Penulisan Dalam Bahasa Melayu

normah mustaffa, ali salman & badrul redzuan abu hassan.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 139. 

faridah ibrahim, normah mustaffa & mohd rajib ab. ghani.  (2016).  penulisan media massa.  - 322. 

amli hazlin ahmad mokhtar, dil froz jan sayed halem shah, faridah ibrahim, farrah alwani hamzah, fuziah kartini hassan basri, munirah ilias, normah mustaffa, norzita yunus & wan amizah wan mahmood.  (2015).  televisyen, wanita dan kanak-kanak : representasi dan pemaparan.  - 160. 

wan amizah wan mahmud, faridah ibrahim, samsudin a. rahim, normah mustaffa.  (2012).  media dan komunikasi : transformasi dan halatuju.  - 200. 

faridah ibrahim, samsudin a. rahim, wan amizah wah mahmud, normah mustaffa.  (2012).  communication and transformation : progress and paradox.  - 207. 

mus chairil samani, faridah ibrahim, normah mustaffa & chang peng kee.  (2011).  pelan komunikasi : membina momentum menatar keunggulan.  - 75. 

faridah ibrahim, mus chairil samani dan normah mustaffa.  (2010).  hala tuju pengajian komunikasi dan media di malaysia.  - 105.