Penulisan Dalam Bahasa Melayu

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, nurul atikah suib, norma azuli mohd noor.  (2021).  ekonomi pelancongan: teori dan aplikasi di malaysia.  - 149. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, abdul hamid jaafar.  (2017).  taman-taman laut di malaysia : kualiti persekitaran dan kelestarian kehidupan.  - 142. 

norlida hanim mohd. salleh, redzuan othman, mohd. safar hasim.  (2014).  pelancongan asia barat: permintaan dan impak ekonomi.  - 121. 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir, noreha halid.  (2012).  makroekonomi.  - 345. 

norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, mohd. safar hasim.  (2012).  perlancongan asia barat : permintaan dan impak ekonomi.  - 121. 

md. zyadi md. tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, norain mod asri, shahida shahimi, mohd. adib ismail, noreha halid..  (2010).  prinsip makroekonomi.  - 345. 

shaida shahimi, norlida hanim mohd salleh, norain mod asri, wook endut, mohd adib ismail, noreha halid, md zyadi md tahir.  (2010).  prinsip makroekonomi (edisi kedua).  - 369. 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 3.  - 106. 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi, jilid 1.  - 114. 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 2.  - 74. 

doris padmini selvaratnam, nor aini hj. idris, norlaila abu bakar & norlida hanim mohd salleh.  (2009).  the role of institutionalised aged care : case study from malaysia, new zealand and australia.  - siri kertas diskusi bil. 3 fakulti ekonomi dan perniagaan ukm.