Penulisan Dalam Bahasa Melayu

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  fiqh siyasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 274. 

siti zalikhaha md nor, zuliza mohd kusrin.  (2019).  islam dalam perlembagaan negara.  - 90. 

zuraini mohd yaakub , zuliza mohd kusrin.  (2019).  remaja autisme dan perilaku seksual.  - 99. 

fariza md sham, manisah mohd ali, zuliza mohd kusrin, siti norlina muhamad, rosmawati mohamad rasit & salmihah che mud.  (2017).  menangani masalah remaja autisme.  - 107.