jalaluddin, muhammad fadzeli jaafar dan harishon radzi.  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - 294. 

idris aman & mohammad fadzeli jaafar.  (2005).  teori penyelidikan bahasa.  - 188.