Penulisan Dalam Bahasa Melayu

wan amizah wan mahmud, mohd helmi abd rahim & maizatul haizan mahbob.  (2018).  dinamika komunikasi : proses dan konteks.  - 209. 

maizatul haizan & mohamad zain bin musa.  (2005).  tinjauan baru politik malaysia.  - 188.