Penulisan Dalam Bahasa Melayu

latifah abdul majid, nur zainatul nadra zainol.  (2019).  menangkis kritikan orientalis terhadap al-qur'an dan sunnah.  - 277. 

latifah abdul majid.  (2019).  the hadiths as a tool for religious, political and social teaching in the malay peninsula.  - 174. 

sakinah saptu, wan nasyrudin wan abdullah, latifah abdul majid.  (2018).  mekanisme sanad dalam pengajian islam.  - 145. 

muhammad hasan said iderus, latifah abdul majid, ahamad asmadi sakat.  (2018).  sumbangan ulama banjar dalam hadis arbain.  - 95. 

haji muhammad said umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, mohd nazri ahmad, bahrum faizan & luqman hakeem rusdi.  (2017).  tafsir nur al-ihsan - edisi rumi dan tahkik (surah ali imran, al-nisa` dan al-ma`idah).  - 183. 

haji muhammad sa`id umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & bahrum faizan.  (2017).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik (surah al-fatihah & al-baqarah).  - 144. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 270. 

mohammad fattah, latifah abdul majid, ahamad asmadi sakat, jawiah dakir & abdul fattah wan sidek.  (2015).  hadis isyarat dalam kitab sunan al-tirmidhi : merungkai permasalahan perkahwinan & jual beli.  - 264. 

latifah abdul majid & mohd nasir abdul majid.  (2013).  ijtihad rasulullah s.a.w.  - 97. 

mazlan ibrahim, haziyah hussin, latifah abdul majid.  (2012).  warisan hadis ulama nusantara.  - 206. 

mazlan ibrahim, latifah abdul majid dan fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal isu dan reaksi.  - 286. 

latifah abdul majid, wan khalijah wan jusoh & khairunnisa alias.  (2010).  takhrij hadith realiti dan keperluan masyarakat islam nusantara.  - 162.